66.dywizjon lotniczy (7.dywizjon lotniczy)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    66.dywizjon jest jednym z dwóch dywizjonów mających zapewnić lotnicze zabezpieczenie działań 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, jednostka wykonuje takie zadania jak transport powietrzny, desantowanie, wsparcie ogniowe i zabezpieczenie pododdziałów bojowych brygady jakimi są bataliony kawalerii powietrznej. Formowanie dywizjonu rozpoczęto 1 sierpnia 1999 roku. Podstawowym elementem uzbrojenia dywizjonu są śmigłowce W-3/W-3WA „Sokół” które podzielone są na eskadry lotnicze podporządkowane dowództwu 66.dlot. Dosyć specyficzną w strukturze jednostki jest eskadra śmigłowców rozpoznania radioelektronicznego wyposażona w śmigłowce: W-3RR "Procjon-2" (nr taktyczny 203), W-3WA ŚRR-10 "Procjon-3" (nr taktyczny 0720) oraz W-3WA ŚRR-10 "Procjon-3/2" (nr taktyczny 0907) które są wyposażone w systemy do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego, system ten pozwala zbierać dane rozpoznawcze o systemach łączności radiowej i radiolokacyjnej przeciwnika, w ramach systemu "Procjon" w eskadrze są również elementy naziemnego stanowiska rozpoznania radioelektronicznego (NSRR) na pojazdach Honker oraz Star 266. Jednostka działa również w ramach 7.Taktycznej Grupy Bojowej do której wydziela dwie ze swoich eskadr, w skład 7.TGB wchodzi również eskadra z 1.dywizjonu lotniczego oraz 7.batalion kawalerii powietrznej. Żołnierze 66.dlot aktywnie również uczestniczą w misjach poza granicami kraju, wydzielone siły jednostki brały udział w PKW Irak oraz w PKW Czad.  W ostatnim czasie 66.dlot wykazał się dużym doświadczeniem i pomagał podczas akcji ratunkowej w czasie powodzi w maju 2010 roku, zadaniami jakie wykonywał było ewakuowanie osób z terenów zalanych, transport zaopatrzenia dla powodzian, pomoc w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych.  Miejscem stałej dyslokacji jednostki jest Nowy Glinnik.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 54/MON z 30 marca 2000 roku 7.dywizjon lotniczy przejął dziedzictwo tradycji 66.Lotniczego Pułku Szkolnego (1960-1989), w/w decyzją ustalono również święto jednostki na dzień 28 sierpnia, oraz nadano jednostce wyróżniającą nazwę którą jednostka może używać zamiennie ze swoją nazwą oficjalną – 66.dywizjon lotniczy.
 
 
Oznaki rozpoznawcze (wersja 66.dlot i wersja 7.dlot)
 
      
Oznaki rozpoznawcze poszczególnych eskadra (od lewej: 1 eś, 2 eś, eśrr, et)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - sztab
  - logistyka
  - 1.eskadra śmigłowców
  - 2.eskadra śmigłowców
  - eskadra śmigłowców rozpoznania radioelektronicznego (śmigłowce: 1 szt W-3RR "Procjon-2", 1 szt W-3WA "Procjon-3", 1 szt W-3WA "Procjon-3/2")
  - eskadra techniczna
 
Śmigłowiec W-3A „Sokół” podstawowa maszyna w 66.dlot
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk pil. Andrzej Pawłowski (1999 - 2002)
 - ppłk pil. Dariusz Kostrzewa (2002 - 2006)
 - ppłk pil. Paweł Półtorak (2006 – 21.VI.2010)
 - ppłk pil. Ireneusz Winnik (21.VI.2010 – 24.III.2011)
 - ppłk pil. Zbigniew Mitura (24.III.2011 - 13.III.2015)
 - ppłk pil. Jacek Wajda (13.III.2015 - 19.XII.2016)
 - ppłk pil. Dariusz Popławski (19.XII.2016 - 31.VIII.2018)
 - cz. p.o. mjr pil. Wojciech Krajewski (31.VIII.2018 - ?)
 - ppłk pil. Wojciech Krajewski (? - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
25.Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego  (1.VIII.1999 – obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.