ZESTAWIENIE NUMERÓW HISTORYCZNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
 
Poniżej mogą Państwo zapoznać się z numerami jednostek wojskowych /przy numerze znajduje się nazwa jednostki lub kilka nazw jednostki jakie jednostka miała podczas swojego istnienia/
 
4-cyfrowe numery jednostek wojskowych nadano na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego Nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 roku. Jak możemy przeczytać w pkt.1 tego rozkazu "Szef Oddziału Org-Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego W.P. do dnia 30 kwietnia 1946 r. nada Jednostkom W.P. czterocyfrowe numery, poczynając od Nr.0001 do Nr.9999", warto również zacytować pkt.10 tego rozkazu "Dotychczasowy system pięciocyfrowej numeracji jednostek utrzymać do dnia 31 maja 1946 r., po tym terminie - korespondencji z numeracją pięciocyfrową - nie przyjmować."
Warto wspomnieć że wszelkie zmiany w numeracji Jednostek W.P. oraz nadawanie numerów prowadzone było wyłącznie przez Oddział Org-Mobilizacyjny Sztabu Generalnego W.P. poprzez zarządzenia organizacyjne lub były one określanie bezpośrednio w rozkazach organizacyjnych Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego i później Ministra Obrony Narodowej.
 
Warto też zaznajomić się nieco z zasadami nadawania numerów Jednostkom W.P., w instrukcji załączonej do wyżej wymienionego rozkazu między innymi napisano:
"3. Pododdziały jak n.p. bataliony, kompania - wewnątrz oddzielnej jednostki, lub pododdziały wchodzące organizacyjnie w skład większej jednostki (brygady, dywizji), albo związane z instytucjami oraz Zarządami W.P. o ile nie nadano im numerów - korzystają z numeru jednostki do której należą z dodaniem odpowiedniej -małej- litery z prawej strony numeru. Np. Jednostka Wojskowa Nr. 3458-a.
 
4. Odpowiednią literę nadaje Sztab Jednostki, do której dany pododdział należy.
 
5. Numery z literami nadawać pododdziałom od kompanii wzwyż."
 
Warto też wspomnieć że Rozkazem 053/Org. nie nadano numeracji wszystkim jednostkom. Proces ten był sukcesywny i w kolejnych miesiącach i latach sukcesywnie nadawano jednostkom numery. 
 
UWAGA !!! W zestawieniu nie podajemy numerów jednostek obecnie funkcjonujących ze względów na obowiązujące przepisy!
/lista jest uzupełniana ciągle, więc proszę o cierpliwość !/
 
UWAGA !!! Podstawa nadania numeru to dokument w którym nadano jednostce numer po raz pierwszy, nie oznacza to zawsze że tym samym dokumentem jednostkę formowano lub dokonywano przy niej innych zmian.
 
Nr Nr
Jednostki
Wojskowej
Nazwa/Nazwy Jednostki Wojskowej w trakcie jej istnienia / w nawiasach data istnienia pod daną nazwą /
Podstawa nadania numeru
- R-z - Rozkaz
- Z-e - Zarządzenie
- NDWP - Naczelnego Dowódcy W.P.
- MON - Ministra Obrony Narodowej
- SzSG - Szefa Sztabu Generalnego 
 Miejsce postoju jednostki / w nawiasach daty kiedy jednostka stacjonowała w danym miejscu / 
JW 1001 Samodzielny Batalion Łączności KBW   Warszawa
JW 1002 Dowództwo 16 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza   Gdańsk
JW 1005 4 Pułk KBW   Rzeszów
JW 1006 Szkoła Samochodowa KBW   Łódź
JW 1007 161 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Lębork
JW 1008 Samodzielny Batalion Obsługi Dowództwa KBW   Warszawa
JW 1009 Wydział Informacji Ośrodka Szkoleniowego KBW   Szczytno
JW 1011
9.Składnica Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego Marynarki Wojennej (1951 - 1955)
9.Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Budowlanych (1955 - 1961)
9.Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Budowlanych Marynarki Wojennej (1961 - )
Z-e SzSG Nr 026/Org. z 06.02.1951
Gdynia-Oksywie (1951 - 1956)
Wejherowo (1956 - )
JW 1012
125.Centralna Składnica Weterynaryjna (1945 - 1946)
Centralna Składnica Weterynaryjna (1946 - ) nr unieważniono 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Pruszków
JW 1013
68.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1957)
68.Pułk Czołgów Średnich (1957 - 1989)
33.Nyski Pułk Zmechanizowany (1990 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Budowo
JW 1014 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 2 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Lębork
JW 1015 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Artylerii OPL OK (1959 - 1960) Z-e SzSG Nr 055/Org. z 03.06.1959 Giżycko, Gołdap
JW 1016 65.Dywizjon Artylerii Haubic (1956 - 1957) R-z MON Nr 0026/Org. z 04.09.1956 Grudziądz
JW 1017 33.Batalion Łączności (1949 - ) R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Szczecin
JW 1018
2.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1956 - 1970)
Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Nysa
JW 1019
37 Batalion Saperów (1959 - 1961)
41 Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - 1963)
41 Techniczny Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1963 - 1966)
Z-e SzSG Nr 084/Org. z 28.07.1959 Modlin
JW 1020
Wydział WSW Ośrodka Szkolenia OPL (1959 - 1960)
Wydział WSW Ośrodka Szkolenia Specjalistów Artylerii OPL OK (1960)
Wydział WSW Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki OPL OK (1960 - 1962)
Wydział WSW Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki OPK (1962 - 1979)
Wydział WSW Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk OPK (1979 - )
Z-e SzSG Nr 067/Org. z 25.06.1959 Gołdap, Bemowo Piskie
JW 1021
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Batalionu Inżynieryjno-Saperskiego (1959)
48.Batalion Inżynieryjno-Saperski (1959 - 1960)
28.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1960 - 1969)
28.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1969 - 1973)
28.Pułk Inżynieryjno-Techniczny (1973 - 1988)
28.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1988 - 1989)
28.Wojskowy Zakład Budowlany (1989 - ) numer JW anulowano w 1989 roku
Z-e SzSG Nr 081/Org. z 25.07.1959 Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki
JW 1022 Dowództwo 1.Brygady Wojsk Kolejowych (1960 - 1970) R-z MON Nr 011/Org. z 08.12.1959 Przemyśl
JW 1023
103.Okręgowy Skład Budownictwa Wojskowego ( - 1946)
Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych Nr 1 (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1024 69.Dywizjon Moździerzy Ciężkich (1956 - 1957) R-z MON Nr 0026/Org. z 04.09.1956 Chełmno
JW 1025 12.Batalion Rozpoznawczy "Ułanów Podolskich" (1994 - 2010)   Szczecin
JW 1026 31.Szkolny Dywizjon Artylerii (1959 - 1961) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 04.09.1959 Orzysz
JW 1027 3.Batalion Mostowy (1960 - 1970) R-z MON Nr 011/Org. z 08.12.1959 Inowrocław
JW 1028 25.Batalion Rozpoznawczy (1955 - 1958)(1966 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 29.08.1955 Międzyrzecz
JW 1029
18.Eskadra Mieszana Lotnictwa Marynarki Wojennej (1959 - 1966)
18.Eskadra Lotnictwa Łącznikowego Marynarki Wojennej (1966 - )
Z-e SzSG Nr 0126/Org. z 09.11.1959 Babi Dół
JW 1030
Szkoła Podoficerska Artylerii Przeciwlotniczej (1960)
Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej nr 6 (1960 - 1965)
Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii Przeciwlotniczej nr 6 (1865 - 1973)
Z-e SzSG Nr 0138/Org. z 05.12.1959 Ełk, Gołdap
JW 1031
20.Eskadra Lotnictwa Artyleryjskiego (1960 - 1963)
32.Pułk Rozpoznania Artyleryjskiego (1963 - 1965)
32.Pułk Lotnictwa Rozpoznania Artyleryjskiego (1965 - 1968)
32.Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego (1968 - 1983)
32.Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego (1983 - )
Z-e SzSG Nr 026/Org. z 29.03.1960 Inowrocław, Sochaczew
JW 1033 6.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Nasielsk
JW 1034 14.Pułk Piechoty (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Tarnów
JW 1035
10.Batalion Drogowy (1960 - 1966)
10.Pułk Kolejowy (1966 - 1989)
10.Wojskowe Zakłady Budownictwa Kolejowego (1989 - 1990)
R-z MON Nr 011/Org. z 08.12.1959 Przemyśl
JW 1036 Ośrodek Szkolenia Artylerii (1961 - 1977) Z-e SzSG Nr 033/Org. z 27.04.1961 Orzysz
JW 1037
7.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - )
7.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Pustelnik
JW 1038 Eskadra Lotnicza Szkolenia Kadr dla Lotnictwa Cywilnego i "Służby Polsce" (1949 - 1950) R-z MON Nr 096/Org. z 05.05.1949 Dęblin
JW 1039
11.Batalion Drogowy (1960 - 1966)
11.Pułk Kolejowy (1966 - 1989)
11.Wojskowe Zakłady Budownictwa Kolejowego (1989 - 1990)
R-z MON Nr 011/Org. z 08.12.1959 Przemyśl
JW 1040 8.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Lesznowola
JW 1041 9.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Szymanów
JW 1042 17.Pułk Piechoty ( - 1962) numer JW anulowano w 1958 roku R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Międzyrzecz
JW 1043 Węzeł Łączności Okręgu Wojskowego /WOW/    Z-e SzSG Nr 010/Org. z 05.02.1960 Warszawa
JW 1044 10.Dywizjon Techniczny OPK (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Struga
JW 1045
12.Batalion Przeciwdesantowy (1951 - 1956)
12.Batalion Obrony Wybrzeża (1956 - 1958)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Hel
JW 1046 Węzeł Łączności Okręgu Wojskowego /POW/ (1950 - )   Z-e SzSG Nr 010/Org. z 05.02.1960 Bydgoszcz
JW 1047 190.Wojskowa Stacja Pocztowa (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0105/Org. z 28.08.1962 Szczecinek
JW 1048 11.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Kuźnia Raciborska
JW 1049 12.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Olszowa
JW 1050
21.Dywizjon Ogniowy OPK (1963 - )
21.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 0015/Org. z 16.01.1963 Puck
JW 1051 45.Kompania Ochrony Garnizonu Marynarki Wojennej (1963 - 1983) Z-e SzSG Nr 020/Org. z 25.01.1963 Darłowo
JW 1053 Węzeł Łączności Okręgu Wojskowego /ŚOW/ (1950 - )   Z-e SzSG Nr 010/Org. z 05.02.1960  Wrocław
JW 1054 13.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Lubliniec
JW 1056 8.Składnica Materiałów Pędnych i Smarów (1960 - 1968) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 14.03.1960 Dziwnów
JW 1057 Dywizjon Szkolny Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii Przeciwlotniczej WOSWOPL (1975 - ) Z-e SzSG Nr 025/Org. z 25.04.1975  
JW 1058 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 8 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 1062 23 Oddział WOP   Chełm
JW 1063
23.Pułk Artylerii Lekkiej ( - 1957)
23.Dywizjon Artylerii Armat (1957 - 1985) numer JW anulowano w 1958 roku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bielsko
JW 1064
3.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1956 - 1970)
3.Batalion Zaopatrzenia (1970 - 1988)
Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Lublin
JW 1065
Ośrodek Doświadczalny Transportu MPS (1960 - 1963)
Ośrodek Badawczy Sprzętu Służby MPS (1963 - 1969)
Ośrodek Szkolno-Doświadczalny Służby MPS (1969 - 1979)
Ośrodek Szkolno-Badawczy Służby MPS (1979 - ) nr anulowano 1.12.1979
Z-e SzSG Nr 055/Org. z 15.07.1960 Puławy
JW 1066
24 Szkolny Batalion Kierowców Samochodowych (1960 - 1964)
24 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych (1964 - 1985)
Z-e SzSG Nr 080/Org. z 20.09.1960 Mrzeżyno
JW 1067 196.Wojskowa Stacja Pocztowa (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0105/Org. z 28.08.1962 Elbląg
JW 1068
25.Dywizjon Ogniowy OPK (1963 - )
25.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 0015/Org. z 16.01.1963 Dąbrówka, Bieszkowice
JW 1069 56 Batalion Radiolinii (1956 - 1962)  numer JW anulowano w 1957 roku Z-e SzSG Nr 0266/Org. z 28.11.1955 Sieradz
JW 1070 5.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1956 - 1957) Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956  
JW 1071
66.Pułk Szkolny OSL (1960 - 1968)
66.Lotniczy Pułk Szkolny (1968 - )
Z-e SzSG Nr 038/Org. z 31.05.1960 Tomaszów Mazowiecki
JW 1072 Wydział WSW Bolesławiec (1962 - ) Z-e SzSG Nr 063/Org. z 15.06.1962 Bolesławiec
JW 1073
14.Składnica Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1965 - 1969)
14.Składnica Uzbrojenia, Sprzętu Radiotechnicznego i Łączności Wojsk OPK (1969 - 1978)
14.Składnica Techniczna Wojsk OPK (1978 - )
Z-e SzSG Nr 0153/Org. z 24.12.1964 Toruń
JW 1074 Ośrodek Opracowywania Wyników Rozpoznania Powietrznego (1976 - ) Z-e SzSG Nr 041/Org. z 07.07.1976 Poznań
JW 1076
112.Batalion Zabezpieczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej (1977 - 1990)
112.Batalion Zabezpieczenia (1990 - )
Z-e SzSG Nr 033/Org. z 06.07.1977 Góra Kalwaria
JW 1082 1.Szkolny Batalion Remontu Czołgów (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Siemianowice
JW 1083 8.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1956 - 1970) Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Koszalin
JW 1084
15.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1960 - 1979)
15.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 056/Org. z 19.07.1960 Piła
JW 1085 Grupa Organizacyjna 10.Szefostwa Ruchomej Bazy Armii (1966 - 1983) nr anulowano 20.01.1972 Z-e SzSG Nr 061/Org. z 11.08.1969 Goleniów, Piła
JW 1086 2.Podlaski Pułk Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej (1976 - ) Z-e SzSG Nr 044/Org. z 14.07.1976 Białystok
JW 1089
107.Okręgowy Skład Budownictwa Wojskowego ( - 1946)
Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych Nr 7 (1946)
Okregowa Składnica Materiałów Budowlanych Nr 7 (1946 - 1948)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1090
9.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1956 - 1970)
17.Batalion Zaopatrzenia (1970 - 1988)
17.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1988 - )
Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Rzeszów, Łańcut, Rzeszów
JW 1097 Lotnicze Warsztaty Remontowe Nr 2 (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz
JW 1100 14.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1955 - 1957) R-z MON Nr 0071/Org. z 04.11.1955 Bemowo Piskie
JW 1103 Wydział Informacji Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni K.Świerczewskiego (1953 - ) Z-e SzSG Nr 00368/Org. z 14.11.1953 Warszawa
JW 1104
Grupa Organizacyjna ds. Inżynieryjno-Budowlanych (1960)
Szefostwo Służby Inżynieryjno-Budowlanej (1960 - 1968) nr anulowano 1.06.1961 r.
Z-e SzSG Nr 020/Org. z 08.03.1960 Warszawa
JW 1105 203.Wojskowa Stacja Pocztowa (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0105/Org. z 28.08.1962 Opole
JW 1106 11.Rejonowa Baza Materiałowa (1999 - 2011)   Olsztyn
JW 1108 10.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1955 - 1970) Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Opole
JW 1112 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 10 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Elbląg
JW 1113 162 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Sopot
JW 1114 Zarząd WSW Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza ( - 1966)   Warszawa
JW 1116 1 Samodzielny Batalion KBW   Iwiczna k/Warszawy
JW 1117 Wydział Informacji 8 Pułku KBW   Łódź
JW 1118 163 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Sztutowo
JW 1120 2.Podlaska Brygada Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego   Białystok
JW 1121 8 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza   Lubań
JW 1123 4.Rejonowa Baza Materiałowa (1999 - 2011)   Grudziądz
JW 1124
Centralny Magazyn Amunicyjny Lotnictwa
11.Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych ( - 1961)
11.Składnica Amunicji Lotnictwa Operacyjnego (1961 - 1970)
11.Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych (1970 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Osowiec
JW 1125
27.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1960 - 1967)
27.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1967 - 1989)
27.Wojskowy Zakład Budowlany (1989 - 1991) numer JW anulowano w 1989 roku
Z-e SzSG Nr 037/Org. z 31.05.1960 Gniezno
JW 1127 2.Brzeski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego im. gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego (1999 - 2011)   Brzeg
JW 1129 1.Centralna Składnica Samochodowa (1949 - 1961) numer JW anulowano w 1955 roku Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954  
JW 1130 11.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia  Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Żagań
JW 1132 42.Eskadra Lotnicza (1975 - ) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 28.12.1974 Warszawa
JW 1134 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 12 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Szklarska Poręba
JW 1136
Centralna Składnica Materiałów Technicznych Lotnictwa (1946 - 1947)
Centralna Składnica Materiałów Technicznych Wojsk Lotniczych (1947 - 1951)
1.Centralna Składnica Materiałów Technicznych Wojsk Lotniczych (1951 - 1953)
5.Centralna Baza Zaopatrzenia Technicznego Wojsk Lotniczych (1953 - 1980)
5.Baza Techniki Lotniczej (1980 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa (1945-1980), Sklęczki (1980-)
JW 1137 12.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956  
JW 1138 1.Eskadra Lotnictwa Taktycznego "Warszawa" im. gen. bryg. pil. Stefana Pawlikowskiego (2001 - 2010)   Mińsk Mazowiecki
JW 1139 26.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1985 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.05.1985 Kraków
JW 1142 Oddział Zabezpieczenia Nr 1 (1978 - ) Z-e SzSG Nr 067/Org. z 29.12.1977  
JW 1143
119.Okręgowy Skład Materiałów Budownictwa Wojskowego ( - 1946)
Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych Nr 2 (1946 - 1948)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Koszalin, Bydgoszcz
JW 1144 13.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1955 - 1970) Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Legionowo
JW 1149 41.Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2001 - 2010)   Malbork
JW 1150 Biuro Działów Komitetu Obrony Kraju (1963 - 1964) Z-e SzSG Nr 0014/Org. z 16.01.1963 Warszawa
JW 1152
21 Dywizjon Dowodzenia Lotami (1963 - 1979)
21 Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 046/Org. z 21.03.1963 Sochaczew
JW 1153 Oddział Zabezpieczenia Nr 3 (1978 - ) Z-e SzSG Nr 067/Org. z 29.12.1977  
JW 1157 7.Pułk Piechoty (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 1160 81 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Szklarska Poręba
JW 1161 Wydział Informacji 9 Brygady WOP   Krosno Odrzańskie
JW 1162 Brygada TKN - KBW   Warszawa
JW 1163 82 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Lubań Śląski
JW 1166 26 Oddział WOP   Przemyśl
JW 1168
5.Pułk Artylerii Lekkiej
5.Pułk Artylerii (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Chełm
JW 1169 Szkoła Podoficerska Artylerii Nadbrzeżnej (1950 - 1963) R-z MON 0111/Org. z 22.09.1950 Gdynia-Redłowo, Darłowo
JW 1170
Grupa Organizacyjna 18.Okręgowej Polowej Technicznej Bazy Remontowej (1963 - 1964)
18.Okręgowa Polowa Techniczna Baza Remontowa (1964 - 1969)
18.Polowa Techniczna Baza Remontowa (1969 - )
Z-e SzSG 0048/Org. z 21.03.1963 Szczecin-Gumieńce
JW 1172
5 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej ( - 1957)
5 Dywizjon Artylerii (1957 - 1968) numer JW anulowano w 1958 roku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Tarnów (-1957), Kraków (1957-)
JW 1173
26 Kompania Obrony Przeciwchemicznej ( - 1952)
26 Batalion Obrony Przeciwchemicznej (1952 - )
Z-e SzSG Nr 05/Org. z 05.01.1951 Inowrocław
JW 1174 60 Szkolny Batalion Naprawy Sprzętu Inżynieryjnego (1964 - ) Z-e SzSG Nr 0168/Org. z 05.12.1963 Dęblin
JW 1175
2.Centralna Składnica Samochodowa (1951 - 1961)
2.Centralna Składnica Sprzętu Samochodowego (1961 - 1973)
2.Centralna Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - )
Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954 Stężyca
JW 1177 13.Krakowska Eskadra Lotnictwa Transportowego im. płk pil. Stanisława Jakuba Starżyńskiego (2001 - 2010)   Kraków
JW 1179 2.Centralna Składnica Mundurowa (1949 - 1957) Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954 Poznań
JW 1180 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2001 - 2010)   Łask
JW 1185 11 Kompania Chemiczna (2001 - 2010)   Żagań
JW 1186
53.Ruchome Warsztaty Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (1955 - 1957)
53.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia (1957 - 1967)
R-z MON Nr 0046/Org. z 29.08.1955 Szczecin
JW 1187 14.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1955 - 1957) Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Wałcz
JW 1191
24.Składnica Uzbrojenia i Sprzętu Technicznego (1956 - 1961)
24.Składnica Uzbrojenia i Sprzętu Technicznego MW (1961 - 1977)
24.Składnica Marynarki Wojennej (1977 - )
Z-e SzSG Nr 022/Org. z 04.02.1956 Darłowo
JW 1192 15.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia ( - 1970) Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Olsztyn
JW 1196
Lotnicze Warsztaty Remontowe Nr 3 (1946 - 1947)
Lotnicze Warsztaty Remontowe Nr 1 (1947)
Lotnicze Warsztaty Nr 2 (1947 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz
JW 1199 Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia "Ziemi Mogileńskiej" (2004 - 2014)   Bydgoszcz
JW 1201
54.Batalion Medyczno-Sanitarny (1955 - 1962)
54.Batalion Medyczny (1962 - 1981)
54.Batalion Medyczny - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (1981 - 1982)
54.Batalion Medyczny - Szpital Wojskowy (1982 - )
R-z MON Nr 0058/Org. z 19.09.1955 Opole
JW 1204 6.Pułk Artylerii Lekkiej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kęszyce
JW 1205 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 14 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Leśna
JW 1207
115.Okręgowy Skład Samochodowy
Okręgowy Skład Samochodowy Nr 4
6.Okręgowa Składnica Samochodowa (1951 - 1961)
6.Okręgowa Składnica Sprzętu Samochodowego (1961 - 1973)
6.Okręgowa Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - 1980)
6.Rejonowa Składnica Techniczna (1980 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław-Ołtarzyn
JW 1208 14 Batalion Budowlany (1951 - 1956) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951  
JW 1209 Podoficerska Szkoła Ogólnowojskowa (1962 - 1964) Z-e SzSG Nr 0119/Org. z 03.10.1962 Oleśnica, Kraków
JW 1210 17.Szkolny Batalion Czołgów (1954 - 1957) R-z MON Nr 046/Org. z 22.09.1954 Ostróda
JW 1211 22 Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Mińsk Mazowiecki
JW 1212 33 Pułk Czołgów Średnich (1954 - 1957) R-z MON Nr 046/Org. z 22.09.1954 Ostróda, Zambrów
JW 1214
19.Centralny Skład Uzbrojenia Artylerii (1945 - 1946)
2.Centralny Skład Uzbrojenia Artylerii (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 1215
Komenda Zgrupowania Batalionów Zastępczej Służby Wojskowej (1951)
Dowództwo 2.Brygady Pracy Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
Dowództwo 2.Brygady Pracy (1953 - 1954)
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Katowice, Chorzów
JW 1216 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 16 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Bogatynia
JW 1217
98 Okręgowy Skład Sanitarny ( - 1946)
Okręgowy Skład Sanitarny Nr 3 (1946 - 1949)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań
JW 1218 Kierownictwo Budowy Lotniska Nr 2 (1951 - 1952) Z-e SzSG Nr 0288/Org. z 19.12.1950 Mierzęcice
JW 1219 16.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1955 - 1970) Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Malbork, Elbląg
JW 1220
7 Pułk Zaopatrzenia (1963 - 1969)
31 Batalion Zaopatrzenia (1969 - 1979)
31 Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
Z-e SzSG Nr 046/Org. z 21.03.1963 Sochaczew
JW 1221 23 Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Łask
JW 1225 Wydzielona Grupa Nr 1 Kierownictwa Budowy Lotnisk Nr 1 (1951 - 1952) Z-e SzSG Nr 0288/Org. z 19.12.1950 Babice
JW 1228
5.Kołobrzeski Pułk Piechoty ( - 1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin
JW 1229 27 Szkolny Batalion Samochodowy (1951 - 1958) R-z MON 0132/Org. z 28.12.1950 Kutno
JW 1231
124 Okręgowy Skład Sanitarny
Okręgowy Skład Sanitarny Nr 4
6 Okręgowa Składnica Sanitarna (1951 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław, Poznań
JW 1232 Oddział VIII Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Wrocław
JW 1233 24 Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Wrocław
JW 1234 13.Bateria Artylerii Stałej (1950 - 1963) numer JW anulowano w 1956 roku R-z MON 0111/Org. z 22.09.1950 Hel
JW 1236
1.Samodzielny Batalion Łączności M.O.N. i Sztabu Generalnego W.P.
Pułk Łączności MON ( - 1951)
5.Pułk Łączności (1951 - ) numer JW anulowano w 1958 roku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 1237 1.Legionowski Batalion Dowodzenia (1994 - 2011)   Legionowo
JW 1238
59.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - 1962)
59.Batalion Transportowy (1962 - 1970)
59.Batalion Zaopatrzenia (1970 - )
R-z MON Nr 0058/Org. z 19.09.1955 Opole, Komprachcice
JW 1239 10.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1240
Wydział Informacji Dowództwa Lotnictwa Marynarki Wojennej (1951 - 1953)
Wydział Informacji 33.Dywizji Lotnictwa Marynarki Wojennej (1953 - )
R-z MON Nr 028/Org. z 12.03.1951 Gdynia-Oksywie
JW 1241
26.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1979)
26.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Goleniów
JW 1243
100.Okręgowy Skład Sanitarny
Okręgowy Skład Sanitarny Nr 2 ( - 1951)
5.Okręgowa Składnica Sanitarna (1951 - )
5.Wojskowa Okręgowa Składnica Sanitarna ( - 1961)
5.Okręgowa Składnica Sanitarna (1961 - 1974)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Grudziądz
JW 1244 13.Batalion Budowlany (1951 - 1957) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951  
JW 1246 27.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - ) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Bydgoszcz
JW 1247 2.Mieszany Pułk Lotniczy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1249 Dowództwo 17.Brygady Artylerii Haubic (1951 - 1955) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Grudziądz
JW 1250 11.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1955 - 1957) R-z MON Nr 0071/Org. z 04.11.1955 Grudziądz
JW 1251
34.Centralny Skład Materiałów Pędnych i Smarów (1963 - 1967)
34.Polowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów (1967 - 1972)
Z-e SzSG Nr 078/Org. z 23.05.1963 Warcisław
JW 1252 103.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1953) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Grudziądz
JW 1253 Dowództwo 3.Pomorskiej Dywizji Piechoty ( - 1962) numer JW anulowano w 1958 roku R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 1254
25.Batalion Obserwacyjno-Meldunkowy O.P.L. (1951 - 1955)
14.Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy Obrony Przeciwlotniczej (1955 - 1956)
14.Samodzielny Pułk Radiotechniczny (1956 - 1957)
14.Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1957 - 1967)
19.Pułk Radiotechniczny (1967 - 1974)
R-z MON Nr 025/Org. z 03.03.1951 Chorzów, Kraków, Chorzów
JW 1255
28.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1979)
28.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Debrzno
JW 1256
35.Ciężki Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej (1954 - ) 
35.Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej ( - 1957)
35.Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej (1957 - 1961)
35.Pułk Czołgów Średnich (1961 - 1989)
R-z MON Nr 046/Org. z 22.09.1954 Ostróda
JW 1257 29.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Łęczyca
JW 1258 2.Pułk Artylerii Lekkiej  R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin
JW 1259 93 Pułk Artylerii Przeciwpancernej   nr JW wprowadzony 1.01.1958 r. Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957  
JW 1260
19.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1955)
111.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1955 - 1957)
19.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1957 - 1967)
111.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - 1981)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Krosno Odrzańskie, Śrem, Zgorzelec
JW 1261 62.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - 1962)
62.Batalion Transportowy (1962 - 1970)
16.Batalion Zaopatrzenia (1970 - 2012)
R-z MON Nr 0058/Org. z 19.09.1955 Elbląg
JW 1262 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 18 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Zgorzelec
JW 1263 16.Batalion Budowlany (1951 - 1953) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951  
JW 1264
2.Samodzielny Batalion Karny (1945 - 1946)
2.Kompania Karna (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Niepołomice
JW 1265 Wydział Wyższego Wyszkolenia Wojskowego Sztabu Generalnego Z-e SzSG Nr 0116/Org. z 23.12.1949 Warszawa
JW 1266 Wydział Informacji Wojskowej Akademii Technicznej (1951 - ) R-z MON Nr 028/Org. z 12.03.1951 Warszawa
JW 1267 11.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1268
Wydział WSW Modlin (1962 - 1969)
Oddział WSW Modlin (1969 - )
Z-e SzSG Nr 068/Org. z 30.06.1962 Modlin
JW 1269 67.Bateria Meteorologiczna (1964 - ) Z-e SzSG Nr 010/Org. z 27.02.1965 Bolesławiec
JW 1270 57.Batalion Saperów Korpusu Zmechanizowanego (1951 - 1957) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Gniew
JW 1271 30.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - ) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Gdańsk-Pruszcz
JW 1272 56.Batalion Medyczno-Sanitarny (1955 - 1956) R-z MON Nr 0058/Org. z 19.09.1955 Gubin
JW 1273 75 Okręgowy Skład Materiałów Pędnych R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1274 Dowództwo 25.Dywizji Piechoty (1951 - 1952) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Siedlce
JW 1275
1.Samodzielny Batalion Karny (1945 - 1946)
1.Kompania Karna (1946 - 1953)
3.Batalion Karny (1953 - 1956)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Modlin, Zbąszyń, Kamienna Góra, Legnickie Pola
JW 1276
13.Skład Materiałów Pędnych i Smarów (1951 - 1961)
13.Okręgowa Składnica Materiałów Pędnych i Smarów (1961 - )
Z-e SzSG Nr 054/Org. z 24.02.1951 Drawsko, Cybowo
JW 1277 31 Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Zegrze Pomorskie
JW 1278
54 Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1954 - 1957)
54 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1957 - 1967)
R-z MON Nr 046/Org. z 22.09.1954 Ostróda
JW 1279
26.Batalion Samochodowy (1950-1968)
6.Pułk Zabezpieczenia (1968 - )
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957  
JW 1280
48.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - 1961)
48.Batalion Transportowy (1961 - 1968)
5.Batalion Zaopatrzenia (1968 - )
R-z MON Nr 0058/Org. z 19.09.1955 Gubin
JW 1281
Centralne Warsztaty Doświadczalno-Badawcze i Remontowe Sprzętu Łączności (1954 - 1955)
63.Centralne Warsztaty Doświadczalno-Badawcze i Remontowe Sprzętu Łączności (1955 - 1959) numer JW anulowano w 1959 roku
Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 29.10.1954 Zegrze Południowe
JW 1282
9.Okręgowy Skład Uzbrojenia (1951 - 1961)
9.Okręgowa Składnica Uzbrojenia i Amunicji (1961 - 1974)
9.Składnica Uzbrojenia i Amunicji (1974 - )
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Jastrzębie Śląskie
JW 1283 Wydział WSW 8.Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1962 - 1963) Z-e SzSG Nr 068/Org. z 30.06.1962 Bydgoszcz
JW 1284
76.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych
Okręgowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów Nr 5
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1285 20.Batalion Budowlany (1951 - 1953) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951 Oleśnica, Wołów
JW 1286
8.Kompania Dowozu Materiałów Pędnych i Smarów (1963 - 1967)
8.Batalion Dowozu MPS (1967 - 1972)
8.Batalion Materiałów Pędnych i Smarów (1972 - )
Z-e SzSG Nr 078/Org. z 23.05.1963 Warcisław
JW 1287
Dowództwo 13.Brygady Artylerii (1945 - 1947)
Dowództwo 13.Brygady Artylerii Ciężkiej (1947 - 1951)
Dowództwo 6.Dywizji Artylerii Przełamania (1951 - 1956)
Dowództwo 6.Warszawskiej Dywizji Artylerii Przełamania im. J.Bema (1956)
Dowództwo 5.Dywizji Artylerii Armat (1956 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Grudziądz
JW 1288 32.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Słupsk
JW 1289 Korpus Kadetów KBW   Warszawa
JW 1290 Wydział Informacji 10 Pułku KBW   Poznań
JW 1291 83 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Bogatynia
JW 1294 6.Batalion Obsługi Lotniskowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1295
Eskadra Pułku Lotnictwa Zwiadowczego (1950 - )
21.Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego ( - 1955)
21.Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego (1956 - )
21.Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego ( - 1968)
21.Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego (1968 - 1983)
21.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1983 - )
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Poznań, Sochaczew (-1969), Powidz (1969-)
JW 1296 13.Pułk Artylerii Samochodowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1297 25.Batalion Budowlany (1951 - 1957) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951 Oleśnica
JW 1298
113.Okręgowy Skład Materiałów Budownictwa Wojskowego
Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych Nr 3
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1299 Wydział WSW 9.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1962 - ) Z-e SzSG Nr 068/Org. z 30.06.1962 Malbork
JW 1301
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 47.Dywizjonu Artylerii Rakietowej (1970)
47.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1970 - )
Z-e SzSG Nr 047/Org. z 21.05.1970 Kołobrzeg
JW 1302 57.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia    Sulechów
JW 1303 33.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Gdańsk
JW 1304
Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów Nr 10 (1949 - )
10.Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów ( - 1955)
10.Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1955 - 1957)
10.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1957 - 1967) numer JW anulowano w 1958 roku
R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Żary, Żagań
JW 1305
Radiowe Centrum Nadawczo-Odbiorcze (1956)
3.Radiowe Centrum Nadawczo-Odbiorcze (1956 - 1968)
Z-e SzSG Nr 0181/Org. z 04.10.1956 Wierzonka
JW 1306 Wydział Informacji 3 Brygady WOP   Kraków
JW 1308 84 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Zgorzelec
JW 1311
67.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - 1962)
67.Batalion Transportowy (1962 - 1968)
20.Batalion Zaopatrzenia (1968 - )
R-z MON 0058/Org. z 19.09.1955 Szczecinek
JW 1312
1188.Magazyn Materiałów Pędnych i Smarów Lotnictwa
Magazyn Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Lotniczych
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1314 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 30 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Tuplice
JW 1315 11.Bateria Artylerii Stałej (1950 - 1974) R-z MON Nr 0111/Org. z 22.09.1950 Gdynia-Redłowo
JW 1316
6.Szturmowy Pułk Lotniczy ( - 1950)
6.Pułk Lotnictwa Szturmowego (1950 - )
6.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego ( - 1983)
6.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1983 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Piła
JW 1317
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Lotniczej Bazy Remontowej (1951)
Lotnicza Baza Remontowa (1951 - 1957)
R-z MON Nr 021/Org. z 20.02.1951 Warszawa
JW 1318 Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Inżynieryjnego (1953 - ) numer JW anulowano w 1958 roku Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Wrocław
JW 1319 Oddział VI Wojskowo-Historyczny Sztabu Generalnego W.P. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 1320 80.Kompania Samochodowa (1951 - 1988) numer JW anulowano w 1981 roku Z-e SzSG Nr 0164/Org. z 09.04.1953 Warszawa
JW 1321 Wydział WSW 11.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1962 - ) Z-e SzSG Nr 068/Org. z 30.06.1962 Świdwin
JW 1322
90.Kompania Samochodowa ( - 1957)
90.Kompania Samochodowa Szefostwa WSW (1957 - 1972)
   
JW 1323 Biuro Historyczne Wojska Polskiego (1945 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 1324
3.Szkolny Batalion Czołgów (1951 - )
3.Szkolny Pułk Czołgów ( - 1955)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Słupsk
JW 1325 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 3 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Braniewo
JW 1326
29.Kompania Obrony Przeciwchemicznej (1950 - 1952)
29.Batalion Obrony Przeciwchemicznej (1952 - 1957)
Z-e SzSG Nr 05/Org. z 05.01.1951 Wrocław, Milicz
JW 1327
79.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych (1945 - 1946)
Okręgowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów Nr 2 (1946 - 1951)
4.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów (1951 - 1959)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Koszalin, Słupsk, Bydgoszcz, Wałcz
JW 1329
5.Dywizjon Ogniowy OPK (1960 - )
5.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 0016/Org. z 11.02.1960 Warszawa, Sochaczew
JW 1330
58.Ruchoma Baza Remontu Samochodów (1954 - 1955)
58.Ruchomy Warsztat Remontu Samochodów (1955 - 1961)
58.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1961 - 1967)
15.Batalion Remontowy (1967 - 1989)
15.Wojskowe Warsztaty Remontowe (1989 - )
R-z MON Nr 046/Org. z 22.09.1954 Olsztyn, Ostróda
JW 1331 9.Dywizjon Artylerii /18 BA/ (1962 - ) Z-e SzSG Nr 014/Org. z 19.02.1962 Bolesławiec
JW 1332 33.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - ) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Orneta
JW 1333 105.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1953) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Grudziądz
JW 1334
30.Okręgowy Magazyn Inżynieryjny ( - )
30.Magazyn Inżynieryjny Okręgu Wojskowego ( - 1946)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 1335
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 48 Dywizjonu Artylerii Rakietowej (1970)
48 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1970 - )
Z-e SzSG Nr 047/Org. z 21.05.1970 Malbork
JW 1336 57.Batalion Medyczno-Sanitarny (1955 - 1956) R-z MON Nr 0058/Org. z 19.09.1955 Braniewo
JW 1337
22.Ośrodek Szkolenia Kierowców Samochodowych (1958 - 1964)
22.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych (1964 - 1969)
37.Batalion Samochodowo-Transportowy (1969 - 1987)
37.Batalion Transportowy (1987 - )
R-z MON Nr 05/Org. z 19.05.1958 Poznań, Poznań-Ławica
JW 1338 Komenda Portu Wojennego Gdańsk (1966 - ) Z-e SzSG Nr 0135/Org. z 22.12.1965 Gdańsk
JW 1339 204.Węzeł Łączności Radioliniowej (1985 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 29.11.1984 Ostrów Mazowiecka
JW 1340 91 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Tuplice
JW 1341 Oddział Finansowy KBW   Warszawa
JW 1342 1 Mazowiecka Brygada KBW   Góra Kalwaria
JW 1343 Dowództwo 19 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza   Kętrzyn
JW 1344 205.Węzeł Łączności Radioliniowej (1985 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 29.11.1984 Toruń
JW 1345 Wydział Informacji 3 Pułku KBW   Lublin
JW 1346 Wydział Informacji 8 Brygady WOP   Lubań Śląski
JW 1347 191 Batalion WOP   Braniewo
JW 1348 6 Śląska Brygada KBW   Katowice
JW 1349 4 Samodzielny Batalion Łączności TKN - KBW   Sochaczew
JW 1350 192 Batalion WOP   Bartoszyce
JW 1353 193 Batalion WOP   Węgorzewo
JW 1354 14 Samodzielny Batalion KBW   Olsztyn
JW 1355 10.Pułk Czołgów Średnich  nr JW wprowadzony 1.01.1958 r. Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Opole-Półwieś
JW 1356
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 14 Wojskowej Centralnej Składnicy Sanitarnej (1953 - )
14 Wojskowa Składnica Sanitarna ( - 1957)
Z-e SzSG Nr 0307/Org. z 08.09.1953 Przemyśl
JW 1357
14.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - )
14.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Woźniki
JW 1358
34 Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1979)
34 Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Cewice
JW 1359 89 Kompania Łączności (1952 - 1954) R-z MON Nr 061/Org. z 28.09.1953  
JW 1360 207.Węzeł Łączności Radioliniowej (1985 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 29.11.1984 Drawsko Pomorskie
JW 1361 6 Batalion Karny (1954 - 1957) R-z MON Nr 081/Org. z 24.12.1953 Ełk
JW 1362
Wydział WSW 15.Dywizji Lotnictwa Bombowego (1962 - 1963)
Wydział WSW Powidz (1963 - 1985)
Wydział WSW Jednostek Wojsk Lotniczych (1985 - )
Z-e SzSG Nr 068/Org. z 30.06.1962 Powidz, Poznań
JW 1363 35.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Gdynia-Babie Doły
JW 1364 206.Węzeł Łączności Radioliniowej (1985 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 29.11.1984 Gdynia
JW 1365 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 5 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Bartoszyce
JW 1366 27 Pułk Zmechanizowany  nr JW wprowadzony 1.01.1958 r. Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Kłodzko
JW 1367
12.Brygada Drogowa (1962 - 1970)
4.Pułk Drogowy (1970 - 1981)
4.Pułk Drogowo-Eksploatacyjny (1981 - 1989)
4.Wojskowe Zakłady Budownictwa Drogowego (1989 - 1990)
12.Pułk Drogowo-Mostowy (1990 - )
  Modlin (1962-1963), Nisko (1963-)
JW 1368 37.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Mierzęcice
JW 1369 Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg (1966 - ) Z-e SzSG Nr 0135/Org. z 22.12.1965 Kołobrzeg
JW 1370
7.Batalion Dyscyplinarny (1970 - 1979)
7.Oddział Dyscyplinarny (1979 - )
Z-e SzSG Nr 081/Org. z 25.07.1970 Hrubieszów (1970-1971), Orzysz (1971-)
JW 1371 Dowództwo 7.Korpusu Artylerii O.P.L. (1951 - 1952) R-z MON Nr 025/Org. z 03.03.1951 Bytom-Wełnowiec
JW 1374 2.Centralna Składnica Mundurowa Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954  
JW 1375
17.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia ( - 1967) 
4.Batalion Zaopatrzenia (1967 - )
Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Krosno Odrzańskie
JW 1376 Wydział WSW 16.Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1962 - ) Z-e SzSG Nr 068/Org. z 30.06.1962 Piła
JW 1378
38.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1979)
38.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Świdwin
JW 1379 56.Kompania Specjalna   Bydgoszcz
JW 1380 Zgrupowanie Polowe Budowy Linii Hutniczo-Siarkowej (1979) Z-e SzSG Nr Pf-13/Org. z 09.03.1979  
JW 1382 16.Centralna Składnica Intendencka Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954  
JW 1383 41.Batalion Łączności  nr JW wprowadzony 1.01.1958 r. Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Opole
JW 1384 Wydział WSW Lotnictwa Marynarki Wojennej (1962 - 1965) Z-e SzSG Nr 068/Org. z 30.06.1962 Gdynia-Babie Doły
JW 1385 Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Mrzeżyno (1981 - ) Z-e SzSG Nr 020/Org. z 15.05.1981 Mrzeżyno
JW 1386
7.Pułk Łączności (1950 - 1967)
4.Łużycki Pułk Łączności (1967 - )
R-z MON Nr 052/Org. z 06.06.1950 Bydgoszcz
JW 1387 Wydział Informacji Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych (1951 - ) R-z MON Nr 028/Org. z 12.03.1951 Zamość
JW 1388 156 Pułk Artylerii Przeciwpancernej  nr JW wprowadzony 1.01.1958 r. Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957  
JW 1389
40.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1979)
40.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Malbork
JW 1391
1.Centralna Składnica Sanitarna (1950 - 1958)
Centralny Ośrodek Zaopatrzenia Medyczno-Sanitarnego (1958 - 1970)
Centralny Ośrodek Zaopatrzenia Medycznego i Techniki Sanitarnej (1970 - 1984)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej (1984 - )
Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954 Warszawa, Celestynów
JW 1392 19.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956  
JW 1401
10.Ośrodek Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych (1963 - 1966)
10.Pułk Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych (1966 - )
Z-e SzSG Nr 0139/Org. z 19.09.1963 Dziwnów
JW 1402 11.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0329/Org. z 25.09.1953 Sochaczew
JW 1404
24.Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej (1955 - 1958)
24.Batalion Czołgów Średnich (1958 - 1962)
32.Pułk Czołgów Średnich (1962 - 1967)
26.Pułk Czołgów Średnich (1967 - 1988)
26.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1988 - )
R-z MON Nr 0057/Org. z 19.09.1955 Zambrów (1955-1957), Łańcut (1957), Sanok (1957-)
JW 1405
41.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1979)
41.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Babimost
JW 1407
38.Okręgowy Magazyn Inżynieryjny
Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego Nr 5
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1408 36.Ruchomy Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0140/Org. z 01.06.1955 Dębrzno
JW 1410
Batalion Obsługi Dowództwa Wojsk Lotniczych i OPL OK (1959 - 1962)
Batalion Obsługi Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1962 - )
R-z MON Nr 05/Org. z 20.02.1959 Warszawa
JW 1411 15.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - )   Zawiercie
JW 1412 Radiowęzeł Oddziału Wywiadowczego Sztabu Generalnego W.P. (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1413 19.Brygada Artylerii Haubic /Dowództwo/ (1951 - 1957) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Grudziądz, Orzysz
JW 1414
Wojskowy Dom Wypoczynkowy Omulew
Poligon Doświadczalny (1965 - 1970)
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Muszaki (1970 - )
  Muszaki
JW 1415 17.Bateria Artylerii Stałej (1950 - 1977) R-z MON 0111/Org. z 22.09.1950 Janogród
JW 1416
42.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1979)
42.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1979 - )
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Mirosławiec
JW 1417 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 9 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Węgorzewo
JW 1418 25.Pułk Artylerii Samochodowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1419 58.Batalion Medyczno-Sanitarny (1955 - 1956)   Szczecinek
JW 1420
18 Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1957 - 1970) nr JW wprowadzony 1.01.1958 r.
17 Pułk Radiotechniczny (1970 - 1974)
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Poznań
JW 1421 43.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Poznań-Krzesiny
JW 1422 4.Klucz Śmigłowców (1969 - ) nr JW nadany w 1970 r.   Biedrusko
JW 1423 Centralne Archiwum Wojskowe Wojska Polskiego (1945 - 1951) numer JW anulowano w 1950 roku R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Rembertów
JW 1425 Wydział Informacji 9.Dywizji Artylerii O.P.L. (1950 - ) Z-e SzSG Nr 0198/Org. z 18.09.1950 Warszawa
JW 1426
Ośrodek Szkolenia Specjalnego (1963 - 1966)
Ośrodek Szkolenia Zarządu II Sztabu Generalnego (1960 - 1981)
Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Zagranicznej (1981 - ) numer JW anulowano w 1981 roku
Z-e SzSG Nr 0145/Org. z 04.10.1963 Warszawa
JW 1427
II Wiceministerstwo Obrony Narodowej
Główny Inspektorat Wyszkolenia Bojowego (1950 - 1952) numer JW anulowano w 1950 roku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 1428 13.Dywizjon Artylerii /18 BA/ (1962 - ) Z-e SzSG Nr 014/Org. z 19.02.1962 Bolesławiec
JW 1429
45 Dywizjon Dowodzenia Lotami OSL (1966 - 1968)
45 Dywizjon Dowodzenia Lotami (1968 - 1980)
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Nowe Miasto, Biała Podlaska
JW 1430
43 Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (1954 - 1957)
43 Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia (1957 - 1967)
R-z MON Nr 046/Org. z 22.09.1954 Morąg, Olsztyn
JW 1431
10.Batalion Pontonowy Wojsk Obrony Wewnętrznej (1966 - )
10.Batalion Pontonowy ( - 1984)
10.Pułk Pontonowo-Techniczny OT (1984 - 1989)
10.Ośrodek Przechowywania Sprzętu (1989 - )
Z-e SzSG Nr 0111/Org. z 13.09.1966 Rawicz
JW 1432 28 Okręgowy Magazyn Inżynieryjny R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1434
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów Nr 33 (1951 - )
33.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów ( - 1967)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Krosno Odrzańskie
JW 1435 34.Okręgowy Magazyn Inżynieryjny R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1436 Samodzielna Kompania Radio-Nawigacyjna (1950 - ) R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Modlin
JW 1437 31.Bateria Artylerii Stałej (1954 - 1974) Z-e SzSG Nr 0197/Org. z 24.08.1954 Ustronie Morskie
JW 1438
6.Batalion Zabiegów Specjalnych i Rozpoznania Skażeń (1963 - 1965)
3.Batalion Zabiegów Specjalnych i Rozpoznania Skażeń (1965 - 1971)
Z-e SzSG Nr 0163/Org. z 29.11.1963 Biskupiec
JW 1439
12.Pułk Pontonowy Wojsk Obrony Wewnętrznej (1966 - )
12.Pułk Pontonowy ( - 1984)
12.Pułk Pontonowo-Techniczny OT (1984 - 1989)
12.Ośrodek Przechowywania Sprzętu (1989 - )
Z-e SzSG Nr 0111/Org. z 13.09.1966 Szczecin
JW 1441
3 Pułk Obsługi Lotnisk (1956 - 1961) nr JW wprowadzony 1.01.1958 r.
3 Pułk Zaopatrzenia (1961 - 1987)
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Powidz
JW 1442
2.Pomorski Batalion Zabiegów Specjalnych i Rozpoznania Skażeń (1963 - 1968)
2.Pomorski Pułk Chemiczny (1968 - 1989)
2.Pomorski Pułk Przeciwchemiczny (1989 - )
Z-e SzSG Nr 0163/Org. z 29.11.1963 Grudziądz
JW 1443 Bielski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Bielsk Podlaski
JW 1445 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 11 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Kowale
JW 1446 26.Batalion Budowlany (1951 - 1956) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951 Mierzęcice
JW 1452
4.Szturmowy Pułk Lotniczy ( - 1950)
4.Pułk Lotnictwa Szturmowego (1950 - 1957)
4.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1957 - 1967)
2.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków" (1967 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz ( -1950), Modlin (1950-1957), Goleniów (1957-)
JW 1453 Oficerska Szkoła Topografów (1949 - 1957) R-z MON Nr 091/Org. z 29.04.1949 Warszawa, Jelenia Góra
JW 1454 Wydział Informacji Dowództwa Obrony Rejonu Wodnego Głównej Bazy MW (1951 - ) R-z MON Nr 028/Org. z 12.03.1951 Gdynia
JW 1456 Dowództwo 1.Dywizji Lotniczo-Myśliwskiej (1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 1457
2.Myśliwski Pułk Lotniczy ( - 1950)
2.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950 - 1962)
2.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - 1967)
10.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1967 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Goleniów, Kraków-Balice (-1963), Łask (1963-)
JW 1458 63.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1955) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Braniewo
JW 1459 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 38 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Mieszkowice
JW 1461
15.Batalion Przeciwdesantowy (1951 - 1956)
15.Batalion Obrony Wybrzeża (1956 - 1958)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Kołobrzeg
JW 1462
7.Samodzielny Bombardująco-Nurkowy Pułk Lotniczy
7.Pułk Bombowców Nurkujących ( - 1950)
7.Pułk Lotnictwa Bombowego (1950 - )
7.Brygada Lotnictwa Bombowego ( - 1968)
7.Brygada Lotnictwa Rozpoznawczo-Bombowego (1968 - 1973)
7.Brygada Lotnictwa Rozpoznania Operacyjnego (1973 - )
7.Brygada Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego ( - 1982)
7.Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego (1982 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań (-1950), Malbork (1950 -), Powidz
JW 1463 Morąski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Morąg
JW 1464 Batalion Ochrony i Regulacji Ruchu Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1963 - 1968) Z-e SzSG Nr 0141/Org. z 19.09.1963 Warszawa
JW 1465
3.Myśliwski Pułk Lotniczy ( - 1950)
3.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950 - 1962)
3.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - 1967)
11.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1967 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław
JW 1466 11.Batalion Pracy (1951) R-z MON Nr 030/Org. z 15.03.1951 Kowary
JW 1467
73.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych
Okręgowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów Nr 7
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 1468 108.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1953) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Grudziądz
JW 1469
53.Okręgowy Magazyn Inżynieryjny ( - 1946)
Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego Nr 2 (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Koszalin, Bydgoszcz
JW 1470
28.Eskadra Ratownicza Marynarki Wojennej (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0102/Org. z 23.08.1962 Darłowo
JW 1471
16.Batalion Pontonowy Wojsk Obrony Wewnętrznej (1966 - )
16.Batalion Pontonowy ( - 1979)
Z-e SzSG Nr 0111/Org. z 13.09.1966 Szczecin
JW 1472
Batalion Szkolny Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
Szkolny Batalion Pracy (1953 - 1955)
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Katowice-Bugla
JW 1473 28.Batalion Transportowy (1978 - ) Z-e SzSG Nr 02/Org. z 10.01.1978 Gliwice/Zabrze
JW 1474 Wydział WSW 1.Brygady Radiotechnicznej (1978 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 13.07.1978 Warszawa
JW 1476 Grupa Zabezpieczenia Propagandy Specjalnej Okręgu Wojskowego (1985 - ) Z-e SzSG Nr 032/Org. z 13.05.1985 Warszawa
JW 1477 Szefostwo Służb Technicznych i Zaopatrzenia (1978 - )   Warszawa
JW 1478
Oddział I Organizacyjny Sztabu Głównego Marynarki Wojennej
Wydział X Sztabu Głównego Marynarki Wojennej
Wydział VIII Uzupełnień i Służby Wojskowej Sztabu Głównego Marynarki Wojennej
Z-e SzSG Nr 093/Org. z 12.05.1950 Gdynia
JW 1479 3.Pułk Zabezpieczenia Dowództwa Marynarki Wojennej (1976 - ) Z-e SzSG Nr 034/Org. z 26.04.1976 Gdynia-Witomino
JW 1480
Grupa Organizacyjna 15.Polowej Technicznej Bazy Remontowej (1962 - 1963)
15.Polowa Techniczna Baza Remontowa (1963)
11.Okręgowa Polowa Techniczna Baza Remontowa (1964 - 1969)
11.Polowa Techniczna Baza Remontowa (1969 - )
Z-e SzSG Nr 0138/Org. z 10.11.1962 Skwierzyna
JW 1481 7 Pułk KBW Ziemi Kieleckiej   Kielce
JW 1482 221 Batalion WOP   Gołdap
JW 1483 Sekcja Informacji 4 Samodzielnego Batalionu KBW Ziemi Rzeszowskiej   Rzeszów
JW 1486 Dowództwo 12 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza   Szczecin
JW 1488 6 Samodzielny Batalion Łączności TKN - KBW   Wałcz
JW 1489 121 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Mieszkowice
JW 1490 8 Pułk KBW   Łódź
JW 1491 19 Oddział WOP   Kętrzyn
JW 1495
Wydział I Organizacyjno-Mobilizacyjny i Uzupełnień Sztabu O.W. II
Wydział VIII Uzupełnień i Służby Wojskowej Okręgu Wojskowego II
Z-e SzSG Nr 093/Org. z 12.05.1950 Bydgoszcz
JW 1496 91.Pułk Artylerii Przeciwpancernej  nr JW wprowadzony z dniem 1.01.1958 r. Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957  
JW 1499
Dowództwo 13.Dywizji Artylerii OPL (1952 - 1961)
Dowództwo 1.Dywizji Artylerii OPL ( - 1962)
Dowództwo 1.Dywizji Artylerii OPK (1962 - )
Dowództwo 1.Śląskiej Brygady Rakietowej OP (1988 - 2011)
R-z MON Nr 075/Org. z 16.10.1952 Bytom
JW 1500 Samodzielny Batalion Szkolny (1951 - 1952) Z-e SzSG Nr 002/Org. z 08.01.1951 Lidzbark
JW 1501
24.Kompania Zabiegów Specjalnych i Rozpoznania Skażeń (1963 - 1967)
24.Kompania Chemiczna (1967 - )
Z-e SzSG Nr 0163/Org. z 29.11.1963 Brodnica (1963-1970), Komorowo (1970-)
JW 1502
12.Pułk Artylerii Pancernej (1951 - 1955)
33.Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej (1955 - 1957)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Trzebiatów
JW 1503 8.Łódzki Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - 1977) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Łódź
JW 1504
120.Okręgowy Skład Materiałów Budownictwa Wojskowego
Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych Nr 4
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1505 Dowództwo 15.Dywizji Artylerii O.P.L. (1952 - 1957) R-z MON Nr 075/Org. z 16.10.1952 Wrocław
JW 1506 3.Batalion Budowlany (1949 - 1957) R-z MON Nr 0236/Org. z 28.11.1949 Boernerowo
JW 1507 25.Warszawski Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1945 - 1951) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin (1945-1949), Szlaga (1949), Węgorzewo
JW 1509 52.Ruchomy Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0140/Org. z 01.06.1955 Modlin
JW 1511 1.Łomżyński Batalion Remontowy im. płk Mariana Raganowicza (2001 - 2012)   Łomża
JW 1512 1.Samodzielny Warszawski Zmotoryzowany Batalion Rozpoznawczy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1513 19.Bateria Artylerii Stałej (1950 - 1977) R-z MON 0111/Org. z 22.09.1950 Kołobrzeg
JW 1514 16.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - )   Olkusz
JW 1516
36.Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów
Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów Nr 5
Okręgowa Stacja Obsługi Samochodów Nr 5
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946
 
