3.Batalion Logistyczny Ziemi Goleniowskiej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    3.Batalion Logistyczny został sformowany w roku 2004, proces formowania zakończono do dnia 1 lipca 2004, jednostka tego dnia rozpoczęła oficjalnie swoją działalność, batalion formowany był na bazie rozformowywanych w tym czasie 75.Batalionu Zaopatrzenia MPS oraz 86.Batalionu Zaopatrzenia. Dokumenty regulujące proces formowania 3.blog to rozkaz Dowódcy POW nr PF-4/Org. z 7 stycznia 2004 roku oraz rozkaz Dowódcy 1.Brygady Logistycznej nr Z-1 z 30 stycznia 2004. Jednostka po ukończeniu procesu formowania została włączona w skład 1.Brygady Logistycznej, miejscem bazowania jednostki zostały Glewice, kompleks koszarowy niedaleko lotniska Goleniów na Pomorzu Zachodnim. Jednostkę sformowano wg etatu 50/111/0. Do głównych zadań batalionu należy organizacja i planowanie dowozu środków bojowych i zaopatrzenia do jednostek wojskowych we współpracy z bazami i składami materiałowymi. Ponieważ jednostka wchodzi w skład 1.BLog która aktywnie uczestniczy w misjach poza granicami kraju, również żołnierze 3.blog mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności w warunkach bojowych, już w roku 2005 batalion wydzielił 40-osobowy skład do udziału w V zmianie PKW Irak, żołnierze 3.blog po wykonaniu tego trudnego zadania wrócili z misji w styczniu 2006. Obecnie batalion wykonuje zadania na rzecz 1.BLog oraz bierze udział w operacjach zagranicznych, w 2010 roku jednostka wystawiła żołnierzy do udziału w XXII zmianie PKW KFOR.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 204/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 3 batalionu logistycznego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Glewicach
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON , poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) i pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 3 batalionu logistycznego ze społeczeństwem Ziemi Goleniowskiej oraz dla upamiętnienia daty wręczenia sztandaru, ustala się, co następuje:
 
1. 3 batalion logistyczny 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Glewicach:
1) przyjmuje nazwę wyróżniającą — „Ziemi Goleniowskiej”;
2) obchodzi doroczne Święto — w dniu 17 czerwca.
 
DECYZJA Nr 446/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 3. batalionu logistycznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło­wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasię­gnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 3. batalionu logistycznego.
 
oznaka rozpoznawcza 3.blog
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
  - kompania zabezpieczenia
  - kompania logistyczna
  - 1.kompania transportowa
  - 2.kompania transportowa
  - 3.kompania transportowa
  - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk mgr inż. Sławomir Łach (1.VII.2004 – III.2007)
 - ppłk mgr inż. Radosław Dłutkowski (III.2007 – 17.VI.2013)
 - cz. p.o. mjr Robert Szpakowski (17.VI.2013 - 8.X.2013)
 - ppłk Radosław Sułek (8.X.2013 - 18.XII.2018)
 - cz. p.o. mjr Robert Szpakowski (18.XII.2018 - 28.II.2019)
 - ppłk Robert Szpakowski (28.II.2019 - 13.V.2022)
 - cz. p.o. mjr Bartłomiej Piotrowski (13.V.2022 - 4.VIII.2023)
 - ppłk Paweł Zagulski (4.VIII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego (1.VII.2004 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.plWszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.