21.Baza Lotnictwa Taktycznego
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
            21.Baza Lotnictwa Taktycznego rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 2010 roku, jednostkę rozpoczęto formować po decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-31/Org./P1 z 25 sierpnia 2009 roku. 21.BLotT jest jednostką mogącą wykonywać samodzielnie zadania lotnicze, w jej skład wchodzi zarówno komponent lotniczy jak i komponent naziemny zabezpieczający logistycznie i technicznie działania lotnicze. Bazę formowano z 21 Bazy Lotniczej, oraz 7, 8 i 40 eskadry lotnictwa taktycznego. Obecnie na wyposażeniu 21.BLotT są głównie samoloty Su-22M4 oraz Su-22UM3K.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 499/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru 21. Bazy Lotniczej oraz ustanowienia dorocznego Święta 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego
 
1. 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 40. pułku lotnictwa myśliwskiego (1951-1971);
b) 86. batalionu łączności (1968-1998),
c) 47. Ruchomych Warsztatów Remontu Lotniczego (1951-1957),
d) 47. Polowych Warsztatów Lotniczych (1957-1999);
e) 28. Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów (1966-1999),
f) 19. batalionu radiotechnicznego (1968-1995);
g) 40. pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego (1971-1982),
h) 48. eskadry lotniczej (1978-1990),
i) 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej (1978-1983),
j) 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego (1982-1999),
k) 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1990),
l) 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa (1990-1995),
m) 1. Ośrodka Dowodzenia Lotnictwa (1995-2001),
n) 8. eskadry lotnictwa taktycznego (2000-2010),
o) 39. eskadry lotnictwa taktycznego (2000-2003),
p) 40. eskadry lotnictwa taktycznego (2000-2010),
q) 11. Bazy Lotniczej (2000-2002),
r) 21. Bazy Lotniczej (2000-2010);
2) przejmuje sztandar rozformowanej 21. Bazy Lotniczej.
2. Ustanawia się doroczne Święto 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 1 lipca.
 
DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO / W Y C I Ą G /
2. Odznaka pamiątkowa 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego wykonana jest z metalu metodą zgrzewania i tłoczenia. Zaprojektowana jest w kształcie rombu w złotym obramowaniu. Na jej podstawie nałożone są elementy dwóch sylwetek samolotów w kolorze srebrnym, symbolizujące gotowość do zabezpieczenia działań lotnictwa. Na lewej białej stronie odznaki umieszczony jest herb Świdwina, miejsca dyslokacji 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Biało-czerwona szachownica — symbolizuje przynależność bazy do Sił Powietrznych. Środkowy element odznaki w kolorze stalowym, to symbol pasa startowego. Zielona barwa po prawej stronie odznaki symbolizuje logistykę: zabezpieczenie i zaopatrzenie.
 
DECYZJA Nr 424/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
 
 
oznaka rozpoznawcza (wersja wyjściowa i polowa, Dec Nr 424/MON z 08.11.2011)
 
 
Wieża kontrolna w 21.BLotT (zdj. ze strony www.21blot.sp.mil.pl)
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 21.BLotT
- sztab
- Grupa Działań Lotniczych
   - 1 eskadra lotnicza
   - 2 eskadra lotnicza
   - eskadra wsparcia
- Grupa Obsługi Technicznej
   - 1 eskadra obsługi
   - 2 eskadra obsługi
- Grupa Wsparcia
   - eskadra dowodzenia
   - eskadra zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. pil. Ireneusz STARZYŃSKI (1.VII.2010 – 15.V.2015)
- cz. p.o. płk Mariusz LIPIŃSKI (15.V.2015 - 16.VI.2015)
- płk dypl. pil. Karol JĘDRASZCZYK (16.VI.2015 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.VII.2010 – obecnie)
 
 
Dziękuję Panu kpt. Mirosławowi Lorencowi oraz Robertowi Skowronowi za dostarczenie części materiałów na temat 21.BLotT oraz za zgodę na użycie zdjęć ze strony jednostki
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.