8. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – JW 1678 (1952 - 1957)
8. Drezdeński Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej - JW 2702 (1957 - 1962)
8. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich - JW 2702 (1962 - 1990)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                8.Pułk Czołgów Średnich sformowano na podstawie rozkazu MON nr 0045/Org. z 17 maja 1951 roku na podstawie którego pułk miał się przeformować z 8.Pułku Czołgów, po przeformowaniu tym rozkazem jednostka była na etacie nr 5/84 o stanie osobowym 730 żołnierzy i 39 cywili. Pułk kontynuował dalszą historię 8.pcz i był jedną z lepszych jednostek 11.Dywizji Zmechanizowanej w tamtym czasie, w 1955 roku rozkazem MON nr 0056/Org. z 19 września 1955 r. przeformowano pułk na nowy etat o nr 5/166 o stanie osobowym 690 żołnierzy i 20 cywili. Rok 1957 wyróżnił się tym że czasowo zmieniła się nazwa jednostki, wynikało to z tego że do struktury pułku włączono dywizjon dział ISU-122, i tak na podstawie rozkazu MON nr 0025/Org. z 2 kwietnia 1957 r., przeformowano 8.Pułk Czołgów Średnich na 8.Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej, który po przeformowaniu przyjął etat nr 5/203 o stanie osobowym 543 żołnierzy i 6 cywili. Warto wspomnieć o tym że 26 maja 1958 roku pułk wizytował ówczesny Minister Obrony Narodowej gen. broni Marian Spychalski, tego samego roku w dniu 3 sierpnia pułk otrzymał sztandar wojskowy nadany przez Radę Państwa. Również w 1958 kolejny już raz zreorganizowano jednostkę przy okazji zmieniając jej nr JW na 2702, i tak rozkazem MON nr 0010/Org. z 2 października 1958 r. pułk przeformowano na nowy etat o nr 5/237 o stanie osobowym 507 żołnierzy i 6 cywili, etat ten wprowadzał strukturę kompanijną pułku. W końcu na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 06/Org. z 26 stycznia 1962 r. wycofano ze struktury pułku dywizjon dział i przeformowano 8.Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej na 8.Pułk Czołgów Średnich. W roku 1963 nastąpiła kolejna zmiana etatu, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 057/Org. z 8 kwietnia 1963 r. pułk przeszedł z etatu 5/237 na nowy etat nr 5/283. W latach 60-tych rozpoczęto wprowadzanie do pułku czołgów T-54, ale nie wszystkie pododdziały zostały wyposażone w nowy sprzęt, w 1964 w wyniku słabych osiągnieć w czasie inspekcji na poligonie drawskim z dowodzeniem pułkiem pożegnał się ówczesny dowódca ppłk Mieczysław Wyszatycki. Na przełomie lat 1964/65 w pułku pojawiły się pierwsze czołgi T-55 i od razu kadra pułku przystąpiła do intensywnego szkolenia które zaowocowało w następnym roku I miejscem na szczeblu ŚOW wśród pułków zmechanizowanych i czołgów. Rozkazem MON nr 07/MON z dnia 4 maja 1967 r. ustanowiono święto pułku, które przypadało w dniu 22 kwietnia. Ważnym wydarzeniem w historii pułku był udział w ramach interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, 28 lipca 1968 pułk wyszedł z koszar i dostał zadanie ześrodkowania się w rejonie Złotoryi, następnie po 3 tygodniach podbytu w okolicach Złotoryi pułk ruszył ku granicy i nocą 21 sierpnia przeszedł w rejon miejscowości Jicin w Czechosłowacji, w rejonie tym pułk pozostawał do 27 października po czym transportem kolejowym powrócił do kraju. Rok później podsumowując osiągnięcia pułku Minister Obrony Narodowej wyróżnił jednostkę medalem pamiątkowym wybitym z okazji 25. Rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem, a dowódca ŚOW medalem „Zasłużony dla ŚOW”. W roku 1970 pułk zajął I miejsce podczas kontroli Dowództwa 11.DPanc. Lata 70-te to okres wytężonego szkolenia, w szkoleniach poligonowym pułk zdobywał bardzo dobre wyniki. W roku 1974 na wyposażenie pułku weszły zestawy artylerii przeciwlotniczej ZSU-23-4. Rok 1979 to kolejny ważny moment w historii pułku, 8 pułk jako pierwszy w Wojsku Polskim w tym roku został wyposażony w czołgi T-72, specjalnie z tego powodu sformowano 6 kompanię, w której większość stanowili żołnierze zawodowi, kompania miała za zadanie sprawnie i szybko wdrożyć nowy sprzęt do użytku, miała też za zadanie szkolić kadrę i fachowców dla pododdziałów z innych jednostek które również miały przyjąć nowe czołgi do użytkowania. W 1980 roku pododdziały wyposażone w T-72 wzięły udział w manewrach Układu Warszawskiego w NRD. W grudniu 1981 pułk brał udział w ochronie obiektów we Wrocławiu w związku z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, po wykonaniu zadań patrolowych i wartowniczych w rejonie odpowiedzialności siły pułku 9 stycznia 1982 powróciły do swojego garnizonu. W 1983 pułk przeszedł ze struktury kompanijnej na strukturę batalionową, rok później już wszystkie pododdziały pułku wyposażone były w czołgi T-72. Kolejne lata to m.in. udział w manewrach „Braterstwo 85” na terenie NRD, ćwiczenia „Orion 89” na poligonie drawskim. W końcu nadszedł rok 1990, w związku z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0140/Org. z dnia 19 grudnia 1989 roku, a następnie wykonawczego zarządzenia Szefa Sztabu ŚOW nr 01/Org. z dnia 5 stycznia 1990 roku, postanowiono o rozformowaniu 8.Pułku Czołgów Średnich w terminie do 31 grudnia 1990, a z dniem 1 stycznia 1991 roku na jego bazie nakazano sformować 99.Pułk Zmechanizowany z pozostawieniem mu nr JW po 8.pczś i tym samym miejscu postoju.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Jan Żakiewicz (1952-XI.1955)
- mjr Mieczysław Wyszatycki (XI.1955-XI.1956)
- mjr Stansław Banaszak (XI.1956-1959)
- ppłk Mieczysław Wyszatycki (1959-1964)
- mjr/ppłk Aleksy Sułek (1964-14.X.1966)
- ppłk Czesław Tyński (14.X.1966-10.IX.1968)
- ppłk Romuald Królak (10.IX.1968-31.VII.1971)
- ppłk Zdzisław Anioł (31.VII.1971-6.III.1974)
- mjr Jarosław Bielecki (6.III.1974-28.VIII.1976)
- mjr Jerzy Kufel (28.VIII.1976-1977)
- mjr Witold Nehring (1977-23.IV.1979)
- mjr Leon Komornicki (23.IV.1979-1984)
- mjr Zbigniew Jabłoński (1984-1987)
- mjr Andrzej Bilewicz (1987)
- mjr Piotr Makarewicz (1987-1989)
- mjr Janusz Paczkowski (1989-21.VII.1990)
- mjr Zbigniew Malik (21.VII.1990-31.XII.1990)
 
 
PODPORZĄDKOWANIE
11.Dywizja Zmechanizowana (1952 – 1963)
11.Dywizja Pancerna (1963 – 1990)
 
Materiał opracowany na podstawie książek K.Czernikowskiego „Wojska Lądowe część II – Jednostki wojskowe Korpusów i Dywizji 1943-2008”, Elbląg 2008 oraz M.Zielińskiego „Zarys historii 34.Brygady Kawalerii Pancernej”, Żagań 2011
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.