2.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Henryka Dąbrowskiego – JW 5897
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Powtórnie 2.Dywizję Zmechanizowaną sformowano na bazie 20.Dywizji Pancernej Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0140/Org. z dnia 19.12.1989 r. z terminem sformowania do 31.12.1990 r., jednocześnie z dniem 1 lipca 1990 r. dywizja przyjęła tradycje i nazwę po 2.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Henryka Dąbrowskiego z Nysy, którą rozformowano w 1989 roku, również jednostki dywizji przyjęły nazwy jednostek dywizji z Nysy. Struktura organizacyjna dywizji po sformowaniu wyglądała następująco:
 
- Dowództwo 2.Dywizji Zmechanizowanej – JW 5897 Szczecinek, formuje się na bazie Dowództwa 20.Dywizji Pancernej
- 6.Warszawski Pułk Zmechanizowany – JW 3761 Wałcz, formuje się na bazie 49.Pułku Zmechanizowanego
- 27.Pułk Zmechanizowany – JW 2198 Braniewo, formuje się na bazie 28.Pułku Czołgów Średnich
- 33.Nyski Pułk Zmechanizowany – JW 1013 Budowo, formuje się na bazie 68.Pułku Czołgów Średnich
- 37.Łużycki Pułk Artylerii – JW 3771 Stargard Szczeciński, formuje się na bazie 36.Pułku Artylerii
- 107.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej – JW 2010 Szczecinek, formuje się na bazie 26.Dywizjonu Artylerii Rakietowej – JW 3297 Szczecinek
- 99.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – JW 2366 Rogowo, formuje się na bazie 75.Pułku Artylerii Przeciwlotniczej
- 7.Dywizjon Artylerii – JW 2419 Budowo, istnieje
- 48.Batalion Łączności – JW 5907 Szczecinek, formuje się na bazie 63.Batalionu Łączności
- 10.Batalion Rozpoznawczy – JW 1200 Stargard Szczeciński, formuje się na bazie 8.Batalionu Rozpoznawczego
- 2.Batalion Saperów – JW 5889 Stargard Szczeciński, formuje się na bazie 7.Batalionu Saperów
- 58.Batalion Medyczny – Szpital Wojskowy – JW 1419 Szczecinek, istnieje
- 2.Batalion Zaopatrzenia – JW 1311 Czarne, formuje się na bazie 20.Batalionu Zaopatrzenia
- 2.Batalion Remontowy – JW 4150 Czarne, formuje się na bazie 20.Batalionu Remontowego
- 21.Kompania Przeciwchemiczna – Stargard Szczeciński, formuje się na bazie 63.Kompanii Chemicznej
- 37.Bateria Dowodzenia Szefa Artylerii – Szczecinek, formuje się na bazie 33.Baterii Dowodzenia Szefa Artylerii
- 25.Kompania Dowodzenia Szefa OPL – Szczecinek, istnieje
 
W latach 1991-92 część jednostek otrzymała nowe nazwy wyróżniające i patronów, ważnym było też przekazanie z dniem 27.10.1992 r. 27.Pułku Zmechanizowanego im. Króla Stefana Batorego w podporządkowanie 16.Dywizji Zmechanizowanej.
W 1992 roku rozformowaniu uległ również 7.Dywizjon Artylerii – JW 2419 Budowo.
 
W 1993 roku, w związku z ogólną reorganizacją podstawowych struktur Sił Zbrojnych, wszystkie dywizje przeszły z struktur pułkowych na struktury brygadowe, i tak na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 084/Org. z dnia 27.10.1993 r. dywizja została przeformowana na strukturę brygadową a jej skład po zmianach był następujący:
 
- Dowództwo 2.Dywizji Zmechanizowanej – JW 5897 Szczecinek, istnieje
- 2.Brygada Zmechanizowana – JW 1696 Wałcz, formuje się na bazie 6.Pułku Zmechanizowanego – JW 3761
- 13.Brygada Zmechanizowana – JW 1698 Czarne, formuje się na bazie 33.Pułku Zmechanizowanego – JW 1013
- 12.Brygada Pancerna – JW 1744 Budowo, formuje się na bazie 33.Pułku Zmechanizowanego – JW 1013
- 30.Pułk Artylerii Mieszanej – JW 2438 Stargard Szczeciński, formuje się na bazie 37.Pułku Artylerii – JW 3771 oraz 107.Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej – JW 2010
- 2.Pułk Przeciwlotniczy – JW 2366 Rogowo, formuje się na bazie 99.Pułku Artylerii Przeciwlotniczej – JW 2366
- 2.Batalion Dowodzenia – JW 2312 Szczecinek, formuje się na bazie 48.Batalionu Łączności – JW 5907, 25.Kompanii Dowodzenia Szefa OPL i 37.Baterii Dowodzenia Szefa Artylerii
- 2.Batalion Rozpoznawczy – JW 1200 Stargard Szczeciński, formuje się na bazie 10.Batalionu Rozpoznawczego – JW 1200
- 2.Batalion Saperów – JW 5889 Stargard Szczeciński, istnieje
- 2.Batalion Medyczny – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – JW 1419 Szczecinek, formuje się na bazie 58.Batalionu Medycznego – Szpitala Wojskowego – JW 1419
- 2.Batalion Zaopatrzenia – JW 1311 Czarne, istnieje
- 2.Batalion Remontowy – JW 4150 Czarne, istnieje
 