Z-e SzSG Nr 026/Org. z 21.04.1948
 
JW 1518 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 40 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Chojna
JW 1519
Lotnicze Warsztaty Remontowe Nr 1 (1946 - 1947)
Lotnicze Warsztaty Nr 1 (1947 - 1957) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 1520 Sekcja Informacji 15.Brygady Artylerii Ciężkiej (1950 - 1955) Z-e SzSG Nr 0290/Org. z 20.12.1950 Węgorzewo
JW 1521
17.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - )
17.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Libiąż Wielki
JW 1522
72.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych
Okręgowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów Nr 1
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1524
62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL ( - 1962) 
62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - ) nr JW wycofany w 1967 r.
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Poznań-Krzesiny
JW 1525 18.Dywizjon Ogniowy OPK (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0012/Org. z 09.02.1962 Kobiór
JW 1526
78.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych
Okręgowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów Nr 3
12.Składnica MPS ( - 1961)
12.Składnica MPS Lotnictwa Operacyjnego (1961 - 1970)
12.Składnica MPS (1970 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań
JW 1527
8.Pułk Pontonowy (1966 - 1967)
6.Warszawski Pułk Pontonowy (1967 - 1995)
6.Głogowski Pułk Drogowo-Mostowy (1995 - 2001)
Z-e SzSG Nr 0111/Org. z 13.09.1966 Głogów
JW 1528 Dowództwo 1.Warszawskiej Dywizji Kawalerii (1945 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Zagórze, Jabłonna-Legionowo
JW 1529
Dowództwo Lotnictwa Marynarki Wojennej (1950 - 1953)
Dowództwo 33.Dywizji Lotnictwa Marynarki Wojennej (1953 - 1957)
Dowództwo Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej (1957 - 1965)
R-z MON Nr 0130/Org. z 06.12.1950  
JW 1530
1.Centralna Składnica Uzbrojenia (1947 - 1974)
1.Składnica Uzbrojenia i Amunicji (1974 - ) 
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Regny
JW 1531
121.Warsztaty Szkolno-Remontowe Samochodów Specjalnych (1955 - 1957)
121.Warsztaty Naprawcze Samochodów Specjalnych (1957 - 1959)
41.Batalion Naprawy Samochodów Specjalnych i Szkolenia Mechaników (1959 - 1962)
41.Szkolny Batalion Mechaników Samochodów Specjalnych (1962 - 1972)
41.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych (1972 - )
Z-e SzSG Nr 0151/Org. z 16.06.1955 Toruń, Tomaszów Mazowiecki
JW 1532 Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwpancernej nr 9 (1963 - ) Z-e SzSG Nr 0151/Org. z 30.10.1963 Gniezno
JW 1534 2.Pułk Ułanów R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1535 15.Batalion Budowlany (1951 - 1955) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951 Susz
JW 1536
121.Okręgowy Skład Materiałów Pędnych
Okręgowy Skład MPS nr 4 ( - 1951)
5.Okręgowy Skład MPS (1951 - )
5.Okręgowa Składnica MPS ( - 1981)
5.Skład MPS (1981 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław
JW 1537 109.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1953) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Chełmno, Grudziądz
JW 1539
61.Okręgowy Skład Artyleryjski
Okręgowy Skład Uzbrojenia Artyleryjskiego Nr 5
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1540
47.Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego (1963 - 1974)
47.Szkolny Pułk Śmigłowców (1974 - )
Z-e SzSG Nr 09/Org. z 16.02.1963 Modlin (1963-1976), Nowe Miasto (1976-)
JW 1541
5.Brygada Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Krakowskiej (1967 - 1978)
5.Podhalańska Brygada Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Krakowskiej (1978 - 1989)
5.Pułk Strzelców Podhalańskich Ziemi Krakowskiej (1989 - )
Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Kraków
JW 1543
114.Okręgowy Magazyn Inżynieryjny
Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego Nr 4
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1544
Okręgowy Magazyn i Warsztat Łączności Nr 4 (1950 - 1951)
4.Okręgowy Magazyn Łączności (1951 - )
4.Okręgowy Magazyn i Warsztaty Łączności ( - 1968)
4.Okręgowe Warsztaty Remontowe Sprzętu Łączności (1968 - )
Z-e SzSG Nr 038/Org. z 21.02.1950 Wrocław
JW 1545 25.Szkolny Batalion Samochodowy (1951 - 1958) R-z MON Nr 0132/Org. z 28.12.1950 Giżycko, Gołdap
JW 1546
116.Okręgowy Skład Artyleryjski
Okręgowy Skład Uzbrojenia i Warsztaty Remontowe Nr 4
9.Okręgowy Skład Uzbrojenia
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Jastrzębie Śląskie
JW 1547
1 Centralna Składnica Sprzętu Pancernego (1946 - 1973) nr JW nadany 1.01.1958 r.
1 Centralna Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - )
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Gałkówek
JW 1548 31.Samodzielna Transportowo-Szkolna Kompania Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1549
Grupa Organizacyjna Brygady Artylerii (1964 - 1968)
36.Brygada Artylerii (1968 - )
3.Brygada Artylerii ( - 1992)
3.Pułk Rakiet (1992 - 2001)
Z-e SzSG Nr 035/Org. z 28.02.1964 Biedrusko
JW 1550
35.Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1955 - 1957)
35.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1957 - 1967)
1.Batalion Remontowy (1967 - )
R-z MON 0057/Org z 19.09.1955 Zambrów, Legionowo, Giżycko
JW 1552 81.Dywizjon Dowodzenia Obrony Powietrznej ( - 2011)   Bytom
JW 1554 ORP "Zetempowiec" (1950 - 1957) nr anulowany w 1951 r. R-z MON 0125/Org. z 22.11.1950 Gdynia
JW 1555 Wydział Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego Z-e SzSG Nr 050/Org. z 19.07.1949 Warszawa
JW 1556 Wydział Informacji Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 4    Dęblin
JW 1557 5.Centralne Laboratorium Paliw Płynnych (1962 - 1975) Z-e SzSG Nr 059/Org. z 28.05.1962 Warszawa
JW 1558 Opatowski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1974) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Opatów
JW 1559 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich Marynarki Wojennej (1954 - 1963) nr anulowano 1.02.1955 r. Z-e SzSG Nr 0230/Org. z 29.09.1954  
JW 1560 83.Dywizjon Dowodzenia Obrony Powietrznej ( - 2011)   Warszawa
JW 1562
48.Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów
Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów Nr 2
Okręgowa Stacja Obsługi Samochodów Nr 2
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946
 
