Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 
 
                Podstawowym zadanie Wojskowej Akademii Technicznej jest kształcenie kadr technicznych dla potrzeb Wojska Polskiego. Historia Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczyna się w roku 1949 kiedy to zapadła decyzja o stworzeniu politechniki, ponieważ wojsku brakowało wykształconych kadr. Do stworzenia akademii powołano specjalną komisję mającą przedstawić koncepcję organizacyjną przyszłej uczelni oraz określić jej miejsce lokalizacji, przewodniczącym tej komisji został gen. bryg. inż. Florian Grabczyński. Po wielu posiedzeniach komisja ustaliła strukturę organizacyjną uczelni oraz zaproponowała miejsce lokalizacji w koszarach na terenie Boernerowa, w koszarach tych stacjonował wcześniej 1 Zmotoryzowany Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, a w czasie okupacji Niemcy mieli tu swoje warsztaty samochodowe, po wojnie w koszarach tych była Techniczna Szkoła Lotnicza, odziedziczone tereny po TSL wyremontowano i przygotowano wedle potrzeb uczelni, przygotowano też obiekty ogólno-wojskowe oraz sportowe i rekreacyjne. Działalność statutową WAT rozpoczął 1 października 1951 roku, kiedy to zainaugurowano pierwszy rok akademicki w historii uczelni, naukę rozpoczęło wówczas 631 podchorążych na 12 kierunkach. W wyniku przemian na arenie międzynarodowej i spadku napięcia na świecie, ograniczono rozbudowę armii, przez co zmniejszyło się zapotrzebowanie na inżynierów wojskowych. Wobec tego w roku 1959 przeprowadzono najważniejszą reorganizację uczelni, tworząc typową dla politechniki strukturę wydziałową, skoncentrowano w nich zespoły dydaktyczno-naukowe według kryteriów nauk technicznych, a nie jak wcześniej oparte to było na fakultetach według specjalności wojskowej. Struktura wydziałowa jest do dnia dzisiejszego, z tym że w przeciągu lat zachodziły w niej różnego rodzaju zmiany. Do najważniejszych należy uznać, w roku 1961 nowy kierunek – fizyka techniczna, w 1968 powstał wydział cybernetyki, w 1969 wydział elektroradiotechniczny. W latach 1975-1983 w Olsztynie w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Uzbrojenia i Elektroniki działała filia WAT która szkoliła specjalistów eksploatacji uzbrojenia klasycznego i rakietowego. W 1988 utworzono Instytut Nauk Społecznych na bazie katedr nauk społecznych i ekonomicznych. W 1994 wprowadzono nowy etat w ramach którego m. in. połączono Wydziały Inżynierii Lądowej i Geodezji z Wydziałem Chemii i Fizyki Technicznej tworząc Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. 24 września 1994 roku Prezydent RP nadał Wojskowej Akademii Technicznej nowy sztandar. W latach 1996-2004 uczelnia stała się uczelnią wojskowo-cywilną, zmiany jakie zaszły to między innymi uruchomienie cywilnych studiów zaocznych, w 2002 początek cywilnych studiów dziennych. Obecnie akademia prowadzi studia w systemach dziennym, wieczorowym i zaocznym w ponad pięćdziesięciu specjalnościach, na dziesięciu kierunkach:
 
 - budownictwo,
 - chemia,
 - elektronika i telekomunikacja,
 - fizyka techniczna,
 - geodezja i kartografia,
 - informatyka,
 - inżynieria materiałowa,
 - mechanika i budowa maszyn,
 - mechatronika,
 - zarządzanie i marketing.
 
Model studiów oraz realizowane w Akademii plany i programy nauczania są w pełni zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI). Uczelnia również realizuje wymianę studentów w ramach różnych programów m.in. Socrates/Erasmus, uczelnia również wprowadziła system punktów kredytowych ECTS.
 
 
Budynek WAT
 
WAT pochwalić się może dużymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, jak i dużą liczbę wypromowanych naukowców, otrzymano nagrody PAN (167 patentów krajowych i 43 patenty zagraniczne), pracownicy uczelni napisali ponad 20 000 publikacji naukowych i ponad 200 książek i monografii. Akademia wypromowała ponad 1600 doktorów i doktorów habilitowanych, ponad 100 pracowników uczelni uzyskało tytuł profesora, a 3 zostało członkami Polskiej Akademii Nauk. Akademia prowadzi intensywne badania naukowe oraz współpracuje z uczelniami na całym świecie.
 
