11. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3316 (1952 - 1967)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                11. Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego formowano na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0096/Org. z 11 grudnia 1951 roku, termin formowania dywizji określono w terminie od 1 maja do 1 grudnia 1952 roku, dywizja miała zostać sformowana w następującym składzie i dyslokacji:
 
- Dowództwo 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3316 Świdwin (etat 6/126)
 - 11. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3779 Poznań-Ławica (etat 6/100) – jednostka już istniejąca
 - 24. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 4600 Świdwin (etat 6/100)
 - 27. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 4519 Świdwin (etat 6/100)
 - 76. kompania łączności – Świdwin (etat 6/102)
 - 47. Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4496 Świdwin (etat 35/139)     
 
Ponieważ Dowództwo Wojsk Lotniczych miało problemy kadrowe i finansowe do wykonania zamierzeń z rozkazu nr 0096, w następnym roku rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0078/Org. z 19 listopada 1952 r. wprowadzono korektę do nowopowstających struktur, co również dotyczyło 11. DLM, rozkazem tym zaniechano formowania 24. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz 27. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a do struktury dywizji włączono 26. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 5069 oraz 40. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 1958 oraz wyłączono 11. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego - JW 3779 włączając go w skład 6. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. W rozkazie nr 0078 zawarto również wytyczne dotyczące przeformowania Dowództwa 11. DLM z etatu 6/126 na 6/124.
 
W pierwszym okresie funkcjonowania dywizji największym problemem był brak wyszkolonej kadry co powodowało niski poziom wyszkolenia w jednostkach i przekładało się na dużą ilość incydentów i katastrof lotniczych. Głównym wyposażeniem pułków dywizyjnych początkowo były samoloty Jak-23, dopiero w 1953 roku wprowadzono na wyposażenia samoloty UmiG-15, w dywizji pozostawały także pewne ilości samolotów Po-2, Ut-2 oraz Jak-18.
 
Dla skuteczniejszego zabezpieczenia szkolenia dywizji rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych nr 02/Org. z 3 lutego 1953 roku sformowano w strukturze 11. DLM – Poligon Lotniczy nr 6 w Podborsku. Dla zabezpieczenia radiotechnicznego 11. DLM zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0277/Org. z 7 sierpnia 1953 r. w Świdwinie sformowano Węzeł Radiotechniczny.
 
Ostatecznie po zawirowaniach związanych z formowaniem dywizji jej skład w roku 1953 był następujący:
 
- Dowództwo 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3316 Świdwin (etat 6/124)
 - 76. kompania łączności – Świdwin (etat 6/102)
 - Węzeł Radiotechniczny – Świdwin (etat 6/191)
 - 26. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 5069 Zegrze Pomorskie (etat 6/165)
 - 40. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 1958 Świdwin (etat 6/165)
 - 9. batalion obsługi lotnisk – JW 3829 Świdwin – jednostka sformowana jeszcze przed formowaniem 11.DLM
 - 10. batalion obsługi lotnisk – JW 3895 Zegrze Pomorskie
 - 7. dywizjon zabezpieczenia ślepego lądowania – JW 2571 Świdwin – jednostka sformowana jeszcze przed formowaniem 11.DLM
 - 47. Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4496 Świdwin (etat 35/139)
 - Poligon Lotniczy nr 6 – Podborsk (etat 6/181)
 
W 1954 roku na zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0138/Org. z 11 czerwca 1954 r. Dowódca 11. DLM sformował w Świdwinie klucz holowniczy wg etatu 6/204, jednostka ta miała za zadanie zabezpieczać szkolenie jednostek artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju oraz szkolenie lotnicze w strzelaniu do lecących celów. Po trzech miesiącach klucz powiększono i zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0182/Org. z 11 września 1954 r. przeformowano na 19. samodzielną eskadrę holowniczą – JW 2271 Świdwin wg etatu 6/208.
 
Na początku 1955 roku przygotowano się do przyjęcia samolotów Lim-2.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0304/Org. z 28 grudnia 1955 r. w składzie dywizji na bazie Węzła Radiotechnicznego 11.DLM sformowano w Świdwinie 19.kompanię radiotechniczną.
 
W roku 1956 na mocy rozkazu MON nr 045/Org. z 16 października 1956 r. dywizja została podporządkowana Dowódcy 3. Korpusu Lotnictwa Mieszanego.
 
