8. Drezdeńska Dywizja Piechoty – JW 2824 (1944 - 1949)
8. Drezdeńska Zmotoryzowana Dywizja Piechoty - JW 2824 (1949 - 1950)
  
 
                Historia Dowództwa 8.DP została sformowana rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 8 z 20 sierpnia 1944 roku. Dywizja była formowana w ramach 2.Armii WP w rejonie Siedlec, rozkazem Dowódcy 2.Armii WP nr 2 z 22 sierpnia 1944 roku przystąpiono do formowania dywizji w następującym składzie:
 
- Dowództwo 8.Dywizji Piechoty – Siedlce
- 22.Pułk Piechoty – Siedlce
- 23.Pułk Piechoty – Sosenki
- 24.Pułk Piechoty – Klimonty
- 37.Pułk Artylerii Lekkiej – Pruszyn
- samodzielny szkolny batalion piechoty – Siedlce
- 11.samodzielny dywizjon artylerii samochodowej – Pruszyn
- 8.samodzielna kompania zwiadowcza – Głuchów
- 19.samodzielny batalion saperów – Sosenki
- 13.samodzielna kompania łączności – Mordy
- 12.samodzielna kompania obrony chemicznej – Głuchów
- 14.samodzielna kompania transportu samochodowego – Mordy
- 15.Piekarnia Polowa – Mordy
- 10.samodzielny batalion sanitarny – Wojnów
- 8.Szpital Weterynaryjny – Głuchówek
- pluton Dowództwa Artylerii 8.DP
- Ruchome Warsztaty Mundurowe
- 3063.Poczta Polowa
- 1882.Bank Polowy
 
We wrześniu 1944 zmieniono numerację pułków piechoty następująco: 22.pp na 36.pp, 23.pp na 34.pp, 24.pp na 32.pp.
 
W październiku 1944 pododdziały dywizji złożyły przysięgę wojskową i kontynuowały formowanie oraz szkolenie, w styczniu 1945 roku dywizję skierowano do pełnienia służby garnizonowej w Warszawie, została tu praktycznie do końca lutego po czym skierowano ją w rejon ześrodkowania w m. Dobiegniew. Następnie w drugiej połowie marca dywizję przerzucono w rejon Trzebnicy i następnie w kierunku Nysy Łużyckiej, w połowie kwietnia 8.DP nawiązała pierwszy kontakt z nieprzyjacielem podczas forsowania Nysy Łużyckiej. Oddziały dywizji brały także udział w bitwie Budziszyńskiej, a po niej dywizję skierowano do operacji praskiej, 12 maja 1945 roku dywizja rozpoczęła powrót do kraju gdzie przybyła 18 maja 1945 roku ześrodkowując się w okolicy Legnicy. Następnie oddziały dywizji skierowano do pełnienia służby ochronnej na granicy na odcinku Słubice – Nowa Sól. Od 1 lipca 1945 roku dywizję podporządkowano Dowódcy 1.Armii WP oraz przesunięto w rejon Krosna i Sanoka gdzie miała ona wspomóc służbę ochronną granicy. Rozkazem NDWP nr 180 z 19 sierpnia 1945 roku dywizji nadano nazwę wyróżniającą „Drezdeńska”. Pod koniec sierpnia 1945 rozformowano Kasę Polową oraz Pocztę Polową, co wiązało się z procesem przechodzenia dywizji na etat pokojowy. We wrześniu 1945 r. podporządkowano 8.DP Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego. W listopadzie 1945 r. 8.DP przekazała slużbę graniczną oddziałom WOP, a jej jednostki brały udział w walce z ukraińskim podziemiem, wobec czego strukturę wojenną zachowano dłużej niż w innych dywizjach piechoty.
 
W roku 1946 doszło do ważnych z punktu organizacyjnego zmian, przeformowano dywizję na nowy etat (już pokojowy), który zakładał przeformowanie niektórych jednostek dywizji oraz nadano jednostkom czterocyfrowe numery jednostek wojskowych (JW). Przeformowanie nastąpiło wskutek rozkazu NDWP nr 046/Org. z 27 lutego 1946 r., a numery JW nadano rozkazem NDWP nr 053/Org. z 30 marca 1946 r., skład dywizji po wykonaniu tych rozkazów był następujący:
 
- Dowództwo 8.Dywizji Piechoty – JW 2824 Krosno
- 32.Pułk Piechoty – JW 1746 Brzozów
- 34.Pułk Piechoty – JW 2873 Sanok
- 36.Pułk Piechoty – JW 1784 Lesko
- 37.Pułk Artylerii Lekkiej – JW 2945 Sanok
- 11.dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2982 Sanok (sformowany na bazie 11.sdazmot)
- 28.kompania łączności – Krosno (sformowana na bazie 13.kł)
- 19.batalion saperów – JW 1887 Niegłowice
- pluton ochrony Oddziału Informacji
- Wydział Informacji 8.DP – JW 4058
 
Pozostałe jednostki etatu wojennego rozformowano z dniem 31 marca 1946.
W maju 1946 dodatkowo sformowano pluton samochodów pancernych w składzie 8.DP. Latem 1946 nastąpiły zmiany dyslokacyjne w dywizji, i tak do Sanoka przebazowano Dowództwo 8.DP, 28.kompanię łączności, 32.Pułk Piechoty, czasowo do Baligrodu dyslokowano 34.Pułk Piechoty który później przeniesiono do m. Lesko.
 
