7. Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
(7. Batalion Kawalerii Powietrznej)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                7. Dywizjon Ułanów Lubelskich formalnie rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 sierpnia 1999 roku, ale jego formowanie rozpoczęto wcześniej, bo Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-6/Org. z 25 stycznia 1999 roku. Początkowo jednostka nosiła nazwę 7. Batalion Kawalerii Powietrznej, aż do momentu przejęcia tradycji 7. Pułku Ułanów Lubelskich w 2000 roku, od tamtej pory jednostka nosi obecną nazwę. Do głównych zadań jednostki należy wspieranie operacji lądowych, zdobywanie i utrzymywanie kluczowych obiektów, osłona wojsk własnych, działania dywersyjne, prowadzenie rozpoznania. Żołnierze jednostki ściśle współdziałają z 7. Dywizjonem Lotniczym stacjonującym w Nowym Glinniku, który zapewnia im transport powietrzny śmigłowcami (głównie są to Mi-8, W-3W), połączenie obu dywizjonów tworzy 7. Taktyczną Grupę Bojową która dowodzona jest przez dowódcą 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich. W 2004 roku żołnierze 1. szwadronu kawalerii powietrznej 7. dUL wyróźnieni zostali tytułem „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych”. Ponieważ dywizjon jest jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek w kraju jego żołnierze brali udział wielokrotnie w misjach zagranicznych, m.in. PKW Irak oraz obecnie biorą udział w misjach zagranicznych PKW Afganistan. Jednostka stacjonuje w garnizonie Tomaszów Mazowiecki.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 54/MON z 30 marca 2000 roku dywizjon dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek historycznych:
 
- 7.Pułk Ułanów (1809-1812)
- 7.Pułk Ułanów (1831)
- 7.Pułk Ułanów (1918-1937)
- 7.Pułk Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1937-1939)
- 7.Pułk Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego AK „Jeleń” (1940-1944)
- 7.Pułk Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (II Korpus Polski)(1945-1947)
- 2.Pułk Kawalerii Powietrznej (1995-1996)
- 7.Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1996-1999)
 
Również decyzją nr 54/MON z 30 marca 2000 roku ustalono dzień święta dywizjonu na – 23 marca, oraz polecono przyjąć nazwę „7.Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego”
 
Wzór oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka ustalono Zarządzeniem Dowódcy 25.BKPow nr 11 z 30 września 1999 roku.
 
 
Proporczyk dywizjonu
 
 
Oznaka rozpoznawcza dywizjonu
 
  
Oznaki rozpoznawcze jednostki stosowane na misjach zagranicznych
(od lewej: V zmiana PKW Afganistan, OMLT PKW Afganistan)
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 7.dUL
- logistyka
- pion ochrony informacji niejawnych
- sekcja służby zdrowia
- kompania dowodzenia
- 1.szwadron kawalerii powietrznej
- 2.szwadron kawalerii powietrznej
- 3.szwadron kawalerii powietrznej
- kompania wsparcia
- kompania logistyczna
- pluton medyczny
- Taktyczny Zespół Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. Piotr Patalong (28.IV.1999 – 20.III.2002)
- płk dypl. Marek Sokołowski (21.III.2002 – 03.II.2006)
- ppłk dypl. Szymon Koziatek (03.II.2006 – 09.VII.2007)
- ppłk dypl. Adam Grela (09.VII.2007 – 27.II.2010)
- cz. p.o. mjr Jacek Wojtysiak (27.II.2010 – 28.VI.2010)
- mjr/ppłk Maciej Mazurkiewicz (28.VI.2010 – 21.IV.2011)
- ppłk dypl. Jarosław Niemiec (21.IV.2011 - 26.IX.2013)
- cz. p.o. mjr Piotr Wrona (26.IX.2013 - 28.III.2014)
- ppłk Piotr Gołos (28.III.2014 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
25.Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (1.VIII.1999 – obecnie)
 
 
Dziękuję Panu mjr Sławomirowi Miszczukowi za umożliwienie skorzystania z materiałów ze strony www.25bkpow.wp.mil.pl
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.