31.Baza Lotnictwa Taktycznego
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego to przede wszystkim historia jednostek lotnictwa Polskiego na lotnisku Poznań-Krzesiny, uznaje się że historię bazy zapoczątkowała decyzja Ministra Obrony Narodowej z 17 września 1954, kiedy to na mocy jego decyzji rozpoczęto formowanie 62.Pułk Szkolno-Treningowy Lotnictwa Myśliwskiego który wszedł do składu 6.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL OK. Zorganizowano go na bazie jednej z eskadr 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego stacjonującej w Poznaniu-Krzesinach. W swoich pierwszych latach 62 Pułk miał stanowić bazę szkolenia podchorążych i szkolenia oficerów absolwentów Oficerskiej Szkoły Lotniczej na samolotach odrzutowych. Początkowo pułk był wyposażony w samoloty MiG-15i oraz Lim-1. W 1955 roku zastąpiono je samolotami Lim-2. W 1957 roku w wyniku reorganizacji lotnictwa wojskowego, 62 Pułk został włączony do składu 3.Korpusu OPL OK, do zadań pułku należało dyżurowanie w systemie obrony powietrznej kraju, w tym samym roku pułk otrzymał sztandar. W roku 1958 pułk otrzymał nowe samoloty Lim-5 i nazwę wyróżniającą imienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, rok później pułk otrzymał samoloty MiG-19. Wiosną 1962 w związku ze zmianą nazwy wojsk lotniczych zmieniono również nazwę pułku na 62.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK. Zmiany przyniosły również zmiany w uzbrojeniu na uzbrojenie pułku weszły samoloty MiG-21F-13 oraz w roku 1964 MiG-21PFM. W czerwcu 1966 pułk uczestniczył w ćwiczeniach w ramach Układu Warszawskiego w czasie których wykonywał zadania korzystając z Drogowych Odcinków Lotniskowych (DOL). Rok 1973 to kolejne zmiany pułk został przeformowany w dwie eskadry, jedną uzbrojoną w samoloty MiG-21, a drugą w samoloty Lim-5, druga eskadra otrzymała nowe MiG-21PFM w roku 1981. Lata 80-te to czas przemian w strukturach sił powietrznych, ale zadania pułku pozostały te same – obrona tereny Wielkopolski. 3 maja 1991 przekazano pułkowi symbolicznie sztandar Wielkopolskiej Brygady Aeronautycznej Wojska Wielkopolskiego oraz dziedzictwo tradycji wielkopolskich eskadr lotniczych. W roku 1994 na 40-tą rocznicę powstania pułk otrzymał nowy sztandar i nową nazwę – 3.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Poznań”, dziedzicząc tradycje wielkopolskich i poznańskich eskadr myśliwskich. W roku 1997 pułk uczestniczył w ćwiczeniach polsko-amerykańskich „Orli Szpon”. W marcu 1998 wycofane zostały samoloty MiG-21PFM a na ich miejsce pułk otrzymał z pułków w Sochaczewie i Wrocławiu samoloty MiG-21R i MiG-21MF. W końcu 31 grudnia 2000 roku 3.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Poznań” zostaje przeformowany w 31.Bazę Lotniczą i 3.Eskadrę Lotnictwa Taktycznego, w zasadzie baza zabezpiecza logistycznie oraz zabezpiecza szkolenie 3 eskadry. 16 grudnia 2003 roku odbyły się pożegnalne loty samolotami MiG-21 które skończyły swoją eksploatację, 31 grudnia eskadra zakończyła dyżury w ramach NATINADS. Obecnie 31.Baza Lotnictwa Taktycznego to jedna z najnowocześniejszych Baz Lotniczych w Siłach Powietrznych RP, do jej zadań należą zabezpieczenie szkolenia i logistyki dwóch eskadr podlegających bazie, zabezpieczenie gospodarcze dowództwa 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 31.Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania.
 
