43.Batalion Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Swoje tradycje i historie batalion wywodzi z 115. kompanii eksploatacyjno-naprawczej która rozkazem dowódcy WP nr 080/Org. z dnia 2 grudnia 1955 roku została sformowana na bazie wydzielonej kompanii z 8.Kołobrzeskiego Batalionu Saperów, na jej miejsce dyslokacji wyznaczono Wejherowo. Kompania ta funkcjonowała do roku 1969, który uważa się za faktyczny początek 43.Batalionu Saperów MW, wtedy to na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 034/Org. z dniem 20 maja 1969 rozformowano 115.kompanię eksploatacyjno-naprawczą a na jej bazie utworzono 43.kompanię saperów, z miejscem dyslokacji Hel-Bór. Powstająca jednostka dostała dwa lata żeby się zorganizować i osiągnąć gotowość bojową. W końcu w roku 1981 zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0131/Org z 30 czerwca 1981 jednostka została przeformowana w 43.Batalion Saperów FOW. Jednostka była podporządkowana 9. Flotylli Obrony Wybrzeża, jednak po rozwiązaniu 9.FOW jednostka przeszła do 3. Flotylli Okrętów. 22 kwietnia 2003 batalion otrzymał sztandar ufundowany przez społeczność lokalną. Wzór odznaki 43. Batalionu Saperów FOW zatwierdzono decyzją nr 201/MON z dnia 10 lipca 2003 roku. W 2005 podjęto decyzję o dyslokacji batalionu z Helu do Rozewia, proces przenosin zakończył się w grudniu 2006 i jednostka od tamtego czasu stacjonuje w Rozewiu. Batalion obecnie jest przeznaczony do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego dla jednostek Marynarki Wojennej, równocześnie jednostka realizuje zadania szkoleniowe oraz pomaga w likwidowaniu klęsk żywiołowych. Pod koniec roku 2010, w terminie do 31.12.2010 wykonując Rozkaz Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z dnia 27.09.2010 r. w skład batalionu włączona została dotychczas samodzielna 55. Kompania Chemiczna, jednostkę włączono w etat batalionu, w związku z tym od 1 stycznia 2011 roku batalionu funkcjonuje na nowym etacie z kompanią chemiczną w swojej strukturze.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 50 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 43 Batalionu Saperów na Helu.
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą 43 Batalionu Saperów na Helu, zwaną dalej „oznaką”.
 
DECYZJA Nr 201/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 43 Batalionu Saperów 9 Flotylli Obrony Wybrzeża
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 43 Batalionu Saperów 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, zwaną dalej „odznaką”.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 43.bsap (zatwierdzona decyzją nr 50/MON z 6 marca 2002)
 
DECYZJA Nr 314/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża
 
1. Wprowadza się proporczyk na beret żołnierzy 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża, zwany dalej „proporczykiem”.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 43. BATALIONU SAPERÓW FOW
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr ppor. Piotr Mucha (1969 – 30.VI.1970) poprzednio dowodził 115 ken
 - kmdr dypl. Edwin Jóskowiak (30.VI.1970 – 11.II.1981)
 - kmdr dr inż. Jerzy Parzewski (11.II.1981 – 30.VI.1981)
 - kmdr January Kuc (30.VI.1981 – 1988)
 - kmdr ppor. Grzegorz Wróbel (1988 – 1990)
 - kmdr por. dypl. Lech Wyszyński (1990 – 1993)
 - kmdr ppor. Roman Bluj (1993 – V.2000)
 - kmdr ppor. dypl. Jacek Gabriel (V.2000 – 2004)
 - kmdr por. mgr inż. Jarosław Pisera (2004 – 26.I.2007)
 - kmdr por. mgr inż. Kazimierz Babiński (26.I.2007 – 13.X.2014)
 - kmdr por. Mariusz Kuchta (13.X.2014 - 15.I.2018)
 - cz. p.o. kmdr por. Sebastian Sochoń (15.I.2018 - ?)
 - kmdr por. Sebastian Sochoń (? - 6.XII.2021)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Sebastian Tesarowski (6.XII.2021 - 4.I.2022)
 - kmdr por. Sebastian Tesarowski (4.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
9. Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera (1969 - 30.VI.2006)
3. Flotylla Okrętów  im. kmdr Bolesława Romanowskiego  (1.VII.2006 - obecnie)
 
Dziękuję rzecznikowi 3.FO Panu Grzegorzowi Łyko za pomoc przy opracowywaniu materiałów.
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.