3.Mazurski Batalion Rozpoznawczy im. płk Jana Hipolita Kozietulskiego - JW 2744 (1994 - 2010)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
3.Batalion Rozpoznawczy to jednostka wojskowa, która była szkolona do zadań rozpoznawczych na tyłach wroga, zadaniach specjalnych i dywersyjnych. Podstawowy człon stanowiły trzy kompanie rozpoznawcze, kompania radioelektroniczna oraz pododdziały logistyczne, podstawowymi pojazdami pododdziałów były wozy opancerzone BRDM-2 oraz gąsienicowe wozy rozpoznawcze BWR, batalion posiadał również pojazdy terenowe oraz lekkie pojazdy typu quad. Żołnierze batalionu często brali udział w misjach zagranicznych, przykładem takim może być PKW Irak. Batalion wchodził w skład 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, a wcześniej wchodził w podporządkowanie 15.Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej. Formowanie batalionu zakończono 30 czerwca 1995 na bazie rozwiązanego w 1994 roku Ośrodka Szkolenia Specjalistów Rozpoznania Ogólnowojskowego (na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 019/Org. z 25.03.1994 r.). Poziom wyszkolenia batalionu był bardzo wysoki, co wykazały wysokie pozycje zajmowane przez żołnierzy batalionu w zawodach wojskowych i sportowych na szczeblu dywizji i okręgu wojskowym. W dowód uznania w roku 2003 batalion został wyróżniony tytułem i proporcem „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych”. W związku ze zmianami strukturalnymi z dniem 31 grudnia 2010 batalion został rozformowany. Miejscem postoju jednostki było Giżycko.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 107/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 3 Batalionu Rozpoznawczego 15 Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im.Króla Władysława Jagiełły
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów kawalerzystów Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich oraz dokonań żołnierzy formacji rozpoznawczych Wojska Polskiego, na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U.Nr 60, poz.303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz.Rozk.MON poz.1), z dniem 15 lipca 1995 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 3 Batalionowi Rozpoznawczemu przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1/ 4 Pułku Ułanów 1813
2/ 4 Pułku Ułanów 1815-1831
3/ Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich 1918-1939
4/ 14 Szkolnego Batalionu Rozpoznawczego im. ppor. Ryszarda Kuleszy 1967-1991
 
2. 3 Batalionowi Rozpoznawczemu przyjąć nazwę wyróżniającą "Mazurski" oraz imię płk Jana Kozietulskiego
 
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 9 lipca
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 3 br
 
 
Proporczyk 3 br
 
DECYZJA Nr 107/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 3 Mazurskiego batalionu rozpoznawczego im. płk. Jana Kozietulskiego w Giżycku
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” i oznaką rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”  3 Mazurskiego batalionu rozpoznawczego im. płk. Jana Kozietulskiego w Giżycku.
 
STRUKTURA
 
 
Żołnierze bataliony podczas pokazu możliwości quadów Honda
 
Samochód terenowy Honker podczas ćwiczeń poligonowych
 
Pojazd opancerzony BRDM-2 podczas ćwiczeń poligonowych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Mieczysław Andrzejewski ( 30.VI.1995 – 1998 )
 - ppłk dypl. Wiesław Kapacz ( 1998 – 2004 )
 - ppłk dypl. Wiesław Podlecki ( 2004 – 2.X.2006 )
 - ppłk dypl. Marcin Frączek ( 2.X.2006 – 8.VII.2009 )
 - cz. p.o. mjr Tomasz Nastarowicz ( 8.VII.2009 – 1.I.2010 )
 - ppłk Jarosław Wyszecki ( 1.I.2010 - 8.XI.2010 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
15.Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana (1994-2000)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (2000-31.XII.2010)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.