Obecnie struktura uczelni wygląda następująco:
 
- Wydział Cybernetyki
 -  Instytut Teleinformatyki i Automatyki
  -  Zakład Systemów Komputerowych
  -  Zakład Teleinformatyki
  -  Zakład Automatyki
 -  Instytut Matematyki i Kryptologii
  -  Zakład Analizy Matematycznej i Matematyki Stosowanej
  -  Zakład Probabilistyki
  -  Zakład Podstaw Kryptografii i Kryptoanaliz
  -  Laboratorium Badawcze Kryptologii
 -  Instytut Systemów Informatycznych
  -  Zakład Inżynierii Oprogramowania
  -  Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
  -  Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
  -  Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
 -  Instytut Organizacji i Zarządzania
  -  Zakład Ekonomii
  -  Zakład Inżynierii Zarządzania
  -  Zakład Nauk Humanistycznych
- Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 -  Katedra Inżynierii i Komunikacji
 -  Katedra Budownictwa
 -  Katedra Geodezji
 -  Katedra Teledetekcji i Geoinformatyki
- Wydział Nowych Technologii i Chemii
 -  Instytut Chemii
  -  Zakład Chemii
  -  Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń
  -  Zakład Materiałów Wybuchowych
 -  Instytut Fizyki Technicznej
  -  Zakład Fizyki i Ciała Stałego
  -  Zakład Fizyki i Technologii Kryształów
  -  Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki
 -  Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii
- Wydział Elektroniki
 -  Instytut Systemów Elektronicznych
  -  Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
  -  Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
  -  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 -  Instytut Radioelektroniki
  -  Zakład Teledetekcji
  -  Zakład Systemów Radioelektronicznych
  -  Zakład Mikrofal
 -  Instytut Telekomunikacji
  -  Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
  -  Zakład Radiokomunikacji
  -  Zakład Techniki Cyfrowej
 -  Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
- Wydział Mechaniczny
 -  Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu
 -  Katedra Logistyki
 -  Katedra Budowy Maszyn
 -  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
- Wydział Mechatroniki
 -  Instytut Techniki Lotniczej
  -  Zakład Aerodynamiki i Termodynamiki
  -  Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego
  -  Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
 -  Instytut Systemów Mechatronicznych
  -  Zakład Konstrukcji Uzbrojenia Rakietowego
  -  Zakład Systemów Sterowania
  -  Zakład Radioelektroniki i Diagnostyki
 -  Instytut Techniki Uzbrojenia
  -  Zakład Konstrukcji Specjalnych
  -  Zakład Balistyki
  -  Zakład Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji
- Instytut Optoelektroniki
 -  Zakład Techniki Laserowej
 -  Zakład Technologii Optoelektronicznych
 -  Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji
 -  Zakład Systemów Optoelektronicznych
 -  Akredytowane Laboratorium Badawcze
 
Oczywiście uczelnia w swoich strukturach ma wiele komórek administracyjnych, biblioteki, obiekty sportowe.
 
Poczet Rektorów WAT:
 
 - gen. bryg. inż. Florian Grabczyński (1949 - 1951)
 - gen. bryg. kand. n. wojsk. Eugeniusz Leoszenia (1951 - 1956)
 - gen. dyw. prof. dr inż. Michał Owczynnikow (1956 - 1967)
 - gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski (1967 - 1974)
 - gen. dyw. doc. dr inż. Aleksander Grabowski (1974 - 1984)
 - gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk (1984 - 1995)
 - gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk (1995 - 2003)
 - gen. bryg. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski (2003 - 2006)
 - gen. bryg. dr inż. Adam Sowa (2007)
 - gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk (2007 - 31.V.2016)
 - cz. p.o. płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (31.V.2016 - ?)
 - gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (? - 31.VIII.2020)
 - płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak (31.VIII.2020 - obecnie)
 
 
Podziękowania dla Pana Jerzego Markowskiego za udzielenie materiałów.
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.