1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    1 Brygada jest jedną z najstarszych jednostek we współczesnym Wojsku Polskim, jej historia zaczyna się w 1943 wraz z datą utworzenia 1.Pułku Piechoty w ramach 1.Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 1 Pułk podczas wojny wsławił się walkami pod Lenino w dniach 12-13 października 1943 roku, dalej pułk walczył na szlaku bojowym przechodzącym przez Puławy, Dęblin, Warszawę, Wał Pomorski, Gozdowice. Jako 1.Pułk Piechoty jednostka funkcjonowała do 1973 roku, wtedy to został przeformowany w 1.Pułk Zmechanizowany. Jako pułk zmechanizowany struktura pułku to 3 bataliony zmechanizowane i batalion czołgów jako główne siły do tego pułk posiadał kompanię rozpoznawczą, baterie haubic 122mm, baterię plot, kompanię saperów, baterię ppanc, kompanię łączności. Głównym wyposażeniem pułku były bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz czołgi T-72. Następnie w czerwcu 1994 roku przeformowano jednostkę w 1.Brygadę Pancerną. 18 marca 2001 roku brygada została wyróżniona tytułem "Przodującego oddziału WP" za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2000 roku. W 2011 roku związku z rozformowaniem 1.Dywizji Zmechanizowanej, w 1.Brygadzie Pancernej doszło do sporym zmian struktur, Decyzją MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie integracji 1.Brygady Pancernej z 3.Brygadą Zmechanizowaną oraz sformowania Dowództwa Wielonarodowej Brygady (części polskiej) i Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (części polskiej). Wskutek tego dokumentu 1.Brygada Pancerna przyjęła część pododdziału 3.Brygady Zmechanizowanej, 12 kwietnia 2011 odbyło się w Zamościu przejęcie 3.Batalionu Zmechanizowanego z tego miasta a następnie 10 maja 2011 odbyło się uroczyste przyjęcie w skład brygady 1.Batalionu Zmechanizowego z Chełma i dywizjonu artylerii samobieżnej z Chełma. Wskutek tych zmian, brygada stała się jednostką stacjonującą w 4 garnizonach: Wesoła, Siedlce, Zamość i Chełm. Rok 2011 to również okres formowania batalionu logistycznego w składzie brygady. W dniu 21 czerwca 2011 roku w związku z planowanym rozformowaniem 1.Dywizji Zmechanizowanej, na podstawie Decyzji MON nr Z-6/Org./P1 z dnia 15 lutego 2011 roku brygada przeszła w podporządkowanie Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej. Ważną zmianą struktur brygady w 2011 roku było także rozformowanie kompanii zaopatrzenia i kompanii remontowej, a na ich bazie do końca 2011 sformowany zostaje batalion logistyczny.
 
Tytuł "Przodującego Oddziału WP" za rok 2000
 
Czołg PT-91 "Twardy" z charakterystyczną żółtą syrenką - oznaką jednostek 1.Dywizji Zmechanizowanej
 
Zestawy artyleryjsko-rakietowe ZSU-23-4MP "Biała" z dplot podczas ćwiczenia "Lampart-12"
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 119/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 1 Brygady Pancernej w Wesołej
 
p o l e c a m:
 
1. 1 Brygadzie Pancernej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 1 Regimentu Pieszego Koronnego im. Królowej Jadwigi XVII w. - 1794
2) 2 Batalionu 1 Legionów Polskich 1797 - 1801
3) 1 Pułku Piechoty 1806 - 1814
4) 1 Pułku Piechoty Liniowej 1815 - 1831
5) 1 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego 1914 - 1944
6) 1 Praskiego Pułku Piechoty 1943 - 1944
 
2. 1 Brygadzie Pancernej przyjąć nazwę wyróżniającą "Warszawska" oraz imię Tadeusza Kościuszki.
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 12 października.
 
1 Brygada Pancerna posiada własną odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk nadane decyzją nr 128/MON z 27 kwietnia 2005.
 
Decyzją nr 196/MON z dnia 23 maja 2011 roku brygada przejęła dziedzictwo tradycji następujących jednostek:
 - 1.Regiment Pieszy Koronny im. Królowej Jadwigi (XVII w. - 1794)
 - Dywizja Wielkopolska (1775-1794)
 - 1.Dywizja Wielkiego Księstwa Litewskiego (1775-1794)
 - 1.Batalion Legionów Polskich (1797-1801)
 - 1.Pułk Piechoty (1806-1814)
 - 1.Dywizja Księstwa Warszawskiego (1807-1813)
 - 1.Pułk Piechoty Liniowej (1815-1831)
 - 1.Brygada Legionów (1914-1917)
 - 1.Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1914-1944)
 - 1.Dywizja Piechoty Legionów (1919-1939)
 - 1.Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej Okręgu Wilno (1942-1944)
 - 1.Praski Pułk Piechoty (1943-1955)
 - 1.Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (1943-1955)
 - 1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (1955-2011)
 
Decyzją Nr 89/MON z dnia 29 marca 2012 roku wprowadzono proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1.BPanc.
 
