Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
  
RYS HISTORYCZNY
 
                Batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego sformowano na bazie Komendy Garnizonu Warszawa w skład której wchodziły pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego, nowa jednostka rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2001. Do głównych zadań batalionu należy godne reprezentowanie Wojska Polskiego na uroczystościach państwowych, świętach, żołnierze batalionu uczestniczą również w przedsięwzięciach poza granicami kraju, przykładem takim była niedawna defilada z okazji 65-lecia zakończenia II Wojny Światowej którą zorganizowano w Moskwie 9 maja 2010 roku, żołnierze batalionu reprezentowali naszą armię. W swoim składzie batalion posiada kompanie reprezentacyjne, orkiestrę reprezentacyjną oraz szwadron kawalerii. Żołnierze batalionu pełnią wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Batalion posiada własną odznakę pamiątkową nadaną decyzją nr 45/MON z 6 marca 2002 roku.
 
Batalion oraz jego pododdziały posiadają także własne oznaki rozpoznawcze, i tak oznakę rozpoznawczą batalionu reprezentacyjnego zatwierdzono decyzją nr 47/MON z 6 marca 2002, oznakę rozpoznawczą kompanii reprezentacyjnych wprowadzono decyzją nr 49/MON z 6 marca 2002, oznakę rozpoznawczą orkiestry reprezentacyjnej WP wprowadzono decyzją nr 46/MON z 6 marca 2002, oznakę rozpoznawczą szwadronu kawalerii WP wprowadzono decyzją nr 2/MON z 7 stycznia 2010.
 
Święto batalionu reprezentacyjnego WP obchodzone jest w dniu 20 lipca – decyzja nr 306/MON z 7 września 2009.
 
   
Oznaki rozpoznawcze (brepr, krepr, orepr, szwadron kawalerii)
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji pododdziałów reprezentacyjnych przez Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
 
1. Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) Gwardii Królewskiej (XVII w.);
2) I Regimentu Gwardii Pieszej Koronnej (1717–1794);
3) Regimentu Gwardii Konnej Koronnej (1717–1794);
4) Pułku Ułanów Królewskich (1764–1795);
5) Gwardii Honorowej Warszawskiej (1806–1807);
6) Pułku Grenadierów Gwardii (1815–1831);
7) Pułku Strzelców Konnych Gwardii (1815–1831);
8) Baterii Pozycyjnej Artylerii Konnej (1815–1831);
9) Oddziału Przybocznego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza (1920–1922)
i wchodzących w jego skład:
a) Kompanii Przybocznej,
b) Szwadronu Przybocznego;
10) Oddziału Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1922–1926)
i wchodzących w jego skład:
a) Kompanii Przybocznej,
b) Szwadronu Przybocznego;
11) Kompanii Zamkowej (1926-1939);
12) Batalionu Stołecznego (1936-1939);
13) Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego (1947–1948);
14) 14. Batalionu Wartowniczego (1948–1954);
15) Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1954–1969);
16) 1. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1969–2000);
17) Kompanii Wart Honorowych (1969–1981);
18) 2. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1981–2000);
19) 3. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1991–2000);
20) Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego (1918-2000).
 
STRUKTURA
 
- dowództwo brepr
 - 1 kompania reprezentacyjna WP
 - 2 kompania reprezentacyjna WP
 - 3 kompania reprezentacyjna WP
 - szwadron kawalerii WP
 - orkiestra reprezentacyjna WP
 - kompania zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Adam Wronecki (1.I.2001 – 16.V.2002)
- ppłk Roman Januszewski (17.V.2002 – 19.XI.2006)
- ppłk Tomasz Dominikowski (20.XI.2006 – 31.I.2010)
- ppłk Wojciech Erbel (1.II.2010 – 28.I.2014)
- ppłk Leszek Szcześniak (28.I.2014 - 5.XII.2016)
- ppłk Sebastian Cichosz (5.XII.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa ( 1.I.2001 – obecnie )
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.