Z-e SzSG Nr 026/Org. z 21.04.1948
 
JW 1563
47 Okręgowy Skład Artyleryjski
Okręgowy Skład Uzbrojenia i Warsztaty Remontowe Nr 1
7 Okręgowy Skład Uzbrojenia (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1564
3.Samodzielny Pułk Artylerii OPL "SK" (1957 - 1962) nr JW wprowadzony 1.01.1958 r.
3.Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1962 - )
77.Samodzielny Pułk Artylerii OPK ( - 1972)
77.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1972 - 1976)
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Zgierz
JW 1567 109.Okręgowy Skład Materiałów Budownictwa Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1568 Wydzielona Grupa Nr 2 Kierownictwa Budowy Lotnisk Nr 1 (1951 - 1952) Z-e SzSG Nr 0288/Org. z 19.12.1950 Malbork
JW 1569 27.Pułk Artylerii Samochodowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1570
36.Batalion Obsługi Lotniska (1950 - )
36.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
36.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1960)
36.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1979)
36.Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Bydgoszcz, Goleniów
JW 1571
Centralna Baza Zaopatrzenia Intendenckiego ( - 1961) nr JW wprowadzony 1.01.1958 r.
20 Centralna Składnica Intendencka (1961 - 1974)
20 Składnica Intendencka (1974 - 1976)
9 Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1977 - )
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Łódź
JW 1572 9.Pułk Piechoty ( - 1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Piła
JW 1573
1.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1951 - 1965)
1.Dywizjon Artylerii (1965 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Trzebiatów
JW 1575 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 42 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Szczecin
JW 1576 28.Pułk Artylerii Samochodowej ( - 1947)
28.Pułk Artylerii Pancernej "SU-85" (1947 - 1949)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1577 18.Batalion Budowlany (1951 - 1953) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951  
JW 1578
4.Samodzielny Pułk Ciężkich Czołgów ( - 1947)
4.Pułk Czołgów Ciężkich KPanc (1947 - 1951)
4.Pułk Czołgów Ciężkich KZ (1951 - 1955)
32.Pomorski Batalion Czołgów Ciężkich i Artylerii Pancernej (1955 - 1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lębork
JW 1579 Grupa Konserwacyjna Marynarki Wojennej (1962 - 1968) Z-e SzSG Nr 037/Org. z 11.04.1962 Przytor
JW 1583
1.Myśliwski Pułk Lotniczy ( - 1950)
1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950 - 1962)
1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Mińsk Mazowiecki
JW 1584 24.Batalion Pracy (1951 - 1956) R-z MON Nr 073/Org. z 21.09.1951 Świdnica, Jawor
JW 1585 Inowrocławski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Inowrocław
JW 1586 Dowództwo 5.Saskiej Dywizji Piechoty ( - 1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Międzyrzecz, Sulęcin
JW 1587
29.Batalion Elektrotechniczny (1951 - 1957)
37.Batalion Saperów (1957)
4.Batalion Saperów (1957 - 1988)
4.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1988 - )
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Dęblin, Sandomierz
JW 1589 Ruchoma Baza Zaopatrzenia Okrętów (1965 - 1972) Z-e SzSG Nr 07/Org. z 20.02.1965 Gdynia-Oksywie
JW 1590 1.Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1977 - ) Z-e SzSG Nr 032/Org. z 06.07.1977 Białystok
JW 1594 15.Pułk Piechoty ( - 1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Skwierzyna
JW 1595 Wydział Informacji Nr 18 (1949) R-z MON Nr 00109/Org. z 28.05.1949 Lublin
JW 1596
5.Szkolny Batalion Czołgów (1951 - 1957)
17.Batalion Rozpoznawczy (1957 - 1961)(1970 - 1989)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Elbląg
JW 1597
16 Pułk Piechoty ( - 1957)
16 Kołobrzeski Batalion Powietrzno-Desantowy (1957 - 1989) numer JW anulowano w 1958 roku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 1598
6.Pułk Piechoty ( - 1956)
6.Pułk Zmechanizowany (1956 - 1989) numer JW anulowano w 1958 roku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Częstochowa
JW 1599
5.Kompania Obserwacyjno-Meldunkowa ( - 1955)
5.Samodzielna Kompania Radiotechniczna (1955 - ) 
5.Samodzielny Batalion Radiotechniczny ( - 1963)
5.Batalion Rozpoznania Radiolokacyjnego (1963 - 1968)
5.Batalion Radiotechniczny (1968 - 1973)
5.Pułk Radiotechniczny (1973 - )
Z-e SzSG Nr 0327/Org. z 05.12.1951 Łódź, Zgierz
JW 1600
Departament Żywnościowy Głównego Kwatermistrzostwa (1950 - ) numer JW anulowano w 1950 roku
R-z MON Nr 039/Org. z 28.04.1950 Warszawa
JW 1601 19.Dywizjon Techniczny OPK (1962 - )   Gliwice
JW 1604 34.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Słupsk
JW 1605 Oddział Szkolenia poza Wojskiem (1951 - 1961) Z-e SzSG Nr 043/Org. z 29.04.1959  
JW 1606
Dowództwo 19.Dywizji Zmechanizowanej (1951 - 1955)
Dowództwo 19.Dywizji Pancernej (1955 - 1957)
Dowództwo 5.Saskiej Dywizji Pancernej (1957 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Torzym Lubuski, Gubin
JW 1607
40.Pułk Zmechanizowany (1951 - )  nr JW wprowadzony 1.01.1958 r.
25.Pułk Zmechanizowany
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Bolesławiec (-1962), Opole (1962-)
JW 1608
Wydział Informacji nr 97 (1950)
Wydział Informacji Garnizonu Katowice (1950 - 1951)
R-z MON Nr 046/Org. z 23.05.1950 Katowice
JW 1610
66.Pułk Piechoty (1951 - 1955)
66.Pułk Zmechanizowany (1955 - 1957)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Olsztyn
JW 1611
11.Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża (1965 - 1974)
Z-e SzSG Nr 07/Org. z 20.02.1965 Hel
JW 1612
Samodzielny Batalion Łączności Okręgu Wojskowego IV
4.Okręgowy Batalion Łączności
4.Liniowy Batalion Łączności (1950 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław
JW 1615 Dowództwo 2.Warszawskiej Dywizji Piechoty im.H.Dąbrowskiego ( - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kielce, Częstochowa
JW 1616
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 55.Pułku Lotnictwa Transportowego (1963)
55.Pułk Lotnictwa Transportowego (1963 - 1967)
13.Pułk Lotnictwa Transportowego (1967 - )
Z-e SzSG Nr 03/Org. z 04.01.1963 Kraków-Balice
JW 1617 10.Batalion Budowlany (1950 - 1953) R-z MON 0108/Org. z 20.09.1950  
JW 1618 Łowicki Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Łowicz
JW 1619 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 44 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Trzebierz
JW 1621 17.Batalion Budowlany (1951 - 1957) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951  
JW 1622 35.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Koszalin
JW 1623
111.Okręgowy Skład Materiałów Budownictwa Wojskowego
Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych Nr 5
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1626 1.Samodzielny Pluton Radiowo-Nawigacyjny R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1628
1.Samodzielny Batalion Samochodowo-Transportowy
Kompania Samochodowa Dowództwa Lotnictwa (1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1630 Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego Nr 5 (1950 - ) Z-e SzSG Nr 046/Org. z 16.03.1950 Dębica
JW 1631 Dowództwo 22.Brygady Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1955) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Kwidzyn
JW 1632 1.Batalion Obsługi Lotniskowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1633
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów Nr 36 (1951 - 1955)
36.Ruchomy Warsztat Remontu Samochodów (1955 - 1957)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Sulęcin
JW 1634 2.Batalion Obsługi Lotniskowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1635
12.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
12.Batalion Pracy (1953 - )
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Jaworzno
JW 1636
9.Pomorski Pułk Pontonowy Wojsk Obrony Wewnętrznej (1966 - 1972)
9.Pomorski Pułk Pontonowy (1972 - 1983)
9.Pułk Pontonowo-Techniczny Obrony Terytorialnej (1983 - 1989)
9.Ośrodek Przechowywania Sprzętu (1989 - )
Z-e SzSG Nr 0111/Org. z 13.09.1966 Chełmno
JW 1637 4.Batalion Obsługi Lotniskowej ( - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 1638 32.Batalion Radiotechniczny (1973 - ) Z-e SzSG Nr 061/Org. z 11.09.1973 Szczawno
JW 1640
22.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - )
3.Pułk Przeciwlotniczy im. płk Włodzimierza Ludwiga (1995 - 2010)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecin
JW 1642 35.Batalion Radiotechniczny (1973 - ) Z-e SzSG Nr 061/Org. z 11.09.1973 Pietrzykowice
JW 1643
Centrum Wyszkolenia Weterynarii (1945 - 1947)
Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych (1947 - 1951) nr anulowano 1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Zamień, Puławy
JW 1645 7.Batalion Obsługi Lotniskowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1646 Okręt Pomocniczy Broni Podwodnej "Żyroskop" (1953 - 1954) Z-e SzSG Nr 0117/Org. z 26.02.1953 Gdynia-Oksywie
JW 1647 40.Samodzielna Transportowo-Szkolna Kompania Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1648 6 Batalion Obrony Wybrzeża (1957 - 1958) R-z MON Nr 031/Org. z 19.04.1957 Gdańsk
JW 1649
4 Łużycki Pułk Saperów (1946 - 1966) nr JW wprowadzony z dn. 1.01.1958 r.
4 Łużycka Brygada Saperów (1966 - 1996)
4 Nadwarciańska Brygada Saperów (1996 - 1999)
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Gorzów Wielkopolski
JW 1652 122 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Chojna
JW 1653 9 Pomorski Pułk KBW   Bydgoszcz
JW 1655 123 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Szczecin
JW 1656
15.Składnica MPS (1956 - 1961)
15.Składnica MPS WLiOPL OK (1961 - 1962)
15.Składnica MPS (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0188/Org. z 16.10.1956 Gardeja
JW 1657
2.Sudecki Pułk Czołgów (1946 - 1952)
2.Sudecki Pułk Czołgów Średnich (1952 - 1989)
59.Sudecki Pułk Zmechanizowany (1989 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Opole
JW 1658
58.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1955)
58.Pułk Czołgów Średnich (1955 - )
60.Kartuski Pułk Czołgów Średnich ( - 1989)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Braniewo, Elbląg
JW 1659
18.Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej (1954 - 1958) nr JW wprowadzony z dn. 1.01.1958 r.
41.Batalion Czołgów Średnich (1958 - 1962)
18.Pułk Czołgów Średnich (1962 - 1990)
18.Pułk Zmechanizowany (1990 - )
Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957 Wędrzyn
JW 1660 16.Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (1954 - ) R-z MON Nr 026/Org. z 11.05.1954 Gdynia-Babie Doły
JW 1661
Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności Bazy Mar.Woj. (1962 - 1965)
12.Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża (1965 - 1974)
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 14.05.1963 Świnoujście
JW 1663 28.Dywizjon Ogniowy OPK (1963 - ) Z-e SzSG Nr 00122/Org. z 09.08.1963 Dopiewo
JW 1664 Zespół Operacyjny do spraw Radioelektronicznych (1970 - 1974) Z-e SzSG Nr 044/Org. z 14.05.1970 Warszawa
JW 1665 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 46 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Międzyzdroje
JW 1667 10.Śląski Pułk Artylerii Mieszanej im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego (1994 - 1999)   Kędzierzyn-Koźle
JW 1669 10 Wielkopolski Pułk KBW   Poznań
JW 1670 124 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Trzebież
JW 1671 8 Samodzielny Batalion Łączności TKN - KBW   Wrocław
JW 1672 Zakład Tresury Psów Służbowych WOP   Zgorzelec
JW 1674
6.Drezdeński Pułk Czołgów (1946 - 1950)
6.Drezdeński Pułk Czołgów Ciężkich Korpusu Pancernego (1950 - 1952)
6.Drezdeński Pułk Czołgów Ciężkich Korpusu Zmechanizowanego (1952 - 1955)
34.Drezdeński Batalion Czołgów Ciężkich i Artylerii Pancernej (1955 - 1958)
34.Drezdeński Batalion Czołgów Ciężkich (1958 - 1961)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław (1946-1955), Biedrusko (1955-1961)
JW 1675
Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1950 - 1955) nr JW anulowano w 1954 roku
R-z MON Nr 0130/Org. z 06.12.1950 Gdynia-Oksywie
JW 1676 68.Dywizjon Artylerii Haubic (1956 - 1957)   Grudziądz
JW 1677
Ośrodek Szkolenia Podoficerów Artylerii (1964 - 1965)
Ośrodek Szkolenia Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii (1965 - 1973)
Z-e SzSG Nr 0123/Org. z 21.10.1964 Toruń
JW 1678
8.Drezdeński Pułk Czołgów (1946 - 1955)
8.Drezdeński Pułk Czołgów Średnich (1955 - 1957)
8.Drezdeński Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej (1957 - 1962) nr JW anulowano w 1958 roku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Żagań
JW 1679
55.Budowlano-Eksploatacyjny Batalion Łączności OPL (1951 - 1954)
16.Pułk Łączności Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1954 - 1957)
R-z MON Nr 025/Org. z 03.03.1951 Łowicz, Skierniewice, Warszawa-Pyry
JW 1680
22.Polowa Techniczna Baza Remontowa /Przeciwlotnicza/ (1975 - )
22.Polowa Techniczna Baza Przeciwlotnicza ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 051/Org. z 03.07.1975 Skwierzyna
JW 1682 3.Batalion Obsługi Lotniskowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1683 17.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1684 Szefostwo Techniki i Uzbrojenia Marynarki Wojennej (1953 - 1955) nr JW anulowano w 1953 roku R-z MON Nr 0010/Org. z 22.01.1953 Gdynia
JW 1685 18.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1686 71.Batalion Drogowy (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Brzeg
JW 1687 42.Okręgowy Skład Łączności R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1688 24.Batalion Budowlany (1951 - 1957) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951 Słupsk
JW 1689 Zarząd III Operacyjny OTK Sztabu Generalnego WP (1964 - 1967) Z-e SzSG Nr 042/Org. z 31.03.1964 Warszawa
JW 1690 2.Podlaska Brygada Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - 1976) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Białystok
JW 1691
72.Dywizjon Ogniowy OPK (1978 - )
72.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 021/Org. z 30.03.1978 Oświęcim
JW 1692
73.Pułk Artylerii Haubic (1945 -
73.Pułk Artylerii Ciężkiej ( - 1951)
73.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1953)
25.Brygada Artylerii Haubic (1953 - 1956)
25.Brygada Artylerii Haubic Ciężkich (1956 - 1957)
102.Pułk Artylerii Haubic (1957)
1.Berliński Pułk Artylerii Haubic (1957 - 1961) nr JW anulowano w 1954 roku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Grudziądz, Bartoszyce
JW 1693 19.Batalion Budowlany (1951 - 1953) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951  
JW 1697 16.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1700 125 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Międzyzdroje
JW 1702 3 Pułk KBW Ziemi Lubelskiej   Lublin
JW 1703 9 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza   Krosno Odrzańskie
JW 1705 Wydział Informacji Brygady TKN-KBW   Warszawa
JW 1707 92 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Gubin
JW 1708 15 Pułk KBW Ziemi Opolskiej   Prudnik
JW 1709 Wydział Informacji 16 Brygady WOP   Gdańsk-Nowy Port
JW 1710 2.Centralna Składnica Sanitarna Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954  
JW 1711 45.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1969 - 1989) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 22.09.1969 Bartoszyce
JW 1712 3.Batalion Dowodzenia im. gen. broni Leona Berbeckiego (1994 - 2011)   Lublin
JW 1713 65.Okręgowy Skład Łączności R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1714 135.Pułk Artylerii Ciężkiej (1951 - 1955) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Sandomierz
JW 1715
110.Okręgowy Skład Samochodowy
Okręgowy Skład Samochodowy Nr 2
5.Okręgowa Składnica Samochodowa (1951 - 1961)
5.Okręgowa Składnica Sprzętu Samochodowego (1961 - 1973)
5.Okręgowa Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - 1977)
5.Rejonowa Składnica Techniczna (1977 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Elbląg
JW 1716 Samodzielna Kompania Gospodarcza KBW   Warszawa
JW 1717 Oficerska Szkoła KBW   Legnica
JW 1718 13 Kompania Konwojowa WBW woj. zachodniopomorskiego   -
JW 1719 Dowództwo KBW - Sztab i Oddziały Sztabu KBW   Warszawa
JW 1720 3 Batalion Ochrony WBW Warszawa   Warszawa
JW 1722 4 Samodzielny Batalion Operacyjny WBW - Gdańsk   Gdańsk
JW 1723 8 Batalion Ochrony WBW - Górno-Śląskie   Katowice
JW 1724 Oddział Organizacyjny Sztabu KBW   Warszawa
JW 1726 10 Batalion Ochrony WBW - Kielce   Kielce
JW 1727 12 Kompania Konwojowa WBW - Lublin   Lublin
JW 1728 2 Samodzielny Batalion Łączności Rządowej KBW   Kraków
JW 1729 14 Samodzielny Batalion KBW   Olsztyn
JW 1730 Samodzielny Batalion Wartowniczy MBP i Sztabu KBW   Warszawa
JW 1731 1 Kompania Konwojowa WBW - Warszawa   Warszawa
JW 1732 8 Kompania Konwojowa WBW - Kielce   Kielce
JW 1733 14 Kompania Konwojowa WBW - Poznań   Poznań
JW 1734 Kompania Wyszkolenia Kowali Podkuwaczy KBW   -
JW 1736 Poligon Artyleryjski Nr 18 (1951 - ) R-z MON Nr 039/Org. z 10.04.1951 Zaklików
JW 1737 29.Dywizjon Ogniowy OPK (1963 - ) Z-e SzSG Nr 00122/Org. z 09.08.1963 Pamiątkowo
JW 1738
71.Pułk Artylerii Ciężkiej (1946 - 1951)
21.Berlińska Brygada Artylerii Ciężkiej (1951 - 1957)
92.Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1957 - 1963)
92.Berliński Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1963 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Chełmno (1948-1967), Toruń (1967- )
JW 1739
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Poligonu Naukowo-Badawczego Wojsk Łączności (1950 - 1951)
Poligon Naukowo-Badawczy Łączności (1951)
Poligon Doświadczalno-Badawczy Łączności (1952 - 1953)
Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Łączności (1953 - ) nr JW anulowano w 1958 roku
Z-e SzSG Nr 0187/Org. z 07.09.1950 Zegrze
JW 1740 88 Batalion Łączności Dalekosiężnej (1970 - 1975) Z-e SzSG Nr 075/Org. z 10.07.1970 Kwidzyn
JW 1741 62.Batalion Remontowo-Budowlany (1976 - 1988) Z-e SzSG Nr 075/Org. z 29.11.1976 Jaromin
JW 1742 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 32 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Gubin
JW 1743 21.Batalion Budowlany (1951 - 1955) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951  
JW 1745
1.Warszawski Pułk Czołgów im.Bohaterów Westerplatte (1946 - 1955)
1.Warszawski Pułk Czołgów Średnich im.Bohaterów Westerplatte  (1955 - 1989)
100.Warszawski Pułk Zmechanizowany im.Bohaterów Westerplatte (1989 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Elbląg
JW 1746
32.Budziszyński Pułk Piechoty ( - 1949)
32.Budziszyński Zmotoryzowany Pułk Piechoty (1949 - 1950)
32.Budziszyński Pułk Zmechanizowany (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kołobrzeg
JW 1748 Gdański Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Gdańsk
JW 1750 25.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0140/Org. z 01.06.1955 Łęczyca
JW 1751
Grupa Organizacyjna 25.Warsztatów Sprzętu Uzbrojenia Lotniczego (1969 - 1972)
25.Warsztaty Uzbrojenia Lotniczego (1972 - )
Z-e SzSG Nr 036/Org. z 19.05.1969 Modlin
JW 1753 26.Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Sanok
JW 1754 11.Batalion Budowlany (1950 - 1957) R-z MON 0108/Org. z 20.09.1950  
JW 1755 6.Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Konstantego Plisowskiego (1995 - 2007)   Stargard Szczeciński
JW 1756 25.Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1757
13.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1951 - 1962)
13.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - )
13.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( - 1971)
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Łęczyca
JW 1758
Archiwum Wojska Polskiego (1949 - 1951)
Archiwum Głównego Zarządu Informacji (1951 - 1952)
R-z MON Nr 0221/Org. z 31.10.1949 Wesoła
JW 1759
Departament Wojsk Ochrony Pogranicza (1945 - 1948)
Główny Inspektorat Ochrony Pogranicza (1948 - )
Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 1760
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 39 (1951 - )
39.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów ( - 1967)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecin
JW 1761 Węzeł Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej (1953 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 03.07.1970 Gdynia
JW 1762
1 Oddział Ochrony Pogranicza
6 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lubań Śląski
JW 1763
14.Pułk Artylerii Pancernej (1951 - 1955)
30.Batalion Czołgów Ciężkich i Artylerii Pancernej (1955 - 1957)
14.Pułk Czołgów Średnich (1957 - )
51.Kościerski Pułk Czołgów Średnich ( - 1989)
51.Kościerski Pułk Zmechanizowany (1989 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Braniewo
JW 1764 Starogardzki Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1972) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Starogard Gdański
JW 1766
Oddział Inwestycji Sztabu Generalnego (1954-1955)
Zarząd Inwestycji i Budownictwa MON (1955-1957) nr JW wycofany w 1956 r.
R-z MON Nr 033/Org. z 21.06.1954
Warszawa
JW 1768
35.Pułk Piechoty
35.Terytorialny Pułk Piechoty
35.Pułk Piechoty ( - 1956)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Nysa
JW 1770 93 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Słubice
JW 1771 Oddział Kadr KBW   Warszawa
JW 1772 11 Dolnośląski Pułk KBW   Jelenia Góra
JW 1773 94 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Słońsk
JW 1777 Dowództwo 22 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza   Białystok
JW 1778
Batalion Portowy Wojsk Ochrony Pogranicza Świnoujście
125 Batalion WOP
  Świnoujście
JW 1779 Składnica Zaopatrzenia Materiałowego KBW   Łódź
JW 1780 4 Samodzielny Batalion KBW Ziemi Rzeszowskiej   Rzeszów
JW 1784
36.Łużycki Pułk Piechoty ( - 1956)
36.Łużycki Pułk Zmechanizowany (1956 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lubliniec
JW 1785 70 Pułk Piechoty (1951 - 1958) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecin
JW 1786 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 34 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Słubice
JW 1787 59.Batalion Łączności (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Torzym Lubuski, Gubin
JW 1788 Wydział WSW 2.Brygady Radiotechnicznej (1978 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 13.07.1978 Bydgoszcz
JW 1789 30.Pułk Piechoty  (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Rzeszów
JW 1792
126.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1956 - 1957)
80.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1957 - )
R-z MON Nr 0026/Org. z 04.09.1956 Suwałki
JW 1793 Rybnicki Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Rybnik
JW 1794
29.Pułk Piechoty ( - 1949)
29.Zmotoryzowany Pułk Piechoty (1949 - 1951)
29.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1963)
29.Pułk Czołgów Średnich (1963 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Żagań
JW 1796
2.Oddział Ochrony Pogranicza (1945 - 1946)
2.Poznański Oddział Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
10.Brygada Ochrony Pogranicza (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Rypin
JW 1798 10.Pułk Łączności (1950 - )   nr JW wycofano z dniem 31.12.1957 r. R-z MON Nr 052/Org. z 06.06.1950 Wrocław-Leśnica
JW 1800
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego Nr 11 (1949 - )
11.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego
11.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia ( - 1967)
R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Żary, Żagań
JW 1802 222 Batalion WOP   Sejny
JW 1803 12 Pułk KBW Ziemi Szczecińskiej   Szczecin
JW 1804 Wydział Informacji 2 Podlaskiej Brygady KBW   Białystok
JW 1805 223 Batalion WOP   Sokółka
JW 1809 224 Batalion WOP   Michałowo
JW 1810 Zarząd Informacji WOP   Warszawa
JW 1811 265 Batalion WOP   Krosno Odrzańskie
JW 1812 12.Pułk Moździerzy (1950 - 1955) R-z MON Nr 0055/Org. z 12.06.1950 Ząbkowice, Krotoszyn
JW 1813 Oddział Awaryjno-Ratowniczy Marynarki Wojennej (1950 - 1958)  R-z MON 0130/Org. z 06.12.1950  
JW 1814 30.Dywizjon Ogniowy OPK (1963 - ) Z-e SzSG Nr 00122/Org. z 09.08.1963 Murowana Goślina
JW 1815
40.Ruchomy Warsztat Remontu Samochodów (1955 - 1957)
40.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1957 - 1967)
R-z MON Nr 0057/Org. z 19.09.1955 Legionowo
JW 1816 37 Batalion Drogowy (1959) Z-e SzSG Nr 039/Org. z 21.04.1959 Dębica
JW 1819 Chorzowski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Chorzów
JW 1820
11.Składnica Intendencka (1974 - 1976)
4.Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1976 - )
Z-e SzSG Nr 04/Org. z 15.01.1974 Kraków
JW 1821 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 36 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Słońsk
JW 1823
3 Oddział Ochrony Pogranicza
8 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin
JW 1824
31.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1951 - 1958)
31.Pułk Szkolno-Bojowy OSL (1958 - 1963)
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Warszawa, Łask
JW 1826 Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Obsługi Lotniska (1956 - 1957) Z-e SzSG Nr 092/Org. z 15.05.1956 Cewice /Łebunia/
JW 1829 3.Centralna Składnica Sanitarna Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954  
JW 1830 20.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956  
JW 1831 Raciborski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Racibórz
JW 1833 7.Brygada Artylerii Haubic (1979 - ) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 08.12.1978 Toruń
JW 1835 153 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Ustka
JW 1836
4 Oddział Morski Ochrony Pogranicza
12 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Koszalin
JW 1841
30.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1955)
104.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1955 - 1957)
30.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1957 - 1967)
104.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - 1981)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Wałcz, Stargard Szczeciński
JW 1842
5 Oddział Ochrony Pogranicza
7 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kętrzyn
JW 1843 8 Samodzielny Batalion KBW Ziemi Łowickiej   Łódź
JW 1846 14 Mazurski Pancerny Pułk KBW   Olsztyn
JW 1849 Samodzielny Oddział Zwiadowczy WOP   Przemyśl
JW 1850 225 Batalion WOP   Hajnówka
JW 1851 13 Kaszubski Pułk KBW   Gdańsk
JW 1853 15 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza (1950 - 1958)   Koszalin
JW 1854 Wydział Informacji 26 Brygady WOP   Przemyśl
JW 1855 Wydział Informacji 1 Brygady WOP   Krosno Rzeszowskie
JW 1857 151 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Trzebiatów
JW 1858 Wydział Informacji 5 Brygady WOP   Kłodzko
JW 1859 Wydział Polityczny Garnizonu Sztabu KBW   Warszawa
JW 1861
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 33.Centralnej Składnicy Amunicji Wojsk Lotniczych (1953 - )
33.Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych ( - 1961)
33.Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych i OPL Obszaru Kraju (1961 - 1962)
33.Składnica Amunicji (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0401/Org. z 19.12.1953 Bezwola
JW 1862 21.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia ( - 1957) Z-e SzSG Nr 0258/Org. z 18.12.1956 Lidzbark Warmiński
JW 1863 Oddział Szkolenia Operacyjnego Sztabu Generalnego WP (1965 - ) Z-e SzSG Nr 06/Org. z 11.01.1966 Warszawa
JW 1864 65 Batalion Łączności Inspektoratu OT (1966 - 1976) Z-e SzSG Nr 097/Org. z 20.08.1966 Warszawa
JW 1867
6 Oddział Ochrony Pogranicza
11 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Białystok
JW 1868
4.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1951 - 1963)
4.Dywizjon Artylerii (1963 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Malbork
JW 1869 44.Kompania Saperów (1971 - 1977) Z-e SzSG Nr 0121/Org. z 17.11.1970 Ustronie Morskie
JW 1870 35.Batalion Łączności (1951 - 1957) R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Wałcz
JW 1871
Sekcja Informacji 14.Brygady Artylerii Ciężkiej (1948 - )
Z-e SzSG Nr 0290/Org. z 20.12.1950 Bolesławiec
JW 1873
18.Batalion Saperów (1946 - )
2.Batalion Saperów ( - 1989)
2.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1989 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Nysa
JW 1874 22.Batalion Budowlany (1951 - 1955) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951 Włodawa
JW 1875 Wydział Informacji Garnizonu Przemyśl (1955 - ) Z-e SzSG Nr 00144/Org. z 16.06.1955 Przemyśl
JW 1876 Oddział V Organizacyjno-Mobilizacyjny Inspektoratu Obrony Terytorialnej  Z-e SzSG Nr 0124/Org. z 28.09.1966  
JW 1878 14.Batalion Rozpoznawczy (1955 - 1961) R-z MON Nr 0057/Org. z 19.09.1955 Zambrów, Beniaminów, Giżycko
JW 1879 36.Brygada Zmechanizowana im. Legii Akademickiej (1998 - 2008)   Trzebiatów
JW 1881
27.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1956 - 1957)
27.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
27.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL ( - 1961)
Z-e SzSG Nr 0137/Org. z 02.08.1956 Łask
JW 1882
31.Dywizjon Ogniowy OPK (1963 - )
31.Kórnicki Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 00122/Org. z 09.08.1963 Czołowo k.Kórnika, Poznań-Ławica
JW 1883 Niszczyciel 56-AE Z-e SzSG Nr 09/Org. z 18.02.1971  
JW 1884
7.Oddział Ochrony Pogranicza
13 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Chełm Lubelski
JW 1886 105.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Kwidzyn
JW 1887 19.Batalion Saperów ( - ) nr JW anulowano w 1958 roku R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Uniesty
JW 1888 Dowództwo 7.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1951 - 1957) R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Kraków
JW 1893 20.Batalion Saperów ( - 1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łańcut
JW 1894 Batalion Wartowniczy nr 22 (1950 - ) R-z MON 0130/Org. z 06.12.1950  
JW 1895 Koniński Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Konin
JW 1896 Okręt Obrony Przeciwlotniczej "BŁYSKAWICA" (1969 - 1975) Z-e SzSG Nr 072/Org. z 09.10.1969 Gdynia
JW 1897 21.Batalion Saperów (1946 - ) nr JW anulowano w 1958 roku R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Świdnica
JW 1900 6.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - 1976)   Kraków
JW 1901
39.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1951 - 1962)
39.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Mierzęcice
JW 1902
17 Eskadra Lotnicza Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego (1957 - 1969)
17 Eskadra Lotnicza Dowództwa Wojsk Lotniczych (1969 - )
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Poznań
JW 1903 35.Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Marynarki Wojennej (1968 - ) Z-e SzSG Nr 023/Org. z 02.02.1968 Dębogórze
JW 1904 Szpital Chirurgiczny z Batalionem Uzdrowieńców (1949 - 1951) Z-e SzSG Nr 044/Org. z 14.06.1949  
JW 1906 2.Rejonowa Baza Materiałowa (2000 - 2010)   Wałcz
JW 1908 152 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Koszalin
JW 1911 Wydział Informacji 1 Brygady KBW   Góra Kalwaria
JW 1915 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 13 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Sejny
JW 1920 Samodzielny Oddział Zwiadowczy WOP   Chełm Lubelski
JW 1921
Wojskowa Stacja Doświadczalno-Badawcza Sprzętu Motoryzacyjnego (1950 - 1951)
Poligon Naukowo-Doświadczalny Wojsk Pancernych i Motoryzacji (1951)
Poligon Doświadczalno-Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacji (1952 - 1953)
Poligon Naukowo-Badawczy Sprzetu Pancernego i Motoryzacji (1953 - ) nr unieważniono 1.10.1958
Z-e SzSG Nr 092/Org. z 28.03.1951 Zielonka
JW 1922 4 Ruchoma Kompania Konserwacji Sprzętu Technicznego (1970 - ) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 03.07.1970 Lublin
JW 1923
8.Oddział Ochrony Pogranicza
15 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Przemyśl
JW 1924 20.Dywizjon Techniczny OPK (1962 - )   Olkusz
JW 1925 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 37 (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Wałcz
JW 1926 Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 30 Centralnej Składnicy Amunicji (1958 - ) Z-e SzSG Nr 017/Org. z 25.02.1958 Mosty
JW 1927 34.Bateria Artylerii Stałej (1954 - ) Z-e SzSG Nr 0197/Org. z 24.08.1954 Rozewie
JW 1929
160.Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1956 - )
160.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów
10.Batalion Remontowy ( - 1967)
  Komprachcice, Opole
JW 1930 Kaliski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Kalisz
JW 1931 96.Kompania Łączności (1970 - 1974)   Poznań
JW 1932 Wydział Informacji 5.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950 - ) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 01.07.1950 Warszawa
JW 1933 3.Rejonowa Baza Materiałowa (2000 - 2011)   Łódź
JW 1935 153 Batalion WOP   Ustka
JW 1937 Wydział Informacji 4 Brygady WOP   Gliwice
JW 1938 Dowództwo 23 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza   Chełm
JW 1940 Wydział Informacji 5 Pułku KBW Ziemi Krakowskiej   Kraków
JW 1942 231 Batalion WOP   Terespol
JW 1943 Wydział Administracyjno-Gospodarczy KBW   Warszawa
JW 1946 6.Rejonowa Baza Materiałowa (2000 - 2010)   Wrocław
JW 1948 Wydział Informacji Nr 95 (1949 - 1950) R-z MON Nr 0132/Org. z 24.06.1949 Warszawa
JW 1949
30.Batalion Obsługi Lotniska (1950 - 1953)
1.Pułk Obsługi Lotnisk (1953 - )
21.Batalion Obsługi Lotnisk typu "AO" ( - 1957)
21.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
21.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1979)
21.Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Nowy Dwór, Warszawa-Babice, Babimost
JW 1951
Grupa Przygotowawcza 31 Centralnej Składnicy Uzbrojenia ( - 1961)
31 Centralna Składnica Uzbrojenia (1961 - 1974)
31 Składnica Uzbrojenia i Amunicji (1974 - )
31 Składnica Sprzętu Uzbrojenia i Amunicji ( - 1977)
15 Rejonowa Składnica Techniczna (1977 - )
Z-e SzSG Nr 017/Org. z 25.02.1958 Krzystkowice
JW 1952 Oleśnicki Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Oleśnica
JW 1953
18.Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy Obrony Przeciwlotniczej (1955 - 1956)
18.Samodzielny Pułk Radiotechniczny (1956 - 1957)
18.Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1957 - 1970) nr JW wycofany w 1957 r.
Z-e SzSG Nr 0245/Org. z 20.10.1954 Mrzeżyno, Poznań
JW 1954
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 6 Szkolnego Pułku Samochodowego (1958)
6 Szkolny Pułk Samochodowy (1958 - )
2 Ośrodek Szkolenia Kierowców (2002 - 2011)
Z-e SzSG Nr 085/Org. z 21.08.1958 Giżycko, Ostróda
JW 1955
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 8 Szkolnego Pułku Samochodowego (1958)
8.Szkolny Pułk Samochodowy (1958 - 1986)
Centralny Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowo-Samochodowych (1986 - ) nr JW anulowano w 1988 roku
Z-e SzSG Nr 085/Org. z 21.08.1958 Trzebiatów, Chełmno
JW 1956
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 9 Szkolnego Pułku Samochodowego (1958)
9.Szkolny Pułk Samochodowy (1958 - 1987)
9.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych (1987 - )
Z-e SzSG Nr 085/Org. z 21.08.1958 Skwierzyna, Ostrów Wielkopolski
JW 1957
9 Oddział Ochrony Pogranicza
19 Brygada Ochrony Pogranicza (1948 - 1950)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 1958
40.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1951 - 1971)
40.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1971 - 1983)
40.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1983 - )
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Mierzęcice, Świdwin
JW 1959 32.Dywizjon Techniczny OPK (1963 - ) Z-e SzSG Nr 00122/Org. z 09.08.1963 Biedrusko
JW 1960 Grupa Organizacyjna 23.Centralnej Składnicy Sprzętu Łączności (1966 - ) Z-e SzSG Nr 0107/Org. z 09.09.1966 Piła
JW 1961 7.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1974 - ) Z-e SzSG Nr 029/Org. z 12.03.1974 Hel
JW 1962 Wydział WSW 3.Brygady Radiotechnicznej (1978 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 13.07.1978 Wrocław
JW 1963
41.Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów
Wasztat Remontu Saochodów Wojsk Lotniczych
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1965 Dowództwo Okręgu Artyleryjskiego Poligonu Okręgu Wojskowego II R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1966
75.Dywizjon Ogniowy OPK (1978 - )
75.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 021/Org. z 30.03.1978 Przezchlebie, Gliwice
JW 1968
Dowództwo Artyleryjskiego Poligonu Okręgu Wojskowego IV
17.Poligon Artyleryjski ( - 1956)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Muszak
JW 1969 Dowództwo 15.Dywizji Lotnictwa Bombowego (1951 - 1963) R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Bydgoszcz, Modlin (-1958), Powidz (1958-1963)
JW 1973
Dowództwo Artyleryjskiego Poligonu Okręgu Wojskowego V (1945 - 1947)
Okręgowy Poligon Artyleryjski Nr 5 (1947)
Centralny Poligon Artyleryjski Nr 5 (1947 - 1951)
Okręgowy Poligon Artyleryjski Nr 5 (1951 - 1953)
5.Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski - Dęba (1957 - 1967) nr anulowany 1.08.1958
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Dęba
JW 1974 33.Pułk Lotnictwa Bombowego (1951 - ) R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Bydgoszcz
JW 1975
48.Batalion Łączności (1950 - 1989)
48.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1989 - )
R-z MON Nr 06/Org. z 26.01.1950 Bytom, Gliwice, Nysa
JW 1976 42.Pułk Szkolno-Treningowy Lotnictwa Mieszanego (1955)   Dęblin
JW 1978
14 Kołobrzeski Pułk Piechoty ( - 1962)
14 Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany (1962 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Tarnów
JW 1979 Świdnicki Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Świdnica
JW 1980
54.Batalion Łączności (1950 - )
27.Batalion Łączności 
R-z MON Nr 06/Org. z 26.01.1950 Olsztyn
JW 1981 23.Kołobrzeski Dywizjon Artylerii Armat ( - 1985) Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Zgorzelec
JW 1982
1.Samodzielna Lotnicza Eskadra Kierowania Ogniem Artylerii (1951 - 1955)
1.Samodzielna Eskadra Lotnictwa Artyleryjskiego (1955 - 1957)
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Modlin, Bydgoszcz, Inowrocław
JW 1983 12.Pułk Radioliniowo-Kablowy (1972 - 2001) Z-e SzSG Nr 08/Org. z 25.02.1972 Świecie
JW 1986
Dowództwo Artyleryjskiego Poligonu Okręgu Wojskowego VI ( - 1946)
Dowództwo Artyleryjskiego Poligonu Okręgu Wojskowego III (1946 - 1947)
Okręgowy Poligon Artyleryjski Nr 3 (1947 - 1948)
Centralny Poligon Artyleryjski Nr 6 (1948 - 1951)
Poligon Artyleryjski Nr 6 (1951 - 1954)
6.Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski Wędrzyn (1957 - 1967)
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn (1967 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wędrzyn
JW 1987
7 Kołobrzeski Pułk Piechoty ( - 1962)
7 Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany (1962 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Lublin
JW 1990
Dowództwo 5.Brygady Przeciwdesantowej (1951 - 1955)
Dowództwo 5.Brygady Obrony Wybrzeża (1955 - 1958)
Z-e SzSG Nr 0278/Org. z 24.11.1954 Gdańsk
JW 1991 5 Kołobrzeski Pułk Artylerii Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Chełm
JW 1993 Dowództwo 10.Brygady Lotniczo-Technicznej (1951 - 1957) R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Grudziądz
JW 1994
Dowództwo Artyleryjskiego Poligonu Okręgu Wojskowego I (1945 - 1946)
Dowództwo Artyleryjskiego Poligonu Nr 4 (1946 - 1947)
Centralny Poligon Artyleryjski Nr 3 (1947 - 1954)
3.Centralny Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski - Orzysz (1957 - 1967) nr anulowany 1.08.1958
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Orzysz
JW 1996 Zielonogórski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Zielona Góra
JW 1997
Dowództwo Lotnictwa Wojska Polskiego ( - 1947)
Dowództwo Wojsk Lotniczych (1947 - 1954) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 1998 14.Kompania Rurociągów Przeprawowych (1972 - ) Z-e SzSG Nr 012/Org. z 26.02.1972 Radnica
JW 1999 33.Batalion Obsługi Lotniska (1951 - ) R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Warszawa
JW 2000 Jednostka Wojskowa nr 2000    
JW 2002
34.Batalion Obsługi Lotniska (1951 - )
34.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
34.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
34.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1973)
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Mierzęcice
JW 2003
5 Dywizjon Artylerii (1957 - 1967)
5 Dywizjon Artylerii Mieszanej (1967 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Kraków
JW 2004 9.Batalion Budowlany (1950 - 1957) R-z MON Nr 02/Org. z 18.01.1950 Trzebiatów
JW 2006
60.Batalion Medyczny (1963 - 1981)
60.Batalion Medyczny - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (1981 - )
11.Batalion Medyczny im. gen. bryg. prof. Mariana Garlickiego (1997 - 2007)
Z-e SzSG Nr 057/Org. z 08.04.1963 Żary
JW 2007 14 Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego (1971 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 13.09.1971 Słupsk
JW 2008 4.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1957) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Skierniewice
JW 2009 Centralna Składnica Sprzętu Służby Komunikacji Wojskowej (1974 - ) Z-e SzSG Nr 04/Org. z 15.01.1974 Białystok
JW 2013
2.Szkolny Pułk Samochodowy
Oficerska Szkoła Samochodowa (1948 - 1967) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Piła
JW 2014 166 Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia (1957 - 1967) R-z MON Nr 0025/Org. z 02.04.1957 Lublin
JW 2015
16.Samodzielny Pułk Czołgów (1951 - )
25.Pułk Czołgów Średnich
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecin
JW 2016
5.Pułk Łączności (1951 - 1967)
1.Pułk Łączności (1967 - 1976)
2.Brygada Łączności (1976 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Warszawa, Wałcz
JW 2017 Wydział Informacji 8.Dywizji Lotnictwa Szturmowego (1950 - ) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 01.07.1950 Warszawa
JW 2018 1.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - 1990) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Katowice-Wełnowiec
JW 2019 Żagański Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1971) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 17.10.1966 Żagań
JW 2021 34.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej ( - 1956)   Gliwice
JW 2022 18.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Siedlce
JW 2026 19.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Skierniewice
JW 2028 Dowództwo 2.Dywizji Szturmowej Lotnictwa (1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 2033
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 9.Składu MPS (1956 - 1957)
9.Okręgowa Składnica MPS (1957 - 1964)
9.Centralna Składnica MPS (1965 - 1971)
9.Okręgowa Składnica MPS (1971 - )
Z-e SzSG Nr 0149/Org. z 20.08.1956 Niedźwiedź
JW 2034
Dowództwo 3.Pomorskiej Dywizji Piechoty im.R.Traugutta ( - 1962)
Dowództwo 3.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im.R.Traugutta (1962 - 1988)
Komenda 3.Bazy Materiałowo-Technicznej (1988 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Lublin
JW 2036 2.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - 1972) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Katowice-Wełnowiec
JW 2037
Węzeł Łączności Sztabu Generalnego i Ministerstwa Obrony Narodowej (1945 - 1947)
Węzeł Łączności Sztabu Generalnego (1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2038 12.Batalion Budowlany (1950 - 1955) R-z MON 0108/Org. z 20.09.1950 Oleśnica
JW 2040 54.Kompania Dowozu MPS Wojsk OPK (1969 - ) Z-e SzSG Nr 042/Org. z 24.05.1969 Książenica
JW 2042 20.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Sandomierz
JW 2045 36.Batalion Łączności (1949 - ) R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Kalisz, Krosno Odrzańskie
JW 2046
35.Batalion Obsługi Lotniska (1951 - )
35.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BT" 
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Przasnysz, Inowrocław
JW 2047
7 Okręgowy Skład Uzbrojenia  
2 Rejonowa Składnica Techniczna (1976 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Pomiechówek
JW 2048 1.Brygadowy Punkt Zaopatrzenia /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - 1990) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Makoszowy
JW 2049 55.Kompania Dowozu MPS Wojsk OPK (1969 - ) Z-e SzSG Nr 042/Org. z 24.05.1969 Olkusz
JW 2050 Sekretariat Komitetu Obrony Kraju (1969 - )   Z-e SzSG Nr 014/Org. z 27.03.1982 Warszawa
JW 2054 21.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Tomaszów Mazowiecki
JW 2057 22.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - 1976) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Białobrzegi
JW 2058 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 15 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Makowlany
JW 2059 16 Kołobrzeski Batalion Powietrzno-Desantowy (1957 - ) Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Kraków
JW 2060
14.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
14.Batalion Pracy (1953 - )
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Lędziny
JW 2061 3.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - ) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Radzionków
JW 2062 57.Kompania Dowozu MPS Wojsk OPK (1969 - ) Z-e SzSG Nr 042/Org. z 24.05.1969 Wejherowo
JW 2064
Baza Pływająca - Okręt Pomocniczy "Motława" (1950 - 1952)
Baza Pływająca Dowództwa Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1952 - 1955)
Baza Pływająca Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1955 - )
Baza Pływająca Okrętów ( - 1966)
Z-e SzSG Nr 0129/Org. z 01.07.1950 Gdynia
JW 2065
37.Batalion Obsługi Lotniska (1951 - )
37.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
37.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
37.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1973)
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Gdańsk, Słupsk
JW 2066
1 Berliński Pułk Artylerii Haubic ( - 1961)
1 Pułk Artylerii (1961 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Bartoszyce
JW 2067
4.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - 1990)
Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Zabrze-Wschód, Gliwice, Zabrze-Makoszowy, Tychy
JW 2068 58.Kompania Dowozu MPS Wojsk OPK (1969 - ) Z-e SzSG Nr 042/Org. z 24.05.1969 Biedrusko
JW 2069 13.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Warszawskiej Brygady OT/ (1980 - 1989) Z-e SzSG Nr 03/Org. z 24.01.1980 Warszawa
JW 2070 232 Batalion WOP   Włodawa
JW 2074 233 Batalion WOP   Hrubieszów
JW 2075 11 Samodzielny Batalion Łączności TKN-KBW   Katowice
JW 2079 234 Batalion WOP   Tomaszów Lubelski
JW 2082 Magazyn Rezerwowy KBW   Warszawa
JW 2084 67.Okręgowy Skład Łączności R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2085
30 Pułk Piechoty ( - 1962)
30 Pułk Zmechanizowany (1962 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Rzeszów
JW 2086 5.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - 1972) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Sosnowiec-Milowice
JW 2087 10.Batalion Rozpoznawczy (1956 - 1961) R-z MON Nr 0026/Org. z 04.09.1956 Nysa
JW 2089
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 20.Składu MPS (1956 - )
20.Centralna Składnica MPS ( - 1964)
20.Okręgowa Składnica MPS (1965 - )
Z-e SzSG Nr 0149/Org. z 20.08.1956 Marcinkowo
JW 2091 6.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - 1989) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Makoszowy
JW 2093 23.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Zegrze
JW 2094
76.Dywizjon Ogniowy OPK (1979 - )
76.Poznański Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 041/Org. z 20.08.1979 Poznań-Ławica
JW 2095 12.Batalion Obrony Terytorialnej /Warszawskiej Brygady OT/ (1980 - 1989) Z-e SzSG Nr 03/Org. z 24.01.1980 Warszawa
JW 2096
21 Pułk Moździerzy (1950 - 1951)
21 Samodzielny Pułk Moździerzy (1951 - 1953)
27 Brygada Moździerzy (1953 - )
27 Brygada Moździerzy Ciężkich ( - 1956)
Dowództwo 6 Warszawskiej Brygady Artylerii Przełamania im. Józefa Bema (1956 - )(nr unieważniony 1.11.1958)
R-z MON Nr 081/Org. z 24.07.1950 Bartoszyce, Chełmno, Grudziądz
JW 2097
54.Batalion Obsługi Lotniska (1951 - )
54.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BT" 
54.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" ( - 1960)
54.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1969)
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Modlin, Piła
JW 2099
7.Batalion Drogowo-Mostowy Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - 1974)
7.Batalion Inżynieryjno-Drogowy Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1974 - 1990)
Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Gliwice
JW 2100
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów Nr 12 (1949 - )
12.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów ( - 1967)
R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Żary, Żagań
JW 2101 15.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Warszawskiej Brygady OT/ (1980 - 1990) Z-e SzSG Nr 03/Org. z 24.01.1980 Warszawa
JW 2104 1 Samodzielny Batalion TOPL KBW   Warszawa
JW 2105 Oddział Finansowy WOP   Warszawa
JW 2106
3.Karpacka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza
26 Brygada WOP
  Nowy Sącz
JW 2107 Wydział Informacji 14 Samodzielnego Batalionu KBW   Olsztyn
JW 2109 261 Batalion WOP   Lubaczów
JW 2111 Wydział Informacji 6 Śląskiej Brygady KBW   Katowice
JW 2112 43.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Malbork
JW 2113
74.Pułk Artylerii Haubic
74.Pułk Artylerii Ciężkiej ( - 1951)
74.Pułk Artylerii Haubic (1951 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Grudziądz
JW 2114 23 Batalion Budowlany (1951 - 1956) R-z MON Nr 027/Org. z 12.03.1951 Strzelce Opolskie
JW 2115 Dowództwo 8.Dywizji Artylerii (1957 - 1961) Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Bemowo Piskie, Giżycko
JW 2116 14 Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Warszawskiej Brygady OT/ (1980 - 1990) Z-e SzSG Nr 03/Org. z 24.01.1980 Warszawa
JW 2118
56.Batalion Obsługi Lotniska (1951 - )
56.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
56.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1960)
56.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1973)
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki
JW 2119 8.Batalion Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1964 - 1989) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 07.02.1964 Borynia
JW 2120 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 17 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Michałowo
JW 2121
58.Batalion Obsługi Lotniska (1951 - 1956)
2.Pułk Obsługi Lotnisk (1956 - 1960)
2.Pułk Zaopatrzenia (1960 - 1976)
R-z MON Nr 0036/Org. z 07.04.1951 Bydgoszcz, Modlin
JW 2122
8.Bydgoski Pułk Piechoty ( - 1962)
8.Bydgoski Pułk Zmechanizowany (1962 - 1988)
8.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1988 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Hrubieszów
JW 2123
42.Centralne Warsztaty Remontu Samochodów Osobowych
2.Centralny Warsztat Remontu Samochodów
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2124 3.Szkolny Pułk Czołgów ( - 1948) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2125
31.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1950 - 1957)
31.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1961)
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Poznań, Sochaczew
JW 2126 23.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2127
48.Okręgowe Warsztaty Artyleryjskie
Okręgowy Skład Uzbrojenia i Warsztat Remontowy Nr 7
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2128 20.Samodzielny Pułk Czołgów (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Stargard Szczeciński
JW 2129
Dowództwo 12.Łużyckiej Brygady Artylerii (1945 - 1947)
Dowództwo 12.Łużyckiej Brygady Artylerii Ciężkiej (1947 - 1951)
Dowództwo 8.Dywizji Artylerii Przełamania (1951 - 1957)
Dowództwo 8.Dywizji Artylerii (1957 - 1961) (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Orzysz, Bemowo Piskie, Giżycko
JW 2130 Centralna Składnica Sprzętu i Materiałów Inżynieryjno-Budowlanych (1964 - ) Z-e SzSG Nr 092/Org. z 27.07.1964 Ełk
JW 2131
18.Batalion Przeciwdesantowy (1951 - 1956)
18.Batalion Szkolny (1956 - 1958)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Kołobrzeg
JW 2132
953.Magazyn Intendentury
Magazyn Intendentury Wojsk Lotniczych
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2133
24.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1967)
24.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - 1981)
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Lubliniec
JW 2134 8 Bydgoski Pułk Piechoty (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Hrubieszów
JW 2135 6.Batalion Budowlany (1950 - 1957) R-z MON Nr 02/Org. z 18.01.1950 Kwidzyn
JW 2136 106.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1955) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Prabuty, Kwidzyn
JW 2137 3 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej  (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946
Hrubieszów
JW 2138 Dowództwo 16.Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1963) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Koszalin
JW 2139
6.Samodzielna Eskadra Transportowo-Lotnicza
6.Rządowa Eskadra Transportowa
Specjalny Pułk Lotniczy (1947 - )
36.Specjalny Pułk Lotniczy ( - 1955)
36.Samodzielny Specjalny Pułk Lotniczy (1956 - 1974)
36.Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy (1974 - 2011)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa-Okęcie
JW 2140 3 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej ( - 1962) Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Hrubieszów
JW 2141
9.Batalion Obrony przed Bronią Masowego Rażenia (1965 - 1966)
Kozielski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1972)
Z-e SzSG Nr 013/Org. z 10.03.1965 Koźle
JW 2142 Oddział II Wywiadowczy Sztabu Generalnego W.P. nr unieważniono w 1948 r. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2143 29.Samodzielny Szkolny Batalion Artylerii Pancernej (1951 - 1957) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Braniewo
JW 2144
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia SD MON (1967)
Dowództwo Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON (1967 - )
Z-e SzSG Nr 031/Org. z 08.03.1967 Warszawa
JW 2145 Oddział I Organizacyjno-Mobilizacyjny Sztabu Generalnego W.P. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2146 1 Batalion Łączności  Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Legionowo
JW 2147 37.Dywizjon Ogniowy OPK (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0146/Org. z 13.10.1967 Glicko
JW 2148 43.Eskadra Lotnicza (1975 - ) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 28.12.1974 Bydgoszcz
JW 2150 Zarząd Polityczno-Wychowawczy KBW   Warszawa
JW 2151 2 Batalion Ochrony WBW - Poznań   Poznań
JW 2152 Samodzielna Kompania Operacyjna Pułku Szkolnego KBW   Szczytno
JW 2153 Wojska Bezp.Wewnętrznego woj.poznańskiego   Poznań
JW 2154 11 Batalion Ochrony WBW - Rzeszów   Rzeszów
JW 2155 6 Batalion Ochrony Kolei   Rzeszów
JW 2156 Samodzielny Batalion Operacyjny WBW pomorskiego   Bydgoszcz
JW 2157 4 Batalion Ochrony WBW - Łódź   Łódź
JW 2158 8 Pułk KBW   Łódź
JW 2159 5 Kompania Konwojowa WBW - Rzeszów   Rzeszów
JW 2160 7 Kompania Konwojowa WBW - Białystok   Białystok
JW 2161 14 Batalion Ochrony WBW - Zachodnio-Pomorskie   -
JW 2162 14 Zgrupowanie Manewrowe KBW   Olsztyn
JW 2163 10 Samodzielny Batalion Operacyjny WBW - Lublin   Lublin
JW 2164
4 Pułk KBW
WBW woj.rzeszowskiego
  Rzeszów
JW 2165
III Brygada KBW
WBW woj.lubelskiego
  Lublin
JW 2166 8 Samodzielny Batalion Operacyjny WBW - Kielce   Kielce
JW 2167 2 Batalion Ochrony Kolei WBW - Warszawa   Warszawa
JW 2168 3 Kompania Konwojowa WBW - Łódź   Łódź
JW 2169 Centralny Szpital KBW   Warszawa
JW 2170 11 Kompania Konwojowa WBW - Olsztyn   Olsztyn
JW 2171 9 Batalion Ochrony WBW - Gdańsk   Gdańsk
JW 2172 5 Batalion Ochrony Kolei WBW Dolnośląskie   Wrocław
JW 2173 4 Kompania Konwojowa WBW - Gdańsk   Gdańsk
JW 2174 WBW woj.zachodniopomorskie   Szczecin
JW 2175 5 Batalion Ochrony WBW- Pomorskie   Bydgoszcz
JW 2176 10 Kompania Konwojowa WBW - Lublin   Lublin
JW 2177 WBW woj.dolnośląskie   Wrocław
JW 2178 WBW woj. Warszawa   Warszawa
JW 2180 80.Kompania Samochodowa (1951 - 1988) Z-e SzSG Nr 047/Org. z 26.10.1981 Warszawa
JW 2183 Oddział V Szyfrowy Sztabu Generalnego W.P. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2184
56.Centralny Skład Amunicji Artyleryjskiej (1945 - 1946)
3.Centralny Skład Amunicji Artyleryjskiej (1946 - 1947)
2.Centralna Składnica Amunicji (1947 - 1952)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Dęblin-Stawy
JW 2185
17.Okręgowy Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1951 - 1954)
17.Okregowa Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1954 - 1957)
17.Okregowy Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1957 - 1961)
Podoficerska Szkoła Specjalistów Remontowych Wojsk Pancernych Nr 4 (1961 - 1965)
Szkoła Młodszych Specjalistów Wojsk Pancernych Nr 4 (1965 - )
4.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowo-Samochodowych ( - 1972)
4.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych (1972 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Stargard Szczeciński
JW 2186 2 Centralna Składnica Materiałów Wybuchowych Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2187 Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Generalnego W.P. (nr anulowano 1.03.1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2188
75.Pułk Piechoty (1951 - 1957)
75.Pułk Zmechanizowany (1957 - 1989)
75.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1989 - )
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Bartoszyce
JW 2191 186.Wojskowa Stacja Pocztowa (1963 - ) Z-e SzSG Nr 057/Org. z 08.04.1963 Żagań
JW 2192
Centralna Składnica Sprzętu i Materiałów Technicznych Służby Topograficznej (1967 - 1969)
Centralna Składnica Materiałów i Sprzętu Technicznego Służby Topograficznej (1969 - 1985)
Oddział Zabezpieczenia Topograficznego (1985 - )
  Warszawa
JW 2193 Grupa Organizacyjna Przeciwlotniczej Technicznej Bazy Remontowej (1974 - 1975) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 16.08.1974 Skwierzyna
JW 2194
Inspektorat Artylerii Wojska Polskiego (1946 - 1947)
Główny Inspektorat Artylerii M.O.N. (1947 - 1950)
Szefostwo Artylerii (1950) 
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2195 18.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1988) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Hrubieszów, Siedlce
JW 2196 Kierownictwo Robót Fortyfikacyjnych Nr 1 Marynarki Wojennej (1949 - 1950)  R-z MON Nr 0144/Org. z 01.07.1949 Janogród
JW 2197
Departament Inżynierii i Saperów M.O.N. (1946 - 1948)
Główny Inspektorat Inżynierii i Saperów (1948 - 1950)
Szefostwo Wojsk Inżynieryjno-Saperskich (1950 - 1951) nr anulowano 15.06.1950 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2198
28.Pułk Czołgów Średnich (1951 - 1989)
27.Pułk Zmechanizowany im. kpt. Stanisława Betleja (1990 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Czarne
JW 2199 1 Centralna Składnica i Warsztaty Remontowe Sprzętu Chemicznego Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2200 6.Batalion Rozpoznawczy (1949 - ) R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Elbląg, Sztum
JW 2201
163.Dywizyjny Warsztat Naprawy Czołgów i Samochodów (1963 - 1967)
7.Batalion Remontowy (1967 - )
Z-e SzSG Nr 011/Org. z 16.01.1963 Słupsk, Gdańsk
JW 2202 95.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Rogowo
JW 2203 38.Dywizjon Ogniowy OPK (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0146/Org. z 13.10.1967 Stargard Szcz.
JW 2204 6.Samodzielna Kompania Ewakuacyjna (1951 - 1952) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Stargard Szczeciński
JW 2206
81 Okręgowy Skład Artyleryjski
Okręgowy Skład Uzbrojenia i Warsztaty Remontowe Nr 2
8 Okręgowy Skład Uzbrojenia ( - 1961)
8 Okręgowa Składnica Uzbrojenia (1961 - )
8 Składnica Sprzętu Uzbrojenia i Amunicji ( - 1977)
8 Rejonowa Składnica Techniczna (1977 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Grudziądz
JW 2207 7 Wojskowa Rejonowa Składnica Sanitarna Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2208 Dowództwo Zgrupowania Jednostek Kolejowych i Drogowych (1969 - ) Z-e SzSG Nr 083/Org. z 08.11.1969 Modlin
JW 2209 77.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)   Złotkowo, Murowana Goślina
JW 2210 4.Batalion Budowlany (1949 - 1953) R-z MON Nr 0236/Org. z 28.11.1949 Szlaga
JW 2211
65 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1966)
65 Pułk Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1966 - )
61 Skwierzyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (2001 - 2008)
61 Skwierzyński Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej (2009 - 2011)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Gdańsk, Brodnica, Skwierzyna
JW 2212 1 Okręgowa Baza Zaopatrzenia Intendenckiego Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2213
Oddział IV Komunikacji Wojskowej Sztabu Generalnego W.P.  (1950 - 1951)
Zarząd IV Komunikacji Wojskowej Sztabu Generalnego (1951 - 1962) nr unieważniono 1.04.1956
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2214 87.Pułk Piechoty (1951 - 1955) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Lidzbark Warmiński
JW 2215
Wydział Materiałów Pędnych M.O.N. (1945 - 1947)
Wydział Materiałów Pędnych i Smarów M.O.N. (1947 - 1950)
Departament Materiałów Pędnych i Smarów Głównego Kwatermistrza (1950 - 1955) nr anulowano w 1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2216 Dowództwo 2.Brygady Wojsk Drogowych (1964 - 1970) R-z MON Nr 0176/Org. z 20.12.1963 Modlin
JW 2217
Wydział Służby Weterynaryjnej M.O.N. (1945 - 1950)
Wydział Służby Weterynaryjnej Głównego Kwatermistrzostwa (1950 - 1955) nr anulowano w 1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2218
8.Kompania Obserwacyjno-Meldunkowa ( - 1955)
8.Samodzielna Kompania Radiotechniczna (1955 - )
10.Batalion Radiotechniczny (1968 - )
Z-e SzSG Nr 0327/Org. z 05.12.1951 Choszczno
JW 2219
10.Oddział Ochrony Pogranicza
21 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gliwice
JW 2220 7 Wojskowa Składnica Samochodowa Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2221
30.Batalion Drogowy (1964 - 1969)
4.Pułk Drogowy (1969 - 1970) zmieniono numer JW
12.Pułk Drogowo-Eksploatacyjny (1970 - 1989)
12.Wojskowe Zakłady Budownictwa Drogowego (1989 - 1990)
R-z MON Nr 0176/Org. z 20.12.1963 Modlin (1963-1969), Nisko (1969-)
JW 2222
1 Batalion Łączności (1949 - 1955)
110 Kompania Łączności (1955 - )
1 Batalion Łączności ( - ) (nr anulowany 1.08.1958)
Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Legionowo
JW 2223
3.Okręgowa Składnica Sprzętu Pancernego (1951 - 1973)
3.Okręgowa Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Toruń
JW 2224
Batalion Wojsk Kolejowych (1950)
5.Batalion Wojsk Kolejowych (1950 - 1955)
R-z MON Nr 084/Org. z 08.08.1950 Darłowo
JW 2225
32.Łużycka Brygada Artylerii Haubic (1953 - 1961)
32.Łużycka Brygada Artylerii /Dowództwo/ (1961 - 1977)
32.Łużycka Szkolna Brygada Artylerii (1977 - 1989)
32.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii (1989 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Orzysz
JW 2226
16.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
16.Batalion Pracy (1953 - )
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Katowice
JW 2227 1 Praski Pułk Zmechanizowany Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Wesoła
JW 2229
31.Batalion Mostowy (1964 - 1970)
5.Pułk Mostowy (1970 - 1978)
5.Pułk Kolejowo-Mostowy (1978 - 1989)
5.Wojskowe Zakłady Budownictwa Kolejowego (1989 - 1990)
5.Ośrodek Przechowywania Sprzętu im. ppłk Adama Szugajewa (1990 - 2011)
R-z MON Nr 0176/Org. z 20.12.1963 Modlin (1963-2002), Nowy Dwór Mazowiecki (2002-2011)
JW 2230 37.Eskadra Śmigłowców Transportowych (1969 - 1971) Z-e SzSG Nr 086/Org. z 19.11.1969 Inowrocław
JW 2231
11.Oddział Ochrony Pogranicza
23 Brygada Ochrony Pogranicza
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kłodzko
JW 2232 2 Berliński Pułk Zmechanizowany Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Skierniewice
JW 2233
Pułk Obrony Terytorialnej miasta stołecznego Warszawy (1966 - 1980)
Dowództwo Warszawskiej Brygady Obrony Terytorialnej (1980 - 1990)
Z-e SzSG Nr 030/Org. z 10.03.1966 Warszawa
JW 2235 37 Pułk Piechoty (nr unieważniono 15.11.1954) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2236 Stocznia Głównego Portu Marynarki Wojennej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2237
36 Batalion Saperów Korpusu Zmechanizowanego (1951 - )
36 Batalion Saperów Korpusu Pancernego ( - 1956)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Głogów
JW 2238 25 Samodzielna Kompania Samochodowa Departamentu Budownictwa Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2239 51 Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2240 66 Batalion Saperów (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Kostrzyn
JW 2241
5.Mazurski Pułk Saperów ( - 1961)
5.Mazurska Brygada Saperów (1961 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin-Podjuchy
JW 2242 7.Szkolny Batalion Czołgów (1951 - 1957) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Szczepanowice
JW 2243
36 Centralny Magazyn Materiałów Wybuchowych
2 Centralna Składnica Materiałów Wybuchowych  (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2244 1.Batalion Saperów Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Legionowo, Pułtusk
JW 2245
41.Pułk Artylerii Lekkiej ( - 1951)
41.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1955)
41.Dywizjon Artylerii Haubic (1955 - 1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gdańsk
JW 2246 6.Samodzielna Kompania Taborowa R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2247 14.Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych (1951 - 1954) Z-e SzSG Nr 0205/Org. z 02.08.1951 Przewóz
JW 2248
2.Warszawski Pułk Saperów (1946 - 1952)
2.Warszawska Ciężka Brygada Saperów (1952 - 1973) nr anulowany 1.08.1958 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kazuń
JW 2249 71.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1955)
71.Pułk Czołgów Średnich (1955 - 1962)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Opole
JW 2251
Samodzielny Batalion Łączności Okręgu Wojskowego III
3.Okręgowy Batalion Łączności
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2252 3.Samodzielny Liniowo-Eksploatacyjny Batalion Łączności R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2254
1.Odcinek Obserwacji i Łączności MW (1949 - 1956)
7.Rejon Obserwacji Bazy Głównej Marynarki Wojennej (1956 - )
Z-e SzSG Nr 094/Org. z 26.11.1949 Gdynia (1949), Puck 
JW 2255 5.Składnica Materiałów Technicznych 10.Brygady Lotniczo-Technicznej Z-e SzSG Nr 036/Org. z 23.01.1952  
JW 2256 38.Samodzielna Kompania Transportowo-Szkolna Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2257
Centralny Magazyn Chemiczny
1 Centralna Składnica i Warsztaty Remontowe Sprzętu Chemicznego (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2258
63.Batalion Drogowo-Mostowy (1951 - 1955)
63.Batalion Mostowy (1956 - 1960)
1.Pułk Drogowo-Mostowy (1960 - 1962)
1.Pułk Mostowy (1962 - 1967)
3.Warszawski Pułk Mostowy (1967 - 1989)
3.Wojskowe Zakłady Budownictwa Drogowego (1989 - 1990)
3.Ośrodek Przechowywania Sprzętu (1990 - )
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Płock
JW 2259
39.Centralny Warsztat Remontu Samochodów (1945 - 1946)
39.Centralne Warsztaty Remontu Samochodów (1946)
1.Centralne Warsztaty Remontu Samochodów (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 2260
Szkoła Podoficerska Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1953 - 1960)
Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej Nr 8 (1960 - 1965)
Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii Przeciwlotniczej Nr 8 (1965 - 1970)
Z-e SzSG Nr 050/Org. z 09.05.1958 Brzeg
JW 2261 Płocki Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1972) Z-e SzSG Nr 030/Org. z 10.03.1966 Płock
JW 2262 43.Dywizjon Ogniowy OPK (1970 - ) Z-e SzSG Nr 06/Org. z 26.01.1970 Darłowo
JW 2263
11.Batalion Przeciwdesantowy (1951 - 1956)
11.Batalion Obrony Wybrzeża (1956 - 1957)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Świnoujście
JW 2264 47.Batalion Saperów  R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Tczew
JW 2265
13.Kołobrzeski Batalion Saperów (1946 - 1988)
13.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych (1988 - )
3 Pułk Saperów im. gen. Jakuba Jasińskiego (1995 - 2001)
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Dębica
JW 2266
Batalion Obsługi Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego (1962 - 1969)
8.Pułk Zabezpieczenia (1969 - )
Z-e SzSG Nr 087/Org. z 21.07.1962 Poznań
JW 2267 7.Batalion Budowlany (1950 - 1957) R-z MON Nr 02/Org. z 18.01.1950 Biedrusko (1950), Oleśnica (1950-1957), Wołów, Konin
JW 2268 Starachowicki Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1974) Z-e SzSG Nr 030/Org. z 10.03.1966 Zębiec
JW 2269 44.Dywizjon Ogniowy OPK (1970 - ) Z-e SzSG Nr 06/Org. z 26.01.1970 Ustka
JW 2270
17.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
17.Batalion Pracy (1953 - )
17.Wojskowy Batalion Górniczy ( - 1959)
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Lampy
JW 2271 11.Kompania Radiotechniczna (1974 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 29.06.1974 Chruściel
JW 2272
73.Dywizjon Ogniowy OPK (1978 - )
73.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 021/Org. z 30.03.1978 Oświęcim
JW 2273 17.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Warszawskiej Brygady OT/ (1980 - 1990) Z-e SzSG Nr 03/Org. z 24.01.1980 Łowicz
JW 2274
Gabinet Naczelnego Dowódcy - Ministra Obrony Narodowej (1945 - 1948)
Kierownictwo Sztabu Generalnego (1950 - ) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2277
14.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Radiotechnicznych (1955 - )
Ośrodek Szkolenia Specjalistów Radiotechnicznych ( - 1957)
Z-e SzSG Nr 0200/Org. z 20.09.1955 Przasnysz
JW 2278
Dowództwo 15.Dywizji Zmechanizowanej (1955 - 1989)
Komenda 15.Bazy Materiałowo-Technicznej (1989 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Olsztyn
JW 2279 12.Składnica Sprzętu Samochodowego (1962 - 1973) Z-e SzSG Nr 095/Org. z 01.08.1962 Toruń
JW 2280 Chrzanowski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 030/Org. z 10.03.1966 Górka
JW 2281 21.Batalion Sanitarny Terytorialnej Dywizji Piechoty (1950 - 1951) R-z MON Nr 06/Org. z 26.01.1950  
JW 2282 42.Dywizjon Artylerii (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0117/Org. z 30.07.1968 Choszczno
JW 2283
1.Centralny Warsztat Naprawkowy Taborowo-Mundurowy
Centralne Warsztaty Umundurowania i Ekwipunku
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2284 45.Dywizjon Ogniowy OPK (1970 - ) Z-e SzSG Nr 06/Org. z 26.01.1970 Smołdzino
JW 2285 28.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1957) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Nowy Sącz, Kraków
JW 2288 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 19 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Kleszczele
JW 2289 262 Batalion WOP   Przemyśl
JW 2291 16 Zgrupowanie Manewrowe KBW   Koszalin
JW 2292 263 Batalion WOP   Olszanica
JW 2293 Wydział Informacji 15 Brygady WOP   Koszalin
JW 2294 29.Batalion Drogowy (1963 - 1970) Z-e SzSG Nr 039/Org. z 20.03.1963 Modlin
JW 2295
39.Dywizjon Ogniowy OPK (1968 - )
39.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2000)
Z-e SzSG Nr 0146/Org. z 13.10.1967 Gryfino
JW 2296
43.Centralny Magazyn Żywnościowy
Centralny Magazyn Żywnościowy
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2297
18.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
18.Batalion Pracy (1953 - 1955)
18.Wojskowy Batalion Górniczy (1955 - 1958)
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Bobrek
JW 2298
Wydział I Organizacyjno-Mobilizacyjny i Uzupełnień Sztabu O.W. V
Wydział VIII Uzupełnień i Służby Wojskowej Okręgu Wojskowego V
Z-e SzSG Nr 093/Org. z 12.05.1950 Kraków
JW 2299 25.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Jarosław
JW 2300
Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów Nr 4 (1949 - 1951)
4.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1951 - 1955)
4.Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1955 - )
R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Elbląg
JW 2302 Wydział Informacji 19 Brygady WOP   Kętrzyn
JW 2303 8 Zgrupowanie Manewrowe KBW   Łódź
JW 2304 264 Batalion WOP   Sanok
JW 2307 9 Zgrupowanie Manewrowe   Bydgoszcz
JW 2308 3 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza (1950 - 1958)   Kraków
JW 2309 Wydział Informacji 13 Pułku KBW   Gdańsk
JW 2311 31 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza    Nowy Sącz
JW 2313 32.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1956) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Ełk
JW 2314
9.Pułk Czołgów
9.Pułk Czołgów Średnich 
9.Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej ( - 1962)
9.Pułk Czołgów Średnich (1962 - ) nr JW wycofany w 1958 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Słupsk
JW 2315 10.Pułk Artylerii Pancernej (1951 - 1955)
10.Batalion Czołgów Ciężkich i Artylerii Pancernej (1955 - )
10.Pułk Czołgów Średnich   nr JW wycofany 31.12.1957 r.
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Opole
JW 2316
95 Okręgowy Skład Sanitarny
Okręgowy Skład Sanitarny Nr 5
7 Okręgowa Składnica Sanitarna (1951 - )
7 Wojskowa Składnica Sanitarna ( - 1957)
7 Wojskowa Rejonowa Składnica Sanitarna (1957 - 1961) (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 2317 50 Pułk Zmechanizowany Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Lidzbark Warmiński
JW 2318 4.Szkolny Batalion Czołgów (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Żagań
JW 2319
15.Okręgowy Skład Żywnościowy ( - 1946)
Okręgowy Magazyn Żywnościowy Nr 1 (1946 - 1947)
1.Okręgowy Magazyn Żywnościowy (1947 - 1952)
1.Okręgowa Baza Zaopatrzenia Intendenckiego (1952 - 1958) (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Rembertów
JW 2320 8.Batalion Budowlany (1950 - 1953) R-z MON Nr 02/Org. z 18.01.1950 Jarosław
JW 2321
46.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1967)
46.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - )
  Olsztyn
JW 2322 Lwówecki Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1974) Z-e SzSG Nr 030/Org. z 10.03.1966 Płakowice
JW 2323 67.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Opole
JW 2324
104 Okręgowy Skład Samochodowy
Okręgowy Skład Samochodowy Nr 5
7 Okręgowa Składnica Samochodowa (1951 - )
7 Wojskowa Składnica Samochodowa ( - 1961) (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 2325 Dowództwo 29.Dywizji Piechoty (1951 - 1955) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Bielsko
JW 2326 46 Batalion Saperów  Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Olsztyn
JW 2327
67.Pułk Artylerii Ciężkiej (1945 - 1951)
33.Brygada Artylerii Armat (1951 - 1955)
33.Brygada Artylerii Ciężkiej (1955 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Inowrocław
JW 2328
47.Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów
Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów Nr 4
Okręgowa Stacja Obsługi Samochodów Nr 4
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946
 
