31.Dolnośląski Batalion Radiotechniczny
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   31.Batalion Radiotechniczny sformowano w terminie do dnia 31 maja 1974 roku z części rozformowywanego 17.Pułku Radiotechnicznego z Poznania-Babki na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 061/Org z dnia 11 września 1973 roku.
Batalion sformowano według etatu wojenno-pokojowego nr 36/022 o stanie osobowym 717 wojskowych i 363 pracowników cywilnych. Od początku istnienia batalion został jednostką 3.Brygady Radiotechnicznej.
Batalion rozlokowano w Babkach pod Poznaniem gdzie funkcjonował do sierpnia 2003 roku, od tego czasu batalion przeniesiono w pobliże lotniska Wrocław – Strachowice. Obecnie batalion wykonuje zadanie zabezpieczenia radiotechnicznego południowo-zachodniego sektora Polski, do realizacji zadań w składzie batalionu znajdują się zamiejscowe kompanie i posterunki radiotechniczne, w składzie batalionu jest jedna z najbardziej zaawansowanych polskich stacji radiolokacyjnych NUR-12M, która wchodzi w skład systemu BACKBONE i znajduje się w 170.Posterunku Radiolokacyjnym Dalekiego Zasięgu we Wronowicach.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 514/MON z 31 grudnia 2010 roku wprowadzono oznakę rozpoznawczą batalionu, a niedługo potem bo decyzją nr 38/MON z 14 lutego 2011 roku wprowadzono wzór odznaki pamiątkowej jednostki.
 
Odznaka pamiątkowa 31. brt z czasów jego stacjonowania w Poznaniu-Babkach
 
Późniejszy wzór nieoficjalny odznaki 31. brt
 
oznaka rozpoznawcza 31. brt (wzór zatwierdzony Decyzją Nr 514/MON z 31.12.2010)
 
DECYZJA Nr 161/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 31. Batalion Radiotechniczny
 
1. 31. Batalion Radiotechniczny przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji niżej wymienionych batalionów radiotechnicznych:
1) 7. Łaskiego Batalionu Radiotechnicznego w Łasku (1957-2003);
2) 24. Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu (1969-2003);
3) 33. Batalionu Radiotechnicznego w Radzionkowie (1972-1999);
4) 35. Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu (1973-1998);
5) 32. Batalionu Radiotechnicznego w Szczawnie (1974-1998).
 
DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 31. Batalion Radiotechniczny
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. 31. Batalion Radiotechniczny przyjmuje wyróżniającą nazwę „Dolnośląski”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - kompania logistyczna
  - 170.Posterunek Radiolokacyjny Dalekiego Zasięgu – Wronowice
  - 241.kompania radiotechniczna – Wrocław-Pietrzykowice
  - 310.kompania radiotechniczna – Poznań-Babki
  - 312.kompania radiotechniczna – Powidz
  - 330.kompania radiotechniczna – Bytom-Radzionków
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Eugeniusz Gajowiecki (1974 – 1980)
 - mjr Bronisław Peikert (1980 – 1984)
 - ppłk Maciej Ratajczak (1984 – 1987)
 - mjr Henryk Olczyk (1987 – 1988)
 - mjr Józef Huruk (1988 – 1992)
 - mjr Andrzej Woźniak (1992 – 1998)
 - mjr Jacek Meller (1998 – 2003)
 - ppłk Stefan Świdurski (2003 – 2004)
 - ppłk Marek Brzezicha (2004 – 12.I.2007)
 - ppłk Janusz Mordalski (12.I.2007 – 15.III.2010)
 - ppłk Sebastian Kowalczuk (15.III.2010 – 9.I.2017)
 - ppłk Janusz Cieślak (9.I.2017 - 8.II.2022)
 - ppłk Andrzej Rzępała (8.II.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Wrocławska Brygada Radiotechniczna (1973 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.