2.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   2.Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jedną z czterech jednostek, które zapoczątkowały w Siłach Zbrojnych przemiany w dziedzinie logistyki i zaopatrywania jednostek wojskowych, WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 2.WOG jest to garnizon Wrocław. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja nr 503/MON z 6 grudnia 2006 roku. 2.WOG sformowany został w roku 2007, z dniem 1 października 2007 WOG stał się dysponentem środków budżetowych III stopnia, następnie Rozkazem Dowódcy ŚOW Nr Z-380 z dnia 28 listopada 2007 nadano mu przydziały gospodarcze i od dnia 1 stycznia 2008 stał się oddziałem gospodarczym dla jednostek wojskowych, które zostały mu przydzielone na zaopatrzenie. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 93/MON z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego wprowadzono wzór odznaki pamiątkowej 2.WOG.
 
 
Pierwsza nieoficjalna wersja logo 2.WOG
 
Decyzją Nr 324/MON z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego  wprowadzono oznakę rozpoznawczą 2.WOG.
 
 
oznaka rozpoznawcza 2.WOG (wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - komenda 2.WOG
  - logistyka
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - wydział administracyjny
  - wydział zabezpieczenia logistycznego
  - wydział medyczny
  - sekcja infrastruktury
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Jan Bereza (2007 – 2.II.2015)
 - płk dr Mirosław Chrzanowski (2.II.2015 - 21.VI.2017)
 - płk Jacek Chrostowski (21.VI.2017 - 30.IX.2020)
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Rakowski (30.IX.2020 - 28.XII.2020)
 - płk Bogdan Drąg (28.XII.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2007 – 28.IV.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (28.IV.2011 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.