Z-e SzSG Nr 026/Org. z 21.04.1948
 
JW 2329 Warsztat Pływający Marynarki Wojennej (1952 - 1967)   Gdynia-Oksywie
JW 2330 43.Batalion Łączności (1949 - ) R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Elbląg
JW 2331 78.Pułk Piechoty (1952 - 1955) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Szczakowa
JW 2332 9.Składnica Materiałów Technicznych 11.Brygady Lotniczo-Technicznej ( - 1955) Z-e SzSG Nr 036/Org. z 23.01.1952  
JW 2333 Centralna Składnica Sprzętu Radioelektronicznego (1958 - ) Z-e SzSG Nr 033/Org. z 05.04.1958 Giżycko
JW 2334 Wałbrzyski Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1972) Z-e SzSG Nr 030/Org. z 10.03.1966 Książ
JW 2335
172.Ruchome Warsztaty Remontu Samochodów (1956 - 1957)
172.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1957 - 1967)
R-z MON Nr 0026/Org. z 04.09.1956 Nysa
JW 2336
19.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1955 - 1967)
19.Dywizjon Artylerii (1967 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Lidzbark Warmiński
JW 2337 18.Dywizjon Artylerii (1966 - ) Z-e SzSG Nr 085/Org. z 17.07.1966 Kostrzyń
JW 2338
36.Dywizjon Ogniowy OPK (1968 - )
36.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 1999)
Z-e SzSG Nr 0146/Org. z 13.10.1967 Szczecin, Dobra Szczecińska
JW 2339
55.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1974 - 1993)
55.Pułk Przeciwlotniczy (1993 - 2001)
Z-e SzSG Nr 042/Org. z 22.05.1974 Szczecin-Podjuchy
JW 2340 11.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1980 - 1989) Z-e SzSG Nr 03/Org. z 24.01.1980 Dąbrowa Górnicza
JW 2341
25.Samodzielny Miejscowy Batalion Strzelecki (1945 - 1946)
25.Samodzielny Batalion Wartowniczy m.st.Warszawy (1946 - 1947)
Batalion Wartowniczy Nr 16 (1947 - 1952)
16.Batalion Wartowniczy (1952 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2342
16.Okręgowy Skład Żywnościowy
Okręgowy Skład Żywnościowy Nr 7
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2343 14.Składnica Sprzętu Samochodowego (1962 - ) Z-e SzSG Nr 095/Org. z 01.08.1962 Poznań
JW 2344 20.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1966 - ) Z-e SzSG Nr 085/Org. z 17.07.1966 Gdańsk
JW 2345
70.Okręgowy Skład Łączności
Okręgowy Skład Łączności z Warsztatami Nr 5
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2346 46.Dywizjon Ogniowy OPK (1970 - ) Z-e SzSG Nr 06/Org. z 26.01.1970 Lubiatowo
JW 2347 84.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Brzeg
JW 2348 3 Berliński Pułk Zmechanizowany Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Ciechanów
JW 2349 Wydział Informacji Garnizonu Lublin (1953 - 1954)(1955 - ) Z-e SzSG Nr 00169/Org. z 17.04.1953 Lublin
JW 2350 Dowództwo 30.Dywizji Piechoty (1951 - 1952) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Przemyśl
JW 2351 32.Samodzielna Kompania Transportowo-Szkolna Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2352
Szkolny Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1951 - 1957)
40 Szkolna Bateria Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1957)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Toruń
JW 2353 Dowództwo 1.Warszawska Dywizji Zmechanizowanej im.T.Kościuszki (1955 - ) Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Legionowo
JW 2354 Oddział IV Studiów Specjalnych Sztabu Generalnego WP (1964 - 1966) Z-e SzSG Nr 042/Org. z 31.03.1964 Warszawa
JW 2355 Dowództwo 26.Brygady Artylerii Haubic (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Orzysz
JW 2356 Centralna Grupa Kierowania Ruchem Wojsk Nr 1 (1969 - 1978) Z-e SzSG Nr 0166/Org. z 21.12.1968 Zegrze
JW 2357
86.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
86.Pułk Artylerii OPL ( - 1962)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Legionowo
JW 2358
51.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (1955 - 1957)
51.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia (1957 - 1967)
  Legionowo
JW 2359
4 Pułk Piechoty ( - 1962)
4 Pułk Zmechanizowany (1962 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Kielce
JW 2360 59.Batalion Medyczno-Sanitarny (1955 - 1956)   Kołobrzeg
JW 2361
60.Dywizjon Ogniowy OPK (1970 - )
60.Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera ( - 2011)
  Warszawa, Olszewnica Stara
JW 2362 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 20 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Trzebiatów
JW 2364
74.Okręgowy Skład Łączności
Okręgowy Skład Łączności z Warsztatami Nr 3
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2366 82.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Rogowo
JW 2367
61.Dywizjon Ogniowy OPK (1970 - )
61.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
  Warszawa, Małocice, Sochaczew
JW 2368
68 Łużycki Pułk Artylerii Haubic
32 Łużycka Brygada Artylerii Haubic ( - 1961) (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Orzysz
JW 2369
Dowództwo 9.Drezdeńskiej Dywizji Piechoty ( - 1962)
Dowództwo 9.Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej (1962 - 1988)
Komenda 9.Bazy Materiałowo-Technicznej (1988 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Rzeszów
JW 2370
62.Dywizjon Ogniowy OPK (1970 - )
62.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
  Warszawa, Borzęcin
JW 2371 27.Samodzielna Transportowo-Szkolna Kompania Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2372 123.Pułk Artylerii Haubic (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Orzysz
JW 2373 74.Pułk Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Jarosław
JW 2374
23.Okręgowy Skład Żywnościowy
Okręgowy Magazyn Żywnościowy Nr 5
5.Okręgowy Magazyn Żywnościowy (1951 - )
5.Okręgowy Skład Żywnościowy ( - 1953)
5.Wojskowa Składnica Żywnościowa (1953 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 2375 Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Warszawa
JW 2376 40 Pułk Artylerii  Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Jarosław
JW 2377
14.Samodzielna Kompania Inżynieryjno-Remontowa (1959 - 1961)
31.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - 1967)
31.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1967 - 1989)
31.Wojskowy Zakład Budowlany (1989 - 1991) nr JW anulowano w 1989 r.
Z-e SzSG Nr 034/Org. z 08.04.1959 Piła
JW 2378 11.Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1995 - 2001)   Żary
JW 2379 Centralna Grupa Kierowania Ruchem Wojsk Nr 2 (1969 - ) Z-e SzSG Nr 0166/Org. z 21.12.1968 Biedrusko
JW 2380
63.Dywizjon Ogniowy OPK (1970 - )
63.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
  Warszawa, Rusiec, Sochaczew
JW 2381 70.Pułk Artylerii Haubic R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szlaga
JW 2382 1.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1952 - ) Z-e SzSG Nr 0204/Org. z 28.06.1952 Babice, Słupsk, Łęczyca
JW 2383
Główny Posterunek Obserwacyjno-Meldunkowy OPL (1950 - 1952)
Węzeł Łączności Dowództwa Wojsk OPL (1952 - 1954)
R-z MON Nr 011/Org. z 27.02.1950 Warszawa
JW 2384
1.Centralna Składnica i Warsztaty Remontowe Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego ( - 1958)
1.Centralna Składnica Sprzętu Inżynieryjnego (1958 - 1961)
1.Centralna Składnica Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego (1961 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Dęblin
JW 2385 17.Okręgowy Skład Żywnościowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2386 Oddział XVI Planowania Specjalnego Sztabu Generalnego WP (1952 - 1966) R-z MON Nr 0084/Org. z 09.12.1952 Warszawa
JW 2387 75.Kompania Liniowa    
JW 2388 Wydział WSW 26.Brygady Artylerii OPK (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0146/Org. z 13.10.1967 Gryfice
JW 2389 74.Dywizjon Ogniowy OPK (1978 - ) Z-e SzSG Nr 021/Org. z 30.03.1978 Gliwice
JW 2390
13.Samodzielna Kompania Inżynieryjno-Remontowa (1959 - 1961)
30.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - )
30.Pułk Inżynieryjno-Budowlany 
Z-e SzSG Nr 034/Org. z 08.04.1959 Giżycko (1959-1961), Olsztyn (1961-)
JW 2391
76.Warszawski Manewrowy Pułk Artylerii ( - 1951)
76.Warszawski Pułk Artylerii (1951 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Toruń
JW 2392 54.Dywizjon Artylerii BPDes. (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Kołobrzeg
JW 2394 26.Samodzielny Pomorski Dywizjon Artylerii Ciężkiej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2395
4 Odcinek Obserwacji i Łączności MW (1950 - 1956)
8 Rejon Obserwacji Bazy Marynarki Wojennej (1956 - )
R-z MON 0130/Org. z 06.12.1950  
JW 2396 3 Centralna Składnica Sprzętu Łączności Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2397 35.Samodzielna Transportowo-Szkolna Kompania Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2398 12.Rejonowy Magazyn Żywnościowy (1951 - ) R-z MON Nr 0055/Org. z 18.06.1951 Wałcz
JW 2400 19.Pułk Moździerzy (1950 - 1955) R-z MON Nr 0054/Org. z 12.06.1950 Braniewo, Malbork
JW 2401 Wydział Informacji Oficerskiej Szkoły KBW   Legnica
JW 2403 32 Batalion WOP   Nowy Targ
JW 2404 4 Zgrupowanie Manewrowe KBW   Rzeszów
JW 2405 Wydział Informacji 7 Pułku KBW   Kielce
JW 2406 33 Batalion WOP   Czarny Dunajec
JW 2407 Wydział Informacji Oficerskiej Szkoły WOP   Kętrzyn
JW 2411
64.Pułk Artylerii OPL "mklbr" (1950 - )
64.Pułk Artylerii OPL ( - 1962)
64.Pułk Artylerii OPK (1962 - 1963)
64.Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1963 - )
R-z MON Nr 092/Org. z 19.08.1950 Poznań
JW 2412
1.Pułk Artylerii
1.Pułk Artylerii Lekkiej ( - 1955)
1.Pułk Artylerii Haubic (1955 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Garwolin
JW 2413 140.Pułk Artylerii Haubic (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Orzysz
JW 2415 1 Pułk Piechoty ( - 1955)
1 Pułk Zmechanizowany (1955 - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Legionowo
JW 2416 91.Pułk Piechoty (1952 - 1956) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Głóbczyce
JW 2417
89.Pułk Artylerii O.P.L. (1951 - )
89.Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej ( - 1962)
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Chorzów
JW 2418 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 22 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Koszalin
JW 2421
15 Samodzielna Kompania Inżynieryjno-Remontowa (1959 - 1961)
32 Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - 1973)
32 Pułk Inżynieryjno-Techniczny (1973 - 1977)
32 Pułk Budowlany (1978 - 1983)
32 Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1983 - )
Z-e SzSG Nr 034/Org. z 08.04.1959 Bolesławiec, Wrocław
JW 2422 63.Batalion Remontowo-Budowlany (1976 - ) Z-e SzSG Nr 075/Org. z 29.11.1976 Poznań
JW 2424
Dowództwo 29 Brygady Artylerii Haubic (1951 - 1956)
29 Brygada Artylerii Haubic Ciężkich (1956 - 1957)
29 Brygada Artylerii Haubic (1957 - 1963)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Bemowo Piskie
JW 2425 2 Pułk Piechoty ( - 1955)
2 Pułk Zmechanizowany (1955 - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Skierniewice
JW 2426 5.Brygada Przeciwdesantowa /Dowództwo/ (1951 - 1956) nr unieważniono 1.12.1954 r. R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Gdańsk
JW 2428
50.Batalion Obsługi Lotnisk Marynarki Wojennej (1949 - 1960)
50.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1979)
50.Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
R-z MON Nr 0235/Org. z 22.11.1949
Słupsk (1949-1960), Siemirowice (1966-)
JW 2429 2.Batalion Rozpoznawczy (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Kostrzyn
JW 2430 3 Centralna Składnica Amunicji Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2431 2.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej  R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin
JW 2432 Zarząd WSW Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Warszawa
JW 2433 1 Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2436 131.Pułk Artylerii Haubic (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Szlaga
JW 2437
1 Samodzielny Batalion Saperów
1 Batalion Saperów ( - 1955)
96 Kompania Saperów (1955 - )
1 Batalion Saperów ( - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Legionowo
JW 2439 4.Batalion Saperów (1951 - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Tomaszów Lubelski
JW 2440 34 Batalion WOP   Żywiec
JW 2441 Wydział Informacji 9 Pułku KBW   Bydgoszcz
JW 2442 6 Samodzielny Batalion TOPL - KBW   Lubliniec
JW 2443 Kwatermistrzostwo WOP   Warszawa
JW 2444 16 Samodzielny Batalion KBW   Koszalin
JW 2445 4 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza (1950 - 1958)   Gliwice
JW 2448 41 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza (1951 - 1957)   Ustroń
JW 2449 Wydział Informacji 12 Brygady WOP   Szczecin
JW 2450 16 Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2451
129.Okręgowy Magazyn Żywnościowy
Okręgowy Magazyn Żywnościowy Nr 4
4.Okręgowy Magazyn Żywnościowy z Elewatorem (1951 - 1952)
4.Okręgowa Baza Zaopatrzenia Intendenckiego (1952 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław
JW 2452 62.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Powstańców Wielkopolskich (1962 - ) Z-e SzSG Nr 057/Org. z 28.04.1967 Poznań-Krzesiny
JW 2453
2.Samodzielny Pomorski Batalion Obrony Przeciwgazowej (1945 - 1946)
2.Pomorski Batalion Miotaczy Ognia (1946 - 1961)
2.Pomorski Batalion Zadymiania i Miotaczy Ognia (1961 - 1964)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Modlin, Orzysz, Działdowo, Grupa, Grudziądz
JW 2455
45 Pułk Piechoty ( - 1962)
45 Pułk Zmechanizowany (1962 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Siedlce
JW 2456
63.Batalion Saperów /SD/ (1964 - 1967)
Ośrodek Szkolenia Podoficerów i Operatorów Maszyn Inżynieryjnych (1967 - 1974)
Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych (1974 - )
Z-e SzSG Nr 068/Org. z 10.06.1964 Ełk
JW 2457 62.Kompania Specjalna   Bolesławiec
JW 2458
Dowództwo 6.Dywizji Piechoty ( - 1957)
Dowództwo 6.Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej (1957 - ) nr anulowany 1.08.1958
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 2459
55 Drezdeński Dywizjon Artylerii Haubic (1957-1961)
55 Pułk Artylerii (1961 - )
9 Pułk Artylerii 
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Morąg
JW 2460
92.Pułk Piechoty (1952 - )
26.Pułk Piechoty ( - 1957)
  Jarosław
JW 2461 8.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1964 - ) Z-e SzSG Nr 038/Org. z 12.03.1964 Toruń
JW 2462 13.Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Cibórz
JW 2463 8.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Strzegom, Tarnowskie Góry
JW 2464
Grupa Organizacyjna Centralnego Ośrodka Informatyki i Meteorologii Lotnictwa WP (1981)
Centralny Ośrodek Informatyki i Meteorologii Lotnictwa WP (1981 - )
Z-e SzSG Nr 042/Org. z 06.12.1980 Lubliniec, Przywary
JW 2465 6.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kęszyce
JW 2466 70.Batalion Saperów (1951 - 1955) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Niepołomice, Sanok
JW 2467 13 Kołobrzeski Batalion Saperów (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Dębica
JW 2468 51 Batalion Saperów Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2469 117.Pułk Artylerii Lekkiej (1951 - 1955)
117.Pułk Artylerii (1955 - 1957)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Ostróda, Biskupiec
JW 2471 4.Batalion Radiotechniczny (1974 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 29.06.1974 Warszawa
JW 2473
Dowództwo 11.Dywizji Piechoty (1945 - 1949)
Dowództwo 11.Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty (1949 - 1951)
Dowództwo 11.Dywizji Zmechanizowanej (1951 - 1963)  nr anulowany 31.12.1957 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Żagań
JW 2475 Olsztyński Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1987) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Biskupiec, Olsztyn
JW 2476 Dowództwo 12.Dywizji Piechoty (1945 - 1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin
JW 2477 42 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Cieszyn
JW 2478 Oddział Informacji d/s Zastępczej Służby Wojskowej   Katowice
JW 2480 43 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Racibórz
JW 2482
90.Pułk Artylerii O.P.L. (1951 - )
90.Samodzielny Pułk Artylerii OPL ( - 1962)
90.Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Nowa Huta
JW 2483 Dowództwo 14.Dywizji Piechoty (1945 - 1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wałcz
JW 2484
38.Batalion Obsługi Lotniska (1950 - )
38.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
38.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1960)
38.Batalion Zaopatrzenia (1966 - )
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Elbląg, Bydgoszcz
JW 2485
41.Pułk Piechoty 
41.Pułk Zmechanizowany
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin
JW 2486 127.Pułk Artylerii Haubic (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Szlaga
JW 2487
62.Pułk Szkolno-Treningowy Lotnictwa Myśliwskiego (1954 - 1956)
62.Samodzielny Pułk Szkolno-Treningowy Lotnictwa Myśliwskiego (1956 - )
62.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL  nr JW wycofany z dniem 31.12.1957 r.
Z-e SzSG Nr 0203/Org. z 04.09.1954 Poznań-Krzesiny
JW 2488
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 24 Składu MPS (1958 - 1959)
24 Okręgowa Składnica Materiałów Pędnych i Smarów (1959 - )
Z-e SzSG Nr 0213/Org. z 21.12.1957 Maksymilianowo
JW 2489 Białostocki Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1975) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Ełk
JW 2490 31.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - )   Koszalin
JW 2491
Warszawski Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1980)
16.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Warszawskiej Brygady OT/ (1980 - 1989)
Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Ułęż, Siedlce
JW 2493
40.Pułk Piechoty
40.Pułk Zmechanizowany nr JW wycofany z dn.31.12.1957 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2494
9 Wojskowa Składnica Żywnościowa
9 Składnica Intendencka (1974 - 1977)
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Olsztyn
JW 2495 Kielecki Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1975) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Kielce
JW 2497 13.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1949 - 1967) nr JW unieważniony w 1955 r. R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Elbląg
JW 2498
5 Kompania Ziemnego Zabezpieczenia Lotów (1957 - 1960)
2 Samodzielny Batalion Ubezpieczenia Lotów (1960 - )
2 Batalion Ubezpieczenia Lotów ( - 1978)
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Poznań, Sochaczew
JW 2499
142.Pułk Reflektorów (1952 - 1955)
4.Samodzielny Batalion Reflektorów OPL (1955 - )
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Skierniewice
JW 2500 Wydział Informacji Brygady TKN-KBW   Warszawa
JW 2502 44 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Głubczyce
JW 2503
Flotylla Okrętów Pogranicza
Dywizjon Okrętów Pogranicznych WOP
 
Gdańsk-Westerplatte
Świnoujście
JW 2505
Dowództwo 3.Brygady Pracy (1953 - 1955)
Dowództwo 3.Wojskowej Brygady Górniczej (1955 - 1956)
R-z MON Nr 015/Org. z 14.02.1953 Wałbrzych
JW 2506 Rzeszowski Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1975) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Radymno
JW 2507
33.Pułk Artylerii Lekkiej
33.Pułk Artylerii Haubic 
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Żary
JW 2508
19.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
19.Batalion Pracy (1953 - )
19.Wojskowy Batalion Górniczy ( - 1959)
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Chorzów
JW 2509
Szkoła Podoficerska Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1953 - 1960)
Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej Nr 7 (1960 - 1965)
Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii Przeciwlotniczej Nr 7 (1965 - 1973)
Z-e SzSG Nr 050/Org. z 09.05.1958 Koszalin
JW 2510 18.Batalion Łączności ( - 1956)  nr nadany w 1949 r. Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Kielce
JW 2512 Krakowski Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1990) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Kraków
JW 2513
47.Pułk Piechoty ( - 1951)
47.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1955)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecinek
JW 2514 Leski Batalion Obrony Terytorialnej (1968 - 1974) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Myczkowce
JW 2515
16.Okręgowy Skład Amunicji (1952 - )
4.Rejonowa Składnica Techniczna (1976 - )
Z-e SzSG Nr 0363/Org. z 29.12.1951 Kłaj
JW 2516 7 Wojskowa Składnica Żywnościowa Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2517 32.Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej (1955 - )   Gdynia
JW 2518 Zakłady Kartograficzne Sztabu Generalnego WP (1949 - 1951) nr anulowano 15.06.1950 R-z MON Nr 091/Org. z 29.04.1949  
JW 2519 Baza Technicznego Zabezpieczenia WITPiS (1967 - 1973) Z-e SzSG Nr 0188/Org. z 30.12.1967 Sulejówek
JW 2520 55.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1957) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Ostróda, Biskupiec
JW 2523 1.Siedlecki Batalion Rozpoznawczy (1994 - 2011)   Siedlce
JW 2524
36.Pułk Artylerii Lekkiej 
36.Pułk Artylerii
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Choszczno
JW 2525
Okręgowy Magazyn i Warsztat Łączności Nr 5 (1950 - 1951)
5.Okręgowy Magazyn Łączności (1951 - )
Z-e SzSG Nr 038/Org. z 21.02.1950 Kraków
JW 2526
14.Samodzielny Pułk Moździerzy (1951 - 1953)
24.Brygada Moździerzy (1953 - )
24.Brygada Moździerzy Ciężkich ( - 1961)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Ostrów Wlkp., Orzysz
JW 2527
34.Pułk Artylerii Lekkiej ( - 1951)
34.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1962)
34.Pułk Artylerii (1962 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kołobrzeg
JW 2528
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Bazy Przesyłkowo-Transportowej (1952)
Baza Przesyłkowo-Transportowa (1952 - )
Z-e SzSG Nr 0365/Org. z 23.10.1952 Zebrzydowice
JW 2529 9 Batalion Samochodowy Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2530 Lubelski Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1985) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Radzyń Podl., Lublin
JW 2531 16.Batalion Saperów R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Żary
JW 2532
Oddział XI Studiów Doświadczeń Wojennych Sztabu Generalnego (1950 - 1951)
Zarząd XI Studiów i Doświadczeń Wojennych Sztabu Generalnego (1951 - 1954)
Zarząd XI Wojskowo-Historyczny Sztabu Generalnego (1954 - 1957) nr unieważniono 1.07.1956
Z-e SzSG Nr 0190/Org. z 09.09.1950 Warszawa
JW 2533 12 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej ( - 1962) Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Przemyśl
JW 2534
Oddział X Uzupełnień i Służby Wojskowej Sztabu Generalnego (1950 - 1951)
Zarząd VIII Uzupełnień i Służby Wojskowej Sztabu Generalnego (1951 - 1967)
R-z MON Nr 021/Org. z 29.03.1950 Warszawa
JW 2535
14.Szkolny Batalion Czołgów (1951 - )
8.Szkolny Batalion Czołgów
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Słubice
JW 2536
Samodzielny Batalion Łączności Okręgu Wojskowego II (1945 - 1946)
2.Okręgowy Batalion Łączności (1946 - 1950)
2.Liniowy Batalion Łączności (1950 - )
Podoficerska Szkoła Specjalistów Łączności Nr 10
Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności Nr 10
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz
JW 2537
8.Składnica Materiałów Technicznych 12.Brygady Lotniczo-Technicznej ( - 1957)
8.Składnica Materiałów Technicznych (1957 - )
8.Składnica Sprzętu Technicznego ( - 1961)
8.Składnica Sprzetu Lotniczo-Technicznego Lotnictwa Operacyjnego (1961 - )
Z-e SzSG Nr 036/Org. z 23.01.1952 Poznań
JW 2538
14.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej
92.Pułk Artylerii Przeciwpancernej ( - 1956)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gniezno
JW 2539
96.Pułk Artylerii O.P.L. (1951 - )
96.Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej OK
96.Pułk Artylerii OPL ( - 1962)
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Zabrze, Bytom
JW 2540 Dowództwo Dywizjonu Niszczycieli  Z-e SzSG Nr 0215/Org. z 24.12.1957  
JW 2541 Bydgoski Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - ) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Grudziądz
JW 2542 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 24 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Ustka
JW 2543
Samodzielny Batalion Łączności Okręgu Wojskowego V
5.Okręgowy Batalion Łączności ( - 1951)
5.Batalion Łączności (1951 - )
30.Batalion Łączności ( - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 2544 51.Kompania Wartownicza (1957 - ) Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Warszawa
JW 2545 Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 97.Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej (1972 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 26.07.1972 Sulechów
JW 2546
Dowództwo 5.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1950 - 1958)
Dowództwo 1.Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju  (1958 - 1962)
Dowództwo 1.Korpusu Obrony Powietrznej Kraju (1962 - )
R-z MON Nr 037/Org. z 28.04.1950 Warszawa
JW 2547
Dowództwo Bazy Marynarki Wojennej Kołobrzeg (1950 - 1956)
4.Dywizjon Obrony Wodnego Rejonu (1956 - )
R-z MON 0130/Org. z 06.12.1950 Kołobrzeg
JW 2548 17.Batalion Saperów  R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin-Podjuchy
JW 2549
13.Rejonowy Magazyn Żywnościowy (1951 - 1953)
13.Wojskowa Składnica Zywnościowa (1953 - 1974)
13.Składnica Intendencka (1974 - 1976)
10.Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1977 - )
R-z MON Nr 0055/Org. z 18.06.1951 Gorzów Wielkopolski
JW 2550
5 Dywizjon Artylerii Rakietowej ( - 1967)
5 Dywizjon Artylerii (1967 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Giżycko
JW 2551 15.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2552 Gdański Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1990) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Gdańsk
JW 2553 Wydział Informacji Garnizonu Grudziądz (1955 - ) R-z MON Nr 0012/Org. z 22.04.1955 Grudziądz
JW 2554 Włocławski Batalion Obrony Terytorialnej (1968 - 1973) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Włocławek
JW 2555
17.Pułk Artylerii Pancernej (1951 - 1955)
36.Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej (1955 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Żagań
JW 2557 52.Pułk Artylerii Samochodowej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2558
14.Rejonowy Magazyn Żywnościowy (1951 - 1953)
14.Wojskowa Składnica Żywnościowa (1953 - 1961)
14.Okręgowa Składnica Żywnościowa (1961 - 1974)
14.Składnica Intendencka (1974 - 1976)
12.Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1977 - )
R-z MON Nr 0055/Org. z 18.06.1951 Gliwice
JW 2559 Punkt Przesyłkowy Nr 1 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2560 121.Pułk Artylerii Lekkiej (1951 - 1955)
121.Pułk Artylerii (1955 - 1956)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Suwałki
JW 2561
12 Batalion Samochodowy
12 Pułk Zabezpieczenia (1967 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Warszawa
JW 2563
1.Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy Batalion
1.Batalion Budowy Lotnisk 
Inżynieryjna Kompania Budowy Lotnisk ( - 1951)
16.Batalion Budowy Lotnisk (1951 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Grudziądz
JW 2564 Wyrzyski Batalion Obrony Terytorialnej (1968 - 1970) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Wyrzysk
JW 2565 Szkoła Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej (1949 - 1952) R-z MON Nr 0183/Org. z 23.08.1949 Gdynia-Oksywie
JW 2566
97.Pułk Artylerii O.P.L. (1951 - )
97.Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju im. "Powstańców Śląskich" ( - 1961)
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Będzin
JW 2567
Wojskowa Szkoła Lotniczo-Techniczna (1945 - 1946)
Techniczna Szkoła Lotnicza (1946 - 1951) nr anulowano 15.06.1950 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Boernerowo, Zamość
JW 2569
14.Samodzielny Pułk Artylerii OPL (1951 - 1957)
14.Samodzielny Pułk Artylerii OPL (1957 - 1962)
14.Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Poznań
JW 2571 19.Lotnicza Eskadra Holownicza (1954 - ) Z-e SzSG Nr 0182/Org. z 11.08.1954 Świdwin
JW 2572
4.Okręgowa Składnica Samochodowa
3.Rejonowa Składnica Techniczna (1976 - )
Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958 Lublin
JW 2574
Centralna Oficerska Szkoła Polityczno-Wychowawcza ( - 1946)
Oficerska Szkoła Polityczno-Wychowawcza (1946 - 1950) nr anulowany 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2575
20.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
20.Batalion Pracy (1953 - )
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Zabrze
JW 2576
Dowództwo 15.Dywizji Piechoty (1945 - 1950)
Dowództwo 15.Terytorialnej Dywizji Piechoty (1950 - 1951)
Dowództwo 15.Dywizji Piechoty (1951 - 1955)
Dowództwo 15.Dywizji Zmechanizowanej (1955 - 1989) nr anulowany 1.08.1958
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Olsztyn
JW 2577 97.Pułk Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Przemyśl
JW 2578 Laboratorium MPS Wojsk Lotniczych (1950 - ) R-z MON Nr 093/Org. z 18.08.1950 Warszawa
JW 2579 Dowództwo Marynarki Wojennej (1945 - ) nr anulowany 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gdynia
JW 2580
115.Samodzielny Pułk Artylerii OPL (1952 - 1962)
115.Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Nisko
JW 2581 Dowództwo 4.Pomorskiej Dywizji Piechoty (1945 - 1962) nr anulowano 1.12.1958 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań, Ostrów Wlkp., Kalisz, Krosno Odrzańskie
JW 2582
53 Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1957)
53 Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
53 Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1973)
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Poznań-Krzesiny
JW 2583
99.Pułk Artylerii OPL (1952 - )
111.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej ( - 1967)
99.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Ząbkowice Śląskie
JW 2584 57.Pułk Piechoty ( - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Suwałki
JW 2585
Dowództwo 3.Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - 1956)
Dowództwo 3.Korpusu Lotnictwa Mieszanego (1956 - 1957)
Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego (1957 - 1968)   nr JW wycofany w 1962 r.
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Poznań
JW 2586 10.Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2587
83.Batalion Drogowy (1951 - 1955)
83.Batalion Mostowy (1956)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Grudziądz
JW 2588 45 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Prudnik
JW 2589 Wydział Informacji 23 Brygady WOP   Chełm Lubelski
JW 2590 Szefostwo Służby Inżynieryjno-Saperskiej KBW   Warszawa
JW 2591 5 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza (1950 - 1958)   Kłodzko
JW 2592 3 Sekcja Informacji d/s Zastępczej Służby Wojskowej   Sosnowiec
JW 2593
50 Pułk Piechoty ( - 1957)
50 Pułk Zmechanizowany (1957 - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lidzbark Warmiński
JW 2594 2.Batalion Zabezpieczenia SD  Z-e SzSG Nr 065/Org. z 12.12.1977 Kołobrzeg
JW 2595 38.Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego ( - 1961) Z-e SzSG Nr 0260/Org. z 21.09.1951 Węgorzewo, Bemowo Piskie, Giżycko
JW 2596 4 Centralna Składnica Uzbrojenia Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2597 11.Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Krosno Odrzańskie
JW 2598
71.Skład Sprzętu Lotniskowego i Materiałów Budowlanych Lotnictwa
Magazyn Sprzętu Lotniskowego i Materiałów Budowlanych Wojsk Lotniczych
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2599 3 Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Z-e SzSG Nr 071/Org. z 30.06.1958  
JW 2600 94.Pułk Artylerii OPL (1950 - ) R-z MON Nr 092/Org. z 19.08.1950 Łowicz, Warszawa
JW 2601 9.Oddział Dyscyplinarny (1984 - )   Jaromin
JW 2602 Dowództwo 23.Brygady Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Kalisz
JW 2603
Dowództwo Artyleryjskiego Poligonu Nr 1 ( - 1947)
Centralny Poligon Artyleryjski Nr 1 (1947 - 1954)
1.Centralny Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Poligon Artyleryjski Toruń (1957 - 1967)
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Artylerii Toruń (1967 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Toruń
JW 2604 119.Pułk Artylerii Lekkiej (1951 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Przemyśl
JW 2605 Baza Remontowa KBW   Warszawa
JW 2606 Samodzielnia Kompania Karna KBW   Góra Kalwaria
JW 2607 9 Samodzielny Batalion Operacyjny WBW - Białystok   Białystok
JW 2608 13 Batalion Ochrony WBW - Białystok   Białystok
JW 2609 5 Batalion Operacyjny WBW - Rzeszów   Rzeszów
JW 2610 12 Batalion Ochrony WBW - Rzeszów   Rzeszów
JW 2611 WBW woj.Gdańsk   Gdańsk
JW 2612 12 Batalion Operacyjny WBW - Dolnośląskie   Wrocław
JW 2613 7 Batalion Operacyjny WBW - Górnośląskie   Katowice
JW 2614 2 Kompania Konwojowa WBW - Pomorskie   Bydgoszcz
JW 2615 7 Batalion Ochrony Kolei WBW - Białystok   Białystok
JW 2616 3 Samodzielny Batalion Operacyjny WGW - Łódź   Łódź
JW 2617 WBW woj. Kraków   Kraków
JW 2618 WBW woj. Białystok   Białystok
JW 2619 Kwatermistrzostwo KBW   Warszawa
JW 2622 Samodzielny Oddział Zwiadowczy WOP   Białystok
JW 2623 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 21 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Terespol
JW 2624 46 Batalion Saperów (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Olsztyn
JW 2625 110.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Kalisz
JW 2626
17 Pułk Piechoty ( - 1962)
17 Pułk Zmechanizowany (1962 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Międzyrzecz
JW 2627 Szkoła Podoficerów Sanitarnych Nr 2 (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz
JW 2628
10.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1951 - 1963)
10.Dywizjon Artylerii (1963 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Żary
JW 2629
19 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej
19 Dywizjon Artylerii Rakietowej (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Morąg
JW 2630 20.Batalion Łączności  nr JW nadany w 1949 r. ( - 1956) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Lublin
JW 2631
Zakład Legalizacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (1961 - 1984)
Ośrodek Metrologii Wojsk OPK (1984 - )
Z-e SzSG Nr 0102/Org. z 16.10.1961 Warszawa
JW 2632 95.Pułk Piechoty (1952 - 1955) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Cieszyn
JW 2633
13.Samodzielny Pułk Czołgów (1951 - 1956)
13.Pułk Czołgów Średnich (1956 - )
13.Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej ( - 1962)
13.Pułk Czołgów Średnich (1962 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zambrów, Opole-Półwieś
JW 2634 Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Armii Lotniczej (1978 - ) Z-e SzSG Nr 014/Org. z 06.03.1978 Malbork
JW 2635 12.Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gorzów Wielkopolski
JW 2636
39.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1957)
4.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1957 - )
1.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej ( - 1967)
1.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - )
  Lidzbark Warmiński, Modlin
JW 2637 54.Sudecki Pułk Artylerii Lekkiej ( - 1955) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Giżycko
JW 2638 34.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1951 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Jarosław
JW 2639 1.Batalion Zaopatrzenia OSL (1961 - 1965) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 24.08.1961 Radom
JW 2640 Chojeński Batalion Obrony Terytorialnej (1968 - 1971) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Chojna
JW 2642 Dowództwo Okręgu Wojskowego I (1945 - 1953) nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2643 69.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1955)
69.Pułk Czołgów Średnich (1955 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Kostrzyn
JW 2645 18.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Krosno Odrzańskie
JW 2646
22.Samodzielny Pułk Czołgów (1951 - )
22.Pułk Czołgów Średnich 
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Żagań
JW 2647 Dowództwo Okręgu Wojskowego II (1945 - 1953) nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz
JW 2648 49.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1956) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Suwałki
JW 2649 10.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Żagań
JW 2650
1.Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej (1978 - 1983)
1.Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu (1983 - )
Z-e SzSG Nr 014/Org. z 06.03.1978 Świdwin
JW 2651 39.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1955 - 1958) Z-e SzSG Nr 0140/Org. z 01.06.1955 Nowe Miasto
JW 2653 Dowództwo Okręgu Wojskowego III (1945 - 1949) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań
JW 2654
1.Batalion Pracy (1949 - 1951)
1.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
1.Batalion Pracy (1953 - 1955)
1.Wojskowy Batalion Górniczy (1955 - 1957)
1.Szkolny Wojskowy Batalion Górniczy (1957 - 1958)
R-z MON Nr 0169/Org. z 13.08.1949 Szlaga, Oświęcim
JW 2655 7.Batalion Wojsk Kolejowych (1951 - 1957) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Darłowo
JW 2657 Szkoła Oficerów Informacji (1945 - 1948) nr unieważniono w 1947 r. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2658
14.Batalion Przeciwdesantowy (1951 - )
14.Batalion Obrony Wybrzeża 
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Kamień Pomorski (1951-1957), Warcisław (1957-)
JW 2659 17.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej  R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Choszczno
JW 2662 46 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Paczków
JW 2663 91 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Tuplice
JW 2666 51 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Stronie Śląskie
JW 2671 3.Pułk Piechoty ( - 1955)
3.Berliński Pułk Zmechanizowany  (1955 - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Ciechanów
JW 2672 31.Pułk Artylerii Pancernej (1951 - 1955)
31.Batalion Czołgów Ciężkich i Artylerii Pancernej (1955 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Chojnice, Czarne
JW 2673
77.Okręgowy Skład Łączności ( - 1946)
Okręgowy Skład Łączności z Warsztatem Nr 2 (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Koszalin, Fordon
JW 2674
20.Dywizjon Dowodzenia Lotami OSL (1961 - 1968)
20.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1968 - 1980)
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 24.08.1961 Dęblin
JW 2675 24.Batalion Sanitarny Terytorialnej Dywizji Piechoty (1950 - 1951) R-z MON Nr 06/Org. z 26.01.1950  
JW 2676 1.Bateria Fotogrametryczna (1963 - 1970) Z-e SzSG Nr 070/Org. z 14.05.1963 Toruń
JW 2677 2.Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej (1978 - ) Z-e SzSG Nr 014/Org. z 06.03.1978 Piła
JW 2678 Dowództwo 1.Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki (1943 - 1955)
Dowództwo 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im.T.Kościuszki (1955 - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Legionowo
JW 2679
Poligon Artyleryjski Nr 19 (1951 - 1954)
19.Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Z-e SzSG Nr 0317/Org. z 30.11.1951 Czerwony Bór
JW 2680
76.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - 1962)
76.Batalion Transportowy (1962 - 1969)
11.Batalion Zaopatrzenia (1969 - 2001)
  Żagań
JW 2681 Zarząd WSW Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Bydgoszcz
JW 2682 6.Pułk Zmechanizowany  R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Częstochowa
JW 2683 10.Oddział Dyscyplinarny (1984 - )   Wędrzyn
JW 2684
90.Okręgowy Skład Sanitarny ( - 1946)
90.Okręgowa Składnica Sanitarna (1946)
Okręgowy Składnica Sanitarna nr 7 (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 2685
25.Okręgowy Skład Żywnościowy ( - 1946)
25.Okręgowy Magazyn Żywnościowy (1946)
Okręgowy Magazyn Żywnościowy Nr 2 (1946 - 1947)
2.Okręgowy Magazyn Żywnościowy (1947 - 1951)
2.Okręgowy Magazyn Żywnościowy z Elewatorem (1951 - 1952)
2.Okręgowy Magazyn Żywnościowy (1952 - 1953)
2.Wojskowa Składnica Żywnościowa (1953 - 1961)
2.Okręgowa Składnica Żywnościowa (1961 - 1974)
2.Składnica Intendencka (1974 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Koszalin, Toruń, Grudziądz
JW 2687
2.Batalion Pracy (1949 - 1951)
2.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
2.Batalion Pracy (1953 - 1955)
2.Wojskowy Batalion Górniczy (1955 - 1959)
R-z MON Nr 0169/Org. z 13.08.1949 Drawsko, Katowice-Brynów
JW 2688 1.Bateria Techniczna /32 BA/ (1962 - )   Orzysz
JW 2690
21.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
21.Batalion Pracy (1953 - )
R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Wałbrzych
JW 2691
Zarząd WSW Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1958 - 1962)
Zarząd WSW Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i Inspektoratu Lotnictwa (1962 - 1968)
Zarząd WSW Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1968 - )
R-z MON Nr 004/Org. z 19.05.1958 Warszawa
JW 2692 Kutnowski Batalion Obrony Terytorialnej (1968 - 1973) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Kutno
JW 2693 24.Samodzielny Warszawski Dywizjon Artylerii Ciężkiej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2694
Oddział Akademii Wojskowych (1953 - 1955)
Zarząd Akademii Wojskowych, Szkół i Kursów Oficerskich (1955 - 1956) nr unieważniono 10.02.1956
R-z MON Nr 013/Org. z 31.01.1953 Warszawa
JW 2696 26.Batalion Łączności ( - 1955) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Kraków
JW 2698 12.Terenowy Oddział Lotniskowy (1952 - )  nr JW anulowany w 1960 r. Z-e SzSG Nr 0365/Org. z 31.12.1951 Warszawa
JW 2699 118.Okręgowy Skład Taborowo-Mundurowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2700
Kurs Doskonalenia Oficerów Personalnych i Służby Mobilizacyjnej (1948 - 1949)
Kurs Oficerów Służby Administracyjnej (1950 - 1956) nr anulowany 1.06.1952
Z-e SzSG Nr 0035/Org. z 02.05.1949 Rembertów
JW 2701 23.Batalion Pracy (1953 - 1954) R-z MON Nr 015/Org. z 14.02.1953 Michałkowice
JW 2702
8.Drezdeński Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej ( - 1962)
8.Drezdeński Pułk Czołgów Średnich (1962 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Żagań
JW 2703 Koszaliński Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1984) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Koszalin
JW 2704 87.Pułk Artylerii OPL (1950 - ) R-z MON Nr 092/Org. z 19.08.1950 Skierniewice
JW 2705 Wydział Informacji Dowództwa 6.Dywizji Artylerii Przełamania   Grudziądz
JW 2706 112.Okręgowy Skład Łączności R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2707
29.Pułk Zmechanizowany ( - 1963)
29.Pułk Czołgów Średnich (1963 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Żagań
JW 2709 Wydział Informacji Garnizonu Szczecin (1955 - ) R-z MON Nr 0012/Org. z 22.04.1955 Szczecin
JW 2710 Szczeciński Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1985) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Szczecin
JW 2711 Okręt Badawczy (1978 - ) Z-e SzSG Nr 065/Org. z 12.12.1977  
JW 2712 156.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1951 - )  nr JW wycofany z dniem 31.12.1957 r. R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Pleszew
JW 2713
Biuro III Wiceministra Obrony Narodowej (1946 - 1947)
Wydział Administracyjno-Gospodarczy MON (1948 - 1950)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2714 168.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia (1957 - 1967) R-z MON Nr 0025/Org. z 02.04.1957 Jarosław
JW 2717
46.Batalion Obsługi Lotniska (1950 - )
46.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
46.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1960)
46.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1979)
46.Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Wrocław, Piła
JW 2718 1.Samodzielny Batalion Artylerii Pancernej (1950 - 1951) R-z MON Nr 012/Org. z 28.02.1950 Giżycko (1950), Braniewo (1950-1951)
JW 2719
15.Samodzielny Szkolny Pułk Czołgów (1951 - ) 
15.Szkolny Pułk Czołgów ( - 1961)
15.Pułk Czołgów (1961 - 1964)
15.Pułk Czołgów Średnich (1964 - 1989)
15.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1989 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Opole, Gliwice
JW 2720 Oddział WSW Szkół Lotniczych (1958 - ) R-z MON Nr 004/Org. z 19.05.1958 Radom (1958-1978), Dęblin (1978-)
JW 2721 18.Kołobrzeski Pułk Piechoty ( - 1955) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2722 134.Pułk Artylerii Lekkiej (1952 - 1955) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Nowy Sącz
JW 2723 25.Batalion Pracy (1953 - ) R-z MON Nr 015/Org. z 14.02.1953 Czarny Las
JW 2724 Zielonogórski Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1985) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Skwierzyna, Czerwieńsk
JW 2725 Batalion Ochrony i Obsługi Inspektoratu Obrony Terytorialnej (1966 - 1976) Z-e SzSG Nr 035/Org. z 21.03.1966 Warszawa
JW 2726 14.Batalion Saperów ( - 1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wędrzyn
JW 2727
Dowództwo Bazy Marynarki Wojennej Ustka (1950 - 1956)
9.Dywizjon Obrony Wodnego Rejonu (1956 - 1957)
R-z MON 0130/Org. z 06.12.1950 Ustka
JW 2729 4 Pułk Piechoty (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kielce
JW 2730 18.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1961 - 1965) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 24.08.1961 Radom
JW 2731 72.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin
JW 2732 2.Batalion Saperów 2.DP (1955 - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Rybnik
JW 2734 22.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951) R-z MON Nr 047/Org. z 05.05.1951 Łazisko
JW 2735
Batalion Budowlany (1949)
1.Batalion Budowlany (1949 - 1954)
R-z MON Nr 0127/Org. z 17.06.1949 Warszawa
JW 2736 93.Okręgowy Skład Sanitarny R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2737
26.Batalion Pracy (1953 - )
26.Wojskowy Batalion Górniczy ( - 1959)
R-z MON Nr 015/Org. z 14.02.1953 Wojkowice
JW 2738 5.Batalion Rozpoznawczy im. gen. dyw. Jana Nepomucena Umińskiego (1994 - 1999)   Opole
JW 2739 Węzeł Łączności Okręgu Wojskowego I (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2740 27.Batalion Pracy (1953 - ) R-z MON Nr 015/Org. z 14.02.1953 Zabrze-Wschód
JW 2743 Węzeł Łączności Okręgu Wojskowego VI (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 2744 3.Mazurski Batalion Rozpoznawczy im. płk Jana Hipolita Kozietulskiego (1994 - 2010)   Giżycko
JW 2745
14.Kompania Obserwacyjno-Meldunkowa ( - 1955)
14.Samodzielna Kompania Radiotechniczna (1955 - )
24.Batalion Radiotechniczny (1968 - )
Z-e SzSG Nr 0327/Org. z 05.12.1951 Wrocław
JW 2746 Węzeł Łączności Okręgu Wojskowego VII (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 2747
22.Okręgowy Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1951 - 1954)
22.Okręgowa Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1954 - 1957)
22.Okregowy Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1957 - 1961)
Podoficerska Szkoła Specjalistów Remontowych Wojsk Pancernych Nr 5 (1961 - 1965)
Szkoła Młodszych Specjalistów Wojsk Pancernych Nr 5 (1965 - 1970)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Wrocław
JW 2749 60.Okręgowy Skład Artyleryjski R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2751 21 Batalion Saperów R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Świdnica, Brzeg
JW 2753 102.Okręgowy Skład Samochodowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2757 3.Dywizjon Artylerii /32 BA/ (1962 - 1977)   Orzysz
JW 2758 Centralne Warsztaty Remontowe Samochodów Lotnictwa ( - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 2760
2.Batalion Zaopatrzenia OSL (1961 - 1968)
2.Batalion Zaopatrzenia (1968 - 1969)
4.Pułk Zaopatrzenia (1969 - )
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 24.08.1961 Dęblin
JW 2761 3.Pułk Ułanów R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2762 40.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1952 - 1956) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Bielsko
JW 2764
14.Ruchome Warsztaty Remontowe Maszyn Bojowych i Samochodów
14.Brygada Pancerna "Ziemi Przemyskiej" im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza /Dowództwo/ (1993 - 2000)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Przemyśl
JW 2765 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 23 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Włodawa
JW 2766 Grupa Zabezpieczenia Propagandy Specjalnej Śląskiego OW (1966 - ) Z-e SzSG Nr 088/Org. z 19.07.1966 Wrocław
JW 2767 35.Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej (1955 - )   Kołobrzeg
JW 2768 24.Pułk Artylerii Samochodowej ( - 1949) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2769 39.Centralna Składnica Weterynaryjna ( - 1959) Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954 Puławy
JW 2770 Wydział WSW 20.Dywizji Pancernej (1961 - 1962)   Szczecinek
JW 2772 Wydział Informacji Garnizonu Ustka (1955 - ) R-z MON Nr 0012/Org. z 22.04.1955 Ustka
JW 2773
84.Łużycki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1945 - )
18.Łużycki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Jelenia Góra
JW 2774 Tomaszowski Batalion Obrony Terytorialnej (1968 - 1973) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Tomaszów Mazowiecki
JW 2775 2.Samodzielny Batalion Artylerii Pancernej (1950 - ) R-z MON Nr 012/Org. z 28.02.1950 Żagań (1950), Żary (1950-)
JW 2776 Oddział WSW Jednostek Wojskowych MSW (1971 - ) Z-e SzSG Nr 054/Org. z 18.09.1971 Warszawa
JW 2777 52 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko
JW 2778 Wydział Informacji 15 Pułku KBW   Prudnik
JW 2779 Wydział Informacji 22 Brygady WOP   Białystok
JW 2781 53 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Duszniki Zdrój
JW 2782 5.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2785 Sekretariat Z-cy Szefa SG do spraw Planowania i Uzbrojenia (nr unieważniono 1.04.1954) Z-e SzSG Nr 020/Org. z 13.01.1953 Warszawa
JW 2786 Dowództwo Okręgu Wojskowego IV (1945 - 1953) nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław
JW 2787 Zarząd WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Wrocław
JW 2788
5.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1962 - 1966)
4.Batalion Remontowy (1966 - )
Z-e SzSG Nr 023/Org. z 07.03.1962 Wędrzyn (1962), Krosno Odrzańskie (1962-)
JW 2789
106.Okręgowy Skład Samochodowy ( - 1946)
Okręgowy Skład Samochodowy nr 3 (1946 - 1947)
Okręgowa Składnica Samochodowa nr 3 (1947 - 1949)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań
JW 2791 64.Batalion Remontowo-Budowlany (1976 - ) Z-e SzSG Nr 075/Org. z 29.11.1976 Grajewo
JW 2792
29.Centralna Składnica Samochodowa
1.Centralna Składnica Samochodowa z Filią w Sklęczkach (1951 - 1961)
1.Centralna Składnica Sprzętu Samochodowego (1961 - 1973)
20.Centralna Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa/Sklęczki
JW 2794 29.Batalion Łączności    nr JW nadany w 1949 r. Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Rzeszów
JW 2795 37.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1956) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Giżycko
JW 2796
20.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1945 - 1949)
91.Wejherowski Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1949 - )  nr JW wycofany z dniem 31.12.1957 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gdańsk, Kołobrzeg, Gniezno
JW 2797 53.Kompania Łączności KSD (1961 - 1972) Z-e SzSG Nr 011/Org. z 09.02.1962 Bydgoszcz
JW 2798
12.Batalion Zaopatrzenia OSL (1966 - 1968)
12.Batalion Zaopatrzenia (1968 - 1980)
Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 22.12.1965 Nowe Miasto, Biała Podlaska
JW 2799 Oddział WSW Jednostek Wojskowych MSW (1971 - ) Z-e SzSG Nr 054/Org. z 18.09.1971 Nowy Sącz
JW 2801 12 Samodzielny Batalion TOPL KBW   Szczecin
JW 2802 54 Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza   Wałbrzych
JW 2803 1 Sekcja Informacji d/s Zastępczej Służby Wojskowej   Wałbrzych
JW 2805 Oddział WSW Jednostek Wojskowych MSW (1971 - ) Z-e SzSG Nr 054/Org. z 18.09.1971 Gdańsk
JW 2806 14.Szkolny Batalion Rozpoznawczy (1967 - ) Z-e SzSG Nr 0102/Org. z 21.07.1967 Giżycko
JW 2807 Główny Zarząd Informacji ( - 1957) nr JW wycofano w 1955 r. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 2809
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 98.Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej (1972 - 1973)
98.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1973 - )
Z-e SzSG Nr 048/Org. z 26.07.1972 Kołobrzeg
JW 2810 52.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1952 - 1956) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Bielsko
JW 2812
Dowództwo 7.Dywizji Piechoty ( - 1950)
Dowództwo 7.Łużyckiej Terytorialnej Dywizji Piechoty (1950 - 1951)
Dowództwo 7.Łużyckiej Dywizji Piechoty (1951 - 1956)
Dowództwo 2.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im.H.Dąbrowskiego (1956 - 1989)
Komenda 2.Bazy Materiałowo-Technicznej (1989 - ) 
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Katowice, Bytom, Gliwice, Nysa
JW 2813 6 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej ( - 1962) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Skwierzyna
JW 2814 21.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1967 - ) Z-e SzSG Nr 074/Org. z 08.06.1967 Szczecin
JW 2815 11.Samodzielna Kompania Ewakuacyjna (1951 - ) zrezygnowano z formowania R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Wrocław
JW 2816
Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów Nr 7 (1949 - )
7.Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów ( - 1955)
7.Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1955 - )
R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Wrocław, Komprachcice
JW 2817
Podoficerska Szkoła Specjalistów Łączności nr 3 (1957 - )
Szkoła Podoficerska Specjalistów Łączności nr 3 
R-z MON Nr 031/Org. z 19.04.1957 Beniaminów, Białobrzegi
JW 2818 Wydział Informacji Bazy Marynarki Wojennej Świnoujście (1955 - ) R-z MON Nr 0012/Org. z 22.04.1955 Świnoujście
JW 2820 Batalion Obserwacyjno-Meldunkowy O.P.L. (1950 - ) R-z MON Nr 020/Org. z 29.03.1950 Legionowo, Wałcz
JW 2821
33.Pułk Artylerii Haubic (1952 - 1962)
33.Pułk Artylerii (1962 - 1963)
32.Dywizjon Artylerii Haubic (1963 - 1970)
33.Pułk Artylerii (1970 - )
11.Pułk Artylerii im. gen. dyw. Stanisława Kopańskiego (1995 - 2001)
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Żary
JW 2822 27.Batalion Samochodowy (1963 - ) Z-e SzSG Nr 024/Org. z 29.01.1963 Komorowo
JW 2824
Dowództwo 8.Drezdeńskiej Dywizji Piechoty ( - 1949)
Dowództwo 8.Drezdeńskiej Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty (1949 - 1950)
Dowództwo 8.Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej (1950 - ) nr unieważniony 1.01.1955
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź, Koszalin
JW 2825 16.Kompania Chemiczna (2001 - 2010)   Elbląg
JW 2826 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 25 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Hrubieszów
JW 2827 9.Wojskowe Zakłady Mechaniczne (1953 - ) nr anulowano 1.04.1954 Z-e SzSG Nr 0119/Org. z 07.03.1953 Poznań
JW 2828 36.Batalion Radiotechniczny (1981 - ) Z-e SzSG Nr 06/Org. z 03.02.1981 Kraków-Węgrzce
JW 2830
31.Batalion Obserwacyjno-Meldunkowy OPL (1950 - 1955)
22.Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy Obrony Przeciwlotniczej (1955 - 1956)
22.Samodzielny Pułk Radiotechniczny (1956 - 1957)
22.Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1957 - 1967)
R-z MON Nr 092/Org. z 19.08.1950 Poznań, Wrocław
JW 2831 Szczeciński Batalion Obrony Terytorialnej (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 058/Org. z 17.05.1966 Szczecin-Police
JW 2832 144.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Jarocin
JW 2833 16.Batalion Saperów  R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Żary
JW 2834 50.Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1955 - 1956) Z-e SzSG Nr 0241/Org. z 14.11.1955 Węgorzewo
JW 2835
63.Kompania Transportowa (1963 - 1969)
7.Kompania Zaopatrzenia (1969 - )
   
