9. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego – JW 2868 (1952 - 1967)
 
 
 
                9. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego pierwotnie formowana była z rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0096/Org. z 11 grudnia 1951 roku, myśl tego rozkazu skład dywizji miał być następujący:
 
 - Dowództwo 9. DLM – JW 2868 Malbork
   - 72. kompania łączności
   - 26. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 5069 Malbork
   - 29. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 4988 Malbork
   - 41. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 4976 Malbork
   - 45. Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4866 Malbork
   - Węzeł Radiotechniczny (sformowany rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0277/Org. z 7 sierpnia 1953)
   - pluton fotograficzny
   - pluton wartowniczy
 
Proces formowania dywizji miał trwać od 1 stycznia do 1 czerwca 1952 roku, dywizję podporządkowano nowo sformowanemu 3. Korpusowi Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu. Dowódcą dywizji został oficer radziecki płk pil. Anatol Kołpaków, który obowiązki zaczął pełnić od 7 lipca 1952 roku. Trudna sytuacja związana z formowaniem dywizji spowodowała zmiany w 9. DLM, rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0078/Org. z 19 listopada 1952 roku skorygowano wytyczne dotyczące formowania 9. DLM i tak w roku 1953 z 9. DLM do składu 11. DLM przekazany został 26. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, który przebazowano do Zegrza Pomorskiego. 29. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego rozpoczął stacjonowanie na lotnisku w Ornecie.
 
Od roku 1953 dywizja funkcjonowała w składzie dwóch pułków lotnictwa myśliwskiego i w takim składzie dywizja pozostała do końca swojego istnienia. Do zadań 9. DLM należało zabezpieczenie wojsk lądowych oraz działania bojowe innych rodzajów lotnictwa. Początkowo na wyposażeniu dywizji były głównie samoloty MiG-15 oraz małe ilości samolotów Po-2, Jak-11, Jak-18 i UTMiG-15. W następnych latach postępowała wymiana samolotów na nowsze konstrukcje i tak w roku 1959 na wyposażeniu jednostek dywizji znajdowało się 2 sztuki samolotów MiG-17, 38 sztuk Lim-2, 3 sztuki MiG-15, 5 sztuk UTMiG-15, 8 sztuk Jak-11, 10 sztuk Lim-5 oraz 3 sztuki Po-2, był to stan faktyczny różniący się od stanu etatowego. Pod koniec istnienia 9. DLM od roku 1964 na wyposażenie 41. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego rozpoczęto wprowadzanie samolotów MiG-21F-13.
 
W ciągu istnienia 9. DLM dochodziło również do zmian strukturalnych w dywizji i rozbudowie jednostek wchodzących w skład dywizji. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0304/Org. z 28 grudnia 1955 roku została sformowana 13. kompania radiotechniczna na bazie Węzła Radiotechnicznego, termin sformowania – marzec 1956, kompanii zostały podporządkowanie dwa posterunki radiolokacyjne, 602. Posterunek Radiolokacyjny – Orneta (obsługujący 29. plm) oraz 603. Posterunek Radiolokacyjny – Malbork (obsługujący 41. plm).
 
W roku 1965 w składzie pułków lotnictwa myśliwskiego sformowano 33 dywizjon dowodzenia lotami w składzie 29. plm, oraz 40 . dywizjon dowodzenia lotami w składzie 41. plm, do zadań dywizjonów było ubezpieczanie lotów i zabezpieczenie łączności na rzecz pułków.
 
W czasie istnienia dywizji dochodziło również do wypadków podczas szkolenia lotniczego, w roku 1954, 27 kwietnia podczas szkolenia na samolotach MiG-15 zginęli piloci ppor. pil. Adam Zabawa oraz chor. pil. Zbigniew Klimkiewicz, rok później również w kwietniu pilotujący samolot Lim-1 (MiG-15) pilot por. Sylwester Konik z 29. plm wpadł w korkociąg i rozbił się na jeziorze Blanki, pilot zginął. Kolejne dwie katastrofy wydarzyły się w 1956 roku , obie wydarzyły się w 29. plm. W kolejnych latach dochodziło jeszcze do pojedynczych katastrof.
 
Skład 9. DLM w jej ostatnim roku istnienia (rok 1967):
 
- Dowództwo 9. DLM – JW 2868 Malbork
- 72. kompania łączności
- 13. kompania radiotechniczna
  - 602. Posterunek Radiolokacyjny – Orneta
  - 603. Posterunek Radiolokacyjny – Malbork
- 29. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 4988 Orneta
  - 33. dywizjon dowodzenia lotami – JW 1332 Orneta
  - 51. batalion zaopatrzenia pułku lotniczego – JW 4003 Orneta
- 41. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 4976 Malbork
  - 40. dywizjon dowodzenia lotami – JW 1389 Malbork
  - 39. batalion zaopatrzenia pułku lotniczego – JW 4124 Malbork
- 45. Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4866 Malbork
 
Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 07/Org. z 4 maja 1967 roku 9. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego została przemianowana na 4. Pomorską Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego otwierając karty historii nowej jednostki.
 
Podporządkowanie:
3. Korpus Lotnictwa Myśliwskiego (1952 – V.1956)
3. Korpus Lotnictwa Mieszanego (V.1956 – VII.1957)
Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego (VII.1957 – V.1967)
 
Poczet dowódcy 9.DLM:
 - płk pil. Anatol Kołpakow ( 7.VII.1952 – 10.X.1953 )
 - ppłk pil. Stanisław Wiącek ( 5.II.1954 – 20.VIII.1955 )
 - płk pil. Adam Bidziński ( 26.X.1956 – 20.VII.1961 )
 - płk pil. Franciszek Kamiński ( 1.X.1961 – 13.VII.1963 )
 - p.o. płk pil. Zygmunt Paduch ( 1963 – 1965 )
 - płk pil. Wiktor Iwoń ( VII.1965 – V.1967 )
 
 
Materiał przygotowany na podstawie książki Pana Henryka Czyżyka pt. „Dzieje 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego”
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.