W trakcie reorganizacji rozformowano 21.Kompanię Przeciwchemiczną.
 
W latach 1994-96 Dowództwo dywizji oraz jej jednostki otrzymywały nazwy wyróźniające oraz patronów. Dowództwo dywizji otrzymało nazwę wyróżniającą „Pomorska” i patrona decyzją nr 111/MON z dnia 4.11.1994 r.
 
W międzyczasie zmieniono nr JW 30.Pułku Artylerii Mieszanej na nowy nr JW 4853.
 
W 1995 roku Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 092/Org. z dnia 12.12.1995 r., 2.Batalion Remontowy – JW 4150 Czarne przeformowano w terminie do 1.02.1996 r. na 6.Rejonowe Warsztaty Techniczne – JW 4150 Czarne
 
W 1996 roku Zarządzeniem MON nr Pf-44/Org. z dnia 14.10.1996 r., 12.Brygada Pancerna została przemianowana na 12.Brygadę Kawalerii Pancernej.
 
Skład dywizji w 1996 roku był następujący:
 
- Dowództwo 2.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im.Henryka Dąbrowskiego – JW 5897 Szczecinek
- 2.Brygada Zmechanizowana Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego – JW 1696 Wałcz
- 13.Brygada Zmechanizowana im. gen. Józefa Hallera – JW 1698 Czarne
- 12.Złocieniecka Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego – JW 1744 Budowo
- 30.Pomorski Pułk Artylerii Mieszanej – JW 2438 Stargard Szczeciński
- 2.Zachodniopomorski Pułk Przeciwlotniczy – JW 2366 Rogowo
- 2.Batalion Dowodzenia – JW 2312 Szczecinek
- 2.Batalion Rozpoznawczy Szwoleżerów Rokitiańskich – JW 1200 Stargard Szczeciński
- 2.Stargardzki Batalion Saperów – JW 5889 Stargard Szczeciński
- 2.Batalion Medyczny – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – JW 1419 Szczecinek
- 2.Batalion Zaopatrzenia – JW 1311 Czarne
- 2.Batalion Remontowy – JW 4150 Czarne
 
Rok 1997 był przedostatnim rokiem funkcjonowania dywizji, i przyniósł on zmiany strukturalne, Zarządzeniem MON nr Pf-65/Org. z dnia 16.10.1997 r. do składu 8.Dywizji Obrony Wybrzeża przekazano:
- 2.Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego – JW 1696 Wałcz
- 12.Złocieniecką Brygadę Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego – JW 1744 Budowo
- 6.Rejonowe Warsztaty Techniczne – JW 4150 Czarne
 
Rozformowanie 2.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Henryka Dąbrowskiego nastąpiło z dniem 31.12.1998 r., na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-9/Org. z dnia 12.03.1998 r., rozformowane zostały wszystkie pododdziały za wyjątkiem 2.Stargardzkiego Batalionu Saperów – JW 5889, który został przekazany do 12.Dywizji Zmechanizowanej.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
-
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (1990-1998)
 
Poszukuję nazwisk dowódców 2.PDZ i lat w których dowodzili dywizją, jeśli posiadacie Państwo takie dane proszę o kontakt, mile widziane również inne dane uzupełniające ten materiał zwłaszcza numery i daty rozkazów organizacyjnych oraz numery etatów This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Materiał przygotowany na podstawie książek:
K.Czernikowski – „Wojska Lądowe – Część I Okręgi Wojskowe, Korpusy i Dywizje 1943-2008”, Elbląg 2008
K.Czernikowski – „Wojska Lądowe – Część II Jednostki Wojskowe Korpusów i Dywizji 1943-2008”, Elbląg 2008

Please publish modules in offcanvas position.