Oznaka rozpoznawcza ogólno brygadowa
 
Proporczyk 1.BPanc
 
Proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1.BPanc
 
Oznaka rozpoznawcza kompanii ochrony i regulacji ruchu batalionu dowodzenia
 
Czołg PT-91 "Twardy" na poligonie (fot. mjr Tomasz Klóskowski)
 
Czołg PT-91 "Twardy" z zamontowanym trałem przeciwminowym na ćwiczeniu "Tumak-12"
 
STRUKTURA
 
- dowództwo
 - batalion dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - batalion czołgów (PT-91 „Twardy”)
 - 1.Kołobrzeski batalion zmechanizowany (BWP-1) - Chełm
 - 3.Zamojski batalion zmechanizowany (BWP-1) - Zamość
 - dywizjon przeciwlotniczy - Siedlce
 - Chełmski dywizjon artylerii samobieżnej - Chełm
 - kompania rozpoznawcza
 - Zespół Zabezpieczenia Medycznego
 
PT-91 „Twardy”
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Władysław Kozino (VI.1943-VIII.1943)
- mjr Leonard Berkowicz (VIII.1943-X.1943)
- mjr Franciszek Derks (X.1943-I.1944)
- ppłk Leon Skokowski (I.1944-VI.1944)
- płk Bazyli Maksymczuk (VI.1944-V.1945)
- ppłk Marian Kisielewski (V.1945-XI.1945)
- ppłk Józef Bielecki (XI.1945-VI.1946)
- ppłk Kazimierz Baranowski (VI.1946-IV.1947)
- ppłk Narcyz Rudziński (IV.1947-IX.1947)
- ppłk Wacław Zalewski (IX.1947-IV.1948)
- ppłk Lucjan Baral (IV.1948-X.1950)
- płk Bazyli Maksymczuk (X.1950-VIII.1951)
- mjr Mieczysław Mazur (VIII.1951-VIII.1952)
- mjr Józef Dziadura (VIII.1952-X.1952)
- mjr Michał Krzaczkowski (X.1952-II.1953)
- mjr Władysław Łamasz (II.1953-XI.1953)
- ppłk Leon Lasowicz (XI.1953-IV.1954)
- ppłk Julian Węgrzyn (IV.1954-XI.1956)
- ppłk Hieronim Szewczyk (XI.1956-IX.1958)
- płk Erwin Rozłubirski (IX.1958-VIII.1961)
- płk Stefan Stawujak (VIII.1961-V.1967)
- ppłk Wiesław Żbikowski (V.1967-IV.1970)
- płk Zdzisław Romatowski (IV.1970-VII.1972)
- płk Kazimierz Wójtowicz (VII.1972-IX.1976)
- ppłk Kazimierz Wardecha (IX.1976-XI.1977)
- ppłk dypl. Stefan Słowikowski (XI.1977-XII.1980)
- ppłk dypl. Wiesław Iwański (XII.1980-XI.1984)
- ppłk dypl. Andrzej Tyszkiewicz (XI.1984-III.1987)
- mjr dypl. Krzysztof Zieliński (III.1987-VII.1989)
- ppłk dypl. Piotr Makarewicz (VII.1989-VII.1990)
- ppłk dypl. Janusz Paczkowski (VII.1990-VII.1993)
- ppłk dypl. Piotr Szkurłat (VII.1993 - V.1996)  // przeformowanie w 1.BPanc
- płk dypl. Jerzy Michałowski (V.1996 - IX.2000)
- płk dypl. Grzegorz Buszka (IX.2000 - XII.2001)
- płk dypl. Piotr Jan Łucka (XII.2001 - VII.2004)
- gen. bryg. Janusz Paczkowski (VII.2004 - II.2006)
- gen. bryg. Jerzy Biziewski (II.2006 - 2.VI.2009)
- gen. bryg. Andrzej Przekwas (2.VI.2009 - 11.III.2013)
- płk/gen. bryg. Stanisław Czosnek (11.III.2013 - 6.XII.2016)
- płk Jan Rydz (6.XII.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki ( - 21.VI.2011)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (21.VI.2011 - obecnie)
 
Zdjęcia zawarte w materiale są autorstwa mjr Tomasza Klóskowskiego i kpt. Zbigniewa Gierczaka
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.