W 2013 r. w ramach szkolenia lotniczego doskonalono umiejętności personelu latającego Bazy z zakresu bojowego wykorzystania samolotu F-16. Piloci wykonali ponad 2 300 misji lotniczych spędzając w powietrzu blisko 4 500 godzin. W ramach realizacji zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych oraz Unii Europejskiej utrzymano w gotowości do użycia siły i środki wydzielone do Komponentu Powietrznego NATO i Unii Europejskiej „Jastrząb”. Dobrze przygotowano również siły i środki wydzielone do Zestawu Sił Odpowiedzi NATO w 2014 r.
 
Sprawdzianem poziomu interoperacyjności z siłami powietrznymi państw wchodzących w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego był udział jednostki w ćwiczeniach międzynarodowych w kraju oraz poza jego granicami: FRISIAN FLAG w Holandii, NATO TIGER MEET oraz BRILLIANT ARROW 13 w Norwegii, TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME w Hiszpanii, RAMSTAIN GUARD, EAGLE TALON, COBRA 13, GEPPART, RARÓG oraz w próbie poligonowej MACE XV w Wielkiej Brytanii.
 
Ważnym zadaniem Bazy było zapewnienie warunków do przyjęcia i zabezpieczenia funkcjonowania Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w ramach HNS, czego sprawdzianem był wysoko oceniony udział w ćwiczeniu STEADFAST JAZZ 13, podczas którego z lotniska Bazy wykonywały misje bojowe samoloty sił powietrznych Węgier i Czech. Na bardzo wysokim poziomie wykonano również zadania bojowe wynikające z misji AIR POLICING oraz pełnienia dyżurów obrony powietrznej w systemie narodowym.
 
Minister Obrony Narodowej wyróżnił 31.Bazę Lotnictwa Taktycznego TYTUŁEM HONOROWYM - PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO - za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2013 roku.
 
W dniu 26 czerwca 2014 roku silnikowcy 31.BLT otrzymali od Pratt&Whitney nagrodę uznaniową "GOLDEN WRENCH" za wybitne wyniki w obsłudze i eksploatacji silników F100- PW-229 używanych w F-16!
 
Co ważne nagroda ta została pierwszy raz nadana ekipie spoza USAF!
 
6.Eskadra Lotnicza uczestnicząca w NATO TIGER MEET 2014 została oficjalnie przyjęta w poczet pełnoprawnych członków stowarzyszenia Tiger Association a także otrzymała nagrodę jako " NTM 2014 Best Flying Squadron"!
 
11 grudnia 2014 roku w 31.BLT w Krzesinach umowę na dostawę pocisków AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) do myśliwców F-16 podpisał  gen. bryg. Sławomir Szczepaniak, szef Inspektoratu Uzbrojenia. W ramach kontraktu pozyskano pociski oraz unowocześnienie oprogramowania samolotów przez Amerykanów. Pierwsze pociski manewrujące trafią do armii w 2016 roku. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. sekretarz  stanu w MON Czesław Mroczek oraz Ambasador USA w Polsce Stephen Mull.
 
Samoloty MiG-21 na Krzesińskim lotnisku
 
Stary wzór loga jednostki
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Zgodnie z Decyzją nr 492/MON z 3 listopada 2008 baza dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 2 i 4 Wielkopolska eskadra lotnicza (1919 – 1920)
 - 13 i 15 eskadra myśliwska (1920 – 1925)
 - 111 i 112 eskadra myśliwska (1925 – 1939)
 - 131 i 132 eskadra myśliwska 3 Pułku Lotniczego (1928 – 1939)
 - 2 dywizjon myśliwski „Krakowsko-Poznański” (1940)
 - 302 dywizjon myśliwski (1940 – 1947)
 - 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1954 – 1995)
 - 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Poznań”
 - 3 eskadra lotnictwa taktycznego
 - 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego
 - 6 eskadra lotnictwa taktycznego
 - 31 Baza Lotnicza (2001 – 2008)
   
   
Loga kolejno od lewej 62 PLM, 3 PLM, 3 ELT, 3 ELT (nowy wzór)
 
Decyzją Nr 405/MON z dnia 3 listopada 2011 roku ustanowiono wzór odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej.
 
