3.Pułk Przeciwlotniczy im. płk Włodzimierza Ludwiga - JW 1640 (1995 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   3.Pułk Przeciwlotniczy powstał w terminie do 31 grudnia 1995 na wskutek Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 086/Org. z dnia 19 grudnia 1994 r. w wyniku przeformowania 124.Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, którego historię i tradycje kontynuuje i dziedziczy. Jeszcze tego samego roku w którym nastąpiło przeformowanie jednostka otrzymała sztandar wojskowy z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Od roku 1997 siły pułku przygotowywały się do działania w siłach NATO i zostały włączone również do składu Korpusu Północ-Wschód. W roku 2001 pułk zmienił strukturę i przeszedł na nowy etat, który zakładał strukturę dywizjonową, tego samego roku pułk nawiązał współpracę z 6.batalionem przeciwlotniczym z Niemiec oraz 14.batalionem przeciwlotniczym z Danii, pozwoliło to lepiej dzielić się doświadczeniami z jednostkami ze starych krajów NATO. W roku 2003 siły pułku brały udział w dużym przedsięwzięciu poligonowym o kryptonimie „Crystal Eagle”, które przeprowadzono w południowych Niemczech. W kolejnych latach pułk brał udział w kolejnych ćwiczeniach oraz strzelaniach na poligonie w Wicku Morskim udowadniając swoje wysokie wyszkolenie. W 2006 za bardzo dobre wyniki szkoleniowe tytułem „Wzorowy pododdział Wojsk Lądowych” wyróżniony został 1.dywizjon przeciwlotniczy wchodzący w skład pułku. Pod koniec roku 2007, a dokładnie 30 października siły pułku zostały przedyslokowane z dotychczasowego miejsca postoju w Szczecinie do nowego garnizonu w Koszalinie, gdzie zostały ulokowane w kompleksie koszarowym wspólnie z 8.Pułkiem Przeciwlotniczym. W marcu 2008 pułk wystawił trzon sił do pełnienia misji w ramach XVIII zmiany PKW KFOR. Obecnie pułk nadal bierze udział w ćwiczeniach poligonowych, gdzie osiąga bardzo dobre wyniki. Podstawowym uzbrojeniem pułku są zestawy rakietowe OSA. W wyniku scalenia jednostek przeciwlotniczych z garnizonu Koszalin 3.pplot Decyzją MON nr Z-49/Org./P1 z dnia 28 czerwca 2010 r. zostaje rozformowany z dniem 31 grudnia 2010, a sprzęt oraz część kadry przekazano do 8.Pułku Przeciwlotniczego.
 
Zestaw rakietowy „OSA” 3.pplot podczas ćwiczeń „Żbik 2009” (fot. pochodzi ze strony www.12sdz.mil.pl)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 3 Pułku Przeciwlotniczego w Szczecinie
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów bojowych żołnierzy wojsk przeciwlotniczych, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 18 czerwca 1996 r.
 
p o l e c a m:
 
1. 3 Pułkowi Przeciwlotniczemu przejąć dziedzictwo tradycji i z honorem kontynuować tradycje:
1) 3 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 1924 - 1939
2) 3 Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1942 - 1947
3) 22 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 1951 - 1955
4) 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1955 - 1957
5) 22 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 1957 - 1967
6) 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1967 - 1995
 
2. 3 Pułkowi Przeciwlotniczemu przyjąć imię płk. Włodzimierza Ludwiga.
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 30 kwietnia.
 
DECYZJA Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 3 pułku przeciwlotniczego im. płk. dypl. Włodzimierza Juliusza Ludwiga w Szczecinie
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 3 pułku przeciwlotniczego im. płk. dypl. Włodzimierza Juliusza Ludwiga w Szczecinie.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 3.pplot
 
 
Proporczyk 3.pplot
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
   - bateria dowodzenia
   - 1.dywizjon przeciwlotniczy
   - 2.dywizjon przeciwlotniczy
   - 3.dywizjon przeciwlotniczy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Zbigniew Antczak (1996 – XII.2002)
 - ppłk dypl. Sławomir Kowalski (XII.2002 – 2005)
 - płk dypl. Piotr Kołacz (2005 – 1.VIII.2007)
 - cz. p.o. ppłk mgr inż. Ryszard Krawiec (1.VIII.2007 – 6.X.2007)
 - płk mgr inż. Ryszard Krawiec (6.X.2007 – IV.2010)
 - cz. p.o. ppłk Marek Rakowski (IV.2010 - 31.XII.2010)
 
PODPORZĄDKOWANIE
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (1995 - 31.XII.2010)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.