3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – JW 2646 (1967 - 1990)
 
 
Na mocy rozkazu MON nr 07/MON z 4 maja 1967 roku sformowano 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich, na bazie 22. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, w zasadzie było to przemianowanie jednostki, gdyż oprócz zmiany numeru jednostki z 22 na 3 nie zmieniła się sama jednostki, w zasadzie 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich jest kontynuatorem historii i tradycji jednostek z numerem 22, które istniały jako Jednostka Wojskowa nr 2646. Już w czerwcu 1967 roku pułk brał udział w ćwiczeniach dywizyjnych pk. „Daniel-67” w Drawsku Pomorskim. Tego samego roku w sierpniu podczas kontroli z ŚOW pułk uzyskał najlepsze wyniki spośród jednostek 11. Dywizji Pancernej. W roku następnym największym wydarzeniem był udział pułku w operacji „Dunaj-68” w Czechosłowacji, gdzie wraz z innymi jednostkami 11. DPanc przemieścił się pod koniec sierpnia, pułk na terenie CSRS rozlokował swój sztab w rejonie miejscowości Czeslav. Do garnizonu w Żaganiu pułk powrócił 10 października 1968. W roku 1969 pułk brał udział w manewrach wojsk Układu Warszawskiego pk. „Odra-Nysa 69”. Pod koniec 1969 nakazano przeformować pułk na nowy etat, wg zarządzenia Szefa Sztabu ŚOW nr 047/Org. z 5 listopada 1969 roku do 14 lutego 1970 pułk miał zostać przeformowany z etatu 30/042 na nowy etat 30/117. 9 maja 1971 jednostka jako kontynuatorka tradycji bojowych 3. Brygady Pancernej 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego została uhonorowana Krzyżem Grunwaldu III klasy, którym udekorowano sztandar pułkowy. W lipcu 1972 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy pułku. W lutym 1973 pułk brał udział w ćwiczeniach armijnych pk. „Luty-73”, następnie w marcu na poligonie w Drawsku Pomorskim pułk wziął udział w ćwiczeniach „Daniel-73”. W roku 1974 dowódca jednostki mjr dypl. Edmund Bołociuch został awansowany do stopnia podpułkownika. Również w 1974 jednostka zajęła 1 miejsce jako najlepszy pułk 11. DPanc. W kolejnych latach pułk brał udział w wielu ćwiczeniach dywizyjnych, armijnych, m.in. „Żubr-75”, „Tarcza-76”, „Żbik-76”, „Wilk-76”, „Zachód-77”, „Salut-77”, „Szop-78”, „Jaguar-78”, „Gepard-79”, Wilk-79”, był to okres wytężonej pracy na poligonach. Pod koniec roku 1981 w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego pułk został skierowany do Wrocławia gdzie jego pododdziały pełniły służbę wartowniczą i patrolową wokół obiektów państwowych na terenie Wrocławia i okolic. Pułk z Wrocławia powrócił do garnizonu 7 stycznia 1982. W roku 1983 struktura pułku zmieniła się ze struktury kompanijnej na strukturę batalionową. W roku 1984 pułk brał udział w dużych manewrach pk. „Przyjaźn-84”. W roku 1989 odbyły się ostatnie dla pułku duże manewry „Orion-89” gdyż w związku z przemianami ustrojowymi w Polsce oraz zmniejszaniem Sił Zbrojnych RP pułk został przewidziany do rozformowania. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0101/Org. z 25 sierpnia 1989 roku, następnie zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0111/Org. z 15 września 1989, Szef Sztabu ŚOW wydał w dniu 3 października 1989 zarządzenie nr 073/Org. nakazujące do dnia 31 marca 1990 rozformować 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich.
 
Zdjęcia pochodzące z archiwum Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich
 
 
 
 
 
 
 
 
Poczet dowódców 3.pczś:
 
- mjr dypl. Józef Żywicki (V.1967 – 16.VII.1972)
- mjr dypl. Edmund Bołociuch (16.VII.1972 – 1975)
- mjr dypl. Marian Kapała (1975 – 3.XI.1979)
- mjr dypl. Zdzisław Łaski (3.XI.1979 – 10.VII.1984)
- mjr dypl. Zbigniew Kowalski (10.VII.1984 – 31.III.1990)
 
Podporządkowanie jednostki:
 - 11.Dywizja Pancerna (V.1967 – 31.III.1990) 
  
Opracowano na podstawie książki Panów W.Chłopka i A.Miernickiego – „3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – Dokumenty i wspomnienie”, Żagań 2009
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.