33. Batalion Radiotechniczny – JW 3859 (1972 - 1999)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
33. Batalion Radiotechniczny sformowano Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 033/Org. z 13 czerwca 1972 roku oraz Rozkazem Dowódcy Wojsk OPK nr 0123/Org. z 23 sierpnia 1972 roku. Zadanie sformowania nowej jednostki powierzono Dowództwu 19. Pułku Radiotechnicznego z Chorzowa i podporządkowanemu mu 3. batalionowi radiotechnicznemu z Ożarowic, to właśnie 3. brt miał być bazą do sformowania nowej jednostki. 33. brt miano sformować w Radzionkowie, obiekt koszarowy nowej jednostki budował batalion inżynieryjno-budowlany z Zabrza, a obiekt techniczny budowali żołnierze 3. batalionu radiotechnicznego. Z początkiem 1973 roku jednostka rozpoczęła oficjalnie funkcjonować jako samodzielny oddział gospodarczy i włączona została do pracy bojowej w systemie dowodzenia Wojsk OPK. Oprócz pododdziałów wchodzących w skład batalionu i stacjonujących w kompleksie w Radzionkowie do batalionu włączono również cztery kompanie terenowe, do zadań batalionu należało również utrzymywanie w gotowości bojowej Połączonego Stanowiska Dowodzenia (PłSD) w Łubiu k. Pyskowic. Już w pierwszym roku istnienia jednostka brała udział w ćwiczeniach o kryptonimach „Luty-73” oraz „Selen-73”, rok później jednostka miała okazję wyjechać na ćwiczenia w ZSRR w ramach manewrów „Neon-74”. W roku 1980 skład jednostki się zmniejszył, 331. oraz 332. krt przekazano do 36. Batalionu Radiotechnicznego z dowództwem w Krakowie-Węgrzcach.
Po przekazaniu kompanii zmieniła się numeracja pododdziałów batalionu, kompania radiolokacyjna została przeformowana w kompanię radiotechniczną i otrzymała nr 331, kompania z Kornowaca zmieniła nr z 333 na 332, a kompania z Dolnej z 334 na 333. Pod koniec 1981 roku w ramach batalionu wydzielono specjalne Terenowe Grupy Operacyjne które miały za zadanie wspierać, ochraniać administrację terenową podczas stanu wojennego. W 1985 roku jednostka realizowała budowę stanowiska typu „Delfin” co było posterunkiem radiotechnicznym tzw. „skrytego pola”, zadanie wykonano w ciągu 2 lat. W czerwcu 1986 roku w jednostce przeprowadzono niezapowiedziane ćwiczenie polegające na osiagnięciu pełnej gotowości bojowej z pełnym rozwinięciem mobilizacyjnym, zadanie wykonano na ocenę 4,06. Lata 90-te to przede wszystkim wprowadzanie do jednostki nowych radarów polskiej produkcji NUR-31 i wysokościomierzy NUR-41. W 1995 roku przeprowadzono restrukturyzację w Wojskach Radiotechnicznych co również dotknęło 33. brt, rozformowaniu uległa 331. kompania radiotechniczna w Bojkowie. Rok później w 1996 roku rozformowano 333. kompanię radiotechniczną w Dolnej k. Strzelec Opolskich. Rok 1998 to koniec ostatniego terenowego pododdziału batalionu, rozformowaniu uległa 332.kompania radiotechniczna w Kornowacu. W końcu nadszedł rok 1999, który był ostatnim rokiem istnienia jednostki, do końca 1999 roku batalion został rozformowany a na jego bazie sformowano 33. Ośrodek Wykrywania i Kontroli, który włączono w strukturę 36. Batalionu Radiotechnicznego.
                  
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 33. brt
- kompania dowodzenia i automatyzacji
- kompania radiolokacyjna z posterunkiem w Bojkowie k. Gliwic (od 1980 roku jako 331. krt Bojków)
- węzeł łączności
- kompania remontowa
- pluton wartowniczy
- 106. bateria artylerii przeciwlotniczej 37mm
- 330. kompania radiotechniczna – Radzionków
- 331. kompania radiotechniczna – Brzoskwinia k. Krakowa (w 1980 przekazana do 36. brt)
- 332. kompania radiotechniczna – Radocza k. Wadowic (w 1980 przekazana do 36. brt)
- 333. kompania radiotechniczna – Kornowac k. Raciborza (od 1980 roku 332. krt)
- 334. kompania radiotechniczna – Dolna k. Strzelec Opolskich (od 1980 roku 333. krt)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Ryszard Chmielewski (1.I.1973-13.II.1981)
- ppłk dypl. Stanisław Frycz (13.II.1981-12.VI.1982)
- mjr/ppłk mgr inż. Wojciech Bonczek (12.VI.1982-22.VI.1989)
- mjr dypl. Stanisław Słowiński (22.VI.1989-12.IV.1991)
- kpt./ppłk dypl. Andrzej Kaczyński (12.IV.1991-III.1996)
- mjr mgr inż. Leszek Kępa (III.1996-31.XII.1999)
 
PODPORZĄDKOWANIE
19. Pułk Radiotechniczny (1972-1974)
3. Brygada Radiotechniczna (1974-31.XII.1999)
 
 
Materiał przygotowany na podstawie książki autorstwa Pana Wojciecha Bonczka „Historia 33.batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie”, Radzionków 2007
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.