oznaka rozpoznawcza (Dec 405/MON z 3.11.2011)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
   - Grupa Działań Lotniczych
     - 3.eskadra lotnicza
     - 6.eskadra lotnicza
   - Grupa Obsługi
     - 1.eskadra obsługi
     - 2.eskadra obsługi
   - Grupa Wsparcia
 - Sekcja BL
 - Pion Głównego Księgowego
 - Pion Ochrony
 - Wojskowy Port Lotniczy Poznań-Krzesiny
 - Sekcja Medyczna
 - Sekcja Wychowawcza
 - Zespół Sportowy
 - Ośrodek Szkolenia
 
  
oznaki noszone przez pilotów F-16 na mundur
 
oznaka rozpoznawcza 3.eskadry lotniczej
 
  
oznaki rozpoznawcze 6.eskadry lotniczej
 
oznaka rozpoznawcza 1.eskadry obsługi
 
  
oznaki rozpoznawcze 2.eskadry obsługi
 
oznaka rozpoznawcza Służby Zdrowia w 31.BLotT
 
 
oznaki rozpoznawcze (od lewej: Life Support, Uzbrojenie)
 
 
oznaki rozpoznawcze zastosowane podczas ćwiczenia NATO Tiger Meet 2013
 
Wzory oznak rozpoznawczych dzięki uprzejmości firmy Piona Haft z Poznania i Pana Przemka Banasia
 
Pod koniec roku 2006 baza przyjęła najnowocześniejsze w Polskich Siłach Zbrojnych samoloty F-16 C/D Block 52+ która jest najnowocześniejszą wersją w Europie, które weszły na wyposażenie poznańskich eskadr. Rok 2007 to przygotowywanie się do obsługi samolotów F-16, ich eksploatacji i zabezpieczania ich lotów. W 2008 rozpoczął się dla bazy najnowszy etap jej historii, rok wcześniej Minister Obrony Narodowej podjął Decyzję nr Pf-58/Org./P1 z dnia 14.08.2007 r. w której określono zarys zmian w Siłach Powietrznych, uwzględniono wtedy przeformowanie 31.Bazy Lotniczej i eskadr lotnictwa taktycznego o numerach 3 i 6 na jedną jednostkę 31.Bazę Lotnictwa Taktycznego. Potwierdzeniem tych zamierzeń była Decyzja MON nr Pf-3/Org./SSG/ZOiU-P1 z 11.01.2008 r. w której nakazano dokonać tego przeformowania w terminie do 1 kwietnia 2008, następnymi dokumentami były: Rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych nr Z-10/Org. z 21.01.2008 oraz Rozkaz Dowódcy 2.Brygady Lotnictwa Taktycznego nr Z-6/Org. z dnia 24.01.2008 r., w ten oto sposób od 1 kwietnia 2008 roku baza zmieniłą strukturę i nazwę na 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, od tego momentu 3 i 6 eskadra lotnictwa taktycznego podlegają bezpośrednio pod 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego. 3 i 6 eskadra są od tego momentu pododdziałami 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, jednak ich zadania nie będą się różniły zbytnio od tego co wykonywały w przeszłości, a więc 3 eskadra to nadal szkoląca pilotów eskadra, a 6 to eskadra uderzeniowa.
 
 
Samolot F-16C Block 52+ jednej z eskadr 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego (fot. Pan Piotr Łysakowski)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. Inż. pil. Rościsław Stepaniuk (1.IV.2008 – 8.IV.2010)
- płk pil. Cezary Wiśniewski (8.IV.2010 – 17.X.2011)
- płk pil. Jacek Pszczoła (17.X.2011 - 12.VI.2015)
- płk pil. Grzegorz Ślusarz (12.VI.2015 - 9.VI.2017)
- płk pil. Rafał Zadencki (9.VI.2017 - 1.VII.2019)
- płk pil. Norbert Chojnacki (1.VII.2019 - 6.V.2021)
- cz. p.o. płk Radosław Śniegóła (6.V.2021 - 14.VII.2021)
- płk pil. Łukasz Piątek (14.VII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
2.Brygada Lotnictwa Taktycznego (1.IV.2008 – 31.XII.2008)
2.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.I.2009 – obecnie)
 
 
Podziękowania dla Pana kapitana Waldemara Krzyżanowskiego, za wyrażenie zgody na wykorzystanie materiałów ze strony 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.