Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr por. pil. Karola Trzaska-Durskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    W związku z przygotowaniami do wejścia do NATO, lotnictwo marynarki wojennej było zmuszone dostosować swoje struktury do nowych realiów. W wyniku czego w roku 1994 powstała Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. W roku 1995 z dotychczas istniejących jednostek lotnictwa MW wydzielono nowe struktury i tak powstała struktura brygady, w której skład weszły:
 
 - 1.Pucki Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej im. kmdr por. pil. Edwarda Szystowskiego – Gdynia-Babie Doły
 - 2.Darłowski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej – Darłowo
 - 3.Kaszubski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej – Siemirowice
 - 3.Batalion Zabezpieczenia im. kmdr ppor. inż. Zygmunta Mariana Horyda – Gdynia-Babie Doły
 - 4.Batalion Zabezpieczenia – Darłowo
 - 5.Batalion Zabezpieczenia – Siemirowice
 - 42.Dywizjon Techniczny – Gdynia-Babie Doły
 
W roku 1996 w dniu 15 lipca brygada otrzymała nazwę wyróżniającą oraz imię patrona. Struktura oparta na dywizjonach i batalionach przetrwała do przełomu lat 2002 i 2003, wtedy to wycofano samoloty MiG-21bis, a wycofane samoloty TS-11 Iskra zastąpiły An-28. Również w roku 2002 do brygady dołączyły śmigłowce SH-2G „Super Seasprite”, które dostarczono wraz z fregatą „Oliver Hazard Perry” z USA. Nowa struktura brygady funkcjonowała od roku 2003 do końca 2010 roku i była następująca:
 
 - 28.Pucka Eskadra Lotnicza – Gdynia-Babie Doły
 - 29.Darłowska Eskadra Lotnicza – Darłowo
 - 30.Kaszubska Eskadra Lotnicza – Siemirowice
 - 43.Baza Lotnicza Marynarki Wojennej – Gdynia-Babie Doły
 - 44.Baza Lotnicza Marynarki Wojennej – Siemirowice
 - Komenda Lotniska nr 2 ( 44.Blot MW ) – Darłowo
 
Z dniem 1 stycznia 2011 roku brygada przeszła reorganizację polegającą na skomasowaniu wszystkich sił brygady w dwóch Bazach Lotnictwa Morskiego, i tak obecnie w składzie brygady są:
 
 - 43.Baza Lotnictwa Morskiego - Gdynia-Babie Doły
 - 44.Baza Lotnictwa Morskiego - Siemirowice/Darłowo
 
Do głównych zadań lotnictwa Marynarki Wojennej należą:
 
 - poszukiwanie, śledzenia i zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi MW
 - poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie celów dla okrętów nawodnych MW
 - pełnienie całodobowych dyżurów bojowych i ratowniczych
 - patrolowanie obszaru morskiego RP
 
Brygada bierze także aktywny udział w ćwiczeniach krajowych jak i międzynarodowych, jednostki brygada są również w składzie krajowego i międzynarodowego systemu ratownictwa morskiego i lotniczego. Ze szczególnych osiągnięć brygady należy wymienić dwa „Medale za Zasługi dla Marynarki Wojennej RP” nadane w roku 2000 i 2002, brygada została także wyróżniona „Znakiem honorowym Sił Zbrojnych RP” za rok 2004 za wybitne osiągnięcia szkoleniowe i bojowe.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej, imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni
 
Dla podkreślenia więzi Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej ze społeczeństwem miasta Gdynia oraz upamiętnienia związków kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego z lotnictwem morskim, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON, poz. 1), z dniem 1 lipca 1995 r.
 
p o l e c a m:
 
1. Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej przyjąć nazwę wyróżniającą "Gdyńska" oraz imię kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego
 
2. Doroczne Święto obchodzić w dniu 15 lipca.
 
DECYZJA Nr 599/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego w Gdyni
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego w Gdyni.
 
Samolot rozpoznawczo-patrolowy An-28B 1R ( fot. ze strony www.mw.mil.pl )
 
DECYZJA Nr 233/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji;
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
DOWÓDZTWA BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
DOWÓDZTWA BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
NA MUNDUR POLOWY
 
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo BL MW
  - 43.Baza Lotnictwa Morskiego – Gdynia-Babie Doły
  - 44.Baza Lotnictwa Morskiego – Siemirowice
 
Na wyposażeniu brygady znajdują się samoloty An-28 (M-28) w różnych wersjach, śmigłowce W-3WARM „Anakonda”, Mi-2, Mi-14PŁ/R oraz śmigłowce SH-2G „Super Seasprite”.
 
 
Śmigłowiec W-3RM „Anakonda” podczas akcji ratowniczej ( fot. ze strony www.mw.mil.pl )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kontradm. pil. Zbigniew Smolarek (1995 - 30.XII.2005)
 - kmdr dypl. pil. Stanisław Ciołek (30.XII.2005 - 7.X.2011)
 - kmdr pil. Tadeusz Drybczewski (7.X.2011 - 13.VI.2018)
 - cz. p.o. kmdr pil. Jarosław Czerwonko (13.VI.2018 - 29.X.2018)
 - kmdr pil. Jarosław Czerwonko (29.X.2018 - 26.III.2021)
 - cz. p.o. kmdr pil. Cezary Wiatrak (26.III.2021 - 4.V.2021)
 - kmdr pil. Andrzej Szczotka (4.V.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (1995-31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
Dziękuję Panu kapitanowi Czesławowi Cichemu za pomoc w zebraniu materiałów i udostępnienie zdjęć
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.