15. Samodzielna Eskadra Lotnictwa Rozpoznawczego MW – JW 4557 (1956 - 1967)
15. Eskadra Lotnictwa Rozpoznawczego MW - JW 4557 (1967 - 1988)
 
 
 
                Proces formowania 15. Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego MW trwał około rok, jednostkę formowano na bazie eskadry dalekiego rozpoznania 30. Pułku Lotniczego MW, formalnie Szef Sztabu Generalnego WP wydał zarządzenie nr 0144/Org. w dniu 8 sierpnia 1956 roku. Etat eskadry – 35/307 przewidywał 113 żołnierzy, formowanie eskadry miało zostać przeprowadzone na lotnisku Gdynia Babie Doły do 1 września 1956, natomiast docelowo nowo formowana jednostka miała stacjonować na specjalnie nowo wybudowanym lotnisku w Siemirowicach (zwanym też Cewice). Przebazowanie na lotnisko Siemirowice rozpoczęto 1 października 1956 roku, już do końca roku trwało normalne szkolenie w lotach.
W składzie eskadry znajdowały się 3 klucze lotnicze, na wyposażeniu eskadry znajdowały się samoloty Ił-28, szkolno-bojowy UIł-28 oraz łącznikowy Po-2.
 
Do głównych zadań eskadry należało prowadzenie rozpoznania operacyjnego, rozpoznawaniu ugrupowań sił przeciwnika oraz warunków w rejonie działania sił własnych. Do wykonywania zadań rozpoznawczych samoloty przystosowane były m.in. w sprzęt do wykonywania materiałów fotograficznych oraz sprzęt radiolokacyjny. Zadaniem eskadry było również holowanie celów dla ćwiczących okrętów MW. W roku 1958 wydarzyła się katastrofa lotnicza samolotu eskadry, 11 stycznia podczas lotu mającego na celu rozpoznanie warunków pogodowych samolot Sił-28 o nr taktycznym S-3 rozbił się, w katastrofie zginęła cała załoga w której znajdował się ówczesny dowódca 15. selr – kmdr ppor. pil. Hilary Zarucki. Niestety równie tragicznie zginął następny dowódca eskadry, gdyż rok później 18 marca 1959 roku podczas wykonywania lotu samolotem H-28R samolot ten rozpadł się w powietrzu na skutek przeciążenia konstrukcji maszyny, zginął wtedy dowódca kpt. mar. pil. Leon Jędrzejczyk. W kolejnych latach skuteczność prowadzonego rozpoznania rosła, dzięki czemu eskadra była docenianą jednostką w MW, jednostka w latach 60-tych współdziałała nawet z Marynarką Wojenną NRD, w połowie lat 60-tych doszło również do wymiany sprzętu na nowszy, były to samoloty SBLim-2A. W styczniu 1965 roku przyjęto również na stan eskadry samolot An-2. W roku 1966 zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0142/Org. z 14 września 1966 roku w terminie do 30 marca 1967 eskadra została przeformowana oraz z jej nazwy usunięto człon „samodzielna”. Jednostka cały czas intensywnie latała wykonując szkolenie i swoje zadania, nadszedł rok 1977, postanowiono rozpocząć szkolenie pilotów na nowe samoloty TS-11 „Iskra”, dwa samoloty tego typu otrzymała 15. elr, rok później bo w roku 1978 zakończono eksploatację samolotów Ił-28. Pod koniec roku 1981 na wyposażeniu eskadry znajdowały się samoloty SBLim-2A, SBLim-2M, TS-11 oraz jeden An-2. Koniec lat 80-tych ukazał problem eskadry ze sprzętem, operowała ona starymi samolotami SBLim, które były już konstrukcjami przestarzałymi, przesądziło to o decyzji o rozformowaniu jednostki. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 062/Org. z dnia 23 listopada 1987 rozformowanie eskadry miano przeprowadzić do 30 czerwca 1988 roku. Lotnicy i część sprzętu 15. elr zostało wykorzystane do sformowania 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW.
 
 
Poczet dowódców 15. selr / 15. elr :
 
 - kmdr ppor. pil. Hilary Zarucki ( 1956 – 11.I.1958 )
 - kpt. mar. pil. Leon Jędrzejczyk ( 18.III.1958 – 18.III.1959 )
 - cz. p.o. kpt. mar. dypl. Czesław Głuszcz ( 18.III.1959 - ? )
 - kmdr por. pil. Ryszard Cygan ( ? – 16.I.1986 )
 - kmdr ppor. pil. Jerzy Fijał ( 16.I.1986 - 30.VI.1988 )
 
 
Materiał przygotowany na podstawie książki Pana Mariusza Konarskiego „Lotnictwo Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945-1963” oraz artykułów prasowych m.in. z czasopisma „Lotnictwo”.
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.