1.Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   1 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza rozpoczęła działalność 1 stycznia 2009 jako samodzielna jednostka, bazą do jej formowania dała rozformowana w tym czasie  Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Bydgoszczy podlegająca pod 2 eskadrę lotnictwa transportowo-łącznikowego. Podstawą do sformowania tej jednostki był rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych nr Z-117 z dnia 30 maja 2008 roku. 1. GPR stacjonuje na lotnisku w Świdwinie a jej obowiązki to głównie zadania poszukiwawczo-ratownicze na obszarze RP oraz zadania SAR w obszarze przygranicznym. Grupa udziela również wsparcia podczas klęsk żywiołowych oraz sytuacji kryzysowych. Na wyposażeniu jednostki znajdują się śmigłowce W-3 „Sokół”.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr mgr inż. pil. Lech Domański ( 1.I.2009 – 7.II.2013 )
 - kpt. pil. Adam Kupiński ( 7.II.2013 - obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego ( 1.I.2009 – obecnie )
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.