Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Powietrzną Jednostkę Ewakuacji Medycznej sformowano w 2002 na podstawie decyzji MON nr Pf-122/Org./P5 z dnia 10 grudnia 2001 roku, rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0484/Org./P5 z dnia 12 grudnia 2001 roku oraz rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr 01/Org. z 10 stycznia 2002 roku i rozkazu Dowódcy 2.Korpusu Zmechanizowanego nr Pf-12 z 6 lutego 2002. PJEM przeznaczona jest do przeprowadzania ewakuacji medycznej drogą powietrzną w każdych warunkach na terenie kraju jak i w ramach misji zagranicznych, jednostka jest przygotowana na współdziałanie z jednostkami Wojska Polskiego jak i z jednostkami sojusznicznymi. PJEM na czas pokoju dyslokowana jest w Nowym Glinniku.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 88/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
 
1. Ustanawia się doroczne święto Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w dniu 4 kwietnia.
 
DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab PJEM
 
Na wyposażeniu jednostki są śmigłowce Mi-17AE i W-3AE „Sokół”. Są to maszyny Mi-17AE o nr takt. 606 i 607 oraz W-3AE „Sokół” o nr takt. 0911 i 0613.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kpt. Witold NAWROCKI (5.X.2002 – 14.IV.2006)
- cz. p.o. kpt. Paweł PIETRZKO (14.IV.2006 - 13.VII.2006)
- cz. p.o. mjr Marek WÓJCIK (13.VII.2006 - 30.VI.2007)
- ppłk Zbigniew MUSIAŁ (1.VII.2007 – 1.VIII.2011)
- ppłk Marek WÓJCIK (26.IX.2011 - 31.I.2016)
- ppłk Paweł PETERWAS (31.I.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (30.VI.2002 - 2006)
25.Brygada Kawalerii Powietrznej (2006 – obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.