Eskadra Lotnictwa Zwiadowczego - JW 1295 (1950 – 1951)
21. Pułk Lotnictwa Zwiadowczego - JW 1295 (1951 – 1954)
21. Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego - JW 1295 (1954 – 1955)
21. Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego - JW 1295 (1955 – 1963)
21. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego - JW 1295 (1963 – 1968)
21. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego - JW 1295 (1968 – 1982)
21. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego - JW 1295 (1982 – 1986)
 
 
 
                Historia 21. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego rozpoczyna się 1 grudnia 1950 roku , kiedy to sformowano eskadrę lotnictwa zwiadowczego wg etatu 6/105, formowanie rozpoczęto po rozkazie MON nr 070/Org. z 11 lipca 1950. Eskadra formowana była na lotnisku Poznań-Ławica, z wydzielonych kadr i sprzętu 7. Pułku Lotnictwa Bombowego. Istnienie eskadry lotnictwa zwiadowczego nie było długie, rozkazem MON nr 0036/Org. z 7 kwietnia 1951 roku, rozkazano na bazie eskadry rozpoczęto formowanie 21. Pułku Lotnictwa Zwiadowczego, uzupełniono zasoby sprzętowe i ludzkie i w strukturze pułku sformowano dwie eskadry dalekiego rozpoznania oraz klucz dowodzenia. W 1952 roku sformowano dodatkowo 1. eskadrę bliskiego rozpoznania. Dotychczas najpopularniejszym samolotem użytkowanym przez 21.plz był Pe-2FT, w roku 1953 do jednostki przyjęto samoloty Jak-9P, które weszły na wyposażenie 1. ebr, przybyły też trzy samoloty Tu-2 oraz jeden UTB-2 które włączono w skład 3. edr. W roku 1954 nastąpiła zmiana dowódcy jednostki, dotychczas jednostką dowodził oficer radziecki, od tego czasu dowodzenie jednostką przejął polak. Rok 1954 był również ważny dla pułku z powodu zmiany miejsca dyslokacji jednostki oraz kolejnej zmiany nazwy, rozkazem Dowództwa Wojsk Lotniczych w połowie roku pułk został przebazowany na lotnisko Sochaczew-Bielice, a rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0310/Org. z 18 grudnia 1954 roku jednostkę przemianowano na 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. W roku 1955 do jednostki przybyły samoloty Ił-28R otrzymały one numery taktyczne 02, 30, 45 i 46, był to zupełnie nowy typ samolotu w pułku, przygotowywano także pilotów do służby na samolotach Lim-2, które także były już wprowadzane do pułku. Pod koniec 1955 roku znowu zmieniono nazwę pułku, rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0260/Org. z 29 listopada 1955 roku jednostka otrzymała nazwę 21. Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. W 1956 roku przekazano dwa samoloty Ił-28R do nowo formowanej 15. eskadry lotnictwa rozpoznawczego MW, a w pułku głównym wyposażeniem eskadr były samoloty Ił-28, Ił-28R, Lim-2 oraz Lim-2R. We wrześniu 1956 roku pułk brał udział w ćwiczeniach Układu Warszawskiego podczas których część sił pułku przebazowano czasowo na lotnisko Preszov w Czechosłowacji. W połowie roku 1957 w związku z reorganizacją w siłach zbrojnych pułk został przekazany Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego. Lata 1958-1960 upłynęły w pułku na doskonaleniu wyszkolenia, udział w ćwiczeniach na różnych szczeblach dowodzenia. W roku 1961 rozpoczęto przeszkalanie załóg do przyjęcia samolotów Lim-5R. W roku 1963 kolejna zmiana nazwy i etatu jednostki, rozkazem Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego z 6 kwietnia 1963 roku, z dniem 13.IV.1963 przemianowano jednostkę na 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego, etat jednostki zmienił się w ten sposób że ze składu jednostki ubyły obie eskadry dalekiego rozpoznania wyposażone w samoloty Ił-28 oraz Ił-28R, zmienił się również dowódca pułku. Z początkiem roku 1964 do pułku przybyły nowe samoloty, tym razem były to samoloty Lim-6bisR, dziesięć sztuk tych maszyn przybyło do pułku w styczniu, samoloty te zasiliły 1. i 2. eskadrę, miały one powoli zastępować maszyny Lim-2R. Kolejne lata to proces szkolenia, udziału w ćwiczeniach i defiladach lotniczych, wydzielone siły pułku w tym czasie przebazowane były na lotniska m.in. w Malborku w lipcu 1965, w Słupsku w lipcu 1967 na ćwiczeniach „Neptun-67”. W 1967 roku nastąpiła zmiana dowódcy pułku, dotychczasowy dowódca ppłk pil. Michał Polech został skierowany na studia wojskowe w ZSRR. W 1968 rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych nr 015/Org. z 16 kwietnia 1968 dokonano kolejnej zmiany nazwy i etatu jednostki. Niedługo potem bo pod koniec 1968 roku ukazały się rozkazy nakazujące przebazować pułk z Sochaczewa na lotnisko w Powidzu, przebazowanie odbyło się w styczniu 1969 roku, jednostka przejęła koszary po rozformowanym 33. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Operacyjnego. Rok 1969 był ważny dla pułku również dlatego że rozpoczęto przygotowania do przyjęcia nowego typu samolotu MiG-21R, wytypowani żołnierze pułku zostali skierowani na szkolenie do CSL Modlin oraz TOSWL Oleśnica celem przygotowania ich do obsługi nowego typu samolotu. W lipcu 1969 ostatecznie sformowano 1.eskadrę którą wyposażono w samoloty MiG-21, MiG-21R oraz MiG-21PFM. W następnym roku kontynuowano proces kompletowania eskadr, i tak 1. eskadra była wyposażona w samoloty MiG-21 w różnych wersjach, 2. eskadra miała samoloty SBLim-2A, 3.eskadra samoloty Lim-2R, w pułku latały także w celach szkoleniowych samoloty TS-11 Iskra. Lata 1970-1980 jednostka kontynuoowała proces szkolenia, biorąc udział w ćwiczeniach często związane z przebazowywaniem wydzielonych sił na inne lotniska, kontynuuowano również proces wcielania do służby samolotów SBLim-2A, w okresie tym również dwukrotnie zmienili się dowódcy pułku. W roku 1982 całkowicie zmieniono profil jednostki, pułk dotychczas rozpoznawczy został przeformowany na myśliwsko-bombowy, wszystkie samoloty rozpoznwcze przekazano do innych jednostek – MiG-21R przeszły do 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego, a SBLim-2A do 15.samodzielnej eskadry lotnictwa rozpoznawczego MW. W zamian do jednostki przybyły samoloty Lim-6bis oraz SBLim-2M. Pułk rozpoczął szkolenie do wykonywania zadań w nowej strukturze i profilu, do pełnienia dyżurów bojowych w systemie OPK jednostka przystąpiła we wrześniu 1984. Na początku roku 1986 wyznaczona grupa pilotów i techników została wysłana na przeszkolenie w zakresie nowego typu samolotu Su-22M4 oraz Su-22UM3K, jednak nigdy nie doszło do wprowadzenia tych samolotów w tej jednostce gdyż rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych nr 017/Org. z 3 października 1986 roku postanowionojednostkę rozformować w terminie do 31 grudnia 1986.
 