JW 2836 14.Pułk Radioliniowo-Kablowy (1972 - ) Z-e SzSG Nr 08/Org. z 25.02.1972 Strzegom
JW 2837 Dowództwo 9.Drezdeńskiej Dywizji Piechoty ( - 1962) nr anulowany 1.08.1958 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Przemyśl, Rzeszów
JW 2838
Dowództwo 4.Pomorskiej Dywizji Piechoty im.J.Kilińskiego (1945 - 1962)
Dowództwo 4.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im.J.Kilińskiego (1962 - 2001)
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Poznań, Ostrów Wlkp., Kalisz, Krosno Odrzańskie
JW 2839
14.Mazurski Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej (1968 - 1976)
14.Mazurska Brygada Wojsk Obrony Wewnętrznej (1976 - 1989)
14.Mazurski Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Kieniewicza (1989 - )
Z-e SzSG Nr 03/Org. z 02.01.1968 Olsztyn
JW 2840 Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Batalionu Radiotechnicznego (1978 - 1981) Z-e SzSG Nr 019/Org. z 21.03.1978 Kraków-Węgrzce
JW 2841
Ośrodek Wyszkolenia Oficerów Polityczno-Wychowawczych (1949 - 1951)
Ośrodek Przeszkolenia Oficerów Politycznych (1951-) numer anulowano w 1952 r.
R-z MON Nr 0181/Org. z 23.08.1949 Mińsk Mazowiecki
JW 2842 49.Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa (1952 - )   Modlin
JW 2843
Dowództwo 10.Dywizji Piechoty ( - 1949)
Dowództwo 10.Sudeckiej Dywizji Pancernej (1949 - 1950)
Dowództwo 10.Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej (1950 - 1955)
Dowództwo 10.Sudeckiej Dywizji Pancernej (1955 - 1989)
Dowództwo 10.Dywizji Zmechanizowanej (1989 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Opole
JW 2844
Poznański Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1964)
Wielkopolski Pułk Obrony Terytorialnej im. płk Franciszka Bartoszka (1964 - 1990)
Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Gniezno (1963-1974), Poznań (1974-1990)
JW 2845 74.Batalion Radioliniowo-Kablowy Wojsk Obrony Wewnętrznej (1968 - 1976) Z-e SzSG Nr 03/Org. z 02.01.1968 Białystok
JW 2846 1.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2847 Oddział Zabezpieczenia Szefostwa WSW (1972 - ) Z-e SzSG Nr 06/Org. z 10.02.1972 Warszawa
JW 2848
28.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1952 - 1962)
28.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Słupsk
JW 2849
11 Pułk Piechoty ( - 1962)
11 Pułk Zmechanizowany (1962 - )
  Krosno Odrzańskie
JW 2850 189.Wojskowa Stacja Pocztowa (1963 - ) Z-e SzSG Nr 074/Org. z 16.05.1963 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 2853 2.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2854 71.Batalion Łączności (1951 - 1955) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Giżycko
JW 2855
8.Okręgowa Składnica Sprzętu Pancernego (1957 - 1973)
8.Okręgowa Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - 1976)
  Łomża
JW 2856 5 Sekcja Informacji d/s Zastępczej Służby Wojskowej   Zabrze
JW 2858 1 Brygada WOP   Krosno Rzeszowskie
JW 2859 Dywizjon Okrętów Pogranicznych WOP   Darłowo
JW 2860 Baza Remontów i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP   Gdańsk-Westerplatte
JW 2863 Samodzielny Oddział Zwiadowczy WOP   Kętrzyn
JW 2864 3.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2865 93.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1956) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gniezno
JW 2866
Dywizjon Rzecznych Kutrów Trałowych (1956 - 1959)
Dywizjon Kutrów Trałowych (1959 - 1965)
14.Dywizjon Kutrów Trałowych (1965 - )
R-z MON Nr 056/Org. z 13.11.1956 Świnoujście
JW 2867
33.Pułk Piechoty
33.Nyski Terytorialny Pułk Piechoty ( - 1951)
33.Nyski Pułk Piechoty (1951 - 1956)
33.Nyski Pułk Zmechanizowany (1956 - 1989) nr JW anulowany w 1958 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Nysa
JW 2868
Dowództwo 9.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - )
Dowództwo 4.Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Malbork
JW 2869 34.Batalion Łączności (1949 - ) R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Żary, Żagań
JW 2870
12 Kołobrzeski Pułk Piechoty ( - 1962)
12 Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany (1962 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gorzów Wielkopolski
JW 2871 Łódzki Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1980) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Wiśniowa Góra
JW 2872 6.Batalion Inżynieryjny Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - ) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Lubliniec
JW 2873
34.Pułk Piechoty
34.Pułk Zmechanizowany
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Słupsk
JW 2875 28.Pułk Piechoty ( - 1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Przemyśl
JW 2877
Okręgowy Magazyn i Warsztat Łączności nr 2 (1950 - 1951)
2.Okręgowy Magazyn Łączności (1951 - )
2.Okręgowy Magazyn i Warsztaty Łączności ( - 1968)
2.Okręgowe Warsztaty Remontowe Sprzętu Łączności (1968 - )
Z-e SzSG Nr 038/Org. z 21.02.1950 Bydgoszcz
JW 2878 Oddział Kontroli, Administracji Rezerw i Uzupełnień (1961 - 1967) Z-e SzSG Nr 02/Org. z 11.01.1961 Warszawa
JW 2879
27.Pułk Piechoty
27.Pułk Zmechanizowany  nr JW wycofany z dniem 31.12.1957 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2880 57.Batalion Medyczny (1962 - ) Z-e SzSG Nr 0105/Org. z 28.08.1962 Braniewo
JW 2882 68.Batalion Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - 1976) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 11.07.1967 Prudnik, Kraków
JW 2883 Wydział Informacji Garnizonu Kraków (1955 - ) R-z MON Nr 0012/Org. z 22.04.1955 Kraków
JW 2884 44.Dywizjon Artylerii (1968 - 1979) Z-e SzSG Nr 0117/Org. z 30.07.1968 Toruń
JW 2885
53.Kompania Rozpoznania Chemicznego i Odkażania Uzbrojenia (1956 - 1957)
5.Batalion Rozpoznania Chemicznego i Odkażania Uzbrojenia (1957 - 1961)
5.Batalion Zabiegów Specjalnych i Rozpoznania Skażeń (1961 - 1965)
1.Batalion Zabiegów Specjalnych i Rozpoznania Skażeń (1965 - 1967)
1.Pułk Chemiczny (1967 - 1989)
1.Pułk Przeciwchemiczny (1989 - 1995)
1.Batalion Obrony Przeciwchemicznej "Ziemi Zgorzeleckiej" (1995 - 1998)
Z-e SzSG Nr 094/Org. z 19.05.1956 Zgorzelec
JW 2886
7 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów ( - 1967)
2 Batalion Remontowy (1967 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Komprachcice (-1962), Nysa (1962-)
JW 2887
54.Polowe Warsztaty Lotnicze (1958 - 1973)   nr JW wprowadzono w 1964 r.
54.Warsztaty Lotnicze (1973 - )
  Radom
JW 2888
Wydział Organizacyjno-Mobilizacyjny Sztabu Wojsk Lotniczych
Wydział VIII Uzupełnień i Służby Wojskowej Dowództwa Wojsk Lotniczych
Z-e SzSG Nr 093/Org. z 12.05.1950  
JW 2889
Podoficerska Szkoła Specjalistów Łączności nr 11 (1957 - )
Szkoła Podoficerska Specjalistów Łączności nr 11 ( - 1961)
Podoficerska Szkoła Specjalistów Łączności nr 11 (1961 - 1965)
Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności nr 11 (1965 - 1972)
R-z MON Nr 031/Org. z 19.04.1957 Sieradz, Wrocław, Strzegom
JW 2890
21.Wojskowy Skład MPS (1961 - 1972)
21.Okręgowa Składnica MPS (1972 - )
Z-e SzSG Nr 075/Org. z 24.08.1961 Police
JW 2891 4.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2892
Podoficerska Szkoła Wojsk Chemicznych nr 13 (1957 - 1965)
Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Chemicznych nr 13 (1965 - 1971)
Z-e SzSG Nr 0100/Org. z 07.06.1957 Biskupiec
JW 2893 Wrocławski Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1990) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Świdnica
JW 2894 73.Pułk Zmechanizowany (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin
JW 2895
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego Nr 8 (1949 - )
8.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego
8.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia ( - 1967)
R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Wrocław, Komprachcice, Opole
JW 2896 122.Pułk Artylerii Lekkiej (1952 - ) R-z MON Nr 0079/Org. z 20.11.1952 Leszno
JW 2897 5.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2898
Oddział WSW Lotnictwa Operacyjnego (1958 - 1968)
Zarząd WSW Wojsk Lotniczych (1968 - )
R-z MON Nr 004/Org. z 19.05.1958 Poznań
JW 2899 57.Batalion Remontowo-Budowlany Obrony Terytorialnej (1968 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 21.03.1968 Radzyń Podlaski
JW 2900 Kompania Obsługi Lotnisk (1950) Z-e SzSG Nr 055/Org. z 01.04.1950 Poznań
JW 2902
3.Centralna Składnica Materiałów Wybuchowych (1951 - )
3.Centralna Składnica Materiałów Wybuchowych Wojsk Inżynieryjnych
Z-e SzSG Nr 0214/Org. z 09.08.1951 Krapkowice
JW 2903
33.Nyski Pułk Zmechanizowany (1956 - 1989)
33.Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1989 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Nysa
JW 2904
Katowicki Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1964)
Katowicka Brygada Obrony Terytorialnej /Dowództwo/ (1964 - 1990)
Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Gliwice-Makoszowy
JW 2905 6.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2906 73.Batalion Łączności (1951 - 1955) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Bielsko
JW 2908 Obóz Moździerzy i Broni Pancernej KBW   Sask Duży
JW 2910 Samodzielna Kompania Łączności Dowództwa WOP   Warszawa
JW 2912 17 Zgrupowanie Manewrowe KBW   Zielona Góra
JW 2913 7.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2914 125.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1963 - )   Toruń
JW 2915 41.Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Lotniczych (1985 - )   Dolaszewo
JW 2916 1.Składnica Rakietowych Materiałów Napędowych i Sprzętu (1987 - ) Z-e SzSG Nr 04/Org. z 19.01.1987 Jaromin
JW 2918 1.Samodzielny Pułk Łączności R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2919
Dowództwo 8.Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bartosza Głowackiego (1950 - 1993)
Dowództwo 8.Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża (1993 - 2001)
Z-e SzSG Nr 0300/Org. z 15.12.1954 Koszalin
JW 2920 34 Batalion Łączności R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Żagań
JW 2921 132.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1963 - )   Poznań
JW 2923 11.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Rzeszów
JW 2924 8.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2925
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego nr 30 (1951 - )
30.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego
30.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia ( - 1967)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecinek
JW 2926
Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej OPL nr 18 (1961 - )
Podoficerska Szkoła Artylerii OPL nr 18 ( - 1962)
Podoficerska Szkoła Artylerii OPK nr 18 (1962 - 1965)
Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii OPK nr 18 (1965 - )
Podoficerska Szkoła Młodszych Specjalistów Artylerii OPK nr 18 ( - 1967)
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 24.08.1961 Zabrze, Chorzów
JW 2927 9.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2928 Rycki Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1973) Z-e SzSG Nr 015/Org. z 04.02.1967 Ułęż
JW 2929
50.Ruchome Warsztaty Remontowe Lotnictwa  (1952 - 1957)
50.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Gdańsk-Wrzeszcz, Słupsk
JW 2930
10.Batalion Pracy (1950 - 1951)
10.Brygada Pracy (1951 - 1954)
R-z MON Nr 043/Org. z 13.05.1950 Kowary, Katowice
JW 2931 Puławski Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1972) Z-e SzSG Nr 015/Org. z 04.02.1967 Puławy
JW 2932 Wydział Informacji Dowództwa 30.Dywizji Piechoty (1951 - 1953) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Przemyśl
JW 2933 14.Przemyski Batalion Dowodzenia im. gen. bryg. Juliana Stachiewicza (1994 - 2000)   Przemyśl
JW 2934 10.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2935 16 Kompania Obserwacyjno-Meldunkowa (1951 - ) Z-e SzSG Nr 090/Org. z 23.03.1951 Gdynia
JW 2936 56 Kompania Odkażania Terenu (1957 - 1961) Z-e SzSG Nr 0100/Org. z 07.06.1957 Zgorzelec
JW 2937
37 Łużycki Pułk Artylerii Haubic 
37 Łużycki Pułk Artylerii
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Koźle
JW 2938 10.Dywizjon Artylerii Dowództwa Artylerii Sztabu Generalnego W.P. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2941
38.Pułk Artylerii Lekkiej
38.Terytorialny Pułk Artylerii Lekkiej
38.Pułk Artylerii Lekkiej ( - 1956)
37.Łużycki Pułk Artylerii Haubic (1956 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Koźle
JW 2942 35.Pułk Lotnictwa Bombowego (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Inowrocław
JW 2943
9.Batalion Rozpoznawczy
10.Batalion Rozpoznawczy "Strzelców Konnych" im. gen. bryg. Michała Gutowskiego (1994 - 2010)
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Żary, Żagań
JW 2944 2.Batalion Budowlany (1949 - 1957) R-z MON Nr 0179/Org. z 22.08.1949 Rembertów
JW 2945 37.Łużycki Pułk Artylerii Lekkiej ( - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Tarnowskie Góry
JW 2946 12.Okręgowy Skład Amunicji (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0124/Org. z 27.04.1951 Toruń
JW 2947
40.Pułk Artylerii Lekkiej
40.Pułk Artylerii (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Jarosław
JW 2948 15.Terenowy Oddział Lotniskowy (1952 - 1955) Z-e SzSG Nr 0365/Org. z 31.12.1951 Radom
JW 2949 9.Batalion Rozpoznawczy (1949 - 1961) R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Żagań, Żary
JW 2950
Wydział I Organizacyjno-Mobilizacyjny i Uzupełnień Sztabu O.W. I
Wydział VIII Uzupełnień i Służby Wojskowej Okręgu Wojskowego I
Z-e SzSG Nr 093/Org. z 12.05.1950 Warszawa
JW 2951 6.Dywizjon Artylerii /32 BA/ (1962 - 1977)   Orzysz
JW 2952 11.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2953
16.Samodzielna Kompania Inżynieryjno-Remontowa (1959 - 1961)
33.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - )
33.Pułk Inżynieryjno-Budowlany ( - 1977)
33.Pułk Budowlany (1978 - 1983)
33.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1983 - )
Z-e SzSG Nr 034/Org. z 08.04.1959 Gdynia-Oksywie
JW 2954 2.Pułk Budownictwa Łączności (1968 - ) Z-e SzSG Nr 017/Org. z 23.01.1968 Zgierz
JW 2956
39.Pułk Artylerii Lekkiej
39.Pułk Artylerii Haubic ( - 1955)
33.Dywizjon Artylerii Haubic (1955 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Strzegom
JW 2957
4.Okręgowa Składnica Sprzętu Pancernego (1951 - 1973)
10.Okręgowa Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - 1983)
10.Rejonowa Składnica Techniczna (1983 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Małomice, Komprachcice
JW 2958 12.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2959 23.Pułk Czołgów Średnich (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Słubice
JW 2960
3.Batalion Pracy (1949 - )
3.Wojskowy Batalion Górniczy ( - 1959)
R-z MON Nr 0169/Org. z 13.08.1949 Biedrusko
JW 2961 13.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2962
Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych (1957 - )
Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego ( - 1961)
1.Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego (1961 - 1972)
1.Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego (1972 - )
Z-e SzSG Nr 0161/Org. z 29.08.1957 Piła , Grójec
JW 2963 Wydział WSW Brygady Artylerii OPK (1963 - ) Z-e SzSG Nr 052/Org. z 27.03.1963 Gdynia
JW 2964 14.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2967
Węzeł Łączności M.O.N. (1950 - 1964)
1.Brygada Łączności MON (1963 - 1968)
Z-e SzSG Nr 0263/Org. z 04.11.1954 Warszawa
JW 2968
Oddział WSW 1 Korpusu OPL OK (1958 - 1962)
Oddział WSW 1 Korpusu OPK (1962 - )
R-z MON Nr 004/Org. z 19.05.1958 Warszawa
JW 2969 58.Batalion Remontowo-Budowlany Obrony Terytorialnej (1968 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 21.03.1968 Kołobrzeg
JW 2970 12.Składnica Sprzętu Lotniczo-Technicznego (1983 - ) Z-e SzSG Nr 040/Org. z 01.09.1983 Bydgoszcz
JW 2971
Wydział Informacji Dowództwa 7.Korpusu Artylerii O.P.L. (1951)
Oddział Informacji Dowództwa 7.Korpusu Artylerii O.P.L. (1951 - 1953)
Z-e SzSG Nr 0155/Org. z 16.06.1951 Bytom
JW 2973 15.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2975
10.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1946 - 1950)
10.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej Terytorialnej D.P. (1950 - 1951)
10.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1956)
2.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1956 - 1966)
2.Dywizjon Artylerii (1966 - 1989)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Nysa, Koźle
JW 2976 10.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Lotniczej Służby Fotograficznej (1961 - 1962) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 24.08.1961 Sochaczew
JW 2978 2.Samodzielny Liniowo-Eksploatacyjny Batalion Łączności R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2981 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 27 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Bełz
JW 2982 11 Łużycki Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej ( - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Tarnowskie Góry
JW 2984 Ośrodek Wyszkolenia Oficerów Rezerwy nr 2 (1949 - 1958) R-z MON Nr 0210/Org. z 27.09.1949 Lublin, Działdowo, Zambrów, Przemyśl
JW 2985 12 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2986 59.Kompania Odkażania Umundurowania (1957 - 1961) Z-e SzSG Nr 0100/Org. z 07.06.1957 Milicz
JW 2987 13.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1946 - 1949) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2988 7.Batalion Rozpoznawczy (1949 - 1961)(1970 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Brzeg, Opole
JW 2989 16.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2990 77.Batalion Saperów (1951 - 1955) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Rybnik
JW 2991 Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko (1964 - 1966) Z-e SzSG Nr 047/Org. z 20.04.1964 Drawsko Pomorskie
JW 2993 17.Samodzielna Kompania Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2994 59.Batalion Remontowo-Budowlany Obrony Terytorialnej (1968 - 1987) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 21.03.1968 Świdnica
JW 2995 4.Łużycki Pułk Saperów nr JW wycofany z dn.31.12.1957 r. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 2996 Centralny Naukowo-Badawczy Poligon Artyleryjski (1952 - 1958) nr unieważniono 1.10.1958 R-z MON Nr 037/Org. z 02.04.1952 Zielonka
JW 2997 Samodzielna Ćwiczebna Eskadra Lotnicza (1946 - ) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Radom
JW 2998 4.Batalion Pracy (1949 - ) R-z MON Nr 0169/Org. z 13.08.1949 Dęba
JW 3000
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów Nr 9 (1949 - )
9.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów ( - 1967)
R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Wrocław, Opole
JW 3001 38 Pułk Zmechanizowany R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Kożuchów
JW 3002 Opolski Pułk Obrony Terytorialnej (1963 - 1987) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 06.05.1963 Opole
JW 3003 Oławski Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1978) Z-e SzSG Nr 015/Org. z 04.02.1967 Jelcz
JW 3004 Dowództwo 10.Dywizji Artylerii Armat (1956 - 1957) R-z MON Nr 0026/Org. z 04.09.1956 Głogów
JW 3005 44.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Czarne
JW 3007
Szkolny Batalion Łączności Wojsk Lotniczych (1954 - 1956)
6.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Łączności  nr JW wycofany z dn.31.12.1957 r.
Z-e SzSG Nr 0281/Org. z 24.11.1954 Nowy Dwór
JW 3009
251.Pułk Kawalerii Powietrznej (1994 - 1995)
1.Pułk Szwoleżerów "Ziemi Łęczyckiej" im. marszałka Józefa Piłsudskiego (1995 - 1999)
  Leźnica Wielka
JW 3012 Oddział Personalny KBW   Warszawa
JW 3013
Pułk Zmotoryzowany KBW
  Góra Kalwaria
JW 3014 13 Samodzielny Batalion Operacyjny WBW Zachodnio-Pomorskie   Szczecin
JW 3015 1 Samodzielny Batalion Operacyjny WBW Warszawa   Warszawa
JW 3016 3 Batalion Ochrony Kolei WBW Lublin   Lublin
JW 3017 8 Kompania Konwojowa WBW Białystok   Białystok
JW 3019 4 Batalion Ochrony Kolei WBW Poznań   Poznań
JW 3020 Batalion Operacyjny WBW Olsztyn   Olsztyn
JW 3021 7 Batalion Ochrony WBW Dolnośląskie   Wrocław
JW 3022 14 Samodzielny Batalion Operacyjny WBW Poznań   Poznań
JW 3023 6 Kompania Konwojowa WBW Kraków   Kraków
JW 3024 WBW woj.pomorskiego   Bydgoszcz
JW 3025 Ośrodek Szkoleniowy KBW   Szczytno
JW 3026 Zakład Tresury Psów KBW   Góra Kalwaria
JW 3028
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Centralnego Laboratorium Chemicznego (1952 - 1954)
Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Chemicznego (1954 - ) nr unieważniono 1.10.1958
Z-e SzSG Nr 0377/Org. z 08.11.1952 Rembertów
JW 3030 3.Baza Lotnicza (1999 - 2010)   Wrocław
JW 3032 37.Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej (1956 - 1957)   Nysa
JW 3033 2.Baza Lotnicza "Bydgoszcz" (1992 - 2010)   Bydgoszcz
JW 3036 5.Rejonowa Baza Materiałowa (1997 - 2011)   Nowogród Bobrzański
JW 3038
37.Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów
Okręgowa Stacja Obsługi Samochodów Nr 3
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946
Z-e SzSG Nr 026/Org. z 21.04.1948
 
JW 3039 Oddział WSW Jednostek Wojskowych MSW (1971 - ) Z-e SzSG Nr 054/Org. z 18.09.1971 Gliwice
JW 3050 Oddział WSW Jednostek Wojskowych MSW (1971 - ) Z-e SzSG Nr 054/Org. z 18.09.1971 Lubań Śląski
JW 3052 Batalion Portowy Wojsk Ochrony Pogranicza - Gdynia   Gdynia
JW 3054 Szkoła Podoficerska Łączności WOP   Braniewo
JW 3057 Batalion Portowy Wojsk Ochrony Pogranicza - Gdańsk   Gdańsk-Nowy Port
JW 3058 Dywizjon Okrętów Pogranicznych 12 Brygady WOP   Szczecin
JW 3059 Dywizjon Okrętów Pogranicznych 15 Brygady WOP   Koszalin
JW 3060 Dywizjon Okrętów Pogranicza WOP   Gdańsk
JW 3061 Garnizonowa Stacja Obsługi Pojazdów Mechanicznych KBW   Warszawa
JW 3062 Wydział Informacji 12 Pułku KBW   Szczecin
JW 3064 Batalion Portowy WOP   Szczecin
JW 3065 Oficerska Szkoła KBW   Legnica
JW 3066 Szkolny Batalion Brygady TKN-KBW   Olsztyn
JW 3069 Szkoła Specjalistów Morskich WOP   Gdańsk
JW 3070 Zakład Tresury Psów KBW   Sułkowice
JW 3071 Samodzielny Batalion Podhalański 5 Pułku KBW Ziemi Krakowskiej   Wadowice
JW 3074 Obóz Saperów KBW   Podpichy
JW 3075 Oddział Kadr WOP   Warszawa
JW 3076 Wydział Informacji 11 Pułku KBW   Jelenia Góra
JW 3078 5 Pułk KBW Ziemi Krakowskiej   Kraków
JW 3079 Oddział Organizacyjny WOP   Warszawa
JW 3081 Oddział WSW Jednostek Wojskowych MSW (1971 - ) Z-e SzSG Nr 054/Org. z 18.09.1971 Szczecin
JW 3082 8.Batalion Pracy (1950 - ) R-z MON Nr 04/Org. z 18.01.1950 Biedrusko
JW 3084
Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy Nr 1 ( - 1954)
1.Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy (1954 - )
Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954  
JW 3085
Wydział WSW Choszczno (1963 - 1975)
Wydział WSW Brygady Artylerii /2 BA/ (1975 - )
Z-e SzSG Nr 095/Org. z 01.07.1963 Choszczno
JW 3086
Ośrodek Szkolno-Doświadczalny Mechanizacji i Prac Przeładunkowych (1968 - 1971)
Ośrodek Szkolenia Służby Komunikacji Wojskowej (1971 - ) nr unieważniony 15.05.1983 r. 
Z-e SzSG Nr 040/Org. z 26.02.1968 Grudziądz
JW 3087 45.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Stargard Szczeciński
JW 3090 9.Rejonowa Baza Materiałowa (1997 - 2010)   Rembertów
JW 3092 61.Batalion Remontowo-Budowlany (1973 - ) Z-e SzSG Nr 028/Org. z 15.03.1973 Warszawa
JW 3094 1.Dywizjon Saperów Morskich (1977 - ) Z-e SzSG Nr 08/Org. z 09.02.1977 Świnoujście-Ognica
JW 3095
Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy Nr 2 ( - 1954)
2.Okregowy Magazyn Kwaterunkowy (1954 - )
Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954  
JW 3096
Centralne Warsztaty Naprawy Sprzętu Łączności (1966 - 1968)
Centralne Warsztaty Remontu Sprzętu Łączności (1968 - )
Z-e SzSG Nr 0121/Org. z 29.09.1966 Warszawa
JW 3097
Łódzki Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - )
Pułk Obrony Terytorialnej miasta Łodzi ( - 1989)
Z-e SzSG Nr 015/Org. z 04.02.1967 Łódź
JW 3098 111.Batalion Łączności Dalekosiężnej (1969 - ) Z-e SzSG Nr 024/Org. z 27.03.1969 Świecie
JW 3102 21.Szkolny Batalion Czołgów (1954 - ) Z-e SzSG Nr 0304/Org. z 15.12.1954 Zambrów, Gliwice
JW 3104 21.Samodzielna Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0150/Org. z 16.06.1955 Babice
JW 3107 Węzeł Łączności Głównego Stanowiska Dowodzenia Lotnictwem Myśliwskim O.P.L. (1953 - 1954) Z-e SzSG Nr 0318/Org. z 25.09.1953 Warszawa
JW 3110 Wydział Informacji Zarządu Tyłów Marynarki Wojennej (1954 - ) Z-e SzSG Nr 0216/Org. z 06.10.1955  
JW 3112
38.Okręgowe Warsztaty Remontu Samochodów
Okręgowa Stacja Obsługi Samochodów Nr 1
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946
Z-e SzSG Nr 026/Org. z 21.04.1948
 
