17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    17.Brygada Zmechanizowana powstała w 1996 roku na bazie rozformowanego 17.Pułku Zmechanizowanego. Jednostka otrzymała także tego dnia nazwę wyróżniającą „Wielkopolska” oraz imię patrona generała broni Józefa Dowbor Muśnickiego. W następnych latach brygada osiąga wysokie wyniki szkoleniowe jak i sportowe, do wyróżniających należy dywizjon artylerii przeciwlotniczej, który na szczeblu ŚOW zajmuje ciągle wysokie miejsca. W roku 1997 żołnierze brygady brali w ćwiczeniu p.k. „Orion 97”. Tego samego roku żołnierze brygady pomagali podczas wielkiej powodzi we Wrocławiu. Rok 1999 to kolejne ćwiczenia tym razem p.k. „Merkury 99”. W wyniku reorganizacji wojsk na podstawie rozkazu ŚOW PF-17/Org. z dnia 30 kwietnia 2001 brygada wyszła z podporządkowania 4.Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej a weszła w skład 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w której składzie jest do dnia dzisiejszego. W roku 2004 żołnierze brygady wyjechali na misję stabilizacyjną do Iraku w ramach II zmiany PKW. Następne wyjazdy żołnierzy brygady to rok 2005 i IV zmiana PKW Irak. Rok 2007 to dwa ważne wydarzenia, kolejny wyjazd na misję iracką w ramach VIII zmiany, oraz przejęcie garnizonu Wędrzyn po rozformowanej 15 Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Wobec czego część pododdziałów przeniesiono do koszar w Wędrzynie. Obecnie brygada jest jednym z najlepiej wyszkolonych i wyposażonych oddziałów Wojska Polskiego, w jej pododdziałach służy coraz więcej żołnierzy zawodowych jako szeregowi zawodowi oraz podoficerowie zawodowi. Obecnie brygada wystawiła żołnierzy do pełnienia misji w ramach I i II zmiany misji w Afganistanie, żołnierze z 7.Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich w roku 2008 wyjechali także na misję do Czadu w Afryce. Rok 2011 jest kolejnym rokiem w którym brygada aktywnie bierze udział w misji w Afganistanie, to na bazie 17.BZ sformowano IX zmianę PKW Afganistan. W roku 2011 ważnym wydarzeniem było także przyjęcie do składu dywizji 5.Batalionu Saperów.
 
Obecnie brygada z Międzyrzecza aktywnie poszukuje kandydatów na żołnierzy do korpusów szeregowych i podoficerów zawodowych, więcej szczegółów na stronie 17.Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
 
Kliknij w baner a zostaniesz przeniesiony na stronę 17 Brygady
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów bojowych żołnierzy 17 Dywizji Piechoty oraz pułków piechoty oznaczonych cyfrą "17", na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 12 marca 1996 r.
 
p o l e c a m:
 
1. 17 Brygadzie Zmechanizowanej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich 1919
2) 17 Dywizji Piechoty w składzie:
a) 68 Pułku Piechoty 1918 - 1939
b) 69 Pułku Piechoty 1918 - 1939
c) 70 Pułku Piechoty 1918 - 1939
3) 17 Pułku Piechoty 5 Dywizji Piechoty 1944 - 1957
4) 17 Pułku Zmechanizowanego 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego 1957 - 1995
 
2. 17 Brygadzie Zmechanizowanej przyjąć nazwę wyróżniającą "Wielkopolska" oraz imię gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego.
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 5 lipca.
 
Decyzja Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz nazw wyróżniających i imienia patrona przez pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego w Międzyrzeczu
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz ze zmianami organizacyjnymi w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego i włączeniem w jej skład pododdziałów 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa, dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy wielkopolskich formacji kawalerii, polecam:
 
1. 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego, oprócz dotychczas dziedziczonych i kultywowanych tradycji 17 Dywizji Piechoty oraz pułków piechoty oznaczonych cyfrą „17”, przejąć i z honorem kultywować tradycje:
1) Brygady Kawalerii Narodowej Wielkopolskiej 1776-1789;
2) 1 i 2 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej 1789-1794;
3) jazdy wielkopolskiej Księstwa Warszawskiego 1870-1814;
4) jazdy poznańskiej Powstania Listopadowego 1831 i Wielkopolskiego 1848;
5) Brygady Jazdy gen. Edmunda Taczanowskiego 1863;
6) I Brygady Jazdy Wielkopolskiej 1919
7) 7 brygady Jazdy Wielkopolskiej 1921-1924;
8) 7 Brygady Kawalerii 1924-1929;
9) Brygady Kawalerii „Poznań” 1929-1937;
10) Wielkopolskiej Brygady Kawalerii 1937-1939;
11) 3/14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej 1944-1947;
12) 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa 1996-2006.
 
2. W celu zachowania w pamięci współczesnych pokoleń żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego przejętych tradycji formacji kawalerii wielkopolskiej:
1) batalion czołgów przejmie barwy i tradycje 15 Pułku Ułanów Poznańskich przyjmując nazwę wyróżniającą „15 batalion Ułanów Poznańskich” oraz imię gen. broni Władysława Andersa;
2) 2 batalion piechoty zmotoryzowanej przejmie barwy i tradycje 7 Pułku strzelców Konnych Wielkopolskich przyjmując nazwę wyróżniającą „7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich”;
3) dywizjon artylerii samobieżnej przejmie barwy i tradycje 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej przyjmując nazwę wyróżniającą „7 dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej”.
 
Brygada posiada własną odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą i proporczyk wprowadzone decyzją nr 195/MON z 23 kwietnia 2007.
 
