10.Opolska Brygada Logistyczna im. płk Piotra Wysockiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    W roku 1999 w związku z wejściem Polski do NATO, zdecydowano się utworzyć jednostkę przystosowaną do współpracy ze strukturami NATO i wspierającą oddziały Wojska Polskiego od strony logistycznej wszędzie tam gdzie realizowane są misje z udziałem polskich żołnierzy. Tak na mocy rozkazu MON nr PF-14/Org. z dnia 22 lutego 1999 roku zaczęło się formowanie 10.Brygady Logistycznej. Już tego samego roku jednostka uczestniczyła we wsparciu logistycznym 18.Batalionu Desantowo-Szturmowego, który wykonywał misję w Macedonii w ramach misji pokojowej NATO. Obecnie szkolenie żołnierzy służby zasadniczej i kadry zawodowej przebiega równolegle z doskonaleniem i przygotowaniami do wykonywania misji poza granicami kraju. Od stycznia 2002 brygada została zrestrukturyzowana, a 4 października 2002 otrzymała nazwę wyróżniającą oraz imię patrona jednostki. Żołnierze brygady przez ostatnie lata bardzo intensywnie zabezpieczają logistycznie misje poza granicami kraju, w ostatnich latach brali udział w misjach PKW Macedonia, EUFOR, KFOR, PKW SFOR Bośnia i Hercegowina, PKW Irak, UNIFIL Liban, Kongo, Pakistan, UNDOF Syria. Obecnie żołnierze brygady nadal uczestniczą w misji PKW Irak i PKW Afganistan, PKW Czad. Kilku żołnierzy brygady brało udział także w misji PKW Kambodża. Dodatkowo brygada wspierała logistycznie pododdziały chemiczne w ramach Igrzysk Olimpijskich w Grecji. Brygada ceniona jest za solidność i profesjonalne podejście do wykonywania zadań. Brygada obecnie podporządkowana jest Śląskiemu Okręgowi Wojskowemu.
 
Główne zadania Brygady to zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych Wojsk Lądowych prowadzących działania w ramach sił NATO. Polega to m.in. na zakładaniu baz magazynowych w rejonie działań. Ponadto Brygada dokonuje zakupów niezbędnych środków na rynkach lokalnych oraz dostarcza materiały i środki z kraju. Również oprócz zadań wykonywanych w trakcie trwania misji, realizowane są zadania poprzez Lotnicze Zespoły Medyczne związane z ewakuacją medyczną żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju i wymagających szybkiego transportu do kraju. Brygada jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, głównie przeładunkowy. Dysponuje między innymi podnośnikami typu Luna i Kalmar do transportu kontenerów. Do przewozu na duże odległości, w tym międzynarodowego, używa się ciągników siodłowych typu Man lub Volvo. Na krótszych trasach wykorzystuje się samochody Jelcz i Star. Do załadunku i wyładunku kontenerów używa się także systemów Multilift oraz Hiab. Brygada dysponuje ponadto karetkami reanimacyjnymi, ambulansami stomatologicznymi na podwoziu Mercedesa oraz zestawem pojazdów specjalistycznych, takich jak chłodnie, chlebowozy, cysterny, cysterny paliwowe i wodne oraz wiele innych samochodów dostawczych i osobowo - terenowych.
 
Pokaz sprzętu brygady podczas dni otwartych koszar ( zdjęcie pochodzi ze strony brygady www.10blog.wp.mil.pl )
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA NR 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej, ustanowienia dorocznego Święta 10 Brygady Logistycznej w Opolu oraz przejęcia sztandarów przez jej oddziały i pododdziały
 
W związku z rozformowaniem 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, dla zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych tego związku taktycznego, na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 15 sierpnia 1999 r.
 
p o l e c a m :
 
1. Jednostkom 10 Brygady Logistycznej w Opolu przejąć i z honorem kontynuować:
 
1) 1 Batalionowi Logistycznemu: - tradycje 10 Opolskiej Brygady Zmechanizowanej im. płk Piotra Wysockiego;
2) 10 Batalionowi Dowodzenia i Zabezpieczenia: - tradycje 10 Batalionu Dowodzenia;
3) 5 Batalionowi Logistycznemu: - tradycje 5 Batalionu Rozpoznawczego im. gen. dyw. Jana Nepomucena Umińskiego;
4) 4 Batalionowi Logistycznemu: - tradycje 10 Batalionu Zaopatrzenia.
 