JW 3115
Dowództwo 6.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1952 - 1957)
Dowództwo 3.Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju  (1957 - 1962)
Dowództwo 3.Korpusu Obrony Powietrznej Kraju (1962 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Wrocław
JW 3116 26.Pułk Artylerii Pancernej (1951 - 1955)
13.Batalion Czołgów Ciężkich i Artylerii Pancernej (1955 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin
JW 3117
5.Szturmowy Pułk Lotniczy (1946 - 1950)
5.Pułk Lotnictwa Szturmowego (1950 - 1960)
5.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1960 - 1964)
5.Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1964 - 1966)
5.Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1966 - 1967)
3.Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1967 - 1988)
3.Pomorski Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1988 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz
JW 3118 42 Pułk Zmechanizowany  R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Żary
JW 3119 Centralne Warsztaty Sprzętu Szkoleniowego (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0183/Org. z 08.12.1967 Drawsko
JW 3120 75.Batalion Saperów (1951 - 1956) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Giżycko
JW 3121 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 29 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Lubaczów
JW 3122 Kursy Szyfrowo-Sztabowej Służby (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 3123 Dowództwo 11.Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1963) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Brzeg
JW 3124 1.Samodzielny Pułk Samochodowo-Transportowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3125 19 Kompania Obserwacyjno-Meldunkowa (1951 - ) Z-e SzSG Nr 090/Org. z 23.03.1951 Świnoujście
JW 3126 39 Pułk Zmechanizowany  R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Trzebiatów
JW 3127
35 Centralna Składnica Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego
1 Centralna Składnica i Warsztaty Remontowe Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3128 Tyski Batalion Obrony Terytorialnej (1968 - 1972) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Tychy
JW 3129 116.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1955)
42.Dywizjon Artylerii Haubic (1955 - 1957)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Grupa, Chojnice
JW 3130 2.Samodzielny Oddział Kartograficzny (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0214/Org. z 05.10.1955 Komorów
JW 3131 Batalion Obrony Terytorialnej Bielsko-Biała (1968 - 1990) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Bielsko-Biała
JW 3132
46.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - 1961)
46.Batalion Transportowy (1961 - 1967)
14.Batalion Zaopatrzenia (1967 - 1996)
12.Batalion Zaopatrzenia (1996 - 2012)
Z-e SzSG Nr 0046/Org. z 29.08.1955 Kobylanka
JW 3133 60.Batalion Remontowo-Budowlany Obrony Terytorialnej (1968 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 21.03.1968 Wejherowo
JW 3134 Oddział III Operacyjny Sztabu Generalnego W.P. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3135 24.Batalion Łączności (1951 - 1956) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Gliwice
JW 3138
10.Kompania Inżynieryjnego Zabezpieczenia (1963 - 1965)
113.Batalion Inżynieryjnego Zabezpieczenia SD (1965 - 1967)
Z-e SzSG Nr 0150/Org. z 30.10.1963 Kazuń
JW 3139
40.Centralny Magazyn Sprzętu Pancernego
1.Centralna Składnica Sprzętu Pancernego  nr JW wycofany z dniem 31.12.1957 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gałkówek
JW 3140
11.Samodzielny Pułk Czołgów (1951 - 1955)
11.Pułk Czołgów Średnich (1955 - 1957)
11.Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej (1957 - 1961)
11.Pułk Czołgów Średnich (1961 - )
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Giżycko
JW 3141 39.Batalion Łączności (1949 - ) R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Międzyrzecz, Sulęcin
JW 3142 Oficerska Szkoła Piechoty Nr 2 ( - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gryfice
JW 3143
47.Batalion Obsługi Lotniska (1950 - )
47.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
47.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1960)
47.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1973)
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Kraków-Balice (1950-1960), Łask (1966-1973)
JW 3144 112.Batalion Łączności Dalekosiężnej (1969 - ) Z-e SzSG Nr 024/Org. z 27.03.1969 Strzegom
JW 3145
32 Centralny Skład i Warsztaty Łączności M.O.N.
3 Centralna Składnica Sprzętu Łączności (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3146 Wydział WSW 9.Dywizji Artylerii OPL OK (1960 - ) Z-e SzSG Nr 0083/Org. z 29.09.1960 Warszawa
JW 3147
Centrum Wyszkolenia Piechoty (1945 - 1948)
Wyższa Szkoła Piechoty (1948 - 1954) nr anulowany 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3148 Dowództwo 24.Dywizji Piechoty (1951 - 1952) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Zambrów
JW 3150 Szkoła Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych (1973 - ) Z-e SzSG Nr 061/Org. z 11.09.1973 Chorzów
JW 3152
Oficerska Szkoła Piechoty i Kawalerii Nr 1 (1945 - 1947)
Oficerska Szkoła Piechoty (1947 - 1948)
Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1 (1948 - 1962) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław
JW 3155 Zarząd Polityczny KBW   Warszawa
JW 3157 13 Samodzielny Batalion Brygady TKN-KBW   Olsztyn
JW 3160 Szefostwo Służby Samochodowej KBW   Warszawa
JW 3161 Rzeczny Dywizjon Okrętów Pogranicza WOP   Szczecin
JW 3162 Szkoła Podoficerska Łączności KBW   Prudnik
JW 3163 Ośrodek Szkoleniowy KBW   Szczytno
JW 3165 30.Dywizjon Okrętów Pogranicza (1965 - 1967) nr JW wycofany w 1967 r.    Z-e SzSG Nr 0135/Org. z 22.12.1965 Świnoujście
JW 3166 29.Dywizjon Rozpoznania Artyleryjskiego (1969 - ) Z-e SzSG Nr 024/Org. z 27.03.1969 Głogów
JW 3168
Oficerska Szkoła Broni Pancernej (1946 - 1947)
Oficerska Szkoła Broni Pancernej i Wojsk Samochodowych (1947 - 1948)
Oficerska Szkoła Broni Pancernej (1948 - 1950) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań
JW 3170 Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 99.Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej (1972 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 26.07.1972 Szczecin
JW 3172
Oficerska Szkoła Saperów ( - 1947)
Oficerska Szkoła Inżynieryjno-Saperska (1947 - 1953) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wrocław
JW 3173
Baza Brzegowa Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1953 - 1955)
Baza Brzegowa Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1955 - 1957)
Z-e SzSG Nr 0143/Org. z 21.03.1953 Gdynia-Oksywie
JW 3174 97.Kompania Łączności (1969 - ) Z-e SzSG Nr 020/Org. z 06.03.1969 Poznań
JW 3175
7.Batalion Pracy (1950 - 1951)
7.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
7.Batalion Pracy (1953 - 1955)
7.Wojskowy Batalion Górniczy (1955 - 1959)
R-z MON Nr 04/Org. z 18.01.1950 Biedrusko, Makoszowy
JW 3176 68.Batalion Saperów (1951 - 1957) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Krasnystaw, Chełm
JW 3177
9.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1962 - 1967)
9.Batalion Remontowy (1967 - 1988)
9.Wojskowe Warsztaty Remontowe (1988 - )
Z-e SzSG Nr 023/Org. z 07.03.1962 Jarosław, Łańcut, Rzeszów
JW 3178 32.Dywizjon Okrętów Pogranicza (1965 - 1967) nr JW wycofany w 1967 r.   Z-e SzSG Nr 0135/Org. z 22.12.1965 Kołobrzeg
JW 3179
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 11.Centralnej Składnicy Samochodowej (1956 - 1957)
11.Centralna Składnica Samochodowa (1957 - 1961)
11.Centralna Składnica Sprzętu Samochodowego (1961 - )
Z-e SzSG Nr 0138/Org. z 03.08.1956 Suwałki
JW 3180 31.Dywizjon Okrętów Pogranicza (1965 - 1967) nr JW wycofany w 1967 r.    Z-e SzSG Nr 0135/Org. z 22.12.1965 Gdańsk
JW 3181 Poligon Torpedowy Marynarki Wojennej (1964 - ) Z-e SzSG Nr 0127/Org. z 28.10.1964 Gdynia-Oksywie
JW 3182 11.Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego (1967 - ) Z-e SzSG Nr 084/Org. z 21.06.1967 Zgorzelec
JW 3184 Oficerska Szkoła Łączności ( - 1950) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Sieradz, Zegrze
JW 3185 3.Batalion Piechoty Morskiej (1951 - 1959) R-z MON Nr 060/Org. z 07.07.1951 Dziwnów
JW 3186
Wojskowa Szkoła Pilotów (1945 - 1946)
Oficerska Szkoła Lotnicza (1946 - 1951) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Dęblin
JW 3187 23.Wojskowy Skład MPS (1961 - 1972) Z-e SzSG Nr 075/Org. z 24.08.1961 Białuń
JW 3188
Dowództwo 8.Dywizji Lotnictwa Szturmowego (1950 - 1960)
Dowództwo 8.Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1960 - 1963)
R-z MON Nr 037/Org. z 28.04.1950 Warszawa/Modlin, Bydgoszcz
JW 3189
1.Techniczny Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1966 - 1973)
1.Pułk Inżynieryjno-Techniczny (1973 - 1987)
1.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1988 - 1989)
1.Wojskowy Zakład Budowlany (1989 - 1991) nr JW anulowano w 1989 r.
Z-e SzSG Nr 079/Org. z 09.07.1966 Grupa
JW 3190
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 40.Dywizjonu Artylerii Rakietowej (1969 - )
40.Dywizjon Artylerii Rakietowej 
Z-e SzSG Nr 050/Org. z 24.06.1969 Opole, Brzeg
JW 3191 44.Dywizjon Artylerii (1985 - ) Z-e SzSG Nr 045/Org. z 06.07.1985 Toruń
JW 3192 50.Magazyn Inżynieryjny Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3194 46.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Wałcz
JW 3196 22.Samodzielny Batalion Budowlany R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3197
44 Pułk Lotnictwa Łącznikowego (1952 - 1953)
13 Samodzielna Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (1953 - 1957)
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Warszawa-Okęcie, Modlin-Kroczewo
JW 3200 Samodzielny Batalion Zwiadu KBW   Pułtusk
JW 3204 Kwatermistrzostwo KBW   Warszawa
JW 3205
14.Skład Materiałów Pędnych i Smarów (1951 - )
14.Składnica MPS
14.Okręgowa Składnica MPS
Z-e SzSG Nr 0175/Org. z 05.07.1951 Wędrzyn
JW 3207
9.Batalion Pracy (1950 - 1951)
9.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
9.Batalion Pracy (1953 - 1955)
9.Wojskowy Batalion Górniczy (1955 - 1958)
R-z MON Nr 04/Org. z 18.01.1950 Kobierzyn k/Krakowa, Chorzów
JW 3208 10.Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Bydgoszcz
JW 3209
13.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1949 - 1967)
13.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - )
13.Elbląski Pułk Przeciwlotniczy (1994 - 2011)
Z-e SzSG Nr 011/Org. z 14.01.1955 Elbląg
JW 3210 22.Wojskowy Skład MPS (1961 - ) Z-e SzSG Nr 075/Org. z 24.08.1961 Rów 
JW 3212 60.Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3213 12.Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego (1967 - ) Z-e SzSG Nr 084/Org. z 21.06.1967 Braniewo
JW 3214 37.Pułk Śmigłowców Transportowych (1971 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 13.09.1971 Łęczyca
JW 3215
3.Centralna Składnica Żywnościowa (1951 - 1953)
18.Wojskowa Składnica Żywnościowa (1953 - 1956)
18.Centralna Składnica Żywnościowa (1956 - 1974)
R-z MON Nr 0055/Org. z 18.06.1951 Białystok
JW 3216 Wrzesiński Batalion Obrony Terytorialnej (1968 - 1977) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Września
JW 3217 8.Warsztaty Techniczne (1981 - ) Z-e SzSG Nr 053/Org. z 10.11.1981 Wrocław
JW 3218
Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1950 - 1955)
Dowództwo Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1955 - 1965)
Dowództwo 9.Flotylli Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera (1965 - 2006)
Z-e SzSG Nr 0300/Org. z 15.12.1954 Hel
JW 3219
1.Szkolna Kompania Czołgów Pływających (1963 - 1965)
1.Szkolna Kompania Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Pancernych (1965 - 1967)
Z-e SzSG Nr 0148/Org. z 28.10.1963 Słupsk
JW 3220 Oddział II Sztabu Głównego Marynarki Wojennej (1954 - 1957) R-z MON Nr 0078/Org. z 10.12.1953 Gdynia
JW 3221
31.Batalion Kablowy (1964 - 1966)
31.Batalion Łączności Dalekosiężnej (1966 - )
31.Batalion Radioliniowo-Kablowy ( - 1976)
Z-e SzSG Nr 0172/Org. z 14.12.1963 Kwidzyn
JW 3222 98.Kompania Łączności (1969 - ) Z-e SzSG Nr 020/Org. z 06.03.1969 Poznań
JW 3225 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 31 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Przemyśl
JW 3226
Oddział WSW Zielona Góra (1969 - 1972)
Oddział WSW Krosno Odrzańskie (1972 - )
Z-e SzSG Nr 048/Org. z 21.06.1969 Zielona Góra, Krosno Odrzańskie
JW 3227 30.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Bydgoszcz
JW 3228
52.Batalion Samochodowo-Transportowy (1956 - 1962)
52.Batalion Transportowy (1962 - )
  Nysa
JW 3229 10.Składnica Sprzętu Lotniczo-Technicznego (1963 - ) Z-e SzSG Nr 047/Org. z 21.03.1963 Warszawa
JW 3230 Grupa Zabezpieczenia Propagandy Specjalnej Pomorskiego OW (1966 - ) Z-e SzSG Nr 088/Org. z 19.07.1966 Bydgoszcz
JW 3231
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 43.Dywizjonu Artylerii Rakietowej (1969 - )
43.Dywizjon Artylerii Rakietowej
Z-e SzSG Nr 050/Org. z 24.06.1969 Żary
JW 3232 7.Warsztaty Techniczne Wojsk OPK (1981 - ) Z-e SzSG Nr 040/Org. z 18.08.1981 Toruń
JW 3234
55.Pułk Piechoty
55.Pułk Zmechanizowany
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Braniewo
JW 3235
26.Samodzielna Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (1962 - 1971)
26.Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (1971 - )
Z-e SzSG Nr 016/Org. z 20.02.1962 Warszawa
JW 3236 Węzeł Łączności nr 3 (1967 - 1970) Z-e SzSG Nr 058/Org. z 08.05.1967 Warszawa
JW 3237
4.Samodzielny Batalion Ochrony Sztabu Generalnego W.P. ( - 1947)
Batalion Wartowniczy nr 14 (1947 - 1951)
14.Batalion Wartowniczy (1951 - 1959) nr anulowany 1.08.1958
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3238 64.Pułk Zmechanizowany (1951 - 1955)
64.Pułk Czołgów Średnich (1955 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Czarne
JW 3239 31.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Szczecin
JW 3241 Komenda Specjalnego Obozu R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3242 3.Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego (1999 - 2010)   Wrocław
JW 3243 11.Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Wrocław
JW 3244
Podoficerska Szkoła Specjalistów Remontowych Wojsk Pancernych nr 2 (1963 - 1965)
Szkoła Młodszych Specjalistów Wojsk Pancernych nr 2 (1965 - )
2.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowo-Samochodowych ( - 1987)
Z-e SzSG Nr 0148/Org. z 28.10.1963 Giżycko, Siedlce
JW 3245 35.Dywizjon Artylerii Samobieżnej (1966 - 1976)   Niepołomice, Kraków-Rakowice
JW 3247 69.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL (1958 - 1961)   Tomaszów Mazowiecki
JW 3249 32.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Gdynia
JW 3251 5.Samodzielny Batalion Ochrony M.O.N. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3252 Węzeł Łączności Marynarki Wojennej Nr 4 (1970 - 1974) Z-e SzSG Nr 082/Org. z 25.07.1970 Wejherowo
JW 3253 8.Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000 - 2010)   Mirosławiec
JW 3254 Oficerska Szkoła Piechoty Nr 3 ( - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Inowrocław
JW 3255
118.Pułk Artylerii Ciężkiej (1951 - 1956)
118.Pułk Artylerii Armat (1956 - 1957)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Lublin
JW 3263
10 Samodzielny Batalion Samochodowy
10 Pułk Samochodowy (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3264 Wydział WSW 6.Dywizji Powietrzno-Desantowej (1961 - 1962) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 23.09.1961 Kraków
JW 3265 Samodzielny Pułk Rezerwy Oficerów (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3268 12.Samodzielna Lotnicza Eskadra Kierowania Ogniem Artylerii (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Wrocław
JW 3274
6.Samodzielny Batalion Ochrony Głównego Zarządu Informacji
40.Kompania Wartownicza ( - 1957)
40.Kompania Wartownicza Szefostwa WSW (1957 - 1959)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3275 3.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1962 - 1967) Z-e SzSG Nr 023/Org. z 07.03.1962 Lublin
JW 3276 Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy ( - 1948) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3277 Wydział Informacji 9.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - ) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 3278 3 Pułk Piechoty Morskiej (1959 - ) Z-e SzSG Nr 0138/Org. z 30.12.1958 Dziwnów
JW 3279
1 Batalion Inżynieryjnego Zabezpieczenia SD (1967 - 1970)
1 Kompania Inżynieryjnego Zabezpieczenia (1970 - )
Z-e SzSG Nr 08/Org. z 10.01.1967 Warszawa
JW 3283 3089.Wojskowa Stacja Pocztowa R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3284 6.Ośrodek Przechowywania Sprzętu (2001 - 2011)   Głogów
JW 3285 Dowództwo 12.Brygady Lotniczo-Technicznej (1952 - 1957) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Poznań
JW 3287 105.Centralny Skład Materiałów Budownictwa Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3290 2.Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego (1999 - 2010)   Bydgoszcz
JW 3292 Dowództwo 11.Brygady Lotniczo-Technicznej (1952 - 1955) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Tomaszów Maz.
JW 3295 26.Centralna Piekarnia M.O.N. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3296
2.Dywizjon Kutrów Trałowych (1961 - 1965)
15.Dywizjon Kutrów Trałowych (1965 - 1977)
Z-e SzSG Nr 02/Org. z 04.05.1961 Hel, Gdynia-Oksywie
JW 3297 26.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1968 - ) Z-e SzSG Nr 051/Org. z 25.03.1968 Szczecinek
JW 3298 44.Centralna Składnica Mundurowa R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3300 8.Samodzielna Kompania Radio-Nawigacyjna (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Piła
JW 3303 23 Centralna Składnica Amunicji (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 12.03.1953 Przewóz
JW 3304 32.Wojskowy Skład MPS (1961 - ) Z-e SzSG Nr 082/Org. z 14.09.1961 Puszcza Mariańska
JW 3305
24.Okręgowy Magazyn Żywnościowy
10.Wojskowa Składnica Żywnościowa
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań
JW 3306
61.Batalion Dowodzenia (1967 - 1970)
61.Batalion Łączności (1970 - 1977)
25.Pułk Łączności (1977 - )
Z-e SzSG Nr 058/Org. z 08.05.1967 Warszawa (1967-1977), Modlin (1977-)
JW 3307
Filia Centralnej Składnicy Sprzętu Pancernego (1950)
Składnica Przechowania i Konserwacji Wozów Bojowych (1950 - 1951)
2.Składnica Przechowywania i Konserwacji Wozów Bojowych (1951 - 1954)
2.Centralna Baza Rezerwy Wozów Bojowych i Specjalnych (1954 - 1972)
R-z MON Nr 056/Org. z 12.06.1950 Braniewo
JW 3308 33.Wojskowy Skład MPS (1961 - ) Z-e SzSG Nr 082/Org. z 14.09.1961 Bolęcin
JW 3309
18.Samodzielny Pułk Czołgów (1951 - )
18.Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej  nr JW wycofano z dn.31.12.1957 r.
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Nysa
JW 3310 Dywizjon Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Kolejowych (1953 - 1961) Z-e SzSG Nr 045/Org. z 28.04.1958 Darłowo, Września, Zgorzelec
JW 3311 67.Samodzielna Kompania Łączności Kierownictwa MON (1967 - 1970) Z-e SzSG Nr 058/Org. z 08.05.1967 Warszawa
JW 3312 86.Okręgowy Skład Taborowo-Mundurowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3315 7.Batalion Rozpoznawczy (1949 - ) R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Wrocław, Opole
JW 3316
Dowództwo 11.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - 1967)
Dowództwo 3.Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1967 - 1971)
Dowództwo 3.Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego (1971 - 1983)
Dowództwo 3.Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1983 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Świdwin
JW 3317 Wydział WSW 16.Dywizji Pancernej (1961 - 1962)   Elbląg
JW 3318 Centralne Wojskowe Laboratorium Chemiczne Amunicji i Prochu R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3319 10.Batalion Piechoty Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1968 - 1989) Z-e SzSG Nr 022/Org. z 02.02.1968 Pniówek
JW 3320
52.Szkolny Batalion Remontu Silników (1954 - 1957)
52.Szkolny Batalion Naprawy Silników (1957 - 1967)
Z-e SzSG Nr 0152/Org. z 25.06.1954 Rzeszów
JW 3321 Grupa Zabezpieczenia Propagady Specjalnej Głównego Zarządu Politycznego WP (1966 - ) Z-e SzSG Nr 088/Org. z 19.07.1966 Rembertów
JW 3322 45.Lotnicza Eskadra Doświadczalna (1976 - ) Z-e SzSG Nr 013/Org. z 20.02.1976 Modlin
JW 3324
122.Centralna Składnica Sanitarna (1945 - 1946)
Centralna Składnica Sanitarna (1946 - 1950) 
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3327
57 Centralny Skład Amunicji Artyleryjskiej
3 Centralna Składnica Amunicji (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3329
12.Centralna Baza Uzbrojenia Artyleryjskiego
1.Centralna Składnica Uzbrojenia  nr JW wycofany z dniem 31.12.1957 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Regny
JW 3330 113.Pułk Artylerii Haubic (1951 - 1955)
36.Dywizjon Artylerii Haubic (1955 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin
JW 3331
Oddział WSW 2 Korpusu OPL OK (1958 - 1962)
Oddział WSW 2 Korpusu OPK (1962 - )
R-z MON Nr 004/Org. z 19.05.1958 Bydgoszcz
JW 3335 53.Batalion Medyczno-Sanitarny (1955 - 1956)   Skierniewice
JW 3337
170.Ruchomy Warsztat Remontu Samochodów (1956 - 1957)
170.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1957 - 1967)
  Rzeszów, Łańcut
JW 3338 26.Wojskowy Skład MPS (1961 - ) Z-e SzSG Nr 082/Org. z 14.09.1961 Dolice
JW 3339 84.Batalion Łączności (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0148/Org. z 18.11.1968 Malbork
JW 3340 Garnizonowy Ośrodek Zabezpieczenia (1974 - 1976) Z-e SzSG Nr 078/Org. z 26.10.1974 Giżycko
JW 3343 55.Polowe Warsztaty Lotnicze (1973 - ) Z-e SzSG Nr 064/Org. z 11.09.1973 Łęczyca
JW 3346 78.Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. broni Władysława Andersa (1985 - 2011)   Mrzeżyno
JW 3350
42.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - 1961)
42.Batalion Transportowy (1961 - 1970)
1.Batalion Zaopatrzenia (1970 - 2012)
  Legionowo
JW 3351 86.Batalion Łączności (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0148/Org. z 18.11.1968 Świdwin
JW 3354 10.Rejonowa Składnica Intendencka (1956 - ) Z-e SzSG Nr 0283/Org. z 08.12.1955 Ustka
JW 3355 28.Wojskowy Skład MPS (1961 - ) Z-e SzSG Nr 082/Org. z 14.09.1961 Porażyn
JW 3356 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 33 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Olszawa
JW 3357 Główny Zarząd Planowania Uzbrojenia i Techniki Wojennej (1952) R-z MON Nr 011/Org. z 29.01.1952 Warszawa
JW 3358 7.Batalion Odkażania Terenu i Umundurowania (1961 - 1967)   Zgorzelec
JW 3359 11.Batalion Obrony Terytorialnej /Katowickiej Brygady OT/ (1974 - 1977) Z-e SzSG Nr 083/Org. z 21.11.1974 Zawiercie
JW 3361 47.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Choszczno
JW 3367 5.Batalion Budowlany (1950 - 1957) R-z MON Nr 02/Org. z 18.01.1950 Warszawa
JW 3379 Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 24.Batalionu Obsługi Lotniska (1956 - ) Z-e SzSG Nr 0137/Org. z 02.08.1956 Goleniów
JW 3388 7.Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000 - 2010)   Powidz (2000 - 2008), Świdwin (2008 - 2010)
JW 3389 18.Pomorski Batalion Rozpoznawczy (1994 - 2000)   Elbląg
JW 3392 Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 29.Batalionu Obsługi Lotniska (1956 - ) Z-e SzSG Nr 0137/Org. z 02.08.1956 Babimost
JW 3400 Dowództwo Artylerii i Broni Pancernej KBW   Warszawa
JW 3402 Inspektorat Ochrony KBW   Warszawa
JW 3403 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej KBW   Koszalin
JW 3404 9 Brygada WOP   Krosno Odrzańskie
JW 3405 2 Sekcja Informacji d/s Zastępczej Służby Wojskowej   Katowice
JW 3406 84 Batalion WOP   Zgorzelec
JW 3407 92 Batalion WOP   Gubin
JW 3408 Oddział Organizacyjny KBW   Warszawa
JW 3410 Dowództwo 6.Brygady Okrętów Pogranicza (1966 - 1967) nr JW wycofany w 1967 r. Z-e SzSG Nr 0135/Org. z 22.12.1965 Gdańsk
JW 3412
50.Artyleryjski Warsztat Remontu Traktorów ( - 1946)
1.Centralne Artyleryjskie Warsztaty Remontu Traktorów (1946 - 1947)
Centralne Warsztaty Remontu Traktorów (1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 3413
23.Eskadra Szkolna Nawigatorów i Strzelców Pokładowych i Radiotelegrafistów (1958 - )
23.Eskadra Szkolna OSL ( - 1968)
23.Lotnicza Eskadra Szkolna OSL (1968 - )
  Dęblin
JW 3415
62 Centralna Składnica Materiałów Pędnych, Tary i Urządzeń
1 Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Smarów (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3416 29.Wojskowy Skład MPS (1961 - ) Z-e SzSG Nr 082/Org. z 14.09.1961 Kobylnica
JW 3417
20.Pułk Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Kieleckiej (1966 - 1976)
20.Brygada Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej (1976 - )
Z-e SzSG Nr 0131/Org. z 22.10.1966 Kielce
JW 3418
Zapas Koni w Kozienicach (1945 - 1947)
Szwadron Zapasu Koni (1947 - 1951)
2.Szwadron Zapasu Koni (1951 - 1956)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kozienice
JW 3420 45.Batalion Łączności ( - 1956)  nr JW nadany w 1949 r. Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Ełk
JW 3421
31.Szkolny Batalion Naprawy Samochodów (1951 - 1962)
31.Samochodowy Ośrodek Szkolno-Doświadczalny (1962 - 1971)
31.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych (1971 - )
Z-e SzSG Nr 0199/Org. z 30.07.1951 Grudziądz
JW 3422 31.Wojskowy Skład MPS (1961 - ) Z-e SzSG Nr 082/Org. z 14.09.1961 Herby Nowe
JW 3423 3.Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Lubelskiej (1967 - ) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Lublin
JW 3425
63.Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Smarów, Tary i Urządzeń (1945 - 1946)
63.Centralny Skład Materiałów Pędnych, Tary i Urządzeń (1946)
2.Centralna Składnica Materiałów Pędnych, Tary i Urządzeń (1946 - 1951)
2.Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Tary Wojsk Lotniczych (1951 - 1955)
2.Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Tary (1955 - 1960)
2.Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1960 - 1962)
2.Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Smarów (1962 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946
Łódź (1945 - 1955)
Dęblin (1955) 
Życzyn (1955 - )
JW 3426
Dowództwo 12.Korpusu Piechoty (1951 - 1952)
Dowództwo 12.Korpusu Armijnego (1952 - 1955)
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Rzeszów, Kraków
JW 3428
Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa (1964 - 1968)
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków (1968 - )  nr JW wycofany w 1971 r.
Z-e SzSG Nr 0100/Org. z 07.08.1964 Gdynia-Oksywie
JW 3429 45.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających (1965 - ) Z-e SzSG Nr 07/Org. z 20.02.1965 Gdynia-Oksywie
JW 3431
24 Centralne Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów
16 Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3432 6 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Łączności  nr JW wprowadzony z dn. 1.01.1958 r. Z-e SzSG Nr 0209/Org. z 20.12.1957  
JW 3436 3.Bateria Artylerii Stałej (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0199/Org. z 20.09.1955 Hel
JW 3438 48.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Grudziądz
JW 3439 Oddział WSW Toruń (1975 - ) Z-e SzSG Nr 085/Org. z 24.11.1975 Toruń
JW 3440 Wydział Informacji Dowództwa 29.Dywizji Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Bielsko
JW 3442 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 35 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Baligród
JW 3443 10.Wielkopolski Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - 1977) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Poznań
JW 3444 4.Głogowski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego (2001 - 2011)   Głogów
JW 3445 23.Szkolny Dywizjon Artylerii (1956 - )   Grudziądz
JW 3446 5.Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Szczecin
JW 3447
Dywizjon Okrętów Ratowniczych (1964 - 1965)
41.Dywizjon Okrętów Ratowniczych (1965 - )
Z-e SzSG Nr 0100/Org. z 07.08.1964 Gdynia-Oksywie
JW 3448
Grupa Organizacyjna 21.Polowej Technicznej Bazy Remontowej (1967 - )
21.Polowa Techniczna Baza Remontowa 
Z-e SzSG Nr 087/Org. z 27.06.1967 Orneta
JW 3449 49.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Ustka
JW 3451 14.Batalion Budowy Lotnisk (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Poznań
JW 3452 III Wiceministerstwo Obrony Narodowej (1947 - ) nr anulowano 15.06.1950 Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Warszawa
JW 3453 9 Zaodrzański Pułk Zmechanizowany R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Stargard Szczeciński
JW 3454
6.Batalion Zaopatrzenia i Remontu (1964 - )
8.Batalion Zabezpieczenia (1976 - )
Z-e SzSG Nr 03/Org. z 03.01.1964 Kraków
JW 3455 13.Kaszubski Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - ) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Gdańsk
JW 3456 68.Magazyn Map Topograficznych R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3458
80.Okręgowy Skład Artyleryjski (1945 - 1946)
80.Okręgowy Skład Uzbrojenia z Warsztatem Remontowym (1946)
Okregowy Skład Uzbrojenia z Warsztatem Remontowym (1946 - 1947)
3.Okręgowy Skład Uzbrojenia z Warsztatem Remontowym (1947 - 1949)
15.Rejonowy Skład Uzbrojenia (1949)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań
JW 3459 41.Pułk Zmechanizowany R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Szczecin
JW 3460 11.Batalion Inżynieryjnego Zabezpieczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - 1970) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Jelenia Góra
JW 3461 27.Batalion Radiotechniczny (1974 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 29.06.1974 Witkowo
JW 3462
Wojskowy Instytut Geograficzny (1945 - 1949)
Oddział IX Topograficzny Sztabu Generalnego WP (1949 - 1951)
Zarząd IX Topograficzny Sztabu Generalnego (1951 - ) nr JW wycofany w 1955 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3463 1.Komenda Lotniska (2004 - 2010)   Radom
JW 3464
Dowództwo 11.Korpusu Piechoty (1951 - 1952)
Dowództwo 11.Korpusu Armijnego (1952 - 1956)
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Gliwice
JW 3465 2.Pułk Artylerii Haubic (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Szczecin
JW 3466 2.Batalion Inżynieryjny Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - ) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Grajewo, Czerwony Bór
JW 3468 Departament Piechoty i Kawalerii (1945 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3471 2.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Szczecin
JW 3472 Zarząd Budownictwa Łączności (1967 - 1974)   nr JW wycofany w 1968 r. Z-e SzSG Nr 0142/Org. z 04.10.1967 Warszawa
JW 3474 50.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Mrzeżyno
JW 3475 Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy ( - 1950) nr anulowano w 1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3477
80.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - )
69.Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" (1994 - 2011)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Leszno
JW 3478 17 Batalion Saperów  R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Szczecin
JW 3479 18.Dywizjon Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1955 - 1957) Z-e SzSG Nr 076/Org. z 29.03.1955 Hel
JW 3480 146.Wojskowa Stacja Pocztowa (1964 - ) Z-e SzSG Nr 03/Org. z 03.01.1964 Kraków
JW 3481 4.Batalion Inżynieryjny Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - ) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Rzeszów
JW 3482
Inspektorat Broni Pancernej (1946 - 1947)
Główny Inspektorat Broni Pancernej MON (1947 - 1948)
Główny Inspektorat Broni Pancernej (1948 - 1950)
Szefostwo Broni Pancernej (1950) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3483 44.Eskadra Lotnicza (1975 - ) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 28.12.1974 Wrocław
JW 3486
5.Samodzielny Batalion Łączności Lotnictwa
37.Pułk Łączności 
37.Pułk Łączności Wojsk Lotniczych ( - 1964)
37.Pułk Łączności Lotnictwa Operacyjnego (1964 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Nowy Dwór Mazowiecki
JW 3487 18.Pułk Moździerzy (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin, Torzym Lubuski
JW 3488
Oddział WSW Marynarki Wojennej (1957 - 1978)
Zarząd WSW Marynarki Wojennej (1978 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Gdynia
JW 3492
Departament Łączności MON (1945 - 1948)
Główny Inspektorat Łączności (1948 - 1950)
Szefostwo Wojsk Łączności  (1950 - 1951)
Zarząd III Łączności Sztabu Generalnego (1951)
Szefostwo Wojsk Łączności (1951 - ) nr unieważniono 01.03.1956 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3493 33.Batalion Łączności R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Szczecin
JW 3494 Biuro do Spraw Budownictwa Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrza WP Z-e SzSG Nr 02/Org. z 07.01.1975 Warszawa
JW 3497 64.Dywizjon Artylerii Haubic Ciężkich (1956 - )   Grudziądz
JW 3498
12 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1958 - 1967)
12 Batalion Remontowy (1967 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Szczecin
JW 3500 Dowództwo i Sztab KBW   Warszawa
JW 3502 93 Batalion WOP   Słubice
JW 3503 Szkoła Podoficerów Sanitarnych KBW   Warszawa
JW 3506 Samodzielny Batalion Techniczny Saperów KBW   Pułtusk
JW 3507 94 Batalion WOP   Słońsk
JW 3510
46.Dywizjon Artylerii BPDes. (1951 - )
16.Pomorski Pułk Artylerii im. gen. dyw. Emila Przedrzymirskiego-Krukowicza (1970 - 2011)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Dziwnów, Braniewo
JW 3512
Departament Personalny W.P. (1945 - 1946)
Departament Personalny M.O.N. (1946 - ) nr anulowano w 1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3513 12.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Bartoszyce
JW 3514
30.Batalion Łączności (1951 - )
29.Batalion Łączności 
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Rzeszów
JW 3515 87.Batalion Łączności (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0148/Org. z 18.11.1968  
JW 3516 Oficerska Szkoła Informacji (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0216/Org. z 06.10.1955 Wesoła, Mińsk Mazowiecki
JW 3517 Grupa Budowlano-Montażowa Łączności (1967 - 1970) Z-e SzSG Nr 058/Org. z 08.05.1967 Warszawa
JW 3518 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 49 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Nowy Sącz
JW 3520 23.Pułk Moździerzy (1951 - 1955) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Starogard Gdański
JW 3521 70.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL (1958 - 1961)   Przasnysz
JW 3522
Dowództwo 23.Dywizji Piechoty (1958 - 1963)
Dowództwo 23.Dywizji Desantowej (1963 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 3523
Połączone Warsztaty Remontowe Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON (1967 - 1970)
30 Warsztaty Remontu Sprzętu Technicznego (1970 - )
Z-e SzSG Nr 058/Org. z 08.05.1967 Warszawa
JW 3524
Departament Służby Samochodowej M.O.N. (1945 - 1946)
Departament Wojsk Samochodowych M.O.N. (1946 - 1947)
Departament Służby Samochodowej M.O.N. (1947 - 1950)
Departament Służby Samochodowej Głównego Kwatermistrzostwa (1950 - 1951) nr anulowano 15.06.1950 r.
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3526 13.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Legionowo
JW 3528 Baza Brzegowa Brygady Okrętów Podwodnych (1955 - 1957) R-z MON Nr 031/Org. z 06.07.1955 Gdynia-Oksywie
JW 3529 37 Batalion Łączności (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 3532
Departament Intendentury M.O.N. (1945 - 1947)
Departament Żywnościowo-Mundurowy M.O.N. (1947 - 1950)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3535 98.Pułk Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Ostrów Mazowiecka
JW 3538 3.Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka (2001 - 2011)   Nisko
JW 3540
169.Ruchomy Warsztat Remontu Samochodów (1956 - 1957)
169.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1957 - 1967)
3.Batalion Remontowy (1967 - )
  Lublin
JW 3541 28 Batalion Lotniczo-Techniczny OSL (1959 - 1961) Z-e SzSG Nr 077/Org. z 08.07.1959 Podlodów
JW 3542 Ciechanowski Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1971) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Ciechanów
JW 3544 81.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1983 - ) Z-e SzSG Nr 021/Org. z 13.04.1983 Świnoujście
JW 3546
Departament Służby Zdrowia M.O.N. (1945 - 1950)
Departament Służby Zdrowia Głównego Kwatermistrzostwa (1950 - 1955) nr anulowano w 1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3547
3 Baza Zaopatrzenia Technicznego Korpusu OPL OK (1957 - 1961)
3 Składnica Sprzętu Lotniczo-Technicznego Korpusu OPL OK (1961 - 1962)
3 Składnica Sprzętu Lotniczo-Technicznego (1962 - )
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Grudziądz (1957-1961), Toruń (1961-)
JW 3548 64.Batalion Saperów (1951 - 1956) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Pińczów
JW 3551 23 Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia (1958 - 1967) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 3552 Chełmski Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1971) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Chełm
JW 3553 Wydział WSW 6.Dywizji Powietrzno-Desantowej (1969 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 21.06.1969 Kraków
JW 3555 14.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Lidzbark Warmiński
JW 3558 15.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Morąg
JW 3562
Departament Finansowy M.O.N. (1946 - 1947)
Departament Finansowo-Budżetowy M.O.N. (1947 - 1950)
Departament Finansów M.O.N. (1950 - ) nr anulowany w 1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3563 1.Podhalański Batalion Piechoty Górskiej /WOWewn./ (1976 - 1979) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 30.12.1975 Wadowice
JW 3564 38.Pułk Piechoty R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kożuchów
JW 3565
Dowództwo 8.Korpusu Piechoty (1951 - 1952)
Dowództwo 8.Korpusu Armijnego (1952 - 1956)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Olsztyn
JW 3567
42.Pułk Piechoty
42.Pułk Zmechanizowany
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Żary
JW 3568 22 Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 3569 16.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Mińsk Mazowiecki
JW 3572
39.Pułk Piechoty
39.Pułk Zmechanizowany 
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Trzebiatów
JW 3574 17.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Przemyśl
JW 3575 76 Pułk Piechoty (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 3576
45 Pułk Piechoty (nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Siedlce
JW 3577 32.Batalion Łączności (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 3578
7 Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1957 - )
7 Łaski Batalion Radiotechniczny ( - 2003)
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Łódź (1957-1974), Łask (1974-)
JW 3579
43.Pułk Piechoty (1945 - 1957)
9.Zaodrzański Pułk Piechoty (1957 - 1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Stargard Szczeciński
JW 3580 58 Batalion Saperów (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gdynia-Oksywie
JW 3581 Wydział Informacji 15.Dywizji Lotnictwa Bombowego (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0189/Org. z 17.07.1951 Bydgoszcz
JW 3582 Olsztyński Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1971) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Olsztyn
JW 3583 25 Batalion Radiotechniczny (1971 - ) Z-e SzSG Nr 012/Org. z 06.03.1971 Debrzno
JW 3584
49.Pułk Piechoty (1945 - 1957)
49.Pułk Zmechanizowany (1957 - ) nr unieważniono 1.12.1958
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wałcz
JW 3585 Wydział Informacji Dowództwa 11.Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Brzeg
JW 3586 41.Gdański Pułk Artylerii (1958 - 1963) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 3587 41.Batalion Saperów (1946 - 1957) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Drawno
JW 3588 72.Batalion Saperów (1951 - 1952) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Siedlce
JW 3590
14.Składnica Sprzętu Technicznego i Kwatermistrzowskiego Marynarki Wojennej (1968 - 1975)
14.Składnica Marynarki Wojennej (1975 - )
Z-e SzSG Nr 0120/Org. z 30.07.1968 Ustka
JW 3591 26.Batalion Radiotechniczny (1971 - ) Z-e SzSG Nr 012/Org. z 06.03.1971 Malbork
JW 3594
Oficerska Szkoła Artylerii (1946 - 1949)
Oficerska Szkoła Artylerii Nr 1 (1949 - 1956) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Toruń
JW 3595
6.Ciężka Brygada Saperów (1951 - )
6.Pułk Saperów ( - 1957)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Dęblin
JW 3596
79.Pomorski Pułk Piechoty (1958 - 1963)
79.Pomorski Pułk Desantowy (1963 - 1967)
4.Pomorski Pułk Desantowy (1967 - )
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Lębork
JW 3597 NIżański Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1971) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Nisko
JW 3598 19.Warsztaty Traktorowe Lotnictwa R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3599
35.Szkolny Batalion Naprawy Samochodów (1951 - )
35.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych
Z-e SzSG Nr 0199/Org. z 30.07.1951 Oleśnica
JW 3600 46.Batalion Łączności (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Siedlce
JW 3601 34 Budziszyński Pułk Piechoty (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Słupsk
JW 3602 Zgorzelecki Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1971) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Zgorzelec
JW 3603 14.Wojskowy Magazyn Kwaterunkowy (1954 - ) Z-e SzSG Nr 0232/Org. z 29.09.1954 Warszawa
JW 3604 1.Szkolny Pułk Samochodowy (1971 - ) Z-e SzSG Nr 069/Org. z 02.12.1971 Oleśnica
JW 3606 Wydział Informacji Dowództwa 8.Dywizji Artylerii Przełamania   Orzysz
JW 3607
53.Pułk Piechoty
53.Pułk Zmechanizowany ( - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Ostróda
JW 3609 1.Samodzielny Oddział Fotogrametryczny    Warszawa
JW 3610 12.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin, Sulechów
JW 3611 Wydział Informacji Dowództwa 19.Dywizji Zmechanizowanej (1951 - ) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Torzym Lubuski
JW 3612 Główny Port Marynarki Wojennej (1945 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gdynia
JW 3613
11 Batalion Czołgów Średnich (1958 - )
11 Batalion Czołgów Pływających
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Słupsk
JW 3614 85.Batalion Dowozu MPS (1969 - ) Z-e SzSG Nr 013/Org. z 24.02.1969 Powidz
JW 3615 Wydział Informacji 11.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - ) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 3617 Wyższa Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych ( - 1950)  nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3618 Wydział Informacji Dowództwa 16.Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Koszalin
JW 3619 74 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Słupsk
JW 3623 5.Brygada Pancerna "Skorpion" (1994 - 2001)   Opole
JW 3624 Oficerska Szkoła Samochodowa (1945 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz, Koszalin
JW 3627 Departament Uzbrojenia M.O.N. (1946 - 1950) nr anulowano 15.06.1950 r. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3628 15.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Grupa
JW 3629
2.Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy Batalion ( - 1946)
2.Inżynieryjny Batalion Budowy Lotnisk (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3630 85.Pułk Piechoty (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 3631
3.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1967)
5.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin
JW 3632 93 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1958 - ) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Kwidzyn
JW 3634 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 53 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Nowy Targ
JW 3635
120.Pułk Artylerii Ciężkiej (1951 - 1956)
120.Pułk Artylerii Armat (1956)
35.Brygada Artylerii Armat (1956 - 1957)
115.Dywizjon Artylerii Haubic (1957 - 1970)
39.Pułk Artylerii (1970 - )
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Tarnowskie Góry
JW 3636 Praski Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1971) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Warszawa-Praga Północ
JW 3637 22.Batalion Radiotechniczny (1973 - ) Z-e SzSG Nr 061/Org. z 11.09.1973 Chojnice
JW 3638
155.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (1956 - 1957)
155.Dywizyjne Warsztaty Uzbrojenia (1957 - 1967)
R-z MON Nr 0026/Org. z 04.09.1956 Koźle
JW 3642 54.Pułk Piechoty ( - 1955) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Mrągowo
JW 3643
17.Skład Amunicji (1952 - 1961)
17.Składnica Amunicji MW (1961 - 1975)
Z-e SzSG Nr 044/Org. z 26.01.1952 Wąwóz Ostrowski
JW 3644 82 Pułk Zmechanizowany (1958 - 1967)
28 Pułk Zmechanizowany (1967 - 1973)
28 Sudecki Pułk Zmechanizowany (1973 - 1990)
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Kołobrzeg
JW 3645
55 Pułk Artylerii Lekkiej
55 Pułk Artylerii Haubic ( - 1957)
55 Drezdeński Dywizjon Artylerii Haubic (1957 - 1958)(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Morąg
JW 3646
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Okregowego Składu Amunicji (1952)
20.Okręgowy Skład Amunicji (1952 - 1954)
20.Okręgowa Składnica Amunicji (1954 - 1963)
Grupa Organizacyjna 20.Centralnej Bazy Amunicji (1962 - 1963)
20.Centralna Baza Amunicji (1963 - )
20.Baza Amunicji ( - 1977)
20.Rejonowa Baza Techniczna (1977 - )
Z-e SzSG Nr 0143/Org. z 09.05.1952 Pisz, Toruń (1954-1961), Mosty (1961-)
JW 3647 Tczewski Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1974) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Tczew
JW 3648 Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki Wojennej R.P. (1945 - ) nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gdynia
JW 3649 50.Batalion Łączności (1951 - 1956) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Olsztyn
JW 3650 Wydział Wojskowego Wyszkolenia i Kursów przy AWF (1949 - 1956) nr anulowano 15.06.1950 R-z MON Nr 0240/Org. z 22.12.1949 Warszawa
JW 3651 34.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - ) R-z MON Nr 095/Org. z 10.12.1951 Gdynia-Babie Doły
JW 3652 5.Batalion Saperów R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Krosno Odrzańskie
JW 3653 28 Batalion Łączności R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Koszalin
JW 3654 Gdyński Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1973) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Gdynia
JW 3655 62.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Wrocław
JW 3656 53.Kompania Samochodowo-Transportowa (1963 - 1969) Z-e SzSG Nr 0129/Org. z 10.09.1963 Biedrusko, Poznań
JW 3657 Leszczyński Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1976) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Leszno
JW 3658
Dowództwo Artyleryjskiego Poligonu Nr 2 (1945 - 1947)
Centralny Poligon Artyleryjski Nr 2 (1947 - 1951)
Okręgowy Poligon Artyleryjski Nr 12 (1951 - 1954)
12.Okręgowy Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski Biedrusko (1957 - 1967)
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Biedrusko (1967 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Biedrusko
JW 3659 5 Batalion Rozpoznawczy  R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gryfice
JW 3661 4 Sekcja Informacji d/s Zastępczej Służby Wojskowej   Bytom - Miechowice
JW 3662 Składnica Zaopatrzenia Materiałowego WOP   Łódź
JW 3669 121 Batalion WOP   Mieszkowice
JW 3671 10.Opolska Brygada Zmechanizowana im. płk Piotra Wysockiego (1993 - 1999)   Opole
JW 3672 Dowództwo Poligonu Artylerii Przeciwlotniczej Nr 3 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3673 Oddział Zaopatrywania i Obsługi (1967 - 1970) Z-e SzSG Nr 0113/Org. z 01.08.1967 Warszawa
JW 3675 62.Pułk Piechoty( - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Ełk
JW 3676 Dowództwo 21.Dywizji Piechoty (1951 - 1957) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Lidzbark Warmiński
JW 3678 57.Pułk Artylerii Konnej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3681 65.Batalion Saperów (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 3682 Dowództwo Okręgu Wojskowego V (1945 - 1954) nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 3684 25.Bateria Artylerii Stałej (1952 - ) Z-e SzSG Nr 0264/Org. z 04.08.1952 Gdańsk-Stogi
JW 3685 21.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej ( - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Giżycko
JW 3686 30.Batalion Pracy (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0138/Org. z 21.03.1953 Kamienna Góra
JW 3687 1.Pułk Ułanów R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3689 3.Okręgowy Ośrodek Szkolenia Oficerów (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0283/Org. z 29.10.1951 Biskupiec
JW 3690 61.Batalion Saperów (1951 - 1955) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Olsztyn
JW 3691 19 Batalion Saperów R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Unieście
JW 3692
129.Samodzielny Pułk Artylerii OPL (1951 - 1962)
129.Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1962 - 1968)
Dowództwo 26.Brygady Artylerii OPK (1968 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecin, Gryfice
JW 3694
Oficerska Szkoła Intendentury ( - 1947)
Oficerska Szkoła Kwatermistrzowska (1947 - 1949)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Zgierz, Poznań
JW 3696 2.Składnica Marynarki Wojennej (1975 - 1978) Z-e SzSG Nr 064/Org. z 02.08.1974 Ognica
JW 3697 108.Centralny Skład Sanitarny Marynarki Wojennej R.P. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3698
48.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1952 - 1957)
48.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
48.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1971)
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Łęczyca
JW 3699 32 Budziszyński Pułk Zmechanizowany R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Kołobrzeg
JW 3700
139.Pułk Artylerii Ciężkiej (1951 - 1956)
139.Pułk Artylerii Armat (1956)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Olsztyn
JW 3702 Oddział Szkolenia poza Wojskiem (1951 - 1961) nr anulowano 28.03.1959 R-z MON Nr 0088/Org. z 15.11.1951  
JW 3704
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego nr 5 (1949 - 1951)
5.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (1951 - )
5.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia ( - 1967)
R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Elbląg
JW 3705 5.Okręgowy Ośrodek Szkolenia Oficerów (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0283/Org. z 29.10.1951 Wałcz
JW 3706
9 Łużycki Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej
16 Pułk Czołgów Średnich
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Słupsk
JW 3707 Pilski Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1974) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Piła
JW 3708 53.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1969 - 1974) Z-e SzSG Nr 063/Org. z 05.09.1969 Modlin
JW 3710 Biuro Inwestycji Łączności (1974 - )   nr JW wycofany z użytku w 1975 r.   Warszawa
JW 3714 Dowództwo 18.Dywizji Piechoty (1945 - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Ełk
JW 3715 33.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Siedlce
JW 3716 1 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów ( - 1967) R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Gryfice
JW 3717 Dowództwo Okręgu Wojskowego VI (1945 - ) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 3719
Kierownictwo Jednostek Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1955)
Dowództwo Wojskowego Korpusu Górniczego (1955 - 1959)
R-z MON Nr 080/Org. z 18.10.1951 Warszawa, Stalinogród
JW 3720 Wydział Informacji 10.Brygady Lotniczo-Technicznej (1951 - 1953) Z-e SzSG Nr 00207/Org. z 09.08.1951 Grudziądz
JW 3721
11.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1952 - 1957)
11.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
11.Batalion Zaopatrzenia (1966 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Gdańsk-Pruszcz
JW 3722 43 Batalion Łączności R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Elbląg
JW 3723 Zakład Legalizacji, Naprawy i Przechowywania Sprzętu Ratowniczego (1964 - 1969) nr JW wycofano w 1969 r. Z-e SzSG Nr 0100/Org. z 07.08.1964 Gdynia-Oksywie
JW 3724 Dowództwo Okręgu Wojskowego VII (1945 - 1949) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 3725
Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów Nr 20 (1951 - 1953)
20.Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów (1953 - 1955)
20.Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1955 - 1957)
20.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (1957 - 1967)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Słubice
JW 3726 65.Pułk Piechoty ( - 1956) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Orzysz
JW 3727
2 Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1957 - 1967)
12 Pułk Radiotechniczny (1967 - 1975)
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Grudziądz, Gdynia
JW 3729 11.Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Lotniczych (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0198/Org. z 30.07.1951 Warszawa
JW 3731 Opolski Batalion Obrony Terytorialnej (1967 - 1972) Z-e SzSG Nr 0147/Org. z 16.10.1967 Opole
JW 3735 51 Batalion Saperów (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Ełk
JW 3736 17.Terenowy Oddział Lotniskowy (1952 - )  nr JW wycofany w 1960 r. Z-e SzSG Nr 0365/Org. z 31.12.1951 Gdańsk
JW 3737 55 Elbląski Pułk Zmechanizowany R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Braniewo
JW 3738 87.Okręgowy Skład Taborowo-Mundurowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3739 13.Batalion Radiotechniczny (1968 - ) Z-e SzSG Nr 01/Org. z 02.01.1968 Malbork
JW 3742 84.Okręgowy Skład Taborowo-Mundurowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3743 68.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL (1958 - 1961)   Nowe Miasto
JW 3745 24.Samodzielna Kompania Samochodowa Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3746 Wydział Informacji 10.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1952 - ) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 3747
9 Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1957 - 1968)
13 Pułk Radiotechniczny (1968 - 1975)
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Choszczno
JW 3748
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 22 Centralnej Składnicy Amunicji (1953 - 1954)
22.Centralna Składnica Amunicji (1954 - )
Z-e SzSG Nr 0189/Org. z 16.05.1953 Stacja Nurzec
JW 3749
1.Warszawski Pułk Czołgów Średnich im.Bohaterów Westerplatte
100.Pułk Zmechanizowany
R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Elbląg
JW 3750 74.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Kostrzyń
JW 3751 4.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Elbląg
JW 3752 Wydział WSW 7 Dywizji Desantowej (1969 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 21.06.1969 Gdańsk
JW 3753
15 Ośrodek Szkolenia Młodszych Specjalistów Samochodowych (1955 - )
15 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych ( - 1985)
Z-e SzSG Nr 0260/Org. z 22.11.1955 Toruń
JW 3754 19 Batalion Radiotechniczny (1968 - ) Z-e SzSG Nr 01/Org. z 02.01.1968 Świdwin (-1971), Goleniów (1971-)
JW 3756
Zakłady Naprawy Czołgów (1945 - 1946)
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (1946 - 1947)
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 1 (1947 - 1948)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Siemianowice
JW 3759
Centrum Wyszkolenia Artylerii (1945 - 1947)
Wyższa Szkoła Artylerii (1947 - ) nr anulowano 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3760
Centralne Warsztaty Remontowe Sprzętu Radiotechnicznego (1952 - 1955)
Centralne Warsztaty Remontowe Sprzętu Radiolokacyjnego (1955 - 1960)
Centralne Warsztaty Naprawcze Sprzętu Radiolokacyjnego (1960 - 1962)
Wojskowy Zakład Naprawczy Sprzętu Radioelektronicznego (1962 - )
R-z MON Nr 063/Org. z 21.08.1952 Warszawa
JW 3761 49 Pułk Zmechanizowany R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Wałcz
JW 3762 62.Okręgowe Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki (1973 - ) Z-e SzSG Nr 011/Org. z 22.01.1973 Pomiechówek
JW 3764 85.Okręgowy Skład Taborowo-Mundurowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3765 Ośrodek Wyszkolenia Oficerów Rezerwy nr 1 (1949 - 1956) R-z MON Nr 0210/Org. z 27.09.1949 Przemyśl, Śrem
JW 3767 2.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1952 - ) Z-e SzSG Nr 0383/Org. z 12.11.1952 Malbork
JW 3768 27.Warszawski Samodzielny Dywizjon Artylerii Ciężkiej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3769 30.Samodzielny Dywizjon Artylerii Haubic R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3770 Oddział Wojskowy (1949 - 1950) R-z MON 00233/Org. z 24.11.1949 Wędrzyn
JW 3771 105 Dywizjon Artylerii Haubic  R-z MON Nr 0010/Org. z 02.10.1958 Choszczno
JW 3772
15.Warsztaty Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1964 - 1972)
15.Warsztaty Sprzętu Ubezpieczenia Lotów (1972 - )
Z-e SzSG Nr 0166/Org. z 02.12.1963 Grudziądz
JW 3774
7.Pułk Pontonowy (1951 - )
7.Pułk Pontonowy Wojsk Obrony Wewnętrznej ( - 1985)
7.Pułk Pontonowo-Techniczny OT (1985 - )
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Płock, Dęblin
JW 3776 25.Dywizjon Artylerii Rakietowej (1968 - ) Z-e SzSG Nr 051/Org. z 25.03.1968 Gubin-Komorów
JW 3778 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 55 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Czarny Dunajec
JW 3779
11.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950 - 1962)
11.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - 1967)
9.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - )
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Poznań, Debrzno
JW 3780 218.Wojskowa Stacja Pocztowa (1961 - ) Z-e SzSG Nr 059/Org. z 15.07.1961 Gubin-Komorów
JW 3781 94.Wojskowa Składnica Materiałów Topograficznych (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0142/Org. z 19.10.1968 Drawno
JW 3782 83.Okręgowy Skład Taborowo-Mundurowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3783 73.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Międzyrzecz
JW 3784
Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego Nr 4 (1950 - )
4.Okręgowa Składnica Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego
Z-e SzSG Nr 046/Org. z 16.03.1950 Brzeg
JW 3785
40.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BT" (1952 - )
40.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1979)
40.Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Mirosławiec
JW 3786 82.Okręgowy Skład Taborowo-Mundurowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3787 Wydział WSW 2.Dywizji Zmechanizowanej (1961 - )   Nysa
JW 3788
43.Batalion Obsługi Lotniska (1950 - )
43.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
