Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Wojsk Lądowych (2008 - 2013)
Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Wojsk Lądowych rozpoczęto formować 1 kwietnia 2008 roku, była to jednostka formowana zupełnie od podstaw. Głównym zadaniem jednostki jest wdrażanie i eksploatowanie systemów informatycznego wsparcia dowodzenia w Wojskach Lądowych. Zadaniem które również jednostka wykonuje jest analiza wykorzystania systemów dowodzenia i możliwości rozbudowy i modernizacji tych systemów. Centrum zapewnia właściwą organizację i kompatybilność systemów informatycznych i dowodzenia na poziomie mobilnej rozległej sieci teleinformatycznej. Żołnierze CSMSD uczestniczą także w pracach w ramach międzynarodowych grup rozwojowych np. programu MIP, NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration, Combined Endeavor, żołnierze centrum działają również na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. Instytucja z początkiem 2014 roku zostaje przeformowana w Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Rozbudowuje się struktura, a w konsekwencji i stan osobowy, zwiększając zgromadzony w Centrum potencjał intelektualny gotowy sprostać nowym wyzwaniom. 
                  
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Centrum posiada własną oznakę rozpoznawczą zatwierdzoną decyzją nr 197/MON z 17 czerwca 2009 roku.
 
Odznakę pamiątkową wprowadzono decyzją nr 240/MON z 2 lipca 2010 roku.
 
odznaka pamiątkowa CWMSD  (2008 - 2013)
  
oznaka rozpoznawcza (wersja wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 307/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
1. Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia (2008-2013).
 
2. Ustanawia się Święto Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 1 kwietnia.
 
DECYZJA Nr 337/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo CWSD DGRSZ
 - Pion Systemów Wsparcia Dowodzenia
 - Pion Mobilnych Sieci Teleinformatycznych
 - Pion Systemów Symulacji Pola Walki
 - Wydział Analiz i Wdrożeń Nowych Technologii
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Mirosław Gruszka ( ? - obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych ( 1.IV.2008 – 31.XII.2013 )
9.Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ( 1.I.2014 - obecnie )
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.