Wojskowe Centrum Geograficzne
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Wojskowe Centrum Geograficzne powstało decyzją MON nr 42/Org./P1 z dnia 8 maja 2002 r., następnie rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-310/Org./P1 z dnia 26 lipca 2002 r. i ostatecznie rozkazem Szefa Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego-P2 nr Pf-1/P2 z dnia 22 stycznia 2004 roku. WCG jest jednostką odpowiedzialną za zabezpieczenie geograficzne Polskich Sił Zbrojnych, wobec tego do jej głównych zadań należy zaopatrywanie Sił Zbrojnych w mapy, produkty kartograficzne i geograficzne, fotomapy. WCG wykonuje również pomiary satelitarne GPS, prace fotogrametryczne, bazy danych geodezyjnych na rzecz Sił Zbrojnych. Do sztandarowych projektów obecnie prowadzony w centrum należy Geoserwer będący nowoczesnym cyfrowym repozytorium informacji geograficznej dla organów dowodzenia i kierowania na szczeblu MON i SG WP.                    
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 111/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, ustanowienia dorocznego Święta oraz wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Centrum Geograficznego
 
1. Wojskowe Centrum Geograficzne przejmuje i z honorem kultywuje chlubne tradycje:
1) Samodzielnego Oddziału Fotogrametrycznego (1951-1988);
2) Wojskowego Obserwatorium Astronomiczno-Grawimetrycznego (1969-1988);
3) Oddziału Zabezpieczenia Topograficznego (1974-2003);
4) Wojskowego Ośrodka Geodezji i Teledetekcji (1988-2003).
 
2. Ustanawia się doroczne Święto Wojskowego Centrum Geograficznego w dniu 15 listopada.
 
3. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej „odznaką” Wojskowego Centrum Geograficznego.
 
STRUKTURA
 
- Szef WCG
 - Zastępca Szefa WCG
 - Główny Inżynier WCG
 - Pion Ochrony
 - Wydział Ogólny
 - Wydział Zasobów
 - Wydział Kartografii i Fotogrametrii
 - Wydział Gromadzenia i Analiz Informacji Geograficznych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk mgr inż. Piotr Kaczmarek (2004)
- płk mgr inż. Janusz Rozwałka (2004 - 30.I.2013)
- cz. p.o. ppłk Krzysztof Ziemkiewicz (30.I.2013 - 2.IV.2013)
- płk mgr inż. Krzysztof Ziemkiewicz (2.IV.2013 - 31.III.2016)
- cz. p.o. ppłk mgr inż. Tomasz Czekalski (31.III.2016 - ?.2016)
- płk mgr inż. Robert Jaroszuk (?.2016 - ?)
- cz. p.o. ppłk Leszek Iwaniec (? - 11.V.2020)
- płk Jan Gliński (11.V.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego – P2 Sztabu Generalnego WP (2004 – 31.XII.2006)
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP (1.VII.2007 – 10.V.2012)
Szefostwo Geografii Wojskowej (10.V.2012 - obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.