6.Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa – JW 2458 (1957 - 1986)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                6.Dywizja Powietrzno-Desantowa w wyniku Rozkazu MON nr 0048/Org. z dnia 15.06.1957 r., a następnie wykonawczego Rozkazu Dowódcy WOW nr 0044/Org. z dnia 26.06.1957 r., dywizję miano formować na bazie 6.Pomorskiej Dywizji Piechoty w terminie do 1 października 1957 roku. Struktura dywizji zaraz po sformowaniu była następująca:
 
Struktura 6.DPD wg Rozkazu MON nr 0048/Org. z dnia 15.06.1957 r.
 
- Dowództwo 6.Dywizji Powietrzno-Desantowej – JW 2458 Kraków – etat nr 2/231 [443ż/16c] (formuje się na bazie Dowództwa 6.Dywizji Piechoty, 30.Batalionu Łączności 6.DP, 41.Kompanii Obrony Przeciwchemicznej, plutonu samochodowego i plutonu zwiadu)
- 9.Szkolny Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 4115 Kraków – etat nr 2/232 [284ż/13c] (formuje się na bazie Kursu Instruktorsko-Metodycznego Instruktorów Spadochornowych)
- 16.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 1597 Kraków – etat nr 2/233 [459ż/3c] (formuje się na bazie 16.Pułku Piechoty)
- 10.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 4116 Kraków – etat nr 2/233 [459ż/3c] (formuje się na bazie 16.Pułku Piechoty)
- 5.Dywizjon Artylerii – JW 1172 Kraków – etat nr 2/234 [368ż/1c] (formuje się na bazie 5.Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej)
 
 
W roku 1958 nadano nowe numery JW Dowództwu 6.DPD – JW 2250, 16.bpd – JW 2059 oraz 5.da – JW 2003. Również w roku 1958 przebazowano 10.bpd z Krakowa do Oświęcimia.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 094/Org. z dnia 31 sierpnia 1959 roku w skład dywizji włączono 19.Samodzielny Batalion Rozpoznawczy – JW 1328, początkowo jednostka miała zostać dyslokowana z Wrocławia do Krakowa, jednak we wrześniu Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0110/Org. z dnia 29 września 1959 roku zmieniono miejsce nowego postoju jednostki na Bielsko-Białą.
 
Rok 1961 był ważny sformowano wówczas wiele nowych pododdziałów i dokonano kilku zmian dyslokacji jednostek dywizji. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 087/Org. z dnia 13 września 1961 roku dokonano następujących zmian:
- sformowano 26.Batalion Dywersyjno Rozpoznawczy – JW 4101 Kraków wg etatu nr 2/252 (214ż/2c)
- sformowano Klucz Lotnictwa Transportowego – Kraków
- przeformowano 19.Samodzielny Batalion Rozpoznawczy na 19.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 1328 Bielsko-Biała
 
Pod koniec roku 1961 struktura 6.PDP przedstawiała się następująco:
 
Dowództwo 6.Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej – JW 2250 Kraków
10.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 4116 Oświęcim
16.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 2059 Kraków
19.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 1328 Bielsko-Biała
9.Szkolny Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 4115 Niepołomice
26.Batalion Dywersyjno-Rozpoznawczy – JW 4101 Kraków
5.Dywizjon Artylerii – JW 2003 Kraków
22.Kompania Obrony Przeciwchemicznej – Kraków
6.Kompania Obsługi Skoków – Kraków
6.Kompania Łączności – Kraków
11.Kompania Saperów – Kraków
15.Kompania Medyczna – Kraków
6.Kompania Transportowo-Gospodarcza – Kraków
6.Bateria Przeciwlotnicza PKM-2 – Kraków
Ośrodek Szkolno-Techniczny – Kraków
 
Pod koniec 1963 roku przeformowano na nowy etat ze zmianą nazwy 5.Dywizjon Artylerii na 5.Dywizjon Artylerii Mieszanej.
 
20 stycznia 1964 roku Dowódca WOW wydał zarządzenie nr 07/Org. w którym nakazał sformowanie 6.Batalionu Zaopatrzenia i Remontu – JW 3454 Kraków na bazie 6.Kompanii Transportowo-Gospodarczej, 6.Kompanii Obsługi Skoków oraz Ośrodka Szkolenia Technicznego.
Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 031/Org. z dnia 3 września 1964 roku ze składu dywizji wyszedł 26.Batalion Dywersyjno-Rozpoznawczy, który później przekształcił się w 1.Batalion Szturmowy z przebazowaniem do Dziwnowa. Na miejsce batalionu sformowano w Krakowie 48.Kompanię Rozpoznawczą.
 
W roku 1966 sformowano 35.Dywizjon Artylerii Samobieżnej – JW 3245 Kraków wg etatu nr 2/287 o stanie osobowym 220 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych – Zarządzenie Szefa Sztabu Gen. WP nr 059/Org. z dnia 3 maja 1966 r. oraz wykonawczy Rozkaz Dowódcy WOW nr 056/Org. z dnia 4 czerwca 1966 r.
 
