decyzja nr 132/MON

DECYZJA Nr 132/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

 

zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

 

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2010 r., ustala się, co następuje:

 

1. W decyzji nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2009 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r. (Dz. Urz. MON nr 19, poz. 215 i nr 24, poz. 266) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku do niniejszej decyzji.

 

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

Załącznik do decyzji nr 132/MON z 16 kwietnia 2010r.

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2010

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH – WROCŁAW

 

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

WL

SP

MW

DGW

ŻW

IWSZ

IWSZdr

DP

WS

DWiPO

SWW

SKW

RAZEM

Czas szkolenia

34 – Inżynierii Wojskowej

A – saperska

4

1

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10

 3 miesiące

38 – Logistyki

A – ogólnologistyczna

3

 

2

1

 

3

 

 

1

 

 

 

10

3 miesiące

D – infrastruktury

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3 miesiące

42 – Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

A – wywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

3 miesiące, 8,5 miesiąca

B – kontrwywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3 miesiące, 8,5 miesiąca

44 – Żandarmerii Wojskowej

A – dochodzeniowo-śledcza

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

3 miesiące

B – prewencji

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3 miesiące

C – operacyjno-rozpoznawcza

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3 miesiące

46 – Sprawiedliwości i obsługi prawnej

C – obsługi prawnej

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

8,5 miesiąca

52 - Wychowawczy

D – orkiestr i zespołów estradowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

8,5 miesiąca

50 – Finansowy

A – ekonomiczno-finansowa

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

8,5 miesiąca

A – ekonomiczno-finansowa

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 miesiące

RAZEM W WSO WL

16

3

3

1

9

7

1

5

1

3

3

2

54

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH – DĘBLIN

 

22 – Sił Powietrznych

B – pilotów /2

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

20 miesięcy

G – radiotechniczna

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

12 miesięcy

G – radiotechniczna

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3 miesiące

H – ubezpieczenia lotów

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

J – inżynieryjno-lotnicza

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3 miesiące

J – inżynieryjno-lotnicza

 

5

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

7

12 miesięcy

32 – Przeciwlotniczy

B – przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

12 miesięcy

T - techniczna

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

RAZEM W WSO SP

20

62

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

85

 

 

OGÓŁEM LICZBA W STUDIUM OFICERSKIM 2010

36

65

5

1

9

8

1

5

1

3

3

2

139

 

 

 

2/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w  trakcie procesu kwalifikacyjnego.

 

Please publish modules in offcanvas position.