12.Batalion Mostów Składanych – JW 4512 (1960 - 1969)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                12.Batalion Mostów Składanych sformowano Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 088/Org. z dnia 15 października 1960 r., a następnie Zarządzeniem Szefa Sztabu POW nr 041/Org. z dnia 4 listopada 1960 r. Jednostkę podporządkowano Dowództwu POW, a pod względem dyspozycyjnym i szkoleniowym Szefowi Oddziału XV Sztabu Generalnego WP. Jednostka została przyjęta za zaopatrzenie z dniem 1 listopada 1960. Batalion sformowano w garnizonie Grudziądz. W pierwszym roku funkcjonowania jednostki rozpoczęto szkolenie i wdrożenie się do wykonywania zadań, w tym samym roku w dniu 16 grudnia 1961 wręczono batalionowi sztandar wojskowy nadany przez Radę Państwa. W roku 1962 z dniem 20 listopada podporządkowanie dyspozycyjne i szkoleniowe jednostki zmieniło się, Szef Oddziału XV Sztabu Generalnego WP przekazał 12.bms Szefowi Komunikacji Wojskowej MON. Kolejne podporządkowanie batalionu to rok 1964, jednostkę podporządkowano wtedy dyspozycyjnie i szkoleniowo Głównemu Kwatermistrzowi WP. W końcu w roku 1969 rozkazem MON nr 083/Org. z dnia 8 listopada 1969 roku 12.bms został przeformowany na 8.Pułk Mostów Drogowych i Kolejowych.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr Józef Czeczotko ( 1960 – 1967 )
- mjr Jerzy Zawadzki ( 1967 – 1969 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego ( 1960 – 1969 )
 
Materiał opracowany na podstawie broszury pt. „2.Inowrocławski Pułk Komunikacyjny im. gen. Jakuba Jasińskiego 1918-2003”, Inowrocław 2003
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.