5.Pułk Inżynieryjny im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
            Pułk jest jednostką inżynieryjną, której zadaniem jest udzielać wsparcia inżynieryjnego Wojskom Lądowym. Pułk jest także aktywny na arenie międzynarodowej, żołnierze pułku biorą udział w misjach zagranicznych, a sam pułk jest w strukturach NATO, gdzie podlega wielonarodowej 29.Brygadzie Inżynieryjnej, której dowództwo stacjonuje w Aldershot w Wielkiej Brytanii. W strukturach pułku funkcjonuje także Patrol Saperski który obejmuje swoim zasięgiem obszar zachodniego Pomorza.
 
Historia pułku zaczyna się w roku 1921, kiedy to został sformowany w Krakowie jako 5.Pułk Saperów, w roku 1929 pułk został przeformowany w Batalion, w czasie kampanii wrześniowej działał w składzie Armii „Kraków” i brał udział w budowie przepraw przez Wisłę i Dunajec. W dniu 6 października 1944 sformowano 5 Brygadę Saperów, która brała udział w rozminowaniu Warszawy, w 1946 brygada została przeniesiona do Szczecina gdzie stacjonuje do dnia dzisiejszego. W tym samym roku brygada stała się pułkiem, podczas przynależności do Ludowego Wojska Polskiego, pułk stawał się jeszcze 5.Brygadą Saperską co stało się w roku 1961. W roku 1983 jednostka otrzymała imię patrona gen. Ignacego Prądzyńskiego, a w roku 1994 nowy sztandar ufundowany przez społeczność Szczecina. Aby ostatecznie w roku 2001 stać się 5.Pułkiem Inżynieryjnym. W roku 2004 1.batalion inżynieryjny został wyróżniony tytułem „Wzorowego pododdziału Wojsk Lądowych”. Święto pułku ustanowiono na 8 maja.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, imienia patrona, sztandaru i ustanowienia dorocznego Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.
 
W związku z przeformowaniem 5 Brygady Saperów w Szczecinie na 5 Pułk Inżynieryjny i dla zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych tego związku taktycznego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r, w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) oraz ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 154), z dniem 3 maja 2001 r. polecam:
 
1. 5 Pułkowi Inżynieryjnemu przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 5 Pułku Saperów 1921—1929;
2) 5 Batalionu Saperów 1929—1939;
3) 5 Brygady Saperów 1944—2000.
 
2. Przyjąć imię patrona gen. Ignacego Prądzyńskiego.
 
3. Przejąć sztandar rozformowanej 5 Brygady Saperów.
 
4. Doroczne Święto obchodzić w dniu 8 maja.
 
DECYZJA Nr 145/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej  „proporczykiem”, 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - kompania dowodzenia
  - 1 batalion inżynieryjny
  - 2 batalion inżynieryjny
  - Patrol Rozminowania Nr 1
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
ppłk Jan Fogiel (1921-1922) – 5 psap
płk Norbert Rustkowski (1922-1923) – 5 psap
płk Włodzimierz Dziakiewicz (1923-1925) – 5 psap
płk Ignacy Boerner (1925-1927) – 5 psap
ppłk Wiktor Batycki (1927-1929) – 5 psap
płk Andrzej Stonoga (1944-1946) – 5 BSap
płk Stanisław Perko (1946-1947) – 5 psap
płk Stanisław Wesołowski (1948-1951) – 5 psap
płk Edward Kozłowski (1951-1953) – 5 psap
płk Julian Okuniewski (1953-1954) – 5 psap
mjr Adam Siekierzycki (1954-1955) – 5 psap
płk Tadeusz Bełza (1955-1959) – 5 psap
mjr Józef Kąsek (1959-1959) – 5 psap
płk Stanisław Jurneczko (1959-1966) – 5 psap. 5 BSap
płk Adam Siekierzycki (1966-1975) – 5 BSap
płk Jan Kuźmicz (1975-1976) – 5 BSap
płk Zdzisław Stelmaszczuk (1976-1978) – 5 BSap
płk Józef Soja (1979-1981) – 5 BSap
płk Kazimierz Górny (1981-1982) – 5 BSap
płk Gustaw Łasak (1982-1986) – 5 BSap
płk Jerzy Banatowicz (1986-1988) – 5 BSap
płk Marian Łuczak (1988-1993) – 5 BSap
płk Marian Dąbrowski (1993-1996) – 5 BSap
płk Stanisław Białek (1996-2002) – 5 BSap, 5 pinż
płk Mirosław Pstrokoński (2002-2006) – 5 pinż
płk Jerzy Szcześniak (2006-2011) – 5 pinż
płk Jacek Kwiatkowski (2011-obecnie) - 5 pinż
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych ( - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.