3.Wrocławska Brygada Radiotechniczna
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Formowanie 3. Brygady Radiotechnicznej rozpoczęto w 1973 roku od rozkazu Dowódcy WOPK nr 0190/Org. z 13 listopada 1973. Jednostkę formowano na bazie rozformowywanych 17. Pułku Radiotechnicznego z Poznania i 19. Pułku Radiotechnicznego z Chorzowa. Dowództwo brygady zostało zlokalizowane we Wrocławiu,  a formalnie brygada osiągnęła zdolność do wykonywania zadań 31 maja 1974 i tą datę przyjmuje się jako początek funkcjonowania brygady. Początkowo w skład brygady weszły cztery bataliony radiotechniczne: 31. batalion radiotechniczny – Poznań-Babki, 32. batalion radiotechniczny – Szczawno, 33. batalion radiotechniczny – Radzionków oraz 35. batalion radiotechniczny – Pietrzykowice. W roku 1981 do składu 3. BRt dołączył 36. batalion radiotechniczny – Kraków-Węgrzce. Przez ponad 15 lat skład brygady nie zmieniał się, jedyne co zmieniano to wyposażenie jednostek na coraz to nowocześniejsze stacje radiolokacyjne. Dopiero rok 1997 przyniósł spore zmiany w Wojskach Radiotechnicznych, rozformowaniu uległa wtedy 1. Brygada Radiotechniczna z Warszawa, wobec tego jednostki z jej składu przekazano do pozostały dwóch brygad radiotechnicznych. 3. BRt otrzymała w 1997 roku 3. batalion radiotechniczny – Sandomierz, 7. batalion radiotechniczny – Wiewiórczyn oraz 24. manewrowy batalion radiotechniczny – Wrocław. Rok później do brygady doszedł jeszcze 5. batalion radiotechniczny – Zgierz, duża liczba batalionów radiotechnicznych w składzie brygady wymusiła likwidację kilka z tych jednostek i tak w roku 1998 zlikwidowano – 32. batalion radiotechniczny – Szczawno, 33. batalion radiotechniczny – Radzionków oraz 35. batalion radiotechniczny – Pietrzykowice.
 
Pod koniec roku 1998 skład 3. Brygady Radiotechnicznej był następujący:
 
- Dowództwo 3. BRt – Wrocław
 - 3. batalion radiotechniczny – Sandomierz
 - 5. manewrowy batalion radiotechniczny – Zgierz
 - 7. batalion radiotechniczny – Wiewiórczyn
 - 24. manewrowy batalion radiotechniczny – Wrocław
 - 31. batalion radiotechniczny – Poznań-Babki
 - 36. batalion radiotechniczny – Kraków-Węgrzce
 
W następnych latach kluczowymi momentami historii 3. BRt było wejście Polski do NATO, stworzyło to obowiązek dostosowania brygady do standardów NATO, jednostki brygady w kolejnych latach rozpoczęły pracę w systemie ASOC. W roku 2003 nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne, rozformowano 7. brt, 24. mbrt oraz 36. brt, pozostawiając w składzie brygady jedynie 3 bataliony, dodatkowo Dowództwo 31. batalionu radiotechnicznego przeniesiono z Poznania-Babek do Wrocławia, w kompleksie koszarowym w Babkach pozostawiono jedynie kompanię radiotechniczną. W 2006 roku brygada zmieniła swoją podległość, wyszła ze składu 3. Korpusu Obrony Powietrznej i została podporządkowana bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych. Rok później w 2007 rozformowano ostatecznie 5. manewrowy batalion radiotechniczny – Zgierz. Rok 2008 był przełomowy dla Wojsk Radiotechnicznych, zdecydowano o pozostawieniu tylko jednej brygady radiotechnicznej, wybór padł na 3. BRt, wobec tego jeszcze w połowie roku 2008 rozformowano Dowództwo 2. Brygady Radiotechnicznej z Bydgoszczy, dwa z podległych jej batalionów przekazano do 3. BRt były to 8. batalion radiotechniczny – Lipowiec oraz 34. batalion radiotechniczny – Chojnice. Obecnie brygada jest jedynym tego typu związkiem taktycznym w Wojsku Polskim, kontroluje ona przestań powietrzną na terytorium całego kraju, poprzez sieć posterunków radiotechnicznych, w składzie brygady obecnie jest 4 bataliony. Głównym obecnie wyposażeniem jednostek brygady są trój współrzędne stacje radiolokacyjne NUR-12, NUR-12M, RAT-31DL, mobilne stacje radiolokacyjne NUR-15, NUR-11. Z dniem 15 marca 2011 roku dobiegł do końca etap przeprowadzki siedziby Dowództwa brygady, dotychczasowo stacjonująca przy ul. Obornickiej 100 brygada przeniosła się do kompleksu koszarowego przy ulicy Granicznej 13 w obrębie lotniska Wrocław-Strachowice.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 142/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu, zwaną dalej „odznaką”.
 