43.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
43.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1973)
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Gdynia-Oksywie, Wrocław
JW 3790
Okręgowa Składnica Sanitarna Nr 1 (1950 - 1951)
4.Okręgowa Składnica Sanitarna (1951 - )
4.Wojskowa Okręgowa Składnica Sanitarna ( - 1961)
4.Okręgowa Składnica Sanitarna (1961 - 1964)
Składnica Sanitarna Kwatermistrzostwa IC MON (1964 - )
Z-e SzSG Nr 090/Org. z 10.05.1950 Warszawa
JW 3791 1.Pułk Artylerii (2000 - 2010)   Ciechanów
JW 3792 Samodzielny Batalion Łączności KBW   Warszawa
JW 3793 WBW Górno-Śląskie   Katowice
JW 3794 Sanatorium KBW    
JW 3795 Zarząd Informacji   Warszawa
JW 3796 Samodzielny Batalion Samochodowy KBW   Warszawa
JW 3800
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 6 (1949 - 1951)
6.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1951 - 1967)
R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Elbląg
JW 3801 Wydział WSW 8.Dywizji Zmechanizowanej (1969 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 21.06.1969 Koszalin
JW 3803
Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy Nr 4 ( - 1954)
4.Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy (1954 - 1960)
Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954 Wrocław
JW 3804
38 Warsztaty Sprzętu Łączności i Ziemnego Zabezpieczenia Lotów (1957 - 1962)
38 Warsztaty Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0130/Org. z 15.07.1957 Modlin
JW 3805
56 Batalion Medyczny (1961 - 1981)
56 Batalion Medyczny - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (1981 - 1982)
56 Batalion Medyczny - Szpital Wojskowy (1982 - )
Z-e SzSG Nr 059/Org. z 15.07.1961 Gubin-Komorów
JW 3806 29 Samodzielny Dywizjon Artylerii Haubic R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3807 Oddział WSW Białystok (1966 - ) Z-e SzSG Nr 027/Org. z 24.02.1966 Białystok
JW 3810 82.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1983 - ) Z-e SzSG Nr 021/Org. z 13.04.1983 Siemirowice
JW 3812
97.Okręgowy Skład Samochodowy
3.Centralna Składnica Samochodowa ( - 1950)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 3815
Departament Mundurowo-Taborowy Głównego Kwatermistrzostwa (1950 - 1956) nr anulowano w 1950
R-z MON Nr 039/Org. z 28.04.1950 Warszawa
JW 3816 16.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Budowo
JW 3817
Wojskowo-Medyczna Szkoła Felczerów (1945 - 1946)
Wojskowa Szkoła Felczerów Służby Zdrowia (1946)
Oficerska Szkoła Instruktorów Sanitarnych (1946 - 1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 3818 Wydział Informacji Dowództwa 20.Dywizji Zmechanizowanej (1951 - ) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Szczecinek
JW 3819 94.Okręgowy Skład Samochodowy R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3821 77.Pułk Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Włodawa
JW 3823 6.Baza Lotnicza (1994 - 2010)   Dęblin
JW 3824 26.Samodzielna Transportowo-Szkolna Kompania Okręgu Wojskowego R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3826 Departament Poboru i Uzupełnień M.O.N. (1945 - 1948) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3827 28.Warszawski Samodzielny Dywizjon Artylerii Ciężkiej R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3828 6 Warszawska Brygada Artylerii Armat im. J.Bema Z-e SzSG Nr 0110/Org. z 25.10.1958  
JW 3829
9.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1952 - 1957)
9.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1960)
9.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1979)
9.Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Świdwin
JW 3830 Wydział WSW 8.Dywizji Zmechanizowanej (1961 - 1962) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 23.09.1961 Koszalin
JW 3831 Wydział WSW Kłodzko (1966 - 1972) Z-e SzSG Nr 027/Org. z 24.02.1966 Kłodzko
JW 3832 20.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki (1972 - ) Z-e SzSG Nr 09/Org. z 25.02.1972 Przasnysz
JW 3834 Dowództwo Floty (1949 - 1950) R-z MON Nr 0223/Org. z 31.10.1949 Gdynia-Oksywie
JW 3836 89.Okręgowy Skład Sanitarny R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3842 Departament Sprzętu Wojennego M.O.N. (1946)  R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3845 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 57 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Żywiec
JW 3846
7.Składnica i Warsztaty Łączności Wojsk Lotniczych ( - 1955)
7.Składnica Sprzętu Łączności i Ziemnego Zabezpieczenia Lotów (1955 - )
7.Składnica Sprzętu Łączności i Zabezpieczenia Lotów ( - 1961)
7.Składnica Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów WLiOPL (1961 - 1962)
7.Składnica Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0333/Org. z 03.10.1952 Modlin (-1957), Łowicz (1957-)
JW 3847
3.Ośrodek Przeciwdziałania Radioelektronicznego (1961 - 1971)
3.Pułk Zakłóceń Radioelektronicznych (1971 - )
Z-e SzSG Nr 07/Org. z 09.02.1961 Lidzbark Warmiński
JW 3848
Wydział WSW Kielce (1966 - 1981)
Oddział WSW Kielce (1981 - )
Z-e SzSG Nr 027/Org. z 24.02.1966 Kielce
JW 3849
53.Batalion Medyczny (1977 - 1981)
53.Batalion Medyczny - Szpital Wojskowy (1981 - )
Z-e SzSG Nr 024/Org. z 30.05.1977 Legionowo
JW 3850 37 Pułk Piechoty ( - 1956) R-z MON Nr 062/Org. z 11.11.1954 Gliwice
JW 3851 39.Szkolny Dywizjon Artylerii (1958 - 1961) R-z MON Nr 011/Org. z 04.12.1958 Morąg
JW 3855
Grupa Organizacyjna 75.Batalionu Dowozu MPS (1967 - )
Grupa Organizacyjno-Mobilizacyjna 75.Batalionu Transportowego /MPS/ ( - 1985)
  Cybowo
JW 3857
Departament Kwaterunkowo-Budowlany M.O.N. (1946 - 1948)
Departament Budownictwa M.O.N. (1948 - 1950)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3859 33.Batalion Radiotechniczny (1972 - ) Z-e SzSG Nr 064/Org. z 05.10.1972 Radzionków
JW 3864 Centralne Lotnisko Sił Powietrznych W.P. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3866
55.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1952 - 1957)
55.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
55.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1979)
55.Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Krzesiny, Debrzno
JW 3867 Komenda Lotniska Sił Powietrznych W.P. ( - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3869 Węzeł Łączności Marynarki Wojennej R.P. (1945 - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3870 Oddział WSW Służby Inżynieryjno-Budowlanej (1967 - 1972) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 17.05.1967 Warszawa
JW 3875 Samodzielny Batalion Samochodowy M.O.N. (1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3876
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów Nr 27 (1951 - )
27.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów ( - 1967)
5.Batalion Remontowy (1967 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin-Komorów, Słubice
JW 3877
Grupa Organizacyjna 2.Centralnych Warsztatów Naprawy Sprzętu Radiolokacyjnego (1961 - 1963)
2.Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (1963 - )
Z-e SzSG Nr 0108/Org. z 27.12.1960 Grudziądz
JW 3878 60.Okręgowe Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki (1973 - ) Z-e SzSG Nr 011/Org. z 22.01.1973 Grudziądz
JW 3879
Dowództwo Dywizjonu Okrętów Podwodnych (1945 - 1947)
Dywizjon Okrętów Podwodnych (1947 - 1955)
Dowództwo 1.Brygady Okrętów Podwodnych (1955 - 1967)
1.Brygada Okrętów Podwodnych (1967 - 1971)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gdynia
JW 3880
Oddział Informacji Dowództwa 8.Korpusu Piechoty (1951 - 1953)
Oddział Informacji Dowództwa 8.Korpusu Armijnego (1953 - 1955)
Wydział Informacji 8.Korpusu Armijnego (1955 - )
R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Olsztyn
JW 3881
17.Dywizjon Dowodzenia Lotami (1961 - 1980)
17.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1980 - )
Z-e SzSG Nr 06/Org. z 11.02.1961 Powidz
JW 3882 Samodzielna Kompania Wartownicza Marynarki Wojennej  R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3883 Wydział Informacji 13.Dywizji Lotnictwa Szturmowego (1952 - 1953) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 3884 43.Grupa Pomocniczych Jednostek Pływających (1965 - ) Z-e SzSG Nr 07/Org. z 20.02.1965 Hel
JW 3885 Wydział WSW Jednostek Inżynieryjno-Budowlanych (1967 - 1972) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 17.05.1967 Nowy Dwór Mazowiecki
JW 3886 68.Dywizjon Ogniowy OPK (1974 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 02.08.1974 Łeba
JW 3890
Grupa Organizacyjna Samodzielnego Batalionu Dowozu Amunicji (1966 - 1969)
28.Samodzielny Batalion Dowozu Amunicji (1969 - )
  Skwierzyna
JW 3891
Kompania Samochodowa Inspektoratu Szkolenia (1972 - 1979)
Kompania Samochodowa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego (1979 - )
Z-e SzSG Nr 069/Org. z 02.12.1971 Warszawa
JW 3894 Kadra Marynarki Wojennej (1945 - 1954) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3895
10.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1952 - 1957)
10.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - )
10.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1973)
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Zegrze Pomorskie
JW 3896 1 Kompania Regulacji Ruchu WSW (1958 - ) R-z MON Nr 012/Org. z 10.12.1958 Warszawa
JW 3897 28.Batalion Łączności (1949 - ) R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Koszalin
JW 3898 Wydział WSW 13.Dywizji Artylerii OPL OK (1961 - ) Z-e SzSG Nr 011/Org. z 25.02.1961 Bytom
JW 3902 14.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1954 - ) Z-e SzSG Nr 0243/Org. z 08.10.1954 Łęczyca
JW 3903
Wojskowa Składnica Sprzętu Drogowo-Mostowego (1956 - 1961)
Centralna Składnica Sprzętu Drogowo-Mostowego (1961 - 1974)
Z-e SzSG Nr 0102/Org. z 10.12.1960 Płock
JW 3905
Centralny Ośrodek Szkolenia Wojsk Wewnętrznych (1967 - 1970)
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Obrony Wewnętrznej (1970 - )
Z-e SzSG Nr 05/Org. z 02.01.1968 Czerwony Bór
JW 3906 69.Dywizjon Ogniowy OPK (1974 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 02.08.1974 Rowy
JW 3909 16.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1954 - ) Z-e SzSG Nr 0243/Org. z 08.10.1954 Orneta
JW 3910 Wydział WSW 12.Dywizji Zmechanizowanej (1961 - 1962) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 23.09.1961 Szczecin
JW 3912
Dowództwo Dywizjonu Ścigaczy (1946 - 1947)
Dywizjon Ścigaczy (1947 - 1957)
Dywizjon Ścigaczy "Szybki" (1957 - 1960)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3914 19.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1954 - ) Z-e SzSG Nr 0243/Org. z 08.10.1954 Zegrze Pomorskie
JW 3916 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 61 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Ustroń
JW 3917 Wydział WSW 11.Dywizji Zmechanizowanej (1961 - 1962) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 23.09.1961 Żagań
JW 3923 72.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Sulechów
JW 3924 Szefostwo Uzbrojenia Głównego Portu Marynarki Wojennej (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3925
85.Pułk Artylerii O.P.L. (1951 - )
85.Samodzielny Pułk Artylerii OPK
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Bytom-Wełnowiec
JW 3932 Szkoła Specjalistów Morskich Marynarki Wojennej R.P. (1945 - 1954) nr anulowany 1951 r. R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3933 90.Pułk Piechoty (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 3935 60.Batalion Medyczno-Sanitarny (1955 - 1956)   Żagań
JW 3938 Wydział Informacji 7.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0189/Org. z 17.07.1951 Kraków
JW 3941 Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (1946 - 1955) nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gdynia
JW 3942 86.Pułk Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Zambrów
JW 3944 Centralna Składnica Sprzętu Ratowniczego (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0120/Org. z 30.07.1968 Gdynia
JW 3951 Wydział WSW Jednostek Obrony Powietrznej Kraju (1963 - ) Z-e SzSG Nr 0142/Org. z 25.09.1963 Poznań
JW 3952 Skład Zdobycznego Uzbrojenia W.P. (1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 3953 80.Pułk Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Biała Podlaska
JW 3954
Laboratorium Fizjologii i Higieny Lotniczej Lotnictwa W.P. (1945 - 1946)
Centralne Laboratorium Medycyny Lotniczej ze Szpitalem na 100 łóżek (1946 - 1947)
Centralny Instytut Badań Lotniczo-Lekarskich (1947 - 1955) nr anulowany 15.06.1950
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Otwock, Warszawa
JW 3955
65.Batalion Medyczny (1967 - 1981)
65.Batalion Medyczny - Szpital Wojskowy (1981 - )
Z-e SzSG Nr 0145/Org. z 15.11.1966 Krosno Odrzańskie
JW 3956 Wydział WSW 10.Dywizji Pancernej (1969 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 21.06.1969 Opole
JW 3958 Garnizonowy Ośrodek Zabezpieczenia (1975 - 1976) Z-e SzSG Nr 099/Org. z 18.12.1974 Grudziądz
JW 3960 6.Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy Z-e SzSG Nr 0125/Org. z 01.06.1954  
JW 3961
Oddział WSW 3 Korpusu OPL OK (1958 - 1962)
Oddział WSW 3 Korpusu OPK (1962 - )
R-z MON Nr 004/Org. z 19.05.1958 Wrocław
JW 3962 31.Eskadra Śmigłowców Rozpoznania Artyleryjskiego (1968 - 1970) Z-e SzSG Nr 015/Org. z 16.01.1968 Inowrocław
JW 3963 Oddział WSW Jednostek Wojsk Lotniczych (1968 - ) Z-e SzSG Nr 044/Org. z 11.03.1968 Warszawa
JW 3964 30.Rejonowa Składnica Techniczna (1983 - )   Warszawa
JW 3965
Lotnicze Warsztaty Remontowe Nr 4 (1946 - 1947)
Lotnicze Warsztaty Remontowe Nr 2 (1947)
Lotnicze Warsztaty Nr 3 (1947 - 1957)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Dęblin
JW 3968
Wydział Informacji Dowództwa Okręgu Wojskowego I (1946 - 1948)
Okręgowy Zarząd Informacji Nr 1 (1948 - 1954)
Zarząd Informacji Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1954 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 3970 Wydział Informacji 16.Dywizji Lotnictwa Szturmowego (1952 - ) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 3971
Wydział Informacji Dowództwa Okręgu Wojskowego II (1946 - 1948)
Okregowy Zarząd Informacji Nr 2 (1948 - 1954)
Zarząd Informacji Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1954 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Bydgoszcz
JW 3972
25.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1952 - 1962)
25.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Słupsk, Gdańsk-Pruszcz
JW 3973
Wydział Informacji Dowództwa Okręgu Wojskowego III (1946 - 1948)
Okregowy Zarząd Informacji Nr 3 (1948 - 1949)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Poznań
JW 3974 Wydział WSW 5.Dywizji Pancernej (1961 - ) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 23.09.1961 Gubin
JW 3975
Wydział Informacji Dowództwa Okręgu Wojskowego IV (1946 - 1948)
Okregowy Zarząd Informacji Nr 4 (1948 - 1954)
Zarząd Informacji Śląskiego Okręgu Wojskowego (1954 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Katowice, Wrocław
JW 3976 Wydział WSW Szkół Technicznych Wojsk Lotniczych (1968 - 1972) Z-e SzSG Nr 044/Org. z 11.03.1968 Oleśnica
JW 3977 61.Okręgowe Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki (1973 - ) Z-e SzSG Nr 011/Org. z 22.01.1973 Jastrzębie Śląskie
JW 3978
Wydział Informacji Dowództwa Okręgu Wojskowego V (1946 - 1948)
Okręgowy Zarząd Informacji Nr 5 (1948 - 1954)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 3979
40.Szkolny Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - 1966)
Ośrodek Szkolenia Służby Inżynieryjno-Budowlanej (1966 - ) nr JW wycofano w 1968 r.
Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 20.12.1960 Braniewo, Czerwieńsk
JW 3981 70.Dywizjon Ogniowy OPK (1974 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 02.08.1974 Świnoujście
JW 3982 Wydział Informacji Dowództwa Okręgu Wojskowego VI (1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Łódź
JW 3983
Wydział I Organizacyjno-Mobilizacyjny i Uzupełnień Sztabu O.W. IV
Wydział VIII Uzupełnień i Służby Wojskowej Okręgu Wojskowego IV
Oddział VIII Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego
Z-e SzSG Nr 093/Org. z 12.05.1950 Wrocław
JW 3985
3.Brygada Przeciwdesantowa /Dowództwo/ (1951 - 1956)
Dowództwo 3.Brygady Obrony Wybrzeża (1956 - 1958)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Kołobrzeg
JW 3986
Wydział Informacji Dowództwa Okręgu Wojskowego VII (1946 - 1948)
Okręgowy Zarząd Informacji Nr 7 (1948 - 1949)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 3987 1.Klucz Śmigłowców (1962 - )   Orneta (1962-1963), Orzysz
JW 3988
Wydział Informacji 1.Warszawskiej Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 10 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 1.Warszawskiej Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Legionowo
JW 3989
Grupa Organizacyjna 64.Batalionu Dowozu MPS (1967 - )
Grupa Organizacyjno-Mobilizacyjna 64.Batalionu Transportowego /MPS/ ( - 1985)
  Wędrzyn
JW 3990 Gliwicki Batalion Specjalistów Czołgowych /OT/ (1968 - 1969) Z-e SzSG Nr 0114/Org. z 24.07.1968 Łabędy
JW 3992
Wydział Informacji 2.Warszawskiej Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 70 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 2.Warszawskiej Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Częstochowa
JW 3997
Wydział Informacji 3.Pomorskiej Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 72 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 3.Pomorskiej Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Lublin
JW 4000
Stacja Minowo-Badawcza Marynarki Wojennej (1953 - 1957)
Zakład Doświadczalny Broni Podwodnej Marynarki Wojennej (1957 - 1958)
Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej (1958 - 1975)
Z-e SzSG Nr 0140/Org. z 21.03.1953 Gdynia-Oksywie
JW 4001 Wydział WSW 10.Dywizji Pancernej (1961 - 1962) Z-e SzSG Nr 096/Org. z 23.09.1961 Opole
JW 4002 Wydział WSW 12.Dywizji Zmechanizowanej (1969 - ) Z-e SzSG Nr 048/Org. z 21.06.1969 Szczecin
JW 4003
51.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" (1952 - 1957)
51.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1960)
51.Batalion Zaopatrzenia (1966 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Orneta
JW 4004
Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów Nr 1 (1949 - 1951)
1.Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów (1951 - 1955)
1.Ruchoma Baza Remontu Czołgów (1955 - )
R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Koszalin, Gryfice
JW 4005
46.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - 1963)
46.Techniczny Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1963 - 1966)
Z-e SzSG Nr 089/Org. z 20.09.1961 Chełm Lubelski
JW 4006 29.Bateria Artylerii Stałej 100mm (1968 - ) Z-e SzSG Nr 087/Org. z 08.06.1968 Hel
JW 4011
Wydział Informacji 4.Pomorskiej Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 30 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 4.Pomorskiej Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Krosno Odrzańskie
JW 4012
4.Ośrodek Przeciwdziałania Radioelektronicznego (1961 - 1970)
4.Pułk Zakłóceń Radiolokacyjnych (1970 - )
Z-e SzSG Nr 076/Org. z 28.08.1961 Giżycko
JW 4013
Grupa Organizacyjna 40.Okręgowej Składnicy Materiałów Pędnych i Smarów (1967 -  1968)
40.Okręgowa Składnica Materiałów Pędnych i Smarów (1968 - )
Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Radnica
JW 4014 42.Kompania Radiotechniczna (1970 - )   Bydgoszcz
JW 4017 67.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Brzeg
JW 4023
Wydział Informacji 5.Saskiej Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 32 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 5.Saskiej Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Sulęcin
JW 4028 68.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Gorzów Wielkopolski
JW 4024 Gdyński Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej im. płk Stanisława Dąbka (2008 - 2014)   Gdynia
JW 4025 18.Terenowy Oddział Lotniskowy (1952 - 1955) Z-e SzSG Nr 0365/Org. z 31.12.1951 Słupsk, Szczecin
JW 4030 1.Brygada Radiotechniczna /Dowództwo/ (1975 - ) Z-e SzSG Nr 042/Org. z 25.06.1975 Warszawa
JW 4037
Wydział Informacji 6.Pomorskiej Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 50 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 6.Pomorskiej Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Kraków
JW 4038 Wydział Informacji 11.Brygady Lotniczo-Technicznej (1952 - 1953) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 4042
Wydział Informacji 7.Łużyckiej Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 40 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 7.Łużyckiej Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gliwice
JW 4046
39.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - 1972)
39.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1972 - 1977)
39.Pułk Budowlany (1978 - 1983)
39.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1983 - )
Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 20.12.1960 Bochnia
JW 4047
Kurs Specjalny (1950 - 1960)
Ośrodek Szkolenia Zarządu II Sztabu Generalnego (1960 - 1981) nr anulowano w 1967 r.
R-z MON Nr 00106/Org. z 08.09.1950 Warszawa
JW 4048 40.Dywizjon Ogniowy OPK (1969 - ) Z-e SzSG Nr 0162/Org. z 21.12.1968 Kołczewo
JW 4049 96.Kompania Transportu Sprzętu Ciężkiego (1974 - )   Wrocław
JW 4050 Zespół Struktur Organizacyjnych Sztabu Generalnego (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0187/Org. z 20.12.1967 Warszawa
JW 4058
Wydział Informacji 8.Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 34 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 8.Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Koszalin
JW 4073
Wydział Informacji 9.Drezdeńskiej Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 52 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 9.Drezdeńskiej Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Rzeszów
JW 4085 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 63 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Cieszyn
JW 4086 41.Dywizjon Ogniowy OPK (1969 - ) Z-e SzSG Nr 0162/Org. z 21.12.1968 Mrzeżyno
JW 4096
Wydział Informacji 10.Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 42 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 10.Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Opole
JW 4097 23.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Gdańsk-Wrzeszcz, Pruszcz
JW 4100 20.Terenowy Oddział Lotniskowy (1952 - )   nr JW wycofano w 1960 r. Z-e SzSG Nr 0365/Org. z 31.12.1951 Poznań
JW 4102 Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (1968 - )   Rembertów
JW 4103 42.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957 - )   nr JW nadano w 1969 r.   Gdynia-Babie Doły
JW 4105
Wydział Informacji 11.Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 44 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 11.Dywizji Zmechanizowanej (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Żagań
JW 4107 23.Terenowy Oddział Lotniskowy (1952 - 1955) Z-e SzSG Nr 0365/Org. z 31.12.1951 Wrocław
JW 4112
Wydział Informacji 12.Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 20 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 12.Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Szczecin
JW 4114 7.Okręgowy Ośrodek Szkolenia Oficerów (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0283/Org. z 29.10.1951 Wrocław
JW 4116 10.Batalion Powietrzno-Desantowy (1957 - )   Kraków, Oświęcim (-1976), Kraków (1976-)
JW 4117
12.Batalion Drogowy (1961 - )
12.Pułk Kolejowy 
Z-e SzSG Nr 078/Org. z 07.09.1961 Tarnowskie Góry
JW 4120 Sekretariat Szefa Sztabu Generalnego Z-e SzSG Nr 078/Org. z 01.04.1955 Warszawa
JW 4121
38.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - 1972)
38.Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1972 - )
Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 20.12.1960 Jarosław
JW 4123
Wydział Informacji 14.Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 74 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 14.Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Wałcz
JW 4124
39.Batalion Obsługi Lotniska (1950 - )
39.Batalion Obsługi Lotnisk typu "BO" ( - 1957)
39.Batalion Lotniczo-Techniczny typu "BO" (1957 - 1960)
39.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1979)
39.Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego (1979 - )
R-z MON Nr 070/Org. z 11.07.1950 Malbork
JW 4125 Grupa Dowodzenia (1961) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 07.08.1961 Bytom
JW 4126 71.Dywizjon Ogniowy OPK (1974 - ) Z-e SzSG Nr 062/Org. z 02.08.1974 Pobierowo
JW 4132 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 67 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Racibórz
JW 4133 Wydział WSW Orzysz (1961 - ) Z-e SzSG Nr 063/Org. z 07.08.1961 Orzysz
JW 4134 44.Batalion Obsługi Lotnisk (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Bydgoszcz
JW 4135 42.Dywizjon Ogniowy OPK (1969 - ) Z-e SzSG Nr 0162/Org. z 21.12.1968 Ustronie Morskie
JW 4137
Wydział Informacji 15.Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 12 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 15.Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Olsztyn
JW 4138
Dowództwo 10.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1952 - 1958)
Dowództwo 2.Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1958 - 1962)
Dowództwo 2.Korpusu Obrony Powietrznej Kraju (1962 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Słupsk, Bydgoszcz
JW 4139 Ośrodek Analizy Skażeń Pomorskiego OW (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0185/Org. z 14.12.1967 Bydgoszcz
JW 4140 51.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Budowo
JW 4142
Wydział Informacji 16.Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 22 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 16.Kaszubskiej Dywizji Zmechanizowanej (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Elbląg
JW 4145 Baza Przeładunkowa (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0366/Org. z 29.12.1951 Żurawica
JW 4146
Wydział Informacji 18.Dywizji Piechoty (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 14 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 18.Dywizji Piechoty (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Ełk
JW 4147 93.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1951 - )   nr JW wycofano z dniem 31.12.1957 r. R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Głogów
JW 4148
15.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1949 - 1955)
130.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1955 - )
R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Żagań
JW 4149
Centralna Składnica Sprzętu Kolejowego (1961 - 1968)
Centralna Składnica Sprzętu Kolejowego i Przeładunkowego (1968 - )
Z-e SzSG Nr 0102/Org. z 10.12.1960 Przemyśl
JW 4151
Podoficerska Szkoła Wojsk Inżynieryjnych Nr 20 (1958 - 1965)
Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych Nr 20 (1965 - 1973)
Z-e SzSG Nr 091/Org. z 09.11.1960 Szczecin-Podjuchy
JW 4152 Wydział Informacji 1.Dywizji Kawalerii (1945 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4153 1.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Kraków
JW 4155 69.Batalion Łączności (1951 - 1957) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Lidzbark Warmiński
JW 4156 2.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Lublin
JW 4157
Wydział Informacji 12.Brygady Artylerii (1946 - 1948)
Sekcja Informacji Nr 3/2 (1948 - 1950)
Sekcja Informacji 12.Brygady Artylerii Ciężkiej (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4158
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego Nr 29 (1951 - )
29.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego
29.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia ( - 1967)
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gubin-Komorów
JW 4159
7.Ośrodek Radioelektroniczny Szefostwa WSW (1962 - 1968)
7.Pułk Radioelektroniczny WSW (1968 - 1976)
Oddział Radioelektroniczny WSW (1976 - )
Z-e SzSG Nr 033/Org. z 07.04.1962 Skierniewice
JW 4160 Batalion Ochrony i Regulacji Ruchu WSW (1967 - 1970) Z-e SzSG Nr 067/Org. z 17.05.1967 Warszawa
JW 4163 74.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)   Gliwice, Pszczyna, Gliwice
JW 4164
Wydział Informacji 13.Brygady Artylerii (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 2/1 (1948 - 1950)
Wydział Informacji 13.Brygady Artylerii Ciężkiej (1950 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4165 15.Skład Amunicji (1952 - ) Z-e SzSG Nr 044/Org. z 26.01.1952 Hel
JW 4166 3.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Modlin
JW 4167 23.Śląska Brygada Obrony Terytorialnej (2001 - 2003)   Gliwice
JW 4175 Wydział Informacji 1.Myśliwskiej Dywizji Lotniczej ( - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4176 48.Ruchome Warsztaty Remontowe Lotnictwa (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Mirosławiec
JW 4177
36.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - )
36.Pułk Inżynieryjno-Budowlany 
Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 20.12.1960 Szczecin
JW 4178 Ośrodek Analizy Skażeń Śląskiego OW (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0185/Org. z 14.12.1967 Wrocław
JW 4182 3.Pułk Chemiczny (1971 - )   Biskupiec
JW 4183 4.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Olsztyn
JW 4185
Poligon Naukowo-Badawczy Wojsk Inżynieryjno-Saperskich (1947 - 1951)
Poligon Naukowo-Badawczy Wojsk Inżynieryjnych (1951)
Poligon Doświadczalno-Badawczy Wojsk Inżynieryjnych (1952 -1953)
Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Inżynieryjnego (1953 - ) nr 1.01.1958
Z-e SzSG Nr 019/Org. z 26.01.1950 Wrocław
JW 4186 96.Pułk Piechoty (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 4189 5.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Białystok
JW 4192 Wydział Informacji 2.Szturmowej Dywizji Lotniczej ( - 1946) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4193 81.Pułk Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Zambrów
JW 4196 17.Pułk Moździerzy ( - 1955)   Żagań
JW 4197 5.Szwadron Zapasu Koni (1951 - ) R-z MON Nr 052/Org. z 06.06.1951 Kobierzyn
JW 4200 114.Pułk Artylerii Ciężkiej (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 4202 57.Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Świdwin, Piła
JW 4203
Wydział Informacji 1.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 41 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4212
Wydział Informacji 2.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 31 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4215 41.Batalion Łączności (1949 - )  nr JW wycofany 31.12.1957 r. R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Wrocław, Opole
JW 4216
Oddział Informacji Dowództwa 9.Korpusu Piechoty (1951 - 1953)
Oddział Informacji Dowództwa 9.Korpusu Armijnego (1953 - 1955)
Wydział Informacji 9.Korpusu Armijnego (1955 - )
R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Lublin
JW 4218
Wydział Informacji 3.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 21 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4219 5.Wojskowy Oddział Gospodarczy (2007 - 2012)   Dęblin
JW 4223
Wydział Informacji 4.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 81 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4234
Wydział Informacji 5.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 11 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4236 80.Batalion Saperów (1951 - 1957) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Bartoszyce
JW 4237
Wydział Informacji 6.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 13 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4254 Dowództwo 22.Dywizji Piechoty (1951 - 1955) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Giżycko
JW 4258
Wydział Informacji 7.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 71 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4270 Główny Zarząd Informacji MON ( - 1957) Z-e SzSG Nr 0064/Org. z 25.03.1955 Warszawa
JW 4275
Wydział Informacji 8.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 51 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4276
94.Pułk Piechoty (1951 - )
94.Pułk Zmechanizowany
37.Pułk Zmechanizowany
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Morąg
JW 4277 Ośrodek Analizy Skażeń Warszawskiego OW (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0185/Org. z 14.12.1967 Warszawa
JW 4279
Wydział Informacji 9.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 53 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4280 6.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Dęblin
JW 4283 7.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Giżycko
JW 4286 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 69 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Głubczyce
JW 4294
Wydział Informacji 10.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 43 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4307
Wydział Informacji 11.Oddziału Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 45 (1948 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4316 Dowództwo Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego (1946 - ) nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Świnoujście
JW 4325 Kwatermistrzostwo Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Świnoujście
JW 4346 30.Dywizjon Rozpoznania Artyleryjskiego   Toruń
JW 4347 Kapitanat Portu Wojennego w Świnoujściu (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Świnoujście
JW 4348 Wydział Informacji 12.Brygady Lotniczo-Technicznej (1952 - 1953) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 4354 44.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0140/Org. z 01.06.1955 Łask
JW 4355
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Brygady Artylerii (1962)
18.Brygada Artylerii /Dowództwo/ (1962 - )
Z-e SzSG Nr 014/Org. z 19.02.1962 Bolesławiec
JW 4356 Samodzielna Kompania Wartownicza Marynarki Wojennej w Świnoujściu (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Świnoujście
JW 4357 42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających (1965 - ) Z-e SzSG Nr 07/Org. z 20.02.1965 Świnoujście
JW 4358 1.Węzeł Łączności Korpusu OPK Z-e SzSG Nr 013/Org. z 24.02.1969  
JW 4359 8.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Kielce
JW 4362
Samodzielny Batalion Ochrony Bydła i Zboża (1946 - 1947)
Batalion Rolno-Gospodarczy (1947)
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946  
JW 4369 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 71 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Prudnik
JW 4370 177.Wojskowa Stacja Pocztowa (1961 - ) Z-e SzSG Nr 059/Org. z 15.07.1961 Szczecin
JW 4375 Obóz Pracy Jeńców Niemieckich ( - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Warszawa
JW 4376 20 Batalion Wartowniczy (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0133/Org. z 12.03.1953 Przewóz
JW 4397 Obóz Pracy Jeńców dla Wyrębu i Obróbki Drzewa (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Włocławek
JW 4398 9.Okręgowy Ośrodek Szkolenia Oficerów (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0283/Org. z 29.10.1951 Gliwice
JW 4400 12.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1949 - ) R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Kołobrzeg, Uniesty
JW 4401 71.Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1956 - )   Inowrocław
JW 4403 2.Pułk Artylerii "Legionów" im. Króla Władysława IV (2001 - 2011)   Choszczno
JW 4405
Poligon Artylerii OPL Nr 15 (1952 - )
15.Poligon Artylerii OPL ( - 1962)
15.Poligon Artylerii OPK (1962 - )
15.Ośrodek Szkolenia Poligonowego Artylerii Wojsk OPK ( - 1981)
Z-e SzSG Nr 0149/Org. z 09.05.1952 Mrzeżyno
JW 4409 9.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Orzysz
JW 4412 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 73 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Paczków
JW 4413 54.Szkolny Batalion Ratownictwa Terenowego (1966 - 1980) Z-e SzSG Nr 0126/Org. z 17.10.1966 Bartoszyce
JW 4415
Wydział Informacji Marynarki Wojennej R.P. (1945 - 1948)
Okręgowy Zarząd Informacji Nr 8 (1948 - 1954)
Zarząd Informacji Marynarki Wojennej (1954 - )
R-z NDWP Nr 053/Org. z 30.03.1946 Gdynia
JW 4416 10.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Ostróda
JW 4418 Departament Kwaterunkowy M.O.N. (1948 - 1950)  Z-e SzSG Nr 016/Org. z 22.01.1950 Warszawa
JW 4420
16.Batalion Radiopelengacyjny (1951 - 1957)
16.Batalion Rozpoznania Radiowego (1957 - 1960)
2.Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego (1960 - 1973)
2.Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego (1973 - )
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Beniaminów, Wałcz, Przasnysz
JW 4421 45.Batalion Medyczny (1961 - ) Z-e SzSG Nr 059/Org. z 15.07.1961 Stargard Szcz.
JW 4422 55.Szkolny Batalion Ratownictwa Terenowego (1966 - 1973) Z-e SzSG Nr 0126/Org. z 17.10.1966 Szczecin-Podjuchy
JW 4425
Batalion Łączności Okręgu Wojskowego I (1946 - )
Węzeł Łączności D.O.W. I (1950 - )
1 Okręgowy Batalion Łączności ( - 1951)
17 Batalion Łączności (1951 - )
9 Pułk Łączności ( - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 078/Org. z 18.05.1946 Legionowo
JW 4426 4.Batalion Czołgów Ciężkich (1961 - 1964)   Biedrusko
JW 4427 73.Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznanie Pomiarowego (1956 - )   Głogów
JW 4436 Kompania Łączności Okręgu Wojskowego VI (1946) R-z NDWP Nr 078/Org. z 18.05.1946  
JW 4437 40.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Przemyśl
JW 4443 56.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Inowrocław
JW 4444 27 Bateria Artylerii Stałej (1957 - ) Z-e SzSG Nr 07/Org. z 07.01.1957 Hel
JW 4445
10 Warsztaty Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1961 - 1968)
10 Warsztaty Sprzętu Łączności (1968 - )
Z-e SzSG Nr 051/Org. z 30.06.1961 Izabelin
JW 4446 56 Szkolny Batalion Ratownictwa Terenowego (1966 - ) Z-e SzSG Nr 0126/Org. z 17.10.1966 Brzeg
JW 4447 69.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Głogów
JW 4452 Kompania Łączności Okręgu Wojskowego VII (1946 - ) R-z NDWP Nr 078/Org. z 18.05.1946  
JW 4454 62.Batalion Łączności (1951 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Przemyśl
JW 4455 107 Dywizjon Artylerii Haubic (1957 - ) R-z MON Nr 0025/Org. z 02.04.1957 Sulechów
JW 4456
12.Warsztaty Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1961 - 1968)
12.Warsztaty Sprzętu Łączności (1968 - 1982)
Z-e SzSG Nr 051/Org. z 30.06.1961 Wrocław
JW 4457 44.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957 - )   nr JW wprowadzony w 1969 r.   Warszawa-Babice, Łask
JW 4462
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Wojskowej Akademii Technicznej (1950 - 1951)
Wojskowa Akademia Techniczna (1951 - ) nr JW anulowany w 1951 r.
R-z MON Nr 030/Org. z 17.04.1950 Warszawa
JW 4464 25.Batalion Mostów Składanych (1951 - 1957) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Włocławek
JW 4465 Szefostwo Służby Chemicznej (1950 - 1957) nr anulowano 15.06.1950 R-z MON Nr 09/Org. z 07.02.1950  
JW 4466 108 Dywizjon Artylerii Haubic (1957 - ) R-z MON Nr 0025/Org. z 02.04.1957 Sulechów
JW 4467
11.Warsztaty Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1961 - 1968)
11.Warsztaty Sprzętu Łączności (1968 - )
Z-e SzSG Nr 051/Org. z 30.06.1961 Toruń
JW 4470 53.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957 - )   nr JW wprowadzony w 1969 r.   Dęblin
JW 4478 9.Bateria Artylerii Stałej (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0234/Org. z 27.08.1951 Ustka
JW 4479
35.Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - )
35.Pułk Inżynieryjno-Budowlany 
Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 20.12.1960 Skwierzyna, Krotoszyn
JW 4480 Lubelski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Lublin
JW 4482 52.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Trzebiatów
JW 4485 6.Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0309/Org. z 24.11.1951 Łomża
JW 4486 109 Szkolny Dywizjon Artylerii (1957 - ) R-z MON Nr 0025/Org. z 02.04.1957 Sulechów
JW 4487
Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki OPL OK (1960 - 1962)
Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki OPK (1962 - 1979)
Z-e SzSG Nr 0078/Org. z 20.09.1960 Gołdap, Bemowo Piskie
JW 4488 Radomski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Radom
JW 4493 53.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Szczecinek
JW 4496 47.Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Poznań, Świdwin
JW 4497 50.Kompania Samochodowa (1961 - 1968) Z-e SzSG Nr 034/Org. z 29.04.1961 Warszawa
JW 4500 Tarnowski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1977) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Tarnów
JW 4501
5.Pułk Lotniczo-Techniczny OSL (1958 - 1960)
59.Batalion Lotniczo-Techniczny OSL (1960 - 1961)
  Biała Podlaska
JW 4502 75.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Biedrusko
JW 4506 Miński Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Mińsk Mazowiecki
JW 4511
1.Centralna Składnica Samochodowa z Filią w Sklęczkach (1950 - 1961)
1.Centralna Składnica Sprzętu Samochodowego (1961 - 1973)
20.Centralna Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - )
Z-e SzSG Nr 033/Org. z 04.02.1955 Sklęczki
JW 4512
12.Batalion Mostów Składanych (1960 - 1970)
8.Pułk Mostów Drogowych i Kolejowych (1970 - )
Z-e SzSG Nr 088/Org. z 15.10.1960 Grudziądz
JW 4513 Ostródzki Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Ostróda
JW 4515 54.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Dziwnów
JW 4519 27.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Piła, Świdwin
JW 4520 6.Pułk Lotniczo-Techniczny OSL (1958 - 1961)   Radom
JW 4521 Łomżyński Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Łomża
JW 4522 Wydział WSW Jednostek Inżynieryjno-Budowlanych (1967 - 1972) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 17.05.1967 Piła
JW 4523 55.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Hel
JW 4527
Składnica Sprzetu Samochodowego Wojsk Lotniczych (1952 - )
Składnica Sprzętu Samochodowego Wojsk Lotniczych z Filią w Elblągu ( - 1961)
8 Składnica Sprzętu Samochodowego WLiOPL OK (1961 - 1962)
8 Składnica Sprzętu Samochodowego (1962 - 1973)
Z-e SzSG Nr 084/Org. z 15.03.1952 Modlin, Toruń
JW 4528 Rzeszowski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Rzeszów
JW 4529 5.Bateria Artylerii Stałej 130mm (1968 - ) Z-e SzSG Nr 087/Org. z 08.06.1968 Ustka
JW 4533
19.Batalion Obsługi Lotniska typu "BO" (1956 - )
3.Pułk Obsługi Lotnisk ( - 1961) nr JW wycofany z dniem 31.12.1957 r.
Z-e SzSG Nr 074/Org. z 30.04.1956 Powidz
JW 4543 60.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Wrocław
JW 4545 28 Bateria Artylerii Stałej (1957 - ) Z-e SzSG Nr 07/Org. z 07.01.1957 Gdynia-Oksywie
JW 4546 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 75 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Stronie Śląskie
JW 4547 Łódzki Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Łódź, Zgierz
JW 4551 12.Batalion Rozpoznawczy (1955 - 1961)   Biskupiec
JW 4552 Zarząd II Wywiadowczy   nr JW wprowadzony w 1959 r., nr unieważniony 1.12.1981 r. R-z MON Nr 012/Org. z 10.12.1958 Warszawa
JW 4554 Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej (1952 - 1957) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 18.02.1956 Brzeg, Gliwice, Wrocław
JW 4555
52.Kompania Cystern Samochodowych (1963 - 1969)
43.Batalion Dowozu MPS (1969 - )
Z-e SzSG Nr 0129/Org. z 10.09.1963 Powidz, Poznań, Dolaszewo
JW 4557
15.Samodzielna Eskadra Lotnictwa Rozpoznawczego Marynarki Wojennej (1956 - 1967)
15.Eskadra Lotnictwa Rozpoznawczego Marynarki Wojennej (1967 - 1988)
Z-e SzSG Nr 0144/Org. z 08.08.1956 Siemirowice
JW 4558 Toruński Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1972) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Toruń
JW 4560 24.Pułk Łączności (1975 - ) Z-e SzSG Nr 076/Org. z 13.10.1975 Kwidzyn
JW 4562 Zakład Tresury Psów Służbowych (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 0153/Org. z 21.09.1946  
JW 4564 Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Poligonu Naukowo-Badawczego Sprzętu i Uzbrojenia Lotniczego (1953 - 1955) Z-e SzSG Nr 0229/Org. z 24.06.1953 Warszawa, Przasnysz
JW 4568 76.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Bolesławiec
JW 4572 13.Bateria Artylerii Stałej (1950 - )  Z-e SzSG Nr 05/Org. z 07.01.1956 Hel
JW 4583 59.Batalion Saperów (1951 - ) R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Radymno Dolne
JW 4587 Dywizjon Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych (2004 - 2010)   Gdynia-Oksywie
JW 4588 Dywizjon Okrętów Rakietowych (2004 - 2010)   Gdynia-Oksywie
JW 4590 Dowództwo 27.Dywizji Piechoty (1951 - 1955) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 4591 Oddział WSW Warszawa (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Warszawa
JW 4592 Elbląski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1977) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Elbląg
JW 4593 77.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Jelenia Góra
JW 4595
Dowództwo 16.Dywizji Lotnictwa Szturmowego (1952 - 1960)
Dowództwo 16.Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1960 - )
Dowództwo 2.Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego ( - 1971)
Dowództwo 2.Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego (1971 - 1983)
Dowództwo 2.Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1983 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Mirosławiec, Piła
JW 4600 24.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Piła, Świdwin
JW 4601 Oddział WSW Modlin (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Modlin
JW 4602 Stargardzki Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Stargard Szczeciński
JW 4605 70.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Gliwice
JW 4607 56.Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Elbląg
JW 4608 1.Radiowe Centrum Nadawczo-Odbiorcze (1957 - 1959) Z-e SzSG Nr 0239/Org. z 01.12.1956 Gronowo
JW 4613
51 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952 - 1960)
51 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1960 - 1969)
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Gdańsk-Wrzeszcz, Piła
JW 4614 Słupski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Słupsk
JW 4616 71 Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Oleśnica
JW 4617
Radiowęzeł Zarządu II Sztabu Generalnego ( - 1968)
Węzeł Łączności Radiowej Zarządu II Sztabu Generalnego (1968 - 1970)
Węzeł Łączności Zarządu II Sztabu Generalnego (1970 - ) nr unieważniony 1.12.1981 
R-z MON Nr 001/Org. z 12.01.1954  
JW 4618 2.Radiowe Centrum Nadawczo-Odbiorcze (1957 - 1959) Z-e SzSG Nr 0239/Org. z 01.12.1956 Oborniki Śląskie
JW 4619 Zarząd II Wywiadowczy    nr JW wycofany z użytku w 1959 r. Z-e SzSG Nr 044/Org. z 22.04.1958 Warszawa
JW 4635
52.Ruchome Warsztaty Remontowe Lotnictwa (1952 - 1957)
52.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Wrocław
JW 4636 Nyski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Nysa
JW 4637 Wydział WSW Jednostek Inżynieryjno-Budowlanych (1967 - 1972) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 17.05.1967 Gniezno
JW 4638 Oddział VII Wyszkolenia Bojowego Sztabu Generalnego W.P.  Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Warszawa
JW 4639 Oddział WSW Giżycko (1957) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Giżycko
JW 4640 64.Dywizjon Ogniowy OPK (1973 - ) Z-e SzSG Nr 057/Org. z 02.08.1973 Jurata
JW 4642
130.Portowy Magazyn Żywnościowy Departamentu Intendentury M.O.N. (1946)
130.Rejonowy Magazyn Żywności, Zboża i Furażu (1946)
1.Rejonowy Magazyn Żywności, Zboża i Furażu (1946 - 1947)
1.Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu kat."B" (1947 - 1949)
1.Rejonowy Magazyn Żywnościowy (1949 - 1953)
1.Wojskowa Składnica Żywnościowa (1953 - 1974)
10.Składnica Intendencka (1974 - 1976)
7.Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (1976 - )
R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Gdańsk, Elbląg
JW 4643
Oddział WSW Kraków (1957 - 1961)
Wydział WSW Rejonu Kraków (1961 - 1962)
Oddział WSW Kraków (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Kraków
JW 4644 Ostrowski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Ostrów Wielkopolski
JW 4645 Stanowisko Dowodzenia Szefa Wojsk OPL Szczebla Centralnego (1968 - ) Z-e SzSG Nr 083/Org. z 03.06.1968 Zgierz
JW 4646
65.Dywizjon Ogniowy OPK (1973 - )
65.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ( - 2011)
Z-e SzSG Nr 057/Org. z 02.08.1973 Jastrzębia Góra, Rozewie, Gdynia-Grabówek
JW 4647 28.Pucka Eskadra Lotnicza Marynarki Wojennej im. Edwarda Szystowskiego (2003 - 2010)   Gdynia-Babie Doły
JW 4648
131 Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946 - )
2 Rejonowy Magazyn Żywnościowy (1951 - )
9 Wojskowa Składnica Żywnościowa ( - 1961)(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Olsztyn
JW 4649 29.Darłowska Eskadra Lotnicza Marynarki Wojennej (2003 - 2010)   Darłowo
JW 4650 30.Kaszubska Eskadra Lotnicza Marynarki Wojennej (2003 - 2010)   Siemirowice
JW 4652 132.Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946 - ) R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Białystok
JW 4654 17.Batalion Przeciwdesantowy (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Gdańsk
JW 4656 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 77 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Bystrzyca
JW 4657 133.Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946 - ) R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Szczecin
JW 4659 59.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0140/Org. z 01.06.1955 Balice
JW 4666 Okręgowy Skład Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego Nr 2 (1950 - ) Z-e SzSG Nr 046/Org. z 16.03.1950 Włocławek
JW 4667 Gorzowski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Gorzów Wielkopolski
JW 4668 Stanowisko Dowodzenia Szefa Wojsk OPL Szczebla Okręgowego (1968 - ) Z-e SzSG Nr 083/Org. z 03.06.1968 Choszczno
JW 4669 66.Dywizjon Ogniowy OPK (1973 - ) Z-e SzSG Nr 057/Org. z 02.08.1973 Naćmierz
JW 4670 Niszczyciel "BURZA" (1952 - 1960)(nr anulowano 1.02.1958) Z-e SzSG Nr 0207/Org. z 02.07.1952 Gdynia-Oksywie
JW 4676 51.Kompania Budowy Linii Stałych  Z-e SzSG Nr 031/Org. z 18.02.1956 Wrocław, Cienin
JW 4677 Oddział WSW Dęblin (1957 - 1962) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Dęblin
JW 4683 134.Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946 - ) R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Bydgoszcz
JW 4684 Szkoła Specjalistów Remontowych Lotnictwa (1952 - 1957) Z-e SzSG Nr 0266/Org. z 08.08.1952 Łódź
JW 4695 135.Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946 - ) R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Bytom
JW 4696
Wydział WSW Rzeszów (1957)
Oddział WSW Rzeszów (1957 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Rzeszów
JW 4697 50.Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Elbląg
JW 4698 Częstochowski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1989) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Częstochowa
JW 4699 Ośrodek Techniki Operacyjnej Szefostwa WSW (1967 - 1974) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 17.05.1967 Warszawa
JW 4700 14.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1949 - 1957) R-z MON Nr 0056/Org. z 30.03.1949 Strzegom, Opole
JW 4703
136 Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946 - )
7 Wojskowa Składnica Żywnościowa ( - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Rzeszów
JW 4707
Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy (1950 - 1955) nr unieważniony 1.01.1955
Z-e SzSG Nr 060/Org. z 06.03.1954 Gdynia-Oksywie
JW 4708
Wydział WSW Lublin (1957)
Oddział WSW Lublin (1957 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Lublin
JW 4709 Bolesławiecki Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1971) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 16.08.1965 Bolesławiec
JW 4710 Stanowisko Dowodzenia Szefa Wojsk OPL Szczebla Okręgowego (1968 - ) Z-e SzSG Nr 083/Org. z 03.06.1968 Wrocław
JW 4711 67.Dywizjon Ogniowy OPK (1973 - ) Z-e SzSG Nr 057/Org. z 02.08.1973 Unieście
JW 4712
137.Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946)
8.Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946 - 1948)
R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Kielce
JW 4715 Gabinet Ministra Obrony Narodowej (1948 - ) nr unieważniono w 1950 i 1956  Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Warszawa
JW 4716
Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 26 (1951 - )
26.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów ( - 1967)
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecinek, Budowo
JW 4717
6 Baza Zaopatrzenia Technicznego Korpusu OPL OK (1957 - 1962)
6 Baza Zaopatrzenia Technicznego (1962 - 1963)
6 Składnica Sprzętu Lotniczo-Technicznego (1963 - )
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Kalisz
JW 4718 27.Dywizjon Artylerii /36 BA/ (1968 - ) Z-e SzSG Nr 081/Org. z 31.05.1968 Biedrusko
JW 4725 138.Rejonowy Magazyn Żywnościowo-Zbożowy i Furażu (1946 - ) R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Siedlce
JW 4726
Wydział WSW Ełk (1957)
Oddział WSW Ełk (1957 - 1966)
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Ełk
JW 4727
Oddział Informacji 3.Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - 1955)
Wydział Informacji 3.Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego (1955 - )
R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 4728 41.Piekarnia Garnizonowa (1946 - ) R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Łódź
JW 4729
Oddział WSW Koszalin (1957 - 1961)
Wydział WSW Rejonu Koszalin (1961 - 1962)
Oddział WSW Koszalin (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Koszalin
JW 4730 Wydział Informacji Dowództwa 24.Dywizji Piechoty (1951 - 1953) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Zambrów
JW 4731 28.Dywizjon Artylerii /36 BA/ (1968 - ) Z-e SzSG Nr 081/Org. z 31.05.1968 Biedrusko
JW 4735 42.Piekarnia Garnizonowa (1946 - ) R-z NDWP Nr 0104/Org. z 02.07.1946 Kraków
JW 4738 Biuro Pełnomocnika Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego - Ministra Obrony Narodowej do spraw Osadnictwa Wojskowego w Warszawie (1946 - 1948) R-z NDWP Nr 095/Org. z 12.06.1946 Warszawa
JW 4739 Oddział WSW Wałcz (1957) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Wałcz
JW 4740 14.Eskadra Lotnictwa Transportowego (2007 - 2010)   Powidz
JW 4742 52.Okręgowy Warsztat Taborowo-Gospodarczy /OW I/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4743
Oddział WSW Elbląg (1957 - 1961)
Wydział WSW Rejonu Elbląg (1961 - 1962)
Oddział WSW Elbląg (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Elbląg
JW 4745 53.Okręgowy Warsztat Taborowo-Gospodarczy /OW III/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4746 Oddział WSW Bydgoszcz (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Bydgoszcz
JW 4748 54.Okręgowy Warsztat Taborowo-Gospodarczy /OW IV/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4749
Oddział WSW Szczecin (1957 - 1961)
Wydział WSW Rejonu Szczecin (1961 - 1962)
Oddział WSW Szczecin (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Szczecin
JW 4753 55.Okręgowy Warsztat Taborowo-Gospodarczy /OW V/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4759 56.Okręgowy Warsztat Taborowo-Gospodarczy /OW II/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4760 20.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Oleśnica, Krzesiny
JW 4761
Wydział WSW Olsztyn (1957)
Oddział WSW Olsztyn (1957 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Olsztyn
JW 4762 42.Batalion Łączności Specjalnej (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0163/Org. z 04.11.1967 Przasnysz (1967-1972), Grajewo (1972-)
JW 4765 57.Okręgowy Warsztat Taborowo-Gospodarczy /OW VI/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4768 58.Okręgowy Warsztat Taborowo-Gospodarczy /OW VII/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4769 43.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Oleśnica
JW 4771 61.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Poznań
JW 4776 95.Kompania Transportu Sprzętu Cięzkiego (1974 - )   Czarne
JW 4783
12 Okręgowy Batalion Samochodowy /OW I/ (1946 - )
9 Batalion Samochodowy (1950 - )(nr anulowany 1.08.1958)
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Warszawa
JW 4787 Składnica Samochodowa Marynarki Wojennej (1949 - ) R-z MON Nr 0222/Org. z 31.10.1949 Gdynia
JW 4788 2.Oddział Zabezpieczenia (1968 - ) Z-e SzSG Nr 094/Org. z 28.06.1968 Przytor
JW 4794 62.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Krosno Odrzańskie
JW 4795
13.Okręgowy Batalion Samochodowy /OW II/ (1946 - )
22.Batalion Samochodowy (1950 - )
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4798 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 79 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Duszniki Zdrój
JW 4799 3.Oddział Zabezpieczenia (1968 - ) Z-e SzSG Nr 094/Org. z 28.06.1968 Gdynia-Witomino
JW 4800 Wydział Informacji Dowództwa 25.Dywizji Piechoty (1951 - 1953) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Siedlce
JW 4801
Wydział WSW Grudziądz (1957)
Oddział WSW Grudziądz (1957 - 1969)
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Grudziądz
JW 4802 Dowództwo 13.Dywizji Lotnictwa Szturmowego (1952) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Elbląg
JW 4803 Składnica Sprzętu Obserwacji i Łączności Marynarki Wojennej (1959 - 1980) Z-e SzSG Nr 0138/Org. z 30.12.1958 Gdynia-Grabówek
JW 4805 14.Okręgowy Batalion Samochodowy /OW III/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4812
15.Okręgowy Batalion Samochodowy /OW IV/ (1946 - )
26.Batalion Samochodowy (1950 - 1968)  nr JW wycofany 31.12.1957 r.
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4813 Wydział WSW Sochaczew (1963 - 1968) Z-e SzSG Nr 0111/Org. z 30.07.1963 Sochaczew
JW 4816
16.Okręgowy Batalion Samochodowy /OW V/ (1946 - )
11.Batalion Samochodowy (1950 - )
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Kraków
JW 4817
Wydział WSW Szczecinek (1957)
Oddział WSW Szczecinek (1957 - 1961)
Wydział WSW Rejonu Szczecinek (1961 - 1962)
Oddział WSW Szczecinek (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Szczecinek
JW 4818 Stanowisko Dowodzenia Szefa Wojsk OPL (1973 - ) Z-e SzSG Nr 023/Org. z 24.02.1973 Warszawa
JW 4819 3.Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta (1994 - 2011)   Lublin
JW 4820
Dywizjon Dozorowców (1949 - )
Dywizjon Dozorowców i Dużych Ścigaczy
Dywizjon Ścigaczy ( - 1965)
11.Dywizjon Ścigaczy (1965 - )
R-z MON Nr 0144/Org. z 01.07.1949 Gdynia, Hel
JW 4822 Wydział Informacji Dowództwa 22.Dywizji Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Giżycko
JW 4823 17.Okręgowy Batalion Samochodowy /OW VII/ (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4824
6.Centralne Zakłady Amunicyjne (1952 - )
7.Rejonowa Baza Materiałowa (2004 - 2011)
Z-e SzSG Nr 033/Org. z 21.01.1952 Stawy k.Dęblina
JW 4827
Okręgowy Warsztat Remontu Samochodów /OW VII/ (1946 - )
Okręgowa Stacja Obsługi Samochodów Nr 7
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946
Z-e SzSG Nr 026/Org. z 21.04.1948
 
