55. Pułk Lotnictwa Transportowego – JW 1616 (1963 - 1967)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    55. Pułk Lotnictwa Transportowego powstał w wyniku Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 062/Org. z 18 kwietnia 1963 roku oraz rozkazu Głównego Inspektora Lotnictwa nr 03/Org. z 25 kwietnia 1963, następnie rozkazu Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego nr 040/Org. z 29 kwietnia 1963 roku według etatu nr 6/420 o etatowym stanie osobowym 648 żołnierzy i 21 pracowników cywilnych, jednostkę formowano na bazie klucza samolotów An-2 który przybył z Rakowic na lotnisko Balice pod Krakowem które zostało wytypowane na miejsce postoju 55. pltr. W czerwcu 1963 skład pułku powiększył się o następne samoloty, nową eskadrę sformowano na bazie eskadry wydzielonej z 36. Specjalnego Pułku Lotniczego. Eskadra wyposażona w samoloty An-2 wykonywała głównie loty na rzecz 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, po sformowaniu drugiej eskadry wyposażonej w samoloty Ił-14 i Li-2 również i ona wykonywała zadania desantowe ale i również transportowe. Numeracja eskadr była następująca I eskadra była eskadrą wyposażoną w samoloty Ił-14 i Li-2, zaś II eskadra wyposażona była w samoloty An-2. Już w październiku 1963 roku jednostka otrzymała sztandar wojskowy. W latach 1964-65 pułk doskonalił swoje przygotowanie do wykonywania zadań i ciągle wykonywał zadania stawiane mu przez zwierzchników, za bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadań jednostka została uhonorowana 1 miejscem wśród jednostek Wojsk Lotniczych. W roku 1966 do ZSRR została wysłana pierwsza grupa pilotów i personelu technicznego z zamierzeniem przeszkolenia ich na samoloty transportowe An-12, pierwsze samoloty An-12 przybyły do pułku we wrześniu tego samego roku, samoloty te zostały włączone w skład eskadry mającej na wyposażeniu samoloty Ił-14. W roku 1967 pułk nadal pełnił zadania na rzecz 6.PDPD oraz wziął udział w ćwiczeniach „Wrzesień-67” gdzie zabezpieczał zadania desantowania. W roku 1967 postanowiono również o przeformowaniu pułku na nowy etat nr 6/491 o etatowym stanie osobowym 920 żołnierzy i 22 pracowników cywilnych zakładający 3 eskadry w składzie jednostki oraz zmianę nazwy na nazwę nawołującą do historycznych tradycji 13. Pułk Lotnictwa Transportowego. Można więc stwierdzić że historia jednostki jako 55. Pułku Lotnictwa Transportowego kończy się w roku 1967. Przeformowanie miało nastąpić do 30 września 1967.
 
 
Ił-14 w malowaniu Lotnictwa Wojskowego (rys. pochodzi z TBiU nr 81)
 
STRUKTURA
 
  - dowództwo 55.pltr
  - I eskadra ( wyposażona w samoloty Ił-14 i Li-2, od 1966 An-12 )
  - II eskadra ( wyposażona w samoloty An-2 )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk pil. Aleksander Milart (1963 – 30.IX.1967)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.