Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie utworzono 31 października 1960 roku rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Pierwszy turnus do ośrodka przybył już w styczniu 1961 roku. Do zadań WOSzK należy organizowanie turnusów kondycyjnych dla żołnierzy Wojska Polskiego z różnych rodzajów wojsk, innym zadaniem ośrodka jest zapewnienie bazy szkoleniowej na potrzeby Sił Zbrojnych. Przez większą część istnienia ośrodka podlegał on Dowództwu Sił Powietrznych i jego poprzedników czyli WLiOP i WLiOPOK. Jednak w roku 2005 został podporządkowany Dowództwu Garnizonu Warszawa w strukturach którego znajduje się do dziś. W ostatnim czasie w zakres zadań ośrodka włączono również turnusy rehabilitacyjne dla żołnierzy powracających do kraju z misji zagranicznych. Ośrodek mieści się w bardzo atrakcyjnym miejscu na półwyspie Czterech Wiatrów, gdzie ma dostęp do jeziora Czos oraz Góry Czterech Wiatrów której wysokość wynosi 185,5 m n.p.m.  Kadrę ośrodka tworzą lekarze, fizjoterapeuci, specjaliści pozwalający żołnierzom aktywnie spędzać czas i efektywnie podnosić swoją sprawność.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 313/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONDYCYJNEGO W MRĄGOWIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONDYCYJNEGO W MRĄGOWIE NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - komenda WOSzK
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Czesław Sarna (? – 6.IX.2007)
 - p.o. mjr mgr Zygmunt Sadowski (6.IX.2007 – 19.X.2007)
 - ppłk mgr Grzegorz Wlazłowski (19.X.2007 – 8.I.2010)
 - p.o. mjr Piotr Kłusek (8.I.2010 – 1.II.2010)
 - ppłk dypl. Tomasz Dominikowski (1.II.2010 – 3.II.2012)
 - ppłk Krzysztof Sikorski (3.II.2012 - 8.VII.2016)
 - cz. p.o. mjr Roman Misiek (8.VII.2016 - 18.X.2016)
 - ppłk Wojciech Choiński (18.X.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (? – 1.VI.2005)
Dowództwo Garnizonu Warszawa (1.VI.2005 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.