21.Batalion Dowodzenia im. gen. bryg. Zygmunta Szyszko-Bohusza
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
21.Batalion Dowodzenia sformowano zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 049/Org. z dnia 26 maja 1993 roku i rozkazem Dowódcy 21.Brygady Strzelców Podhalańskich nr 039 z dnia 31 sierpnia 1993 roku. Po sformowaniu jednostka została wyposażona i rozpoczęła intensywnie się szkolić, pierwszym poważnym sprawdzianem dla batalionu były ćwiczenia „Tatry-95”. W 1997 roku batalion otrzymał sztandar wojskowy. Rok później w 1998 batalion zabezpieczał łączność w ćwiczeniu „Tatry-98”. Obecnie jednostka oprócz standardowego szkolenia ma za zadanie zabezpieczać proces dowodzenia i łączności Dowództwa 21.Brygady Strzelców Podhalańskich. W swoim wyposażeniu batalion posiada m.in. Ruchome Węzły Łączności RWŁ-1C, wozy dowodzenia, pojazdy BRDM, samochody osobowo-terenowe „Honker” i samochody ciężarowo-terenowe Star 266.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 67/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów bojowych żołnierzy "podhalańczyków", oddania hołdu gen. bryg. Zygmuntowi Bohusz-Szyszko, oraz upamiętnienia daty najkrwawszej bitwy stoczonej przez Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1)
 
p o l e c a m :
 
1. 21 Batalionowi Dowodzenia przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich 1939-1940
2) 9 Kompanii Łączności 9 Dywizji Piechoty 1944-1956
3) 16 Batalionu Łączności 9 Dywizji Zmechanizowanej 1956-1988
 
2. 21 Batalionowi Dowodzenia przyjąć imię gen. bryg. Zygmunta Bohusz-Szyszko
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 28 maja.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 maja 1997 r.
 
 oznaka rozpoznawcza 21.bdow 
 
Decyzją Nr 263/MON z dnia 13 lipca 2011 roku wprowadzono proporzec rozpoznawczy Dowódcy batalionu.
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 21.bdow
 
Decyzją Nr 16/MON z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadzono proporczyk na beret 21.bdow.
 
 
proporczyk na beret 21.bdow
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 21.bdow
 - 1.kompania dowodzenia
 - 2.kompania dowodzenia
 - kompania rozpoznawcza
 - kompania logistyczna
 - pluton chemiczny
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr inż. Ludwik Siuta (1993 - 1996)
- mjr mgr inż. Janusz Bury (1996 - ?)
- mjr Marek Barć (2000 - 2002)
- ppłk dypl. Marek Barć (2006 - 28.II.2011)
- cz. p.o. mjr Janusz Kwiecień (28.II.2011 - 17.X.2011)
- ppłk dypl. Zbigniew Pazura (17.X.2011 - 27.I.2017)
- ppłk Zbigniew Cabała (27.I.2017 - 20.III.2023)
- ppłk Bogdan Falkiewicz (20.III.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
21.Brygada Strzelców Podhalańskich (1993 - obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.