Okręgowy Poligon Artyleryjski Nr 2 (1948 - 1954)
2.Okręgowy Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski - Drawsko Pomorskie (1957 - 1961)
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. płk dypl. Franciszka Sadowskiego - Drawsko Pomorskie (1962 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) Drawsko Pomorskie powstało z dniem 1 stycznia 1962 roku, CSWL przejęło zadania i kontynuowało historię Centralnego Obozu Ćwiczeń, który pod tą nazwą istniał od roku 1957. CSWL Drawsko jest jednym z największych poligonów nie tylko w Polsce ale i w Europie, pozwala on na wykonywanie ćwiczeń pododdziałom wielkości Związku Taktycznego jakim np. jest dywizja. Dzięki różnorodnemu terenowi jaki wchodzi w skład poligonu, możliwe jest wykonywanie wielu ćwiczeń, włącznie z forsowaniem przeszkód wodnych, zadań sapersko-inżynieryjnych, zadań chemicznych i wielu innych. Z poligonu chętnie korzystają również inne państwa NATO. Przez wiele lat infrastruktura poligonu była sukcesywnie rozbudowywana dzięki czemu obecnie na poligonie jest kilka obozowisk, strzelnic, pasy ćwiczeń taktycznych itp. Do głównych obozowisk poligonu należą:
 
 - obozowisko Konotop
 - obozowisko Ziemsko
 - obozowisko Jaworze
 - obozowisko Głębokie
 
Obiekty poligonowe znajdują się również w Olesznie gdzie znajduje się komenda CSWL oraz obiekt Karwice wraz z przylegającym do niego lotniskiem.
 
Dla ćwiczących przygotowane są m.in. następujące obiekty treningowe:
 
 - pas ćwiczeń taktycznych Bucierz
 - pas ćwiczeń taktycznych Mielno
 - pas ćwiczeń taktycznych Góra Hetmańska
 - pas ćwiczeń w kierowaniu ogniem Studnica
 - strzelnice Konotop prawa i lewa
 - strzelnica czołgowa Mielno
 - strzelnica Studnica
 - strzelnica Jaworze
 - strzelnica Jezioro Ostrowiec
 - Ośrodek Szkolenia Pododdziałów Rozpoznawczych Jaworze
 - Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego Czertyń
 - Ośrodek Szkolenia z Obrony Przeciwchemicznej Głębokie
 
W ramach CSWL jest również Ośrodek Badań pozwalający wojskowym instytutom na badania sprzętu w warunkach polowych.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 116/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
 
DECYZJA Nr 144/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
1. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko nadaje się imię płk. dypl. Franciszka Sadowskiego.
 
Oznaka rozpoznawcza CSWL Drawsko
 
STRUKTURA
 
 - Komenda CSWL
  - Logistyka
  - Wydział Poligonowy
  - Sekcja Organizacyjno-Ewidencyjna
  - Sekcja Operacyjna
  - Sekcja Poligonowa
  - Sekcja Materiałowa
  - Sekcja Techniczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Jan Semenetz (1950 - 1961) Komendant 2.Okręgowego Poligonu Artyleryjskiego i Obozu Ćwiczeń i Poligonu Artyleryjskiego
 - ppłk Jan Semenetz (1.I.1962 – 14.III.1962)
 - gen. bryg. Leon Dubicki (14.III.1962 – 21.IX.1962)
 - płk Franciszek Raban (21.IX.1962 – 18.VII.1964)
 - gen. bryg. Józef Kolasa (18.VII.1964 – 6.VI.1966)
 - płk dypl. Jan Bodylewicz (6.VI.1966 – 26.X.1974)
 - płk dypl. Franciszek Sadowski (26.X.1974 – 26.IV.1979)
 - płk dypl. Michał Perkowski (26.IV.1979 – 26.IX.1988)
 - płk dypl. Jan Matejuk (26.IX.1988 – 2.IV.1996)
 - płk dypl. Jan Krupa (2.IV.1996 – 2.X.1998)
 - płk dypl. Robert Jabłoński (7.X.1998 – 29.VI.2001)
 - płk dypl. Antoni Budkowski (29.Vi.2001 – 27.IV.2004)
 - płk dypl. Michał Wałęza (27.IV.2004 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.