8.Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża – JW 2919 (1993 - 2001)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
8.Dywizję Obrony Wybrzeża sformowano na podstawie Decyzji MON nr 059/Org. z 21 lipca 1993 r., następnie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 084/Org. z 27 października 1993 r., i ostatecznie Zarządzenia Dowódcy POW nr 0127/Org. z 30 listopada 1993 roku. Dywizję formowano na bazie 8.Dywizji Zmechanizowanej w terminie do 31 grudnia 1994. Zaraz po przeformowaniu struktura 8.DOW była następująca:
 
- Dowództwo 8.Dywizji Obrony Wybrzeża – JW 2919 Koszalin (sformowane na bazie Dowództwa 8.DZ)
- 7.Brygada Zmechanizowana – JW 1872 Słupsk (sformowana na bazie 16.pz – JW 3706 i 34.bow – JW 3601)
- 8.Brygada Zmechanizowana – JW 1877 Kołobrzeg (sformowana na bazie 32.pz – JW 3699)
- 3.Brygada Pancerna – JW 1879 Trzebiatów (sformowana na bazie 36.pz – JW 3126)
- 4.Pułk Artylerii Mieszanej – JW 1673 Kołobrzeg (sformowany na bazie 4.pa – JW 2527 i 98.dappanc – JW 2809)
- 8.Pułk Przeciwlotniczy – JW 1223 Koszalin (sformowany na bazie 83.paplot – JW 1223)
- 8.Batalion Rozpoznawczy – JW 3659 Lębork (sformowany na bazie 5.br – JW 3659)
- 8.Batalion Dowodzenia – JW 1885 Lębork (sformowany na bazie 13.bł – JW 3653, 29.kdow SzAOPL i 15.batdow)
- 19.Batalion Saperów – JW 3580 Lębork (sformowany na bazie 18.bsap – JW 3580)
- 8.Batalion Remontowy – JW 2117 Kołobrzeg
- 8.Batalion Zaopatrzenia – JW 2490 Koszalin
- 8.Batalion Medyczny – JW 1052 Kołobrzeg (sformowany na bazie 39.bmed – JW 1052)
 
W kolejnych latach jednostkom dywizji nadawano imiona patronów, nazwy wyróźniające oraz sztandary.
 
W 1995 roku Zarządzeniem MON nr Pf-31/Org. z 17 maja 1995 roku przemianowano 3.Brygadę Pancerną na 36.Brygadę Pancerną z pozostawieniem nr jednostki wojskowej.
 
W terminie do 31 grudnia 1997 roku do składu dywizji włączono 3 nowe jednostki wojskowe z rozformowanej właśnie 2.Dywizji Zmechanizowanej, Zarządzeniem MON nr Pf-65/Org. z 16 października 1997 roku do składu 8.DOW weszły:
 
- 2.Brygada Zmechanizowana Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego – JW 1696 Wałcz
- 12.Brygada Kawalerii Pancernej – JW 1744 Budowo
- 6.Rejonowe Warsztaty Techniczne – JW 4150 Czarne
 
Jednocześnie ze składu dywizji do składu 12.Dywizji Zmechanizowanej przekazano:
 
- 36.Brygada Pancerna – JW 1879 Trzebiatów (przekazana z dniem 1.01.1998)
- 8.Batalion Remontowy – JW 2117 Kołobrzeg (przekazany z dniem 1.07.1998)
 
W roku 1998 Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-9/Org. z 12 marca 1998 r. rozformowano również 8.Kołobrzeską Brygadę Zmechanizowaną – JW 1877 Kołobrzeg.
 
Rok 2001 był ostatnim rokiem istnienia dywizji, proces likwidacji dywizji był następujący - na początku wyłączono z dniem 1 maja 2001 roku do składu 1.Korpusu Zmechanizowanego następujące jednostki:
 
- 2.Brygada Zmechanizowana Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego – JW 1696 (przeniesiona do Budowa)
- 7.Pomorska Brygada Zmechanizowana im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego – JW 1872 Słupsk
- 8.Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy – JW 1223 Koszalin
 
Następnie Rozkazem Dowódcy POW nr Pf-139/Org. z 6 lipca 2001 r. 6.Rejonowe Warsztaty Techniczne – JW 4150 Czarne przeformowano w 52.Batalion Remontowy – JW 4580 Czarne i podporządkowano go Dowódcy POW.
 
I ostatecznie w terminie do 31 grudnia 2001 roku rozformowano:
 
- Dowództwo 8.Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża – JW 2919 Koszalin
- 4.Kołobrzeski Pułk Artylerii im. gen. Wincentego Aksamitowskiego – JW 2527 Kołobrzeg
- 8.Batalion Dowodzenia – JW 3653 Koszalin
- 8.Lęborski Batalion Rozpoznawczy – JW 3659 Lębork
- 19.Batalion Saperów Ziemi Lęborskiej – JW 3691 Lębork
- 8.Batalion Medyczny – JW 1052 Kołobrzeg
- 8.Batalion Zaopatrzenia – JW 2490 Koszalin
- 12.Brygada Kawalerii Pancernej – JW 1744 Budowo (przed rozformowaniem przekazana Dowódcy POW)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 4/MON z 16 stycznia 1995 roku dywizja otrzymała nazwę wyróżniającą „Bałtycka”.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- gen. bryg. Zbigniew Głowienka (1993-1996)
- gen. bryg. Mieczysław Cieniuch (1996-1998)
- gen. bryg. Andrzej Baran (1998-2000)
- płk dypl. Henryk Skarżyński (2000-2001)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (1993-2001)
 
 
 
Poszukuję brakujących nr rozkazów dotyczących zmian dyslokacji, przeformowań, jeśli posiadacie Państwo takie dane proszę o kontakt, mile widziane również inne dane uzupełniające ten materiał This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Materiał przygotowany na podstawie książek:
K.Czernikowski – „Wojska Lądowe – Część I Okręgi Wojskowe, Korpusy i Dywizje 1943-2008”, Elbląg 2008
K.Czernikowski – „Wojska Lądowe – Część II Jednostki Wojskowe Korpusów i Dywizji 1943-2008”, Elbląg 2008
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.