32.Baza Lotnictwa Taktycznego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   32.Baza Lotnictwa Taktycznego rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2010 roku. Jednostka powstała na bazie 32.Bazy Lotniczej oraz 10.eskadry lotnictwa taktycznego. W obecnej strukturze 32.BLotT jest już jednostką mającą w swoich strukturach komponent lotniczy, co pozwala jej na samodzielne wykonywanie dużej gamy działań bojowych. 32.BLotT jest jednostką której podstawową siłą jest eskadra lotnicza 16 samolotów F-16 w wersjach C/D. Samoloty z tej jednostki przystosowane są również do działań rozpoznawczych dzięki zasobnikom Goodrich DB-110. Już w pierwszym roku działania jednostki bierze ona intensywnie udział w ćwiczeniach poza granicami kraju, w czerwcu 2010 wydzielone siły bazy wzięły udział w przeprowadzonym w Niemczech ćwiczeniu „Elite 2010”. Jednym z ważnych wydarzeń w roku 2012 był udział wydzielonych sił 32.BLotT w ćwiczeniach "Desert Hawk 2012" przeprowadzonych w Izraelu w marcu 2012.
 
okolicznościowa oznaka rozpoznawcza z ćwiczeń "Desert Hawk 2012" w Izraelu
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 172/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 32. Bazy Lotniczej przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z przeformowaniem 32. Bazy Lotniczej na 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego — ustala się, co następuje:
 
1. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1945),
b) 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1962),
c) 31. Pułku Szkolno-Bojowego (1957-1962),
d) 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1963-2000),
e) 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego (2001-2009),
f) 32. Bazy Lotniczej (2001-2009);
2) przejmuje sztandar 32. Bazy Lotniczej.
 
DECYZJA Nr 315/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO – W Y C I Ą G –
 
2. Odznaka pamiątkowa 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego o wymiarach 40 x 40 mm wykonana jest z metalu metodą zgrzewania i tłoczenia. Zaprojektowana jest w kształcie stylizowanego orła w pozycji do lądowania w kolorze srebrnym. Symbolizuje on męstwo i nawiązuje do odznaki pilota wojskowego — „gapy”. Orzeł w szponach trzyma herb miasta Łask — miejsca stacjonowania jednostki. Herb Łasku składa się z tarczy o czerwonym polu obwiedzionej złotym brzegiem. Na tarczy umieszczony jest centralnie złoty korab. W górnej części herbu umieszczono numer bazy lotniczej „32”. Z prawej strony cyfrę „3” i z lewej cyfrę „2”. Orzeł trzymający w szponach herb umieszczony jest na wieńcu z liści dębowych w kolorze srebrnym.
 
DECYZJA Nr 418/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
 
 
 oznaka rozpoznawcza ogólna 32.BLotT (wersja obecna)
 
 
oznaka rozpoznawcza bazy (stary wzór)
 
 
oznaka rozpoznawcza eskadry lotniczej bazy
 
       
 
      
 
      
 
    
 
      
 
 
oznaki rozpoznawcze pododdziałów i komórek organizacyjnych bazy
 
 
oznaki kompanii obslugi lotniska i 1 plutonu transportowego
 
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - sztab
  - Grupa Działań Lotniczych
  - Grupa Wsparcia
  - Grupa Obsługi
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk pil. dypl. Dariusz Malinowski (1.I.2010 – 30.XII.2011)
 - cz. p.o. ppłk mgr inż. Zbigniew Rosiak (30.XII.2011 - 16.I.2012)
 - płk pil. Krystian Zięć (16.I.2012 - 31.I.2014)
 - płk pil. Ireneusz Nowak (31.I.2014 - 13.V.2016)
 - cz. p.o. ppłk mgr inż. Robert Gurzęda (13.V.2016 - 18.VI.2018)
 - płk pil. Tomasz Jatczak (18.VI.2018 - 5.VII.2021)
 - płk pil. Piotr Ostrouch (5.VII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
2.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.I.2010 – obecnie)
 
  
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.