9.Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
9.Brygada Kawalerii Pancernej została sformowana w 1994 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP z 20 sierpnia 1993 roku na bazie 27.Pułku Zmechanizowanego. 9.BKPanc jest jednostką pancerną której podstawowym wyposażeniem są obecnie czołgi PT-91 "Twardy", w składzie brygady jest także batalion zmechanizowany wyposażony w BWP-1. Jednostka stacjonuje w garnizonie Braniewo. Na przestrzeni ostatnich lat brygada brała udział w wielu ćwiczeniach m.in. „Opal-99”, „Strong Resolve-2002”, „Donośna Surma-2003”, „Desert Lake-2004”. Żołnierze 9.BKPanc biorą również udział w misjach poza granicami kraju, w 2004 roku brygada wystawiała pododdziały do służby w ramach III zmiany PKW Irak, następnie w VII zmianie PKW Irak, XXVIII zmianie UNDOF w Syrii , w 2010 roku brygada stanowiła trzon XXII zmiany PKW KFOR. Żołnierze 9.BKPanc uczestniczyli również w misji PKW Afganistan. Rok 2014 to bardzo ważne wydarzenie w historii brygady, od kwietnia 2014 roku brygada rozpoczęła przezbrajanie, rozpoczynając ten proces od przekazania partii czołgów T-72M1 do 20.Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, natomiast w lipcu tego samego roku do brygady przybyły z 34.Brygady Kawalerii Pancernej czołgi PT-91 "Twardy", które stały się podstawowym wyposażeniem brygady. W latach 2017-2018 brygada wystawiła I i II zmianę PKW Łotwa, której trzonem była kompania czołgów. 
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Święta 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów ułanów i żołnierzy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii oraz ich spadkobierców pancernych, kawalerzystów okresu II wojny światowej walczących na froncie wschodnim w operacji łużyckiej i praskiej . . . z dniem 1 września 1995 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) Oddziałów Nowogródzkiej Brygady Kawalerii:
a) 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1920-1947
b) 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza 1920-1944
c) 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego
d) 9 Dywizjonu Artylerii Konnej 1920-1939
e) 91 Dywizjonu Pancernego 1939
f) 89 Baterii Artylerii Przeciwlotniczej 1939
g) 9 Szwadronu Pionierów 1920-1939
h) Szwadronu Łączności 1937-1939
i) Czołgów Rozpoznawczych 91 Dywizjonu Pancernego 1939
2) 28 Saskiego Pułku Czołgów Średnich 1944-1990
3) 27 Pułku Zmechanizowanego Ułanów im. Króla Stefana Batorego 1990-1993
 
2. Doroczne Święto obchodzić w dniu 27 września.
 
Decyzją nr 136/MON z 4 września 1995 roku ustanowiono patrona brygada Króla Stefana Batorego.
 
 
DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 9 Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 9 Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie.
 
DECYZJA Nr 10/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej „Braniewska” 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego
 
1. 9. Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego otrzymuje nazwę wyróżniającą „Braniewska”.
 
Oznaka rozpoznawcza ogólno brygadowa (wersja polowa)
 
Proporczyk na beret
 
 
           
Oznaki rozpoznawcze pododdziałów 2.batalionu czołgów (od lewej: dowództwo, 4.kcz, 5.kcz, 6.kcz, plmed, plrem, plzaop)
 
 
Oznaki rozpoznawcze sztabu 2.bcz w wersji polowej i wyjściowej (wersje wyjściowe innych pododdziałów różnią się odpowiednimi kolorami głowy łosia)
 
 
Oznaki rozpoznawcze 3.batalionu zmechanizowanego oraz kompanii saperów 9.BKPanc
 
 
STRUKTURA
 
- dowództwo
 - batalion dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - 1.batalion czołgów
 - 2.batalion czołgów
 - batalion zmechanizowany
 - dywizjon artylerii samobieżnej
 - dywizjon przeciwlotniczy
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk dypl. Wojciech Roszak (1994 – 1995)
- ppłk dypl. Ryszard Sorokosz (1995 – 1999)
- ppłk dypl. Marek Tomaszycki (1999 – 2001)
- ppłk dypl. Krzysztof Górecki (2001 – 2002)
- płk dypl. Zbigniew Domański (2002 – 2005)
- gen. bryg. Ryszard Wiśniewski (2005 – 2006)
- gen. bryg. Wojciech Grabowski (2007 – 28.V.2009)
- gen. bryg. Andrzej Danielewski (28.V.2009 –
- cz. p.o. płk Bogdan Wolny ( - 8.IX.2010)
- płk Jan Rydz (8.IX.2010 – 29.VII.2015)
- cz. p.o. ppłk Dariusz Kryński (29.VII.2015 - 7.IX.2015)
- płk Jacek Ostrowski (7.IX.2015 - 9.IV.2018)
- płk Dariusz Kosowski (9.IV.2018 - 29.III.2021)
- płk Grzegorz Barabieda (29.III.2021 - 1.II.2022)
- gen. bryg. Sławomir Lidwa (1.II.2022 - obecnie)
 
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (1994 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.