7. Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
(7. Batalion Kawalerii Powietrznej)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                7. Dywizjon Ułanów Lubelskich formalnie rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 sierpnia 1999 roku, ale jego formowanie rozpoczęto wcześniej, bo Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-6/Org. z 25 stycznia 1999 roku. Początkowo jednostka nosiła nazwę 7. Batalion Kawalerii Powietrznej, aż do momentu przejęcia tradycji 7. Pułku Ułanów Lubelskich w 2000 roku, od tamtej pory jednostka nosi obecną nazwę. Do głównych zadań jednostki należy wspieranie operacji lądowych, zdobywanie i utrzymywanie kluczowych obiektów, osłona wojsk własnych, działania dywersyjne, prowadzenie rozpoznania. Żołnierze jednostki ściśle współdziałają z 7. Dywizjonem Lotniczym stacjonującym w Nowym Glinniku, który zapewnia im transport powietrzny śmigłowcami (głównie są to Mi-8, W-3W), połączenie obu dywizjonów tworzy 7. Taktyczną Grupę Bojową która dowodzona jest przez dowódcą 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich. W 2004 roku żołnierze 1. szwadronu kawalerii powietrznej 7. dUL wyróźnieni zostali tytułem „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych”. Ponieważ dywizjon jest jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek w kraju jego żołnierze brali udział wielokrotnie w misjach zagranicznych, m.in. PKW Irak oraz obecnie biorą udział w misjach zagranicznych PKW Afganistan. Jednostka stacjonuje w garnizonie Tomaszów Mazowiecki.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 54/MON z 30 marca 2000 roku dywizjon dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek historycznych:
 
- 7.Pułk Ułanów (1809-1812)
- 7.Pułk Ułanów (1831)
- 7.Pułk Ułanów (1918-1937)
- 7.Pułk Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1937-1939)
- 7.Pułk Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego AK „Jeleń” (1940-1944)
- 7.Pułk Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (II Korpus Polski)(1945-1947)
- 2.Pułk Kawalerii Powietrznej (1995-1996)
- 7.Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1996-1999)
 
Również decyzją nr 54/MON z 30 marca 2000 roku ustalono dzień święta dywizjonu na – 23 marca, oraz polecono przyjąć nazwę „7.Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego”
 
DECYZJA Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, zwanego dalej „7DUL”;
2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 7DUL;
3) proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, 7DUL.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki 7DUL, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki 7DUL, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki 7DUL, określone w załącznikach Nr 3 i 4;
4) wzór proporczyka 7DUL, określony w załączniku Nr 5.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki 7DUL, określony w załączniku Nr 6.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH
IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH
IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH
IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO
 
2. Odznaka 7DUL ma kształt okręgu o średnicy 40 mm, z obwódką z reliefu sznurkowego. Odznaka jest srebrzysta, a jej tło jest oksydowane. Przez środek tarczy biegnie poziomo wstęga w barwach Orderu Wojennego Virtuti Militari, na którą nałożony jest proporzec 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, którego tradycje odziedziczył 7DUL w 2000 r., w kolorze amarantowym z białym trójkątem. Pod wstęgą znajdują się litery „7.DU” (skrót nazwy jednostki). Symetrycznie rozmieszczone na obrzeżach tarczy odznaki widnieją cztery daty związane z tradycjami 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego:
- „2 VIII 1914” – data wymarszu pierwszego patrolu kawalerii polskiej, tj. patrolu konnego Władysława Beliny-Prażmowskiego, z Krakowa do Królestwa Polskiego, który dał początek kawalerii Legionów Polskich;
- „1 XI 1918” – data wydania pierwszego rozkazu dowódcy 7. Pułku Ułanów, początek organizacji 7. Pułku Ułanów na Ziemi Lubelskiej;
- „23 III 1921” – data dekoracji sztandaru 7. Pułku Ułanów Lubelskich Krzyżem Orderu Wojskowego Virtuti Militari przez Marszałka Józefa Piłsudskiego;
- „9 VI 1996” – data wręczenia nowego sztandaru odrodzonemu po 49 latach 7. Pułkowi Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
 
  
Oznaki rozpoznawcze jednostki stosowane na misjach zagranicznych
(od lewej: V zmiana PKW Afganistan, OMLT PKW Afganistan)
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 7.dUL
- logistyka
- pion ochrony informacji niejawnych
- sekcja służby zdrowia
- kompania dowodzenia
- 1.szwadron kawalerii powietrznej
- 2.szwadron kawalerii powietrznej
- 3.szwadron kawalerii powietrznej
- kompania wsparcia
- kompania logistyczna
- pluton medyczny
- Taktyczny Zespół Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. Piotr Patalong (28.IV.1999 – 20.III.2002)
- płk dypl. Marek Sokołowski (21.III.2002 – 03.II.2006)
- ppłk dypl. Szymon Koziatek (03.II.2006 – 09.VII.2007)
- ppłk dypl. Adam Grela (09.VII.2007 – 27.II.2010)
- cz. p.o. mjr Jacek Wojtysiak (27.II.2010 – 28.VI.2010)
- mjr/ppłk Maciej Mazurkiewicz (28.VI.2010 – 21.IV.2011)
- ppłk dypl. Jarosław Niemiec (21.IV.2011 - 26.IX.2013)
- cz. p.o. mjr Piotr Wrona (26.IX.2013 - 28.III.2014)
- ppłk Piotr Gołos (28.III.2014 - ?)
- ppłk Piotr Wrona (? - 30.IX.2019)
- ppłk Maciej Bańkowski (30.IX.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
25.Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (1.VIII.1999 – obecnie)
 
 
Dziękuję Panu mjr Sławomirowi Miszczukowi za umożliwienie skorzystania z materiałów ze strony www.25bkpow.wp.mil.pl
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.