Centrum Operacji Powietrznych (2002 - 2013)
Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego (2013 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   Centrum Operacji Powietrznych (COP) powstało 1 stycznia 2002 roku na bazie Centralnego Stanowiska Dowodzenia, które dotychczas było głównym organem dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej  przeznaczonym do dowodzenia, przesyłania informacji pomiędzy związkami taktycznymi i jednostkami, był to główny organ decyzyjny WLiOP, nowopowstałe COP przejęło wszystkie obowiązki CSD oraz dostało wiele nowych zadań. Dokumentem według którego formowano COP był rozkaz Dowódcy WLiOP nr PF-90/Org. z 11 lipca 2001. Trzeba zaznaczyć że od 1 stycznia 2002 roku do 30 czerwca 2004 roku organem nadrzędnym COP było Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, po 1 lipca 2004 roku aż do 31 grudnia 2013 roku było to Dowództwo Sił Powietrznych. Obecnie COP-DKP jest jednostką podporządkowaną Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Dla potrzeb dowodzenia COP wyposażone jest w specjalistyczne systemy wspomagania dowodzenia takie jak zgodne ze standardami NATO systemy ASOC czy ICC, w COP korzysta się również z polskich rozwiązań pod postacią systemu „Dunaj”. Obecnie w strukturze COP oprócz pionów funkcjonalnych centrum znajdują się także jednostki wojskowe są to Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODiN) oraz Centra Koordynacji Operacji Powietrznych (CKOP). Na przełomie roku 2010 i 2011 doszło do reorganizacji w podporządkowanych jednostkach pod COP, rozformowano 21.ODiN z Warszawy, a 31.ODiN z Poznania-Babki przeformowano na Mobilną Jednostkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi. W dniu 1 lipca 2013 roku nazwę jednostki rozszerzono o nazwę Dowództwo Komponentu Powietrznego.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 141/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie przejęcia sztandaru i dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Święta Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie.
 
W związku z rozformowaniem Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, w celu zachowania tradycji orężnych tego oddziału, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154 oraz z 1995 r. Nr 150, poz. 731), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Swięta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1), ustala się, co następuje:
 
1. Sztandar Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej przekazuje się Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie.
 
2. Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie:
1 ) przejmuje i z honorem kontynuuje tradycje Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1954-2002),
2) obchodzi doroczne Święto w dniu 10 czerwca.
 
 
DECYZJA Nr 580/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Operacji Powietrznych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Centrum Operacji Powietrznych.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur COP
 
DECYZJA Nr 177/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU POWIETRZNEGO / wyciąg /
 
1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, zwanego dalej „Centrum”, jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach Centrum oraz symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej.
 
2. Odznaka ma kształt stylizowanej tarczy rycerskiej. W lewym górnym rogu, w tzw. polu obserwacyjnym tarczy, znajduje się fragment czerwonego kwadratu z białą obwódką, na którym umieszczony jest biały napis „COP DKP” – skrót nazwy jednostki wojskowej. Wewnątrz tarczy na tle stylizowanej niebiesko – szarej szachownicy, umieszczone są: wizerunek samolotu myśliwskiego, wyrzutni rakiet przeciwlotniczych i podstawy czasu wskaźnika radiolokacyjnego – symbolizujące najważniejsze rodzaje wojsk i najbardziej charakterystyczny sprzęt bojowy będący na wyposażeniu Sił Powietrznych, których pracą bojową kieruje COP- DKP. Tarcza umieszczona jest na wieńcu z liści dębowych barwy srebrzystej.
 
DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego Centrum Operacji Powietrznych oraz ustanowienia Święta Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego
 
1. Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1954-2001),
b) Centrum Operacji Powietrznych (2002-2013);
2) przejmuje sztandar Centrum Operacji Powietrznych.
 
2. Dzień 10 czerwca ustanawia się Świętem Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.
 
DECYZJA Nr 113/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH
- DOWÓDZTWA KOMPONENTU POWIETRZNEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH
- DOWÓDZTWA KOMPONENTU POWIETRZNEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - Sztab
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Pion Planowania Operacji
  - Pion Działań Bieżących
 
jednostki podporządkowane
 - Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi - Poznań-Babki
 - 22 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania – Bydgoszcz 
 - 1 Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania – Kraków
 - 1 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych – Gdynia
 - 2 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych – Kraków
 - 4 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych – Szczecin
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk pil. Tadeusz Pieciukiewicz (9.II.2002 – X.2003)
 - gen. dyw. pil. Lech Majewski (X.2003 – 28.II.2004)
 - gen. dyw. pil. Stanisław Targosz (1.III.2004 – 2.IV.2005)
 - cz. p.o. płk Zbigniew Galec (3.IV.2005 – 31.VII.2005)
 - gen. broni pil. Lech Majewski (1.VIII.2005 – 3.VIII.2007)
 - gen. dyw. pil. Sławomir Dygnatowski (3.VIII.2007 – 18.II.2008)
 - cz. p.o. gen. bryg. nawig. Zbigniew Galec (19.II.2008 – 16.II.2009)
 - gen. bryg. nawig. Zbigniew Galec (16.II.2009 – 29.IX.2010)
 - gen. bryg. pil. Jan Śliwka (29.IX.2010 - 31.XII.2013) dec. pers. MON nr 688 z 17.VI.2010
 - gen. dyw. pil. Włodzimierz Usarek (1.I.2014 - 12.XII.2016)
 - gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski (12.XII.2016 - 3.II.2020)
 - gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński (3.II.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1.I.2002 – 30.VI.2004)
Dowództwo Sił Powietrznych (1.VII.2004 – 31.XII.2013)
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.