2 Rejonowa Baza Materiałowa - JW 1906 (2000 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                2 Rejonowa Baza Materiałowa została sformowana na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-30/Org. z dnia 22.07.1999 r. oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy POW nr Pf-213/Org. z dnia 5.08.1999 r. Plan przeformowania był następujący:
- Komendę 2.Rejonowej Bazy Materiałowej oraz Skład Materiałowy w Wałczu - na bazie 6.Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej (JW 2398)
- Skład Materiałowy Cybowo - na bazie 13.Okręgowej Składnicy MPS (JW 1286)
- Skład Materiałowy Drawno - na bazie 7.Okręgowej Składnicy Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych (JW 4666)
- Skład Materiałowy Piła – na bazie 23.Składnicy Sprzętu Łączności (JW 1960)
- Skład Materiałowy Oleszno – na bazie Poligonowego Punktu Zaopatrzenia
 
Baza przeznaczona jest do zaopatrywania jednostek i instytucji wojskowych w swoim rejonie odpowiedzialności, baza zajmuje się również gromadzeniem i przechowywaniem środków zaopatrzeniowych, bojowych, paliw.
 
Z dniem 1 stycznia 2009 roku w skład 2.RBM wszedł Skład Materiałowy Darłowo, który powstał po rozformowaniu 24.Składnicy Marynarki Wojennej.
 
W związku z reorganizacją struktur logistyki w Siłach Zbrojnych zadecydowano o rozformowaniu Rejonowych Baz Materiałowych i sformowaniu na ich miejsce mniejszej ilości Regionalnych Baz Logistycznych, w związku z tym rozformowanie 2.RBM nastąpiło 31.12.2010 roku.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
- komenda 2.RBM
- Skład Materiałowy Wałcz
- Skład Materiałowy Piła
- Skład Materiałowy Drawno
- Skład Materiałowy Cybowo
- Skład Materiałowy Mosty
- Skład Materiałowy Oleszno
- Skład Materialowy Darłowo
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Wiesław Gierek ( 1999 – 20.VI.2010 )
- cz. p. o. ppłk Mirosław Sowiński ( 20.VI.2010 – 8.X.2010 )
- płk Wiesław Frankowski ( 8.X.2010 – 31.XII.2010 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (1999 – 31.12.2010)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 
 

 

Please publish modules in offcanvas position.