Pod koniec 1946 roku przyszła kolejna decyzja o zmianie dyslokacji 8.DP, dywizję przesunięto do Polski środkowej przekazując ją w podporządkowanie Dowódcy Okręgu Wojskowego nr III „Poznań”. Po dyslokacji skład 8.DP był następujący:
 
- Dowództwo 8.Dywizji Piechoty – JW 2824 Łódź
- 32.Pułk Piechoty – JW 1746 Skierniewice
- 34.Pułk Piechoty – JW 2873 Łódź
- 36.Pułk Piechoty – JW 1784 Łowicz
- 37.Pułk Artylerii Lekkiej – JW 2945 Skierniewice
- 11.dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2982 Kutno
- 28.kompania łączności – Łódź
- 19.batalion saperów – JW 1887 Kutno
- pluton ochrony Oddziału Informacji
- Wydział Informacji 8.DP – JW 4058
 
W czasie tym 36.pp był czasowo w podporządkowaniu Dowódcy 9.Dywizji Piechoty, pod koniec roku 1946 i na początku 1947 nastąpiły również zmiany etatowe pułkach piechoty oraz pułku artylerii lekkiej. W 1947 roku przeniesiono również jednostki stacjonujące dotychczas w Kutnie do Gałkówka. W lutym 1948 r. rozformowano pluton samochodów pancernych. W drugiej połowie 1948 roku zmieniono etat 8.DP.
 
W związku z reorganizację Okręgów Wojskowych w terminie do 30 kwietnia 1949 r. 8.DP została przekazana w podporządkowanie Dowódcy Okręgu Wojskowego nr IV. Rozkazem MON nr 0046/Org. z 30 marca 1949 r. ze składu dywizji wyszły 36.Pułk Piechoty, 37.Pułk Artylerii Lekkiej oraz 11.dywizjon artylerii przeciwpancernej, jednostki te zostały przekazane do 2.Dywizji Piechoty. W zamian Dowódca 8.DP otrzymał z 16.Dywizji Piechoty – 20.dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2796 Wejherowo oraz z 12.Dywizji Piechoty – 39.Pułk Piechoty – JW 3572 Trzebiatów, 34.Pułk Artylerii Lekkiej – JW 2527 Kołobrzeg, 15.dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2551 Kołobrzeg. Podjęto także decyzję o przebazowaniu dywizji na pomorze.
 
Rozkazem MON nr 0055/Org. z 30 marca 1949 r. przeformowano 8.Dywizję Piechoty na 8.Zmotoryzowaną Dywizję Piechoty, po wykonaniu tego rozkazu skład i dyslokacja 8.ZmotDP był następujący:
 
- Dowództwo 8.Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty – JW 2824 Koszalin
- 39.Zmotoryzowany Pułk Piechoty – JW 3572 Trzebiatów
- 32.Zmotoryzowany Pułk Piechoty – JW 1746 Rogowo
- 34.Zmotoryzowany Pułk Piechoty – JW 2873 Słupsk
- 9.Pułk Czołgów – JW 2314 Słupsk (sformowany z 9.pcz i 28.papanc)
- 34.Pułk Artylerii Lekkiej – JW 2527 Kołobrzeg
- 15.Pułk Moździerzy – JW 4888 Kołobrzeg (nowo sformowany)
- 91.Pułk Artylerii Przeciwpancernej – JW 2796 Kołobrzeg (sformowany z 20.dappanc i 15.dappanc)
- 12.dywizjon artylerii przeciwlotniczej – JW 4400 Koszalin (nowo sformowany)
- 5.batalion rozpoznawczy – JW 4975 Koszalin (nowo sformowany)
- 28.batalion łączności – JW 3897 Koszalin (sformowany z 28.kł)
- 19.batalion saperów – JW 1887 Uniesty
- 41.kompania samochodowa – Koszalin (nowo sformowana)
- Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów nr 1 – JW 4004 Koszalin (nowo sformowany)
- Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego nr 2 – JW 5200 Koszalin (nowo sformowany)
- Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 3 – JW 2117 Koszalin (nowo sformowany)
 
Istnienie 8.Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty było krótkiej, gdyż już rok później rozkazem MON nr 0054/Org. z 12 czerwca 1950 roku padł rozkaz o jej przeformowaniu na 8.Dywizję Zmechanizowaną. Można powiedzieć że to był koniec dywizji jako dywizji piechoty.
 
Dowódcy 8.DP i 8.ZmotDP:
- ppłk Robert Satanowski (20.VII.1944-28.VIII.1944)
- płk Wacław Gulida (28.VIII.1944-3.IX.1944)
- płk Iwan Janczura (4.IX.1944-6.XI.1944)
- płk Józef Grażewicz (6.XI.1944-IV.1946)
- płk Stanisław Habowski (IV.1946-X.1947)
- płk Józef Batkiewicz (X.1947-IV.1949)
- płk Aleksander Wygnański (IV.1949-X.1950)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.