Instytucje Centralne Ministerstwa Obrony Narodowej (IC MON)
Minister Obrony Narodowej
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Gabinet Polityczny Ministra Obrony Narodowej
Departament Kadr Departament Kontroli
Departament Ochrony Informacji Niejawnych Biuro Ministra Obrony Narodowej
Departament Budżetowy  
 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Tomasz Zdzikot
Departament Infrastruktury
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Departament Prawny
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Wojciech Skurkiewicz
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Departament Spraw Socjalnych
Departament Wojskowej Służby Zdrowia
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Marek Łapiński
Departament Strategii i Planowania Obronnego
Departament Polityki Zbrojeniowej
Biuro do Spraw Umów Offsetowych
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Paweł Woźny
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Biuro Dyrektora Generalnego
 
Inspektorat Uzbrojenia
Biuro Łącznikowe ds. Kontaktów z NAMSO/NAMSA - Capellen (Lux)
Sztab Generalny Wojska Polskiego - Warszawa
Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 Zarząd Logistyki - P4
Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6
Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 Narodowe Centrum Koordynacji HNS
Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami - Warszawa  
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Białystok Wojewódzki Sztab Wojskowy - Bydgoszcz
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Gdańsk Wojewódzki Sztab Wojskowy - Katowice
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Kielce Wojewódzki Sztab Wojskowy - Kraków
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Lublin Wojewódzki Sztab Wojskowy - Łódź
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Olsztyn Wojewódzki Sztab Wojskowy - Opole
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Poznań Wojewódzki Sztab Wojskowy - Rzeszów
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Szczecin Wojewódzki Sztab Wojskowy - Warszawa
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Wrocław Wojewódzki Sztab Wojskowy - Zielona Góra
Departament Wojskowej Służby Zdrowia - Warszawa
Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Bydgoszcz
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Gdańsk
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Bydgoszcz
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Elbląg
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Ełk
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Gdynia
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Olsztyn
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Słupsk
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Włocławek
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Kraków
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Częstochowa
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Kielce
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Nowy Sącz
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Rzeszów
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Poznań
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Gorzów Wlkp.
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Koszalin
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Kalisz
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Piła
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Szczecin
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Zielona Góra
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Warszawa
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Białystok
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Lublin
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Łódź
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Radom
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Siedlce
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Sieradz
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Zamość
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Wrocław
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Bielsko-Biała
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Bolesławiec
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Gliwice
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Opole
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Świdnica
Pracownia Psychologiczna Marynarki Wojennej - Gdańsk-Oliwa
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego - Warszawa

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Gdynia
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Kraków Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej im. płk lek. Mikołaja Zygmunta Kwaśniewskiego - Modlin
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Wrocław Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Warszawa
 
Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego - Warszawa
Centralne Archiwum Wojskowe - Warszawa-Rembertów
Archiwum Wojskowe - Oleśnica
Archiwum Wojskowe - Toruń
Filia - Gdynia
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Legionowo
Regionalne Centrum Informatyki im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo" - Bydgoszcz
Regionalne Centrum Informatyki im. ppłk Ignacego Stanisława Szpunara - Gdynia
Regionalne Centrum Informatyki - Kraków
Regionalne Centrum Informatyki - Olsztyn
Regionalne Centrum Informatyki im. płk prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego - Warszawa
Regionalne Centrum Informatyki - Wrocław
Centrum Zasobów Informatycznych - Warszawa
Centrum Projektów Informatycznych - Warszawa
Centrum Operacji Cybernetycznych - Białobrzegi
Służba Kontrwywiadu Wojskowego Służba Wywiadu Wojskowego
 
 
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
1.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Poznań
3.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Radom
4.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Gdańsk
6.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Stalowa Wola
7.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Bydgoszcz
15.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Warszawa
20.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Wrocław
33.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Gliwice
43.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Świdnik
74.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Łódź
79.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Kraków
102.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Warszawa
149.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Mielec
Wojskowy Dozór Techniczny - Warszawa
Delegatura WDT - Gdynia
Delegatura WDT - Kraków
Delegatura WDT - Olsztyn
Delegatura WDT - Warszawa
Delegatura WDT - Wrocław
Wojskowe Centrum Metrologii - Warszawa
Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Warszawa
Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Poznań
1.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Gdynia
2.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Bydgoszcz
3.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Oleśnica
4.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Radom
Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Warszawa
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Bydgoszcz
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Kraków
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Wrocław
Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - Warszawa
Szkoła Specjalistów Pożarnictwa - Grupa
Delegatura WOPpoż - Bydgoszcz
Delegatura WOPpoż - Gdynia
Delegatura WOPpoż - Kraków
Delegatura WOPpoż - Lublin
Delegatura WOPpoż - Olsztyn
Delegatura WOPpoż - Poznań
Delegatura WOPpoż - Szczecin
Delegatura WOPpoż  - Warszawa
Delegatura WOPpoż - Wrocław
Delegatura WOPpoż - Zielona Góra
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ - Bydgoszcz Zespół ds. Sytuacji Szczególnych
Biuro do spraw Proobronnych - Warszawa Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego - Warszawa (patrz Wojska Lądowe)
Agencja Mienia Wojskowego - Warszawa
Oddział Regionalny AMW - Bydgoszcz
Oddział Regionalny AMW - Gdynia
Oddział Regionalny AMW - Kraków
Oddział Regionalny AMW - Lublin
Oddział Regionalny AMW - Poznań
Oddział Regionalny AMW - Olsztyn
Oddział Regionalny AMW - Szczecin
Oddział Regionalny AMW - Warszawa
Oddział Regionalny AMW - Wrocław
Oddział Regionalny AMW - Zielona Góra
 
Jednostki nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego - Wrocław Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - Zielonka
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego - Zegrze Południowe Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii - Warszawa