W roku 1957 rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych nr 031/Org. z 25 lipca 1957 r. nastąpiła znaczna zmiana organizacyjna w dywizji, ze składu 11. DLM wyszedł 26. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, a w jego miejsce przyjęto 4. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” stacjonujący w Goleniowie wraz z przejęciem 4. plm przejęto również 36. batalion obsługi lotnisk oraz 19. dywizjon zabezpieczenia ślepego lądowania. Ważną zmianą dla jednostek wspierających pułki lotnictwa było włączenie dywizjonów zabezpieczenia ślepego lądowania do składu batalionu obsługi lotniska, był to wstęp do przeformowania batalionów na batalionu lotniczo-techniczne. Było to również związane z tym że dywizja została podporządkowana dowódcy Lotnictwa Operacyjnego, które sformowano właśnie w tym roku.
 
Rok 1958 to przede wszystkim wyjście z dywizji 19. eskadry holowniczej, którą przekazano w podporządkowanie Dowódcy 2. Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, stało się to rozkazem Dowódcy WOPLOK nr 016/Org. z 18 grudnia 1958 roku.
 
W roku 1959 siły pułku zabezpieczały defiladę lotniczą w Warszawie z okazji święta 22 lipca.
 
W roku 1960 bataliony lotniczo-techniczne zostały włączone w strukturę pułków i przemianowane na bataliony zaopatrzenia.
 
Na koniec roku 1960 skład i dyslokacja jednostek 11.DLM była następująca:
 
- Dowództwo 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3316 Świdwin
- 76. kompania łączności – Świdwin
- 19. kompania radiotechniczna – Świdwin
- 4. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” – JW 1452 Goleniów (etat 6/358)
  - 36. batalion zaopatrzenia – JW 1570 Goleniów (etat 6/472)
- 40. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 1958 Świdwin (etat 6/359)
  - 9. batalion zaopatrzenia – JW 3829 Świdwin (etat 6/471)
- 47. Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4496 Świdwin
- Poligon Lotniczy nr 6 – Podborsk
 
W latach 1962-1963 na wyposażenie pułków dywizji rozpoczęto wprowadzać samoloty MiG-17PF oraz Lim-5P, a w roku 1964 wprowadzono do dywizji pierwsze samoloty MiG-21, które wprowadzone zostały do 40. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
 
Pod koniec 1965 roku zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0133/Org. z 22 grudnia 1965 r. sformowano 26. dywizjon dowodzenia lotami – JW 1241 Goleniów wg etatu 6/469 oraz 38. dywizjon dowodzenia lotami – JW 1378 Świdwin wg etatu 6/469
 
Niedługo potem bo pod koniec marca 1966 dywizjony dowodzenia lotami zostały włączone w skład pułków dywizji.
 
Skład i dyslokacja jednostek 11. DLM w roku 1967:
 
- Dowództwo 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego – JW 3316 Świdwin
- 76. kompania łączności – Świdwin
- 19. kompania radiotechniczna – Świdwin
- 4. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” – JW 1452 Goleniów
  - 36. batalion zaopatrzenia – JW 1570 Goleniów
  - 26. dywizjon dowodzenia lotami – JW 1241 Goleniów
- 40. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 1958 Świdwin
  - 9. batalion zaopatrzenia – JW 3829 Świdwin
  - 38. dywizjon dowodzenia lotami – JW 1378 Świdwin
- 47. Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa – JW 4496 Świdwin
- Poligon Lotniczy nr 6 – Podborsk
 
 
W roku 1967 nastąpiła zmiana nazwy jednostki, w związku z przejęciem tradycji bojowych poprzedniczki 11. DLM rozkazem MON nr 07/Org. z 4 maja 1967 r. dywizja otrzymała nazwę „3. Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego”.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk pil. Aleksander Czapliński (1952 – 1.X.1954 )
- cz. p.o. ppłk nawig. Aleksander Danielak (1.X.1954 – 22.X.1954)
- ppłk pil. Zbigniew Ulanowski ( 22.X.1954 – 1957 ) wyznaczony rozkazem MON nr 01075
- ppłk pil. Wiktor Iwoń ( 1957 - IX.1963 ) wyznaczony rozkazem MON nr 01115 z 12.XII.1957
- płk pil. Adam Bidziński ( IX.1963 – 1967 ) wyznaczony rozkazem MON nr 0357 z 18.VIII.1963
 
 
PODPORZĄDKOWANIA
 
3. Korpus Lotnictwa Myśliwskiego (1952 – 16.X.1956) r-z SSG nr 0096/Org. z 11.XII.1951
3. Korpus Lotnictwa Mieszanego (16.X.1956 – 6.VII.1957) r-z MON nr 045/Org. z 16.X.1956
Lotnictwo Operacyjne (6.VII.1957 - 1967) r-z MON nr 0054/Org. z 6.VII.1957
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.