Rozkazem MON nr 025/MON z 30 września 1967 r., przemianowano 19.Batalion Powietrzno-Desantowy na 18.Kołobrzeski Batalion Powietrzno-Desantowy.
 
Również w roku 1967 dywizja przeszła na etat pokojowo-wojenny, Zarządzeniem Szefa Sztabu Gen. WP nr 0158/Org. z dnia 26 października 1967 roku i wykonawczego Zarządzenia Szefa Sztabu WOW nr 0101/Org. z dnia 28 października 1967 roku w terminie do 30 grudnia 1967 dywizja przeszła na nowy etat, struktura dywizji po zmianach była następująca.
 
Dowództwo 6.Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej – JW 2250 Kraków
10.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 4116 Oświęcim
16.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 2059 Kraków
18.Kołobrzeski Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 1328 Bielsko-Biała
33.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 5347 Oświęcim
6.Szkolny Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 4115 Niepołomice
6.Batalion Zaopatrzenia i Remontu – JW 3454 Kraków
6.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 1900 Kraków
5.Dywizjon Artylerii Mieszanej – JW 2003 Kraków
35.Dywizjon Artylerii Samobieżnej – JW 3245 Kraków
22.Kompania Obrony Przeciwchemicznej – Kraków
24.Kompania Zabezpieczenia Zrzutowisk i Lądowisk – Kraków
39.Kompania Ochrony i Regulacji Ruchu – Kraków
48.Kompania Rozpoznawcza - Kraków
6.Kompania Łączności – Kraków
11.Kompania Saperów – Kraków
15.Kompania Medyczna – Kraków
 
Na początku lat 70-tych 33.bpd przebazowano z Oświęcimia do Niepołomic.
 
W 1975 roku na bazie 6.bzaopirem, 24.kzzil i 39.koirr sformowano 8.Batalion Zabezpieczenia – JW 3454 Kraków.
 
W 1976 roku Zarządzeniem Szefa Sztabu Gen. WP nr 047/Org. rozformowano:
- 6.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 1900 Kraków (na jegobazie sformowano 120.Baterię Artylerii Przeciwlotniczej)
- 35.Dywizjon Artylerii Samobieżnej – JW 3245 Kraków
- 33.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 5347 Niepołomice
 
Również w 1976 roku przeniesiono 10.bpd z Oświęcimia do Krakowa.
 
W 1985 roku Zarządzeniem Szefa Sztabu Gen. WP nr 031/Org. z dnia 9 maja 1985 r., sformowano 26.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 1900 Kraków-Rząska na bazie 120.Baterii Artylerii Przeciwlotniczej.
 
Struktura dywizji w 1986 roku czyli ostatnim roku jej funkcjonowania jako dywizji była następująca:
 
Dowództwo 6.Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej – JW 2250 Kraków
6.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 4115 Niepołomice
10.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 4116 Oświęcim
16.Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 2059 Kraków
18.Kołobrzeski Batalion Powietrzno-Desantowy – JW 1328 Bielsko-Biała
8.Batalion Zabezpieczenia – JW 3454 Kraków
26.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 1900 Kraków
5.Dywizjon Artylerii Mieszanej – JW 2003 Kraków
22.Kompania Przeciwchemiczna – Kraków
48.Kompania Rozpoznawcza - Kraków
6.Kompania Łączności – Kraków
11.Kompania Saperów – Kraków
15.Kompania Medyczna – Kraków
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Gen. WP nr 042/Org. z dnia 19 lipca 1986 r. 6.Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa została przeformowana w 6.Pomorską Brygadę Powietrzno-Desantową.
 
 
oznaki pamiątkowe 6.PDPD z lat 1982-83 (zaprojektowane w 1981 r. przez Pana Wawrzyńca Rostafińskiego)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- gen. bryg. Bolesław Chocha (1957 – 1960)
- płk dypl. Ryszard Banach (1960 – 1963)
- gen. dyw. Kazimierz Makarewicz (1963)
- płk dypl. Edwin Rozłubirski (18.VIII.1963 – 1968)
- gen. bryg. Edward Dysko (1968 – 1972)
- p.o. płk dypl. Florian Bogacki (1972 – 1973)
- gen. bryg. Marian Zdrzałka (1973 – 1984)
- gen. bryg. January Komański (1984 – 1986)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Warszawski Okręg Wojskowy (1957-1986)
 
Poszukuję innych danych uzupełniające ten materiał zwłaszcza numery i daty rozkazów organizacyjnych oraz numery etatów This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Materiał przygotowany na podstawie książek:
K.Czernikowski – „Wojska Lądowe – Część I Okręgi Wojskowe, Korpusy i Dywizje 1943-2008”, Elbląg 2008
K.Czernikowski – „Wojska Lądowe – Część II Jednostki Wojskowe Korpusów i Dywizji 1943-2008”, Elbląg 2008
H.Królikowski – „6.Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa”, Pruszków 1997
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.