Nazwy jednostki:
- eskadra lotnictwa zwiadowczego (1.XII.1950 – 7.IV.1951) r-z MON nr 070/Org. z 11.07.1950
- 21.Pułk Lotnictwa Zwiadowczego (7.IV.1951 – 18.XII.1954) r-z MON nr 0036/Org. z 07.04.1951
- 21.Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego (18.XII.1954 – 29.XI.1955) r-z SSG nr 0310/Org. z 18.12.1954
- 21.Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego (29.XI.1955 – 13.IV.1963) r-z SSG nr 0260/Org. z 29.11.1955
- 21.Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego (13.IV.1963 – 16.IV.1968) r-z D LO nr 030/Org. z 06.04.1963
- 21.Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego (16.IV.1968 – 1982) r-z D WL nr 015/Org. z 16.04.1968
- 21.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982 – 31.XII.1986)
 
Podporządkowanie jednostki:
- Dowództwo Wojsk Lotniczych (1.XII.1950 – 1957)
- Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego (1957 - ?)
 
Poczet dowódców 21.plrt (stopnie wojskowe w momencie obejmowania dowodzenia) :
- kpt. Andriej Dubowoj (1.XII.1950 – 25.III.1954)
- mjr pil. Aleksander Milart (25.III.1954 – 13.IV.1963)
- ppłk pil. Michał Polech (13.IV.1963 – 31.VII.1967)
- ppłk pil. Leopold Pacek (31.VII.1967 – III.1971)
- mjr pil. Adam Mąkosa (III.1971 – 1.X.1975)
- ppłk dypl. pil. Zbigniew Jędrzejewski (1.X.1975 – 1979)
- mjr dypl. pil. Wiktor Franckiewicz (1979 – IV.1984)
- ppłk dypl. pil. Janusz Konieczny (IV.1984 – 5.VIII.1986)
- kpt. dypl. nawig. Andrzej Pająk (5.VIII.1986 – 31.XII.1986)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.