DECYZJA Nr 81/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 3. Brygadzie Radiotechnicznej
 
1. 3. Brygada Radiotechniczna przyjmuje nazwę wyróżniającą „Wrocławska”
 
oznaka rozpoznawcza Dowództwa 3. BRt (wersje wyjściowa oraz polowa - wersja nieoficjalna używana do 2014 roku)
 
DECYZJA Nr 154/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.
 
  
oznaka rozpoznawcza Dowództwa 3. BRt (wersje wyjściowa i polowa - wzór 154/MON z 2014 roku)
 
DECYZJA Nr 163/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej
 
1. 3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 2. Pułku Radiotechnicznego w Warszawie (1952-1976);
2) 12. Pułku Radiotechnicznego w Gdyni (1957-1974);
3) 13. Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie (1957-1976);
4) 19. Pułku Radiotechnicznego w Chorzowie (1967-1974);
5) 17. Pułku Radiotechnicznego w Poznaniu (1970-1974);
6) 2. Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy (1974-2008);
7) 1. Brygady Radiotechnicznej w Warszawie (1975-1999).
 
2. Ustanawia się Święto 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej w dniu 31 maja.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 3.BRt – Wrocław
  - 3.Batalion Radiotechniczny – Sandomierz
  - 8.Batalion Radiotechniczny – Lipowiec
  - 31.Batalion Radiotechniczny – Wrocław
  - 34.Batalion Radiotechniczny – Chojnice
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Stefan Dubrawski (1974 – 1978)
 - gen. bryg. Tadeusz Mikoś (1978 – 1982)
 - płk dypl. Stanisław Waligóra (1982 – 1987)
 - gen. bryg. dr Bronisław Peikert (1987 – 1989)
 - gen. bryg. Zbigniew Janoś (1989 – 1996)
 - płk dypl. Stanisław Słotwiński (1996 – 2000)
 - gen. bryg. Andrzej Kaczyński (2000 – 2005)
 - gen. bryg. dr Józef Nasiadka (2005 – 2007)
 - cz. p.o. płk Wojciech Lewicki (2007 – 2008)
 - gen. bryg. Michał Sikora (2008 – 17.VII.2009)
 - gen. bryg. Marek Sobiechowski (17.VII.2009 – 15.X.2012)
 - gen. bryg. Wojciech Lewicki (15.X.2012 - 29.VI.2018)
 - gen. bryg. Dariusz Krzywdziński (29.VI.2018 - 18.XI.2021)
 - cz. p.o. płk Marek Brzezicha (18.XI.2021 - 14.XII.2021)
 - gen. bryg. dr Jerzy Kwika (14.XII.2021 - 11.IX.2023)
 - płk Marek Brzezicha (11.IX.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Korpus Obrony Powietrznej (? - 2006)
Dowództwo Sił Powietrznych (2006 - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
Materiał opracowany na bazie informacji ze strony internetowej 3. BRt oraz materiałów własnych
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.