Instytucje Centralne Ministerstwa Obrony Narodowej (IC MON)
Minister Obrony Narodowej
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Gabinet Polityczny Ministra Obrony Narodowej
Departament Kadr
Departament Kontroli - Warszawa
Delegatura Departamentu Kontroli im. por. Daniela Różyńskiego - Bydgoszcz
Delegatura Departamentu Kontroli - Kraków
Delegatura Departamentu Kontroli - Warszawa
Delegatura Departamentu Kontroli - Wrocław
Departament Ochrony Informacji Niejawnych Biuro Ministra Obrony Narodowej
Departament Budżetowy  
 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Tomasz Zdzikot
Departament Infrastruktury
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Departament Prawny
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Wojciech Skurkiewicz
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Departament Spraw Socjalnych
Departament Wojskowej Służby Zdrowia
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Marek Łapiński
Departament Strategii i Planowania Obronnego
Departament Polityki Zbrojeniowej
Biuro do Spraw Umów Offsetowych
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Paweł Woźny
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Biuro Dyrektora Generalnego
 
Inspektorat Uzbrojenia
Biuro Łącznikowe ds. Kontaktów z NAMSO/NAMSA - Capellen (Lux)
Sztab Generalny Wojska Polskiego - Warszawa
Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 Zarząd Logistyki - P4
Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6
Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 Narodowe Centrum Koordynacji HNS
Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami - Warszawa  
Wojewódzki Sztab Wojskowy im. gen. bryg. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego - Białystok Wojewódzki Sztab Wojskowy - Bydgoszcz
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Gdańsk Wojewódzki Sztab Wojskowy - Katowice
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Kielce Wojewódzki Sztab Wojskowy im. por. Karola Wojtyły (seniora) - Kraków
Wojewódzki Sztab Wojskowy im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego - Lublin Wojewódzki Sztab Wojskowy - Łódź
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Olsztyn Wojewódzki Sztab Wojskowy - Opole
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Poznań Wojewódzki Sztab Wojskowy - Rzeszów
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Szczecin Wojewódzki Sztab Wojskowy - Warszawa
Wojewódzki Sztab Wojskowy - Wrocław Wojewódzki Sztab Wojskowy - Zielona Góra
Departament Wojskowej Służby Zdrowia - Warszawa
Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Warszawa
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Gdańsk
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Bydgoszcz
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Elbląg
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Ełk
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Gdynia
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Olsztyn
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Słupsk
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Włocławek
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Kraków
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Częstochowa
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Kielce
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Nowy Sącz
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Rzeszów
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Poznań
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Gorzów Wlkp.
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Koszalin
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Kalisz
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Piła
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Szczecin
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Zielona Góra
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Warszawa
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Białystok
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Lublin
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Łódź
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Radom
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Siedlce
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Sieradz
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Zamość
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Wrocław
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Bielsko-Biała
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Bolesławiec
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Gliwice
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Opole
Wojskowa Pracownia Psychologiczna - Świdnica
Pracownia Psychologiczna Marynarki Wojennej - Gdańsk-Oliwa
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego - Warszawa

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Gdynia
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Kraków Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej im. płk lek. Mikołaja Zygmunta Kwaśniewskiego - Modlin
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Wrocław Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Warszawa
 
Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego - Warszawa
Centralne Archiwum Wojskowe - Warszawa-Rembertów
Archiwum Wojskowe - Oleśnica
Archiwum Wojskowe - Toruń
Filia - Gdynia
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego - Legionowo
Regionalne Centrum Informatyki im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo" - Bydgoszcz
Regionalne Centrum Informatyki im. ppłk. Ignacego Stanisława Szpunara - Gdynia
Regionalne Centrum Informatyki im. płk. Ignacego Junosza-Drewnowskiego - Kraków
Regionalne Centrum Informatyki im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego - Olsztyn
Regionalne Centrum Informatyki im. płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego - Warszawa
Regionalne Centrum Informatyki - Wrocław
Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych - Warszawa
Centrum Projektów Informatycznych - Warszawa
Centrum Operacji Cybernetycznych - Białobrzegi
Służba Kontrwywiadu Wojskowego Służba Wywiadu Wojskowego
 
 
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
1.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Poznań
3.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Radom
4.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Gdańsk
6.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Stalowa Wola
7.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Bydgoszcz
15.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Warszawa
20.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Wrocław
33.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Gliwice
43.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Świdnik
74.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Łódź
79.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Kraków
149.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Mielec
Wojskowy Dozór Techniczny - Warszawa
Delegatura WDT - Gdynia
Delegatura WDT - Kraków
Delegatura WDT - Olsztyn
Delegatura WDT - Warszawa
Delegatura WDT - Wrocław
Wojskowe Centrum Metrologii - Warszawa
Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Warszawa
Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Poznań
1.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Gdynia
2.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Bydgoszcz
3.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Oleśnica
4.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Radom
Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Warszawa
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Bydgoszcz
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Kraków
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Lublin
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Wrocław
Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - Warszawa
Szkoła Specjalistów Pożarnictwa - Grupa
Delegatura WOPpoż - Bydgoszcz
Delegatura WOPpoż - Gdynia
Delegatura WOPpoż - Kraków
Delegatura WOPpoż - Lublin
Delegatura WOPpoż - Olsztyn
Delegatura WOPpoż - Poznań
Delegatura WOPpoż - Szczecin
Delegatura WOPpoż - Warszawa
Delegatura WOPpoż - Wrocław
Delegatura WOPpoż - Zielona Góra
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ - Bydgoszcz Zespół ds. Sytuacji Szczególnych
Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" - Warszawa Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego - Warszawa (patrz Wojska Lądowe)
Agencja Mienia Wojskowego - Warszawa
Oddział Regionalny AMW - Bydgoszcz
Oddział Regionalny AMW - Gdynia
Oddział Regionalny AMW - Kraków
Oddział Regionalny AMW - Lublin
Oddział Regionalny AMW - Poznań
Oddział Regionalny AMW - Olsztyn
Oddział Regionalny AMW - Szczecin
Oddział Regionalny AMW - Warszawa
Oddział Regionalny AMW - Wrocław
Oddział Regionalny AMW - Zielona Góra
 
Jednostki nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego - Wrocław Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - Zielonka
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego - Zegrze Południowe Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii - Warszawa