8. Baza Lotnictwa Transportowego im. płk pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                8.Baza Lotnictwa Transportowego rozpoczęła swoją działalność 1.VII.2010 roku i jest kontynuatorką historii 8.Bazy Lotniczej na bazie której została sformowana, jednostkę formowano również na bazie rozformowywanych 13.eskadry lotnictwa transportowego, 3.eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego i 3.Bazy Lotniczej, na bazie tych jednostek formowano komponenty 33.BLotTr. Baza jest jednostką lotniczą do której zadań należy zabezpieczenie transportowe Sił Zbrojnych, do głównego wyposażenia jednej z eskadr bazy należą samoloty transportowe CASA C-295M, oprócz tych samolotów baza posiada mniejsze samoloty M-28 „Bryza” oraz An-2 i śmigłowce Mi-8 oraz Mi-2. Obecnie główny ciężar zadań położony jest na realizowaniu przez siły bazy zadań na rzecz PKW Afganistan. Samoloty CASA C-295M są głównymi maszynami, które realizują zadania transportowe na rzecz polskiego kontyngentu. Obecnie 8.BLotTr mieści się w dwóch garnizonach – w Krakowie oraz we Wrocławiu gdzie stacjonuje wchodząca w skład bazy Komenda Obsługi Lotniska.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 8. Bazy Lotniczej, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 8. Bazy Lotnictwa Transportowego
 
1. 8. Baza Lotnictwa Transportowego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) pierwszej Eskadrylli Bojowej (1918),
b) 5. Eskadry „Krakowskiej” (1918-1921),
c) 10. Eskadry Wywiadowczej (1921),
d) 2. Pułku Lotniczego (1921-1939),
e) 308. Dywizjonu „Krakowskiego” (1940-1946),
f) 13. Samodzielnego Pułku Lotnictwa Transportowego (1944-1945),
g) 55. Pułku Lotnictwa Transportowego (1963-1967),
h) 13. Pułku Lotnictwa Transportowego (1967-2000),
i) 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego (2001-2010),
j) 8. Bazy Lotniczej (2001-2010);
2) przejmuje sztandar rozformowanej 8. Bazy Lotniczej;
3) przyjmuje imię płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego.
 
2. Ustanawia się doroczne święto 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w dniu 15 września.
 
DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 8. Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego.
 
DECYZJA Nr 435/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 8. Bazy Lotnictwa Transportowego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 8.BlotTr
- sztab
- Grupa Działań Lotniczych
  - 12.eskadra lotnicza
  - 13.eskadra lotnicza
- Grupa Obsługi
- Grupa Wsparcia
- Komenda Obsługi Lotniska – Wrocław
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk (1.VII.2010 – 12.V.2014)
- płk pil. Krzysztof Cur (12.V.2014 - 14.VI.2016)
- cz. p.o. płk Mieczysław Wróbel (14.VI.2016 - VII.2016)
- cz. p.o. ppłk Marek Majocha (VII.2016 - 10.X.2016)
- płk pil. Krzysztof Szymaniec (10.X.2016 - 29.IX.2017)
- cz. p.o. płk Grzegorz Kot (29.IX.2017 - 31.X.2017)
- płk pil. Paweł Bigos (31.X.2017 - 12.VIII.2022)
- cz. p.o. płk mgr inż. Grzegorz Kot (12.VIII.2022 - 22.VIII.2022)
- płk pil. mgr inż. Sławomir Byliniak (22.VIII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Skrzydło Lotnictwa Transportowego (1.VII.2010 – obecnie)
 
Dziękuję za materiały oraz zezwolenie ze skorzystania z zasobów strony 8.BLotTr którego udzielił Pan kpt. Maciej Nojek
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.