2. Przekazać sztandary:
 
1) 10 Opolskiej Brygady Zmechanizowanej im. płk Piotra Wysockiego - 1 Batalionowi Logistycznemu;
2) 10 Batalionu Dowodzenia - 10 Batalionowi Dowodzenia i Zabezpieczenia;
3) 5 Batalionu Rozpoznawczego im. gen. dyw. Jana Nepomucena Umińskiego - 5 Batalionowi Logistycznemu.
 
3. 10 Brygadzie Logistycznej:
 
1) przyjąć nazwę wyróżniającą "Opolska";
2) Doroczne Święto obchodzić w dniu 11 listopada.
 
DECYZJA NR 157/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2000 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu
 
W celu upamiętnienia daty wyjazdu do Macedonii pierwszej grupy żołnierzy Brygady, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), z dniem 1 września 2000 r., polecam:
 
1. 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej doroczne Święto obchodzić w dniu 30 czerwca.
 
2. Traci moc pkt 3 ppkt 2 decyzji Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej, ustanowienia dorocznego Święta 10 Brygady Logistycznej w Opolu oraz przejęcia sztandarów przez jej oddziały i pododdziały (Dz. Rozk. MON poz. 45).
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Proporczyk na beret
 
DECYZJA Nr 265/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 2002 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, zachowania nazwy wyróżniającej, dorocznego Święta i symboliki wojskowej oraz nadania imienia patrona 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej.
 
W związku z restrukturyzacją 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oddziałów Wojska Polskiego, dla podkreślenia więzi żołnierzy 10 Brygady Logistycznej z Ziemią Opolską, a także upamiętnienia bohaterskich czynów płk. Piotra Wysockiego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustalam, co następuje:
 
1. 10 Opolska Brygada Logistyczna:
1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje:
a) Batalion Dowodzenia — tradycje 10 Batalionu Dowodzenia JW 2012,
b) Tyłowa Grupa Wsparcia Logistycznego — tradycje 1, 2 i 3 Batalionu Logistycznego oraz Batalionu Medycznego JW 2012,
c) Wysunięta Grupa Wsparcia Logistycznego — tradycje 5 Batalionu Logistycznego JW 2012,
d) Narodowa Grupa Wsparcia Logistycznego — tradycje 5 Batalionu Logistycznego JW 2012;
2) zachowuje nazwę wyróżniającą „Opolska”;
3) przejmuje odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą i proporczyk JW 2012;
4) przyjmuje imię patrona — pułkownika Piotra Wysockiego;
5) doroczne Święto obchodzi w dniu 30 czerwca.
 
2. Tracą moc decyzje Ministra Obrony Narodowej:
1) Nr 122/MON z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej, ustanowienia dorocznego Święta 10 Brygady Logistycznej w Opolu oraz przejęcia sztandarów przez jej oddziały i pododdziały (Dz. Rozk. MON poz. 45);
2) Nr 156/MON z dnia 6 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret, odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu (Dz. Rozk. MONpoz. 90);
3) Nr 157/MON z dnia 6 września 2000 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu (Dz. Rozk. MON poz. 91).
 
Okolicznościowa oznaka rozpoznawcza żołnierzy 10.BLog służących w Afganistanie w ramach operacji „Enduring Freedom”
 
Żołnierze brygady podczas ćwiczeń w porcie Szczecin ( zdjęcie pochodzi ze strony brygady www.10blog.wp.mil.pl )
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo
  - Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia
  - 1. Batalion Logistyczny
  - 2. Batalion Logistyczny
  - 91. Batalion Logistyczny – Komprachcice
  - Batalion Składowania
  - Narodowy Element Wsparcia (NEW)
  - 55. Batalion Remontowy
  - 82. Batalion Ewakuacji Sprzętu – Oleśnica
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. Roman Klecha (6.VII.2001 – 22.XII.2006)
 - cz. p.o. płk Zbigniew Gawlik (22.XII.2006 - 26.VI.2007)
 - płk Marek Sanak (27.VI.2007 – 2.IX.2007)
 - wz. ppłk Jan Zadworny (2.IX.2007 – 12.XI.2007)
 - płk Jacek Mroczek (12.XI.2007 – 16.IX.2010)
 - cz. p.o. płk Jerzy Dworucha (16.IX.2010 - 8.XII.2010)
 - płk Adam Słodczyk (8.XII.2010 - 22.XI.2016)
 - cz. p.o. płk Mariusz Skulimowski (22.XI.2016 - 6.IV.2017)
 - płk Szymon Lepiarz (6.IV.2017 - 31.III.2020)
 - cz. p.o. płk Wojciech Grzybowski (31.III.2020 - 27.IV.2020)
 - płk Maciej Siudak (27.IV.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (? - 31.VIII.2011)
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IX.2011 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.