4.Regionalna Baza Logistyczna
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   4.Regionalna Baza Logistyczna została sformowana na podstawie rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-83/Org. z dnia 5 sierpnia 2010, formowanie jednostki rozpoczęto już 1 września 2010 roku ale oficjalnie działalność jednostka rozpoczęła 1 stycznia 2011. Bazę formowano na bazie 6.Rejonowej Bazy Materiałowej od której nowo sformowana jednostka przejęła infrastrukturę, wyposażenie oraz kadrę, przejęte zostały także Składy Materiałowe które weszły w skład struktury 4.RBLog. Komendę bazy umieszczono w kompleksie przy ulicy Poznańskiej we Wrocławiu, czyli w miejscu gdzie funkcjonowała komenda rozformowanej z dniem 31 grudnia 2010 roku 6.RBM. W terminie do 30 kwietnia 2011 roku podporządkowano pod komendę bazy szereg jednostek, między innymi Wojskowe Komendy Transportu, Warsztaty Techniczne, Wojskowe Oddziały Gospodarcze. W roku 2011 baza przejęła kolejne jednostki, m.in. w dniu 28 czerwca 2011 w skład bazy weszły batalion remontowy i batalion zaopatrzenia, które dotychczas były jednostkami 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Baza jest jednostką logistyczną i do jej głównych zadań należy zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności bazy.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 4. Regionalną Bazę Logistyczną
 
1. 4. Regionalna Baza Logistyczna przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) Sztabu Okręgu Wojskowego Śląsk (1945-1946);
2) Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego (1946-2011).
 
DECYZJA Nr 341/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej 4. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz proporczyka na beret jej żołnierzy
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 4. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz proporczyk na beret jej żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 4. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ    / w y c i ą g /
 
2. Odznaka wykonana jest na bazie krzyża maltańskiego nałożonego na stylizowane koło zębate i okrąg. Ramiona krzyża pokryte są zieloną emalią ze złocistą obwódką. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się srebrzysty miecz i kłos. W centrum krzyża umieszczony jest herb miasta Wrocławia – miejsca stacjonowania jednostki. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się cyfra „4” oznaczająca numer Bazy, a na lewym, prawym i dolnym ramieniu znajdują się odpowiednio litery „R”, „B” i „Log” – stanowiące skrót nazwy Bazy. Litery i cyfra są barwy srebrzystej. Barwa koła zębatego jest pomarańczowa, a okręgu – czarna. Nawiązują one do barw Śląskiego Okręgu Wojskowego, którego tradycje przejęła i kultywuje 4 RBLog. Odznaka jest numerowana.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 4. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 4. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 4. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ
 
DECYZJA Nr 372/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta 4. Regionalnej Bazy Logistycznej
 
1. Ustanawia się Święto 4. Regionalnej Bazy Logistycznej w dniu 22 sierpnia.
 
STRUKTURA
 
- Komenda 4. RBLog – Wrocław, ul. Poznańska
 - 11.Batalion Remontowy - Żagań
 - 2.Kompania Regulacji Ruchu – Oleśnica
 - Warsztaty Techniczne – Krosno Odrzańskie
 - Warsztaty Techniczne – Oleśnica
 - Rejonowe Warsztaty Techniczne – Jastrzębie
 - 2.Wojskowy Oddział Gospodarczy – Wrocław
 - 4.Wojskowy Oddział Gospodarczy – Gliwice
 - 43.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Świętoszów
 - 44.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Krosno Odrzańskie
 - 45.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Wędrzyn
 - Wojskowa Komenda Transportu – Wrocław
 - Wojskowa Komenda Transportu – Katowice
 - Skład – Wrocław, ul. Poznańska
 - Skład – Wrocław-Kowale
 - Skład – Milicz
 - Skład – Polska Nowa Wieś
 - Skład – Krapkowice
 - Skład – Jastrzębie
 - Skład - Nowogród Bobrzański
 - Skład - Duninów
 - Skład - Porażyn
 - Skład - Radnica
 - Skład - Potok
 - Skład - Wędrzyn
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Marian Sękowski (1.IX.2010 – 6.VI.2012)
- płk Krzysztof Krużycki (6.VI.2012 - 12.XII.2014)
- płk Andrzej Szponar (12.XII.2014 - 7.X.2016)
- płk Jan Bereza (7.X.2016 - 6.IV.2017)
- płk Rafał Smuszkiewicz (6.IV.2017 - 1.X.2019)
- cz. p.o. płk Adam Jangrot (1.X.2019 - 14.XI.2019)
- płk Marek Wiza (14.XI.2019 - 30.I.2023)
- płk Mirosław Giel (30.I.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IX.2010 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.