Oznaka rozpoznawcza 17 WBZ.
 
1 batalion piechoty zmotoryzowanej wchodzący w skład brygady na wskutek decyzji nr 343/MON z 16 lipca 2008 przejął dziedzictwo tradycji 17.Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, otrzymał nazwę wyróżniającą „Ziemi Rzeszowskiej” oraz patrona płk dypl. Beniamina Piotra Kotarby.
 
     
Proporczyki występujące w brygadzie (od lewej: proporczyk 17.BZ brygadowy, proporczyk dywizjonu artylerii samobieżnej, proporczyk 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej, proporczyk 3.batalionu piechoty zmotoryzowanej)
 
Dodatkowo dla uczczenia tradycji jednostek Wielkopolskich, 15.batalion Ułanów Wielkopolskich, czyli 3.batalion piechoty zmotoryzowanej, na rękawach mundurów nosi naszywkę z czarną panterą używaną także przez 15.Wielkopolską Brygadę Kawalerii Pancernej.
 
Oznaka rozpoznawcza noszona przez żołnierzy 3.bpzmot (15 b Ułanów Wielkopolskich)
 
       
Ogólnobrygadowe oznaki rozpoznawcze stosowane w PKW (od lewej Irak wyjściowa i polowa, Afganistan wczesne zmiany)
 
Oznaka rozpoznawcza "ogólna" IX zmiany PKW Afganistan
 
Oznaka rozpoznawcza brygady przygotowana specjalnie dla IX zmiany PKW Afganistan
 
          
Oznaki pododdziałów PKW Afganistan wystawionych przez 17.BZ (od lewej: 1 kompania Grupy Zadaniowej Alfa, 2 kompania Grupy Zadaniowej Alfa, Grupa Wsparcia Ogniowego, kompania logistyczna)
 
     
Oznaki pododdziałów PKW Afganistan wystawionych przez 17.BZ (od lewej: drużyna snajperska, pluton ochrony, JTAC, Mayor Cell)
 
  
Oznaki pododdziałów PKW Afganistan wystawionych przez 17.BZ (od lewej: Mounted Rifles, TOC, WIT)
 
 
Decyzja Nr 282/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

2. Zatwierdza się wzory graficzne proporca:
1) Dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) Dowódcy 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
 3) Dowódcy 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) Dowódcy 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej 17.Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
 5) Dowódcy Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) Dowódcy Batalionu Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
 7) Dowódcy Batalionu Logistycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
 8) Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji;
9) Dowódcy 17. Grupy Zabezpieczenia Medycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik nr 9 do decyzji.
 
  
 
     
Proporce rozpoznawcze dowódców w 17.BZ (od lewej: Dowódcy 17.WBZ, Dowódcy 15.bup, Dowódcy 7.bskw, Dowódcy 7.dak, Dowódcy bpzmot, Dowódcy bdow, Dowódcy blog, Dowódcy dplot, Dowódcy 17.GZM)
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 17.BZ
 - batalion dowodzenia (Międzyrzecz),
 - batalion logistyczny (Międzyrzecz),
 - 1.Batalion Piechoty Zmotoryzowanej "Ziemi Rzeszowskiej" im. płk dypl. Beniamina Piotra Kotarby (Międzyrzecz) (KTO Rosomak),
 - 7.Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich (2 bpzmot) (Wędrzyn) (KTO Rosomak),
 - 15.Batalion Ułanów Wielkopolskich (3 bpzmot) (Wędrzyn),
 - 7.Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej (das) (Wędrzyn) (2S1 „Goździk”),
 - 5.Kresowy Batalion Saperów im. płk Konstantego Pierewoza-Markiewicza (Krosno Odrzańskie)
 - dywizjon przeciwlotniczy (Wędrzyn),
 - 17.kompania rozpoznawcza (Międzyrzecz),
 - 17.grupa zabezpieczenia medycznego (Międzyrzecz).
 
 
Brygada jako pierwsza otrzymała na wyposażenie Kołowe Transportery Opancerzone (KTO) „Rosomak” produkcji fińskiej firmy Patria.
 
KTO Rosomak
 
BRDM-2
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr dypl. Mirosław Waliszewski (1996 - 1999)
- mjr dypl. Mirosław Różański (1999 - 2002)
- płk dypl. Kazimierz Jaklewicz (2002 - 2005)
- gen. bryg. Mirosław Różański (2005 - 12.V.2008)
- p.o. płk dypl. Zbigniew Grzesiczak (12.V.2008 - 15.IX.2008)
- gen. bryg. Sławomir Wojciechowski (15.IX.2008 - 5.I.2012)
- gen. bryg. Rajmund Andrzejczak (5.I.2012 - 5.XII.2014)
- gen. bryg. Andrzej Kuśnierek (5.XII.2014 - 20.XI.2015)
- płk Piotr Malinowski (20.XI.2015 - 16.III.2018)
- gen. bryg. Robert Kosowski (16.III.2018 - 28.VII.2020)
- cz. p.o. płk Wojciech Ziółkowski (28.VII.2020 - 29.III.2021)
- gen. bryg. Dariusz Kosowski (29.III.2021 - 18.XI.2022)
- gen. bryg. Sławomir Kocanowski (18.XII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
4.Lubuska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego (1996 – 2001)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (2001 – obecnie)
 
               
Duże podziękowania dla Pana kapitana Szczepana Głuszczaka z 17 Brygady Zmechanizowanej, za pomoc udzieloną przy zbieraniu materiałów oraz za udostępnienie materiałów i zdjęć ze strony brygady.
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.