JW 4828
Oddział WSW Katowice (1957)
Oddział WSW Gliwice (1957 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Katowice, Gliwice
JW 4829
1.Brygada Wojsk Obrony Wewnętrznej (1966 - 1989)
1.Pułk Ochrony (1989 - )
Z-e SzSG Nr 0100/Org. z 25.08.1966 Góra Kalwaria
JW 4832 Wojskowy Magazyn Zbożowy Nr 1 Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4834 63.Pułk Szkolno-Bojowy OSL (1958)   Tomaszów Mazowiecki
JW 4844 64.Pułk Szkolny OSL (1958 - 1963)   Przasnysz
JW 4851 14.Centralne Warsztaty Naprawy Sprzętu Inżynieryjnego (1958 - 1959) nr anulowano 1.02.1959 Z-e SzSG Nr 0102/Org. z 04.10.1958 Dęblin
JW 4853 Wojskowy Magazyn Zbożowy Nr 2 Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4854 48.Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Modlin, Przasnysz
JW 4855
1.Składnica Broni Podwodnej Marynarki Wojennej (1960 - 1968)
1.Centralna Składnica Broni Podwodnej (1968 - 1971)
1.Składnica Marynarki Wojennej (1971 - 1985)
1.Składnica Techniki Morskiej (1985 - )
Z-e SzSG Nr 0148/Org. z 30.12.1959 Gdynia-Oksywie
JW 4856
Wydział Informacji Garnizonu m.st.Warszawy (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 16 (1948 - 1950)
Wydział Informacji Garnizonu Warszawa (1950 - )
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Warszawa
JW 4859
Wydział Informacji Garnizonu Toruń (1946 - 1948)
Sekcja Informacji Nr 2/2 (1948 - 1950)
Sekcja Informacji Garnizonu Toruń (1950 - 1951)
Wydział Informacji Garnizonu Toruń (1951 - )
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Toruń
JW 4864
Wydział Informacji Garnizonu Modlin (1946 - 1948)
Sekcja Informacji Nr 1/2 (1948 - 1950)
Sekcja Informacji Garnizonu Modlin (1950 - 1951)
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Modlin
JW 4866 45.Ruchome Warsztaty Remontu Lotnictwa (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Malbork
JW 4867 Wydział Informacji Garnizonu Gdynia (1946 - ) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Gdynia
JW 4869 31.Wojskowy Batalion Górniczy  Z-e SzSG Nr 098/Org. z 28.05.1956 Zagórze
JW 4871 10.Wojskowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów (1965 - ) Z-e SzSG Nr 056/Org. z 28.06.1965 Wrocław-Strachowice
JW 4873
Wydział Informacji Wojsk Lotniczych (1946 - 1948)
Okręgowy Zarząd Informacji Nr 9 (1948 - 1954)
Zarząd Informacji Wojsk Lotniczych (1954 - 1955)
Zarząd Informacji Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1955 - )
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Warszawa
JW 4874 Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 81 (1948 - ) Z-e SzSG Nr 0039/Org. z 11.08.1948 Wałbrzych
JW 4875 Departament Służby Sprawiedliwości M.O.N. Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Warszawa
JW 4876 Wydział Informacji Dowództwa 27.Dywizji Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Zgorzelec
JW 4877 2 Samodzielna Kompania Ubezpieczenia Lotów (1960 - 1972) Z-e SzSG Nr 0150/Org. z 30.12.1959 Grudziądz
JW 4879
Samodzielna Kompania Rezerwy Oficerów Departamentu Personalnego W.P. (1946 - 1947)
Komenda Rezerwy Oficerów Departamentu Personalnego M.O.N. (1947 - 1949)
Dyspozycyjna Kompania Oficerów i Podoficerów Zawodowych Departamentu Personalnego M.O.N. (1949 - 1950)
Dyspozycyjna Kompania Oficerów Departamentu Personalnego M.O.N. (1950 - )
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Warszawa
JW 4883
23 Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej (1955 - )
23 Szkolny Batalion Czołgów ( - 1957)
23 Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej (1957 - )
23 Batalion Czołgów Średnich ( - 1962)
30 Pułk Czołgów Średnich (1962 - 1967)
5 Pułk Czołgów Średnich (1967 - )
  Orzysz, Włodawa
JW 4884 15.Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej (1967 - ) Z-e SzSG Nr 0170/Org. z 22.12.1966 Prudnik
JW 4888 15.Pułk Moździerzy (1949 - 1955) R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Koszalin, Kołobrzeg
JW 4889 95 Dywizjon Artylerii Haubic (1957 - 1961) R-z MON Nr 0025/Org. z 02.04.1957 Morąg
JW 4893 Szefostwo Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej (1946 - ) nr anulowano 15.06.1950 Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4900
Zarząd I Uzbrojenia i Techniki Wojennej (1952)
Zarząd XII Planowania Uzbrojenia, Techniki Wojennej i Sprzętu Wojskowego (1952 - 1955)
Z-e SzSG Nr 062/Org. z 19.02.1952 Warszawa
JW 4905 Szefostwo Łączności Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego (1946 - 1947) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4906 25 Składnica Uzbrojenia Marynarki Wojennej (1960 - ) Z-e SzSG Nr 0148/Org. z 30.12.1959 Gdynia-Oksywie
JW 4907 Zakład Techniki Specjalnej Zarządu II Sztabu Generalnego (1970 - ) nr unieważniony 1.12.1981 Z-e SzSG Nr 05/Org. z 24.01.1970 Warszawa
JW 4909 Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Rzeszowie (1994 - 2011)   Rzeszów
JW 4910
Wydział Informacji Nr 46 (1949 - 1950)
Wydział Informacji Garnizonu Poznań (1950 - )
R-z MON Nr 00109/Org. z 28.05.1949 Poznań
JW 4912 Szkolno-Przejściowa Kompania Łączności Marynarki Wojennej (1946 - 1947) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4913 104 Dywizjon Artylerii Haubic (1957 - ) R-z MON Nr 0025/Org. z 02.04.1957 Kołobrzeg
JW 4925
Centralna Składnica i Warsztaty Łączności Marynarki Wojennej (1946 - 1947)
Składnica Łączności Marynarki Wojennej (1947 - 1951)
8.Składnica Łączności Marynarki Wojennej z Warsztatami (1951 - 1952)
Zakłady Łączności Marynarki Wojennej (1952 - 1957)
Zakłady Sprżetu Obserwacyjnego i Łączności Marynarki Wojennej (1957 - 1959)
Zakłady Sprzętu Obserwacji i Łączności Marynarki Wojennej (1959 - 1969)
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Gdynia-Oksywie
JW 4926 4.Pułk Lotniczo-Techniczny OSL (1958 - 1961) R-z MON Nr 075/Org. z 31.12.1957 Dęblin
JW 4934
46.Kompania Łączności Gdyńskiego Obszaru Nadmorskiego (1946)
32.Batalion Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej (1946 - 1951)
51.Batalion Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej (1951 - 1970)
11.Pułk Łączności Marynarki Wojennej (1970 - )
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Gdynia-Oksywie, Gdynia-Grabówek, Wejherowo
JW 4936 36.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Kołobrzeg
JW 4944
Okręgowy Magazyn i Warsztat Łączności nr 1 (1950 - 1951)
1.Okręgowy Magazyn Łączności (1951 - )
Z-e SzSG Nr 038/Org. z 21.02.1950 Legionowo
JW 4947 37.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Chełmno
JW 4949 Komenda Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (1953 - 1957) Z-e SzSG Nr 0242/Org. z 25.06.1953 Kęszyce
JW 4951 34.Wojskowy Batalion Górniczy Z-e SzSG Nr 098/Org. z 28.05.1956 Mysłowice
JW 4952
Oddział WSW Krosno Odrzańskie (1957 - 1961)
Wydział WSW Rejonu Krosno Odrzańskie (1961 - 1962)
Oddział WSW Krosno Odrzańskie (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Krosno Odrzańskie
JW 4958 47.Kompania Łączności Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego (1946 - 1951) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946 Kamień Pomorski
JW 4961 23.Batalion Radiotechniczny (1974 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 29.06.1974 Słupsk
JW 4962 Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1946 - 1950) nr anulowano 15.06.1950 R-z NDWP Nr 011/Org. z 22.01.1947 Łódź
JW 4965 12 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (nr anulowany 1.08.1958) R-z NDWP Nr 011/Org. z 22.01.1947 Dębica, Jarosław
JW 4966 46.Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Modlin
JW 4967 Oddział WSW Wrocław (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Wrocław
JW 4973 Szefostwo Kwaterunkowo-Budowlane Dowództwa Marynarki Wojennej (1946 - 1947) Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4974 Warsztaty Radiolokacji i Hydroakustyki Marynarki Wojennej (1952 - 1957) Z-e SzSG Nr 044/Org. z 26.01.1952 Gdynia-Grabówek
JW 4975 5.Batalion Rozpoznawczy (1949 - ) R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Koszalin, Gryfice
JW 4976 41.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Malbork
JW 4978 Samodzielny Szkolny Batalion Samochodowy /OW IV/ Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4979 55.Batalion Wartowniczy (1953 - ) R-z MON Nr 0033/Org. z 08.05.1953  
JW 4982 38.Wojskowy Batalion Górniczy Z-e SzSG Nr 098/Org. z 28.05.1956 Brzeziny Śląskie
JW 4985
Samodzielny Szkolny Batalion Samochodowy /OW VI/ (1946)
19.Samodzielny Szkolny Batalion Samochodowy (1946)
Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4987
Batalion Wartowniczy Komendy Miasta Łodzi (1946 - )
17.Batalion Wartowniczy ( - 1956)
R-z NDWP Nr 011/Org. z 22.01.1947 Łódź
JW 4988 29.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - ) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Malbork, Orneta
JW 4998 Oddział Marynarki Wojennej przy M.O.N. Z-e SzSG Nr 073/Org. z 13.06.1946  
JW 4999 Oddział WSW Poznań (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Poznań
JW 5001
1 Centralna Składnica Materiałów Fortyfikacyjnych (1953 - 1955)
1 Składnica Materiałów Fortyfikacyjnych Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (1955 - )
Składnica Materiałów Fortyfikacyjnych MRU ( - 1957)
Z-e SzSG Nr 0242/Org. z 25.06.1953 Kursko
JW 5007 53.Batalion Łączności (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Lublin
JW 5010 Dowództwo 4.Korpusu Lotnictwa Szturmowego (1952 - 1953) R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Modlin
JW 5013 31.Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej (1946 - ) R-z NDWP Nr 0129/Org. z 19.08.1946 Toruń (f.)
JW 5015 Podoficerska Szkoła Radiospecjalistów (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 0122/Org. z 30.07.1946  
JW 5016 Wydział Informacji 21.Dywizji Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Lidzbark Warmiński
JW 5021 21.Batalion Radiotechniczny (1974 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 29.06.1974 Władysławowo
JW 5023 1.Morska Kompania Saperów (1946 - 1955) R-z NDWP Nr 0124/Org. z 09.08.1946 Poznań (f.)
JW 5024 38.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Łódź
JW 5025 39.Wojskowy Batalion Górniczy Z-e SzSG Nr 098/Org. z 28.05.1956 Zabrze-Mikulczyce
JW 5027 Komenda Półwyspu HEL (1946 - 1955) R-z NDWP Nr 0125/Org. z 09.08.1946 Hel
JW 5028
Oddział Informacji Dowództwa 12.Korpusu Piechoty (1951 - 1953)
Oddział Informacji Dowództwa 12.Korpusu Armijnego (1953 - 1955)
Wydział Informacji 12.Korpusu Armijnego (1955 - )
R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Rzeszów
JW 5029 Oddział WSW Łódź (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Łódź
JW 5031 39.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Toruń
JW 5034
12 Gdański Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
4 Brygada Ochrony Pogranicza (1948 - 1950)
R-z NDWP Nr 0153/Org. z 21.09.1946 Gdańsk
JW 5036
Kierownictwo Budowy Lotniska Warszawa-Boernerowo (1946 - 1951)
Kierownictwo Budowy Lotnisk Nr 1 (1951 - 1952)
R-z NDWP Nr 0133/Org. z 19.08.1946 Warszawa
JW 5037
45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1957 - 1962)
45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - 1969)
45 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1969 - 1983)
45 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1983 - )
R-z MON Nr 0054/Org. z 06.07.1957 Babimost
JW 5040 3.Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy Batalion Lotnictwa W.P. (1946 - ) R-z NDWP Nr 0133/Org. z 19.08.1946 Warszawa
JW 5042 88.Pułk Piechoty (1951 - 1955) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Biskupiec
JW 5045
Wojskowe Zakłady Naprawy Sprzętu Pancernego (1951 - 1952)
Wojskowe Zakłady Mechaniczne (1952 - ) nr anulowano 1.04.1954 r.
R-z MON Nr 064/Org. z 28.07.1951 Siemianowice
JW 5046
Dowództwo 9.Korpusu Piechoty (1951 - 1952)
Dowództwo 9.Korpusu Armijnego (1952 - 1956)
R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Lublin
JW 5047
Oddział WSW Opole (1957 - 1961)
Wydział WSW Rejonu Opole (1961 - 1962)
Oddział WSW Opole (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Opole
JW 5048
Piekarnia Garnizonowa w Lublinie (1946 - 1947)
Wojskowa Piekarnia Garnizonowa (1947 - 1949)
R-z NDWP Nr 0152/Org. z 20.09.1946 Lublin
JW 5049 40.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Szczecin
JW 5050 52.Batalion Medyczno-Sanitarny (1955 - 1956)   Ostróda
JW 5051
60.Pułk Szkolno-Bojowy OSL (1958 - )
60.Pułk Szkolny OSL ( - 1968)
60.Lotniczy Pułk Szkolny (1968 - )
  Radom
JW 5055
159.Pułk Artylerii Ciężkiej (1951 - 1956)
159.Pułk Artylerii Armat (1956)
16.Brygada Artylerii Armat (1956 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Choszczno
JW 5056 Zarząd II Materiałów Technicznych  Z-e SzSG Nr 060/Org. z 19.02.1952 Warszawa
JW 5058
61.Pułk Szkolno-Bojowy OSL (1958 - 1968)
61.Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1968 - )
  Nowe Miasto, Biała Podlaska
JW 5059 Baza Technicznego Zabezpieczenia WITU (1969 - 1973) Z-e SzSG Nr 02/Org. z 14.01.1969 Zielonka
JW 5060 24.Szkolna Eskadra Śmigłowców (1974 - 1979) Z-e SzSG Nr 088/Org. z 29.11.1974 Dęblin
JW 5062 Szkolny Dywizjon 1.Dywizji Kawalerii (1945 - 1947) R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Płock
JW 5067 Grupa Kutrów Torpedowych (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Gdynia
JW 5069
26.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1952 - 1962)
26.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0096/Org. z 11.12.1951 Malbork, Zegrze Pomorskie
JW 5070 66.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Nysa
JW 5074 Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg (1946 - 1950) R-z NDWP Nr 0162/Org. z 30.09.1946 Kołobrzeg
JW 5084 37.Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego  Z-e SzSG Nr 0260/Org. z 21.09.1951 Chełmno
JW 5087 41.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Elbląg
JW 5100 132.Pułk Artylerii Lekkiej (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Siedlce
JW 5101
65.Batalion Samochodowo-Transportowy (1955 - 1961)
65.Batalion Transportowy (1961 - 1970)
15.Batalion Zaopatrzenia (1970 - )
  Olsztyn
JW 5102 Ośrodek Badań Uzbrojenia WITU (1969 - ) nr anulowano 15.10.1976 Z-e SzSG Nr 02/Org. z 14.01.1969 Stalowa Wola
JW 5103
Oddział Informacji Dowództwa 11.Korpusu Piechoty (1951 - 1953)
Oddział Informacji Dowództwa 11.Korpusu Armijnego (1953 - 1955)
Wydział Informacji 11.Korpusu Armijnego (1955 - )
R-z MON Nr 0070/Org. z 19.09.1951 Gliwice
JW 5104 Grupa Szybkobieżnych Kutrów Trałowych (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Gdynia
JW 5105 40.Liniowo-Eksploatacyjny Batalion Łączności (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Białobrzegi
JW 5108 42.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy  (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Braniewo
JW 5129 52.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1956) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 5130 Oddział XV Służby Drogowej Sztabu Generalnego (1952 - 1962) R-z MON Nr 09/Org. z 21.01.1952 Warszawa
JW 5143 Szkolny Batalion Radiowy (1950) R-z MON Nr 052/Org. z 06.06.1950 Zegrze
JW 5145
136.Samodzielny Pułk Artylerii OPL (1951 - 1962)
136.Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0046/Org. z 17.05.1951 Mielec, Bydgoszcz
JW 5152 151.Ruchome Warsztaty Remontu Samochodów (1955 - 1956)   Ełk
JW 5168 83.Pułk Piechoty (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Chełm
JW 5169
Główne Stanowisko Dowodzenia Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Krajowego (1952 - )
Główne Stanowisko Dowodzenia Lotnictwem Myśliwskim O.P.L. ( - 1954)
R-z MON Nr 022/Org. z 10.03.1952 Warszawa
JW 5175 41.Wojskowy Batalion Górniczy  Z-e SzSG Nr 098/Org. z 28.05.1956 Kochłowice
JW 5180
Poligon Artyleryjski Nr 16 (1952 - 1954)
16.Poligon Artyleryjski (1954 - 1957)
Z-e SzSG Nr 0263/Org. z 04.08.1952 Barycz
JW 5182 2 Samochodowy Batalion Transportowy (1946 - ) R-z NDWP Nr 0173/Org. z 14.10.1946 Warszawa
JW 5194 3 Samochodowy Batalion Transportowy (1946 - ) R-z NDWP Nr 0173/Org. z 14.10.1946 Warszawa
JW 5200
Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego nr 2 (1949 - 1951)
2.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (1951 - )
2.Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia ( - 1967)
R-z MON Nr 0055/Org. z 30.03.1949 Kołobrzeg
JW 5208
11 Kompania Radiotechniczna (1952 - 1953)
1 Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1953 - 1955)
Z-e SzSG Nr 0102/Org. z 02.04.1952 Malbork, Warszawa-Babice
JW 5209
Oddział WSW Żagań (1957 - 1961)
Wydział WSW Rejonu Żagań (1961 - 1962)
Oddział WSW Żagań (1962 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Żagań
JW 5211 28.Batalion Radiotechniczny (1974 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 29.06.1974 Gryfice
JW 5213 1.Kompania Samochodów Osobowych M.O.N. (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 0173/Org. z 14.10.1946 Warszawa
JW 5214
Oddział WSW Gdynia-Oksywie (1957 - 1962)
Wydział WSW Gdynia-Oksywie (1962 - 1981)
Oddział WSW Gdynia-Oksywie (1981 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Gdynia-Oksywie
JW 5216
Centrum Wyszkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Centrum Wyszkolenia Ochrony Pogranicza (1948 - )
Oficerska Szkoła WOP
R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Ostróda, Kętrzyn
JW 5217 17.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1956) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgorzelec
JW 5219
1.Okręgowy Batalion Wartowniczy (1946 - 1947)
Batalion Wartowniczy Nr 1 (1947 - 1957)
51.Kompania Wartownicza (1957 - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Warszawa
JW 5222 78.Batalion Drogowy (1951 - 1955) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Toruń
JW 5231
Węzeł Łączności Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza (1946 - 1948)
Węzeł Łączności Głównego Inspektoratu Ochrony Pogranicza (1948 - )
R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Warszawa
JW 5234
Wydział Informacji 12.Gdańskiego Oddziału WOP (1946 - 1948)
Wydział Informacji Nr 83 (1948 - )
R-z NDWP Nr 0198/Org. z 16.11.1946 Gdańsk
JW 5243 Sztab Obrony Przeciwlotniczej Państwa (1946 - 1947) R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Warszawa
JW 5246 Wydział Informacji Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej (1946 - ) R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Łódź
JW 5249 Dowództwo Korpusu Przeciwdesantowego (1953 - 1954) R-z MON Nr 038/Org. z 01.06.1953 Bydgoszcz
JW 5253 13.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1956 - ) Z-e SzSG Nr 074/Org. z 30.04.1956 Mińsk Maz.
JW 5256
58.Pułk Szkolno-Bojowy OSL (1958 - 1968)
58.Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1968 - )
R-z MON Nr 075/Org. z 31.12.1957 Dęblin
JW 5263
Komenda Odcinka Obserwacji i Łączności
3.Odcinek Obserwacji i Łączności MW (1949 - 1956)
R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Kołobrzeg
JW 5264 59.Pułk Szkolno-Bojowy OSL (1958 - 1964) R-z MON Nr 075/Org. z 31.12.1957 Biała Podlaska
JW 5266 65.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Żagań
JW 5274 Komenda Odcinków Obserwacji i Łączności R-z NDWP Nr 0210/Org. z 23.11.1946 Gdynia
JW 5276 6 Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0225/Org. z 09.06.1953 Modlin
JW 5282
Szkoła Oficerów Informacji (1945 - 1948)
Oficerska Szkoła Informacji (1948 - ) nr JW wycofany w 1955 r.
R-z NDWP Nr 011/Org. z 22.01.1947 Warszawa-Bielany, Wesoła, Mińsk Maz
JW 5294 1.Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1947 - ) R-z MON Nr 066/Org. z 27.02.1947  
JW 5300 150.Ruchomy Warsztat Remontu Samochodów (1955 - 1957) R-z MON Nr 0055/Org. z 19.09.1955 Lidzbark Warmiński
JW 5312 2.Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1947 - ) R-z MON Nr 066/Org. z 27.02.1947  
JW 5313 Wydział WSW Hel (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Hel
JW 5325 1 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1947 - 1955)
5 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1955 - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z MON Nr 0102/Org. z 2.04.1947
Wesoła (1947 - )
Legionowo (-1957), Lidzbark Warmiński (1957), Giżycko (1957-)
JW 5342
Krośnieńska Komenda Wojsk Ochrony Pogranicza (1947 - 1948)
Samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza Nr 41 (1948 - )
R-z MON Nr 077/Org. z 3.03.1947 Krosno
JW 5345 Oddział Informacji 4.Korpusu Lotnictwa Szturmowego (1952 - 1954) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 5346
Wydział WSW Gdańsk (1957 - 1959)
Oddział WSW Gdańsk (1959 - )
Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Gdańsk
JW 5347 33.Batalion Powietrzno-Desantowy (1967 - 1976) Z-e SzSG Nr 0158/Org. z 26.10.1967 Niepołomice
JW 5348
Batalion Samochodowy M.O.N. (1947 - )
12 Batalion Samochodowy ( - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z MON Nr 069/Org. z 1.03.1947 Warszawa
JW 5362
Tymczasowy Magazyn Przechowania i Konserwacji Samolotów Rezerwowych (1946 - 1947)
Magazyn Przechowania i Konserwacji Samolotów Rezerwowych (1947 - )
R-z MON Nr 0102/Org. z 2.04.1947 Nowa Wieś k/Opola
JW 5364 78.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Zgorzelec
JW 5367
Batalion Budowy Lotnisk (1947 - )
13.Batalion Budowy Lotnisk
R-z MON Nr 085/Org. z 13.03.1947 Łowicz
JW 5374 Departament Organizacji i Planowania M.O.N. (1947 - 1950) R-z MON Nr 0102/Org. z 2.04.1947 Warszawa
JW 5375 Wydział WSW Ustka (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957  
JW 5378 1.Centralny Warsztat Uzbrojenia (1947 - 1953) nr anulowano w 1.12.1952 r. R-z MON Nr 0142/Org. z 08.05.1947 Kraków
JW 5382
Grupa Przygotowawcza Akademii Sztabu Generalnego (1947)
Akademia Sztabu Generalnego im. Karola Świerczewskiego (1947 - ) nr anulowano 1950
Z-e SzSG Nr 030/Org. z 12.06.1947 Rembertów
JW 5385 Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 2 (1947 - 1948) Z-e SzSG Nr 030/Org. z 12.06.1947 Łódź
JW 5393 Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Gdynia
JW 5394 Wydział WSW Świnoujście (1957 - ) Z-e SzSG Nr 0013/Org. z 21.01.1957 Świnoujście
JW 5397 Magazyny Żywnościowe Marynarki Wojennej Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947  
JW 5399 79.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Skwierzyna
JW 5401
38.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1956 - 1958)
38.Lotniczy Pułk Szkolny (1974 - 1980)
38.Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1980 - )
Z-e SzSG Nr 074/Org. z 30.04.1956 Powidz (1956-1958), Modlin (1974-)
JW 5405 Składnica Mundurowo-Taborowa Marynarki Wojennej Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947  
JW 5406 Wydział WSW Brygady Artylerii (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0136/Org. z 30.09.1968 Biedrusko
JW 5407 61.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1952) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Siedlce
JW 5409 Składnica Materiałów Pędnych Marynarki Wojennej Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947  
JW 5411 18.Kompania Radiopelengacyjna Marynarki Wojennej Z-e SzSG Nr 011/Org. z 14.01.1955  
JW 5413 Składnica Materiałów Technicznych Marynarki Wojennej ( - 1950) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947  
JW 5415 Zakłady Uzbrojenia Marynarki Wojennej (1947 - 1960) nr unieważniono 10.01.1960 Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Gdynia
JW 5421 Komenda Portu Wojennego Gdynia (1947 - 1950)  Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Gdynia
JW 5422 Wydział Informacji Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 5 (1953 - ) Z-e SzSG Nr 00187/Org. z 16.05.1953 Radom
JW 5428 Komenda Ochrony Portu Wojennego Gdynia  Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Gdynia
JW 5430
Poligon Artyleryjski Nr 14 (1953 - )
14.Poligon Artyleryjski
Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski Żagań-Kliczków
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań-Kliczków
  Trzebień, Żagań-Kliczków
JW 5431
Kompania Samochodowa Marynarki Wojennej (1947 - 1955)
69.Batalion Samochodowy (1955 - 1968)
69.Batalion Transportowo-Przeładunkowy (1968 - )
Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947  
JW 5432 Instytut Naukowo-Badawczy Wojsk Lotniczych (1953 - ) nr anulowano 1.04.1956 R-z MON Nr 042/Org. z 17.06.1953 Warszawa
JW 5433
Zarząd Służby Technicznej Wojsk Pancernych (1959 - 1967) nr unieważniono 10.05.1959
Z-e SzSG Nr 07/Org. z 04.02.1959 Warszawa
JW 5434
10.Kompania Rurociągów Dalekosiężnych (1968 - 1970)
10.Batalion Rurociągów Dalekosiężnych (1970 - )
Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Szczecin (1968-1976), Rów (1976-)
JW 5435 Zakłady Broni Podwodnej Marynarki Wojennej (1947 - 1960)  Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947  
JW 5440 80.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Wędrzyn
JW 5443 Flotylla Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego (1947 - 1949) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Świnoujście
JW 5447 Kapitanat Pomocniczego Portu Wojennego - Bolesławowo (1947 - 1950) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Bolesławowo
JW 5454 Komenda Portu Wojennego Świnoujście Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Świnoujście
JW 5455 Wydział Informacji 6.Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1952 - ) R-z MON Nr 0013/Org. z 06.02.1952  
JW 5458 Sztab Główny Marynarki Wojennej (1945 - 1968) nr anulowano 15.06.1950 r. Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Gdynia
JW 5459
25.Eskadra Szkolenia Pilotów Rezerwy OSL (1958 - 1959)
52.Pułk Szkolny OSL (1959 - 1962)
R-z MON Nr 075/Org. z 31.12.1957 Podlodów
JW 5461
Warsztaty Samochodowe Marynarki Wojennej (1945 - 1948)
Stacja Obsługi Samochodów Dowództwa Marynarki Wojennej (1948 - ) nr anulowano 15.06.1950
Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Gdynia
JW 5463 Oddział Personalny Marynarki Wojennej - nr anulowano 15.06.1950 Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Gdynia
JW 5469 Oddział Portowy Lotniska Marynarki Wojennej (1946 - 1952) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Babi Dół, Dziwna
JW 5475 Oddział Portowy Lotniska Marynarki Wojennej ( - 1951) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Puck
JW 5477 Warsztaty Remontowe Marynarki Wojennej (1947 - 1950) nr anulowano 15.06.1950 Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947  
JW 5482 Kierownictwo Administracyjno-Techniczne Marynarki Wojennej nr anulowano 15.06.1950 Z-e SzSG Nr 031/Org. z 12.06.1947 Gdynia
JW 5485
10.Samodzielna Kompania Rozpoznawcza (1953 - 1954)
19.Samodzielny Batalion Rozpoznawczy (1954 - )  nr JW wycofany z dniem 31.12.1957 r.
Z-e SzSG Nr 0154/Org. z 02.04.1953  
JW 5487 Szkoła Majstrów Uzbrojenia (1947 - 1949) R-z MON Nr 0234/Org. z 15.10.1947 Kraków
JW 5489
Dowództwo 15 Brygady Artylerii Ciężkiej (1949 - 1951)
15 Warszawska Brygada Artylerii Ciężkiej (1951 - 1967)(nr anulowany 1.08.1958)
R-z MON Nr 0112/Org. z 28.05.1949 Węgorzewo
JW 5492 Kierownictwo Zaopatrzenia M.O.N. (1947 - 1950) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 10.10.1947 Warszawa
JW 5501 2.Brygada Radiotechniczna /Dowództwo/ (1974 - ) Z-e SzSG Nr 050/Org. z 29.06.1974 Bydgoszcz
JW 5504 Skadrowany Dywizjon Artylerii Kolejowej (1947 - 1950) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 10.10.1947 Darłowo
JW 5508 64.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Opole
JW 5512 Niszczyciel O.R.P. "Błyskawica" (1947 - )(nr anulowano 1.02.1958) Z-e SzSG Nr 066/Org. z 10.10.1947 Gdynia-Oksywie
JW 5513 11.Kompania Rurociągów Przeprawowych (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Maksymilianowo
JW 5521
Batalion Wartowniczy Nr 2 (1947 - 1957)
2.Batalion Ochrony i Obsługi Dowództwa Pomorskiego OW (1957 - 1968)
R-z MON Nr 0256/Org. z 07.11.1947 Bydgoszcz
JW 5523
33.Szkolny Batalion Młodszych Specjalistów Remontu Traktorów (1953 - 1957)
33.Szkolny Batalion Naprawy Traktorów (1957 - 1961)
33.Szkolny Batalion Ciągników Gąsienicowych (1961 - 1971)
33.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych (1971 - 1972)
107.Okręgowe Warsztaty Remontu Konserwacyjnego Pojazdów Kołowych (1972 - )
Z-e SzSG Nr 060/Org. z 29.01.1953 Łomża
JW 5524 12.Kompania Rurociągów Przeprawowych (1968 - ) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Gardeja
JW 5527
Batalion Wartowniczy Nr 3 (1947 - 1949)
16.Kompania Wartownicza (1949 - 1957)
R-z MON Nr 0256/Org. z 07.11.1947 Poznań
JW 5528 9.Samodzielna Kompania Rozpoznawcza (1953 - 1954) Z-e SzSG Nr 0154/Org. z 02.04.1953 Sztum, Inowrocław
JW 5532
Batalion Wartowniczy Nr 4 (1947 - )
4.Batalion Wartowniczy ( - 1956)
38.Kompania Wartownicza (1956 - )
R-z MON Nr 0256/Org. z 07.11.1947 Wrocław
JW 5533 90.Kompania Łączności (1968 - 1974) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Rembertów
JW 5536 63.Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (1973 - ) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 09.04.1973 Gubin
JW 5538 Batalion Wartowniczy Nr 5 (1947 -) R-z MON Nr 0256/Org. z 07.11.1947  
JW 5539
17 Samodzielna Kompania Inżynieryjno-Remontowa (1959 - 1961)
34 Batalion Inżynieryjno-Budowlany (1961 - 1969)
34 Pułk Inżynieryjno-Budowlany (1969 - )
Z-e SzSG Nr 034/Org. z 08.04.1959 Mierzęcice, Zabrze
JW 5540 91.Kompania Łączności (1968 - 1974) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Łódź
JW 5543 Batalion Wartowniczy nr 7 (1947 - ) R-z MON Nr 0256/Org. z 07.11.1947 Lublin
JW 5544 1.Skład Sprzętu Polityczno-Oświatowego ( - ) nr JW wycofano w 1955 r. Z-e SzSG Nr 0179/Org. z 07.06.1952  
JW 5546 19.Szkolny Batalion Czołgów (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Czarne
JW 5547 2.Skład Sprzętu Polityczno-Oświatowego ( - ) nr JW wycofano w 1955 r. Z-e SzSG Nr 0179/Org. z 07.06.1952  
JW 5548 1.Batalion Przeszkolenia Saperów Rezerwy (1948 - ) R-z MON Nr 015/Org. z 31.01.1948 Warszawa
JW 5550 55.Batalion Saperów (1951 - 1956) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Głogów
JW 5556 92.Kompania Łączności (1968 - 1974) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Gorzów Wielkopolski
JW 5557 28.Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej (1955 - 1957) R-z MON Nr 0055/Org. z 19.09.1955 Giżycko
JW 5558 24.Eskadra Szkolenia Pilotów Rezerwy OSL (1958 - 1959) R-z MON Nr 075/Org. z 31.12.1957 Ułęż
JW 5562 Grupa Przygotowawczo-Organizacyjna Szkolnego Pułku Radio (1947 - 1948) Z-e SzSG Nr 013/Org. z 09.02.1948 Zgierz
JW 5563 9.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Łączności (1956 - ) Z-e SzSG Nr 0267/Org. z 28.11.1955 Mrągowo
JW 5564 Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Rembertów (1968 - ) Z-e SzSG Nr 028/Org. z 15.02.1968 Rembertów
JW 5574 Wojskowe Zakłady Zbożowe, Elewator i Młyny (1947 - 1953) nr anulowano 15.06.1950 Z-e SzSG Nr 013/Org. z 09.02.1948 Lublin
JW 5575
112.Pułk Artylerii Ciężkiej (1951 - 1956)
112.Pułk Artylerii Armat (1956)
31.Brygada Artylerii Armat (1956 - )
5.Pomorska Brygada Artylerii Armat
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Głogów
JW 5576
Eskadra Lotnicza Marynarki Wojennej (1948 - 1950)
30.Pułk Lotnictwa Marynarki Wojennej (1950 - )
30.Pułk Lotnictwa Szturmowego ( - 1960)
30.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1960 - )
7.Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej (1988 - 1995)
R-z MON Nr 030/Org. z 28.02.1948 Poznań, Dziwnów, Słupsk, Cewice
JW 5577
Polska Wojskowa Jednostka Specjalna w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie (1973 - 1979)
Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Zbrojnych ONZ w Syrii (1979 - )
Z-e SzSG Nr 070/Org. z 26.11.1973  
JW 5583 Kompania Ochrony Lotnisk Marynarki Wojennej (1948 - 1952) R-z MON Nr 083/Org. z 04.05.1948 Ustka
JW 5584 23.Batalion Radiowy (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Warszawa
JW 5587 Oficerska Szkoła Prawnicza (1948 - 1954) nr anulowano 15.06.1950 R-z MON Nr 095/Org. z 19.05.1948 Jelenia Góra, Mińsk Mazowiecki
JW 5592 Samodzielna Eskadra Aerofotograficzna i Rozpoznania Lotniczego (1948 - 1951) R-z MON Nr 060/Org. z 01.04.1948 Modlin, Warszawa-Okęcie
JW 5593 19.Skład Broni Podwodnej (1952 - ) Z-e SzSG Nr 060/Org. z 19.02.1952 Hel
JW 5613
Oddział II Sztabu Generalnego ( - 1951)
Zarząd II Sztabu Generalnego (1951 - )(nr unieważniono 1.05.1958)
Z-e SzSG Nr 024/Org. z 07.04.1948 Warszawa
JW 5615 Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii (1948 - 1950) nr anulowano 15.06.1950 r. R-z MON Nr 066/Org. z 08.04.1948 Toruń
JW 5618 Główna Kontrola Wojskowa M.O.N. (1946 - 1952) nr anulowano w 1950 Z-e SzSG Nr 026/Org. z 21.04.1948 Warszawa
JW 5619 84.Pułk Piechoty (1951 - 1957) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Giżycko
JW 5621 Pułk Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1948 - 1951) R-z MON Nr 0120/Org. z 10.06.1948 Orzysz
JW 5622 Centralna Baza Zaopatrzenia Intendenckiego  nr JW wycofany z dn. 31.12.1957 r.   Łódź
JW 5624 Oficerska Szkoła Piechoty nr 2 (1948 - 1955) nr anulowano 15.06.1950 R-z MON Nr 096/Org. z 21.05.1948 Jelenia Góra
JW 5625 Dowództwo 28.Brygady Artylerii Przeciwpancernej (1951 - 1956) R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Gniezno
JW 5626 Oświęcimski Batalion Obrony Terytorialnej (1965 - 1973) Z-e SzSG Nr 031/Org. z 15.04.1965 Oświęcim
JW 5628
Dowództwo 14.Brygady Artylerii Ciężkiej (1948 - 1955)
14.Brygada Artylerii Armat (1955 - 1957)
R-z MON Nr 0113/Org. z 10.06.1948 Strachów k.Bolesławca, Bolesławiec
JW 5630 3.Skład Sprzętu Polityczno-Oświatowego ( - ) nr JW wycofano w 1955 r. Z-e SzSG Nr 0179/Org. z 07.06.1952 Wrocław
JW 5634
Oficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej (1948 - 1963) nr anulowano 15.06.1950
R-z MON Nr 0144/Org. z 19.07.1948 Koszalin
JW 5635 4.Skład Sprzętu Polityczno-Oświatowego Z-e SzSG Nr 0179/Org. z 07.06.1952  
JW 5636
Oddział VII Sztabu Generalnego (1950 - 1951)
Zarząd VII Planowania Materiałowego Sztabu Generalnego WP (1951 - )  nr JW wycofany z użytku w 1967 r.
Z-e SzSG Nr 049/Org. z 13.09.1948 Warszawa
JW 5637 94.Kompania Łączności (1968 - 1974) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Piła
JW 5638
Wojskowy Instytut Techniczny Sztabu Generalnego ( - 1948)
Oddział VIII Techniczny Sztabu Generalnego (1948 - 1951)
Zarząd XII Techniczny (1951 - 1952)
Zarząd III Techniczny (1952)
Zarząd XIII Techniczny Sztabu Generalnego WP (1952 - 1974)(nr unieważniono 1.03.1959)   
Z-e SzSG Nr 049/Org. z 13.09.1948 Warszawa
JW 5641
Kurs Oficerów Służby Chemicznej (1948 - 1949)
Kurs Oficerów Służby Technicznej (1949 - 1953) nr anulowano 15.06.1950
Z-e SzSG Nr 049/Org. z 13.09.1948 Modlin. Rembertów
JW 5642 26.Batalion Saperów (1951 - 1956) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecin-Podjuchy
JW 5643
Składnica Przechowywania i Konserwacji Samochodów Rezerwowych (1949 - )
2.Centralna Składnica Samochodowa (1951 - 1961)
2.Centralna Składnica Sprzętu Samochodowego (1961 - 1973)
2.Centralna Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego (1973 - )
R-z MON Nr 0215/Org. z 06.12.1948 Stężyca
JW 5645
Okręgowa Składnica Samochodowa Nr 1 (1948 - 1951)
4 Okręgowa Składnica Samochodowa (1951 - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z MON Nr 0195/Org. z 11.11.1948 Warszawa
JW 5648 Wydział Polityczny Sztabu Generalnego nr anulowano 15.06.1950 Z-e SzSG Nr 016/Org. z 22.01.1950 Warszawa
JW 5650
9 Samodzielna Kompania Radiotechniczna Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Krajowego
6 Samodzielny Batalion Radiotechniczny ( - 1957)
6 Samodzielny Pułk Radiotechniczny (1957-1958)
6 Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1958 - 1968)
2 Pułk Radiotechniczny (1968 - 1976)
Z-e SzSG Nr 0240/Org. z 30.06.1953 Warszawa
JW 5651 95.Kompania Łączności (1968 - 1974) Z-e SzSG Nr 0104/Org. z 08.07.1968 Wrocław
JW 5657 Składnica Sanitarna Marynarki Wojennej (1948 - ) R-z MON Nr 0206/Org. z 06.12.1948 Gdynia-Oksywie
JW 5660 47.Warsztaty Sprzętu Łączności i Ziemnego Zabezpieczenia Lotów (1955 - ) Z-e SzSG Nr 0151/Org. z 16.06.1955 Poznań
JW 5662
60.Samodzielny Pułk Artylerii OPL (1951 - 1962)
60.Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Gdynia
JW 5665
8.Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy Obrony Przeciwlotniczej (1952 - 1956)
8.Samodzielny Pułk Radiotechniczny (1956 - 1958)
8.Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1958 - 1967)
R-z MON Nr 023/Org. z 10.03.1952 Bydgoszcz, Słupsk
JW 5668
26.Batalion Obsługi Lotniska (1953 - ) 
26.Batalion Zaopatrzenia (1966 - 1973)
R-z MON Nr 029/Org. z 15.04.1953 Gdynia-Babie Doły
JW 5672 Centrum Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego (1948 - 1954) nr anulowano w 1950  R-z MON Nr 0200/Org. z 19.11.1948 Warszawa, Poznań
JW 5675 Sekcja Informacji Nr 5/5 Garnizonu Katowice (1949 - 1950) Z-e SzSG Nr 083/Org. z 03.11.1949 Katowice
JW 5678 Centrala Radionadawcza Marynarki Wojennej (1949 - 1952) R-z MON Nr 0218/Org. z 06.12.1948 Jelitkowo
JW 5682
Grupa Przygotowawczo-Organizacyjna Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia (1949)
Oficerska Szkoła Uzbrojenia (1949 - 1956) nr anulowano 15.06.1950
R-z MON Nr 06/Org. z 04.01.1949 Bartoszyce
JW 5686 Dowództwo 1.Brygady Budowlanej (1952 - 1955) R-z MON Nr 042/Org. z 30.04.1952 Warszawa
JW 5694 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1949 - 1951) R-z MON Nr 011/Org. z 13.01.1949 Toruń
JW 5698 Dowództwo 2.Brygady Budowlanej (1952 - 1956) R-z MON Nr 042/Org. z 30.04.1952 Bydgoszcz
JW 5704 15.Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa (1996 - 2007)   Wędrzyn
JW 5710
Wydział Cenzury Wojskowej (1952 - 1953)
Oddział Cenzury Wojskowej (1954 - ) nr anulowano 1.12 1956
Z-e SzSG Nr 0109/Org. z 11.04.1952  
JW 5713
Grupa Przygotowawczo-Organizacyjna 4 Centralnej Składnicy Uzbrojenia (1949 - )
4 Centralna Składnica Uzbrojenia  (nr anulowany 1.08.1958)
R-z MON Nr 023/Org. z 27.01.1949 Przemyśl (1949), Żurawica (1949-)
JW 5716 Składnica Materiałów Pędnych Marynarki Wojennej nr 2 (1949 - 1952) R-z MON Nr 022/Org. z 27.01.1949 Słupsk
JW 5720 62.Batalion Saperów (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Ostrów-Komorowo
JW 5723
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 3 (1949)
Oficerska Szkoła Piechoty nr 3 (1949 - 1957) nr anulowano 15.06.1950
R-z MON Nr 028/Org. z 14.02.1949 Elbląg
JW 5730 11.Batalion Rozpoznawczy (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Budowo
JW 5734
Składnica Materiałów Pędnych, Tary i Urządzeń (1949 - )
3 Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Smarów ( - )(nr anulowany 1.08.1958)
R-z MON Nr 033/Org. z 28.02.1949 Kraśnik
JW 5736 5.Skład Sprzętu Polityczno-Oświatowego ( - ) nr JW wycofano w 1955 r. Z-e SzSG Nr 0179/Org. z 07.06.1952  
JW 5738
Wydział Informacji Nr 42/A (1949 - 1950)
Wydział Informacji 2.Korpusu Pancernego (1950 - 1951)
Oddział Informacji Dowództwa 2.Korpusu Zmechanizowanego (1951 - 1955)
Wydział Informacji 2.Korpusu Zmechanizowanego (1955 - )
R-z MON Nr 00109/Org. z 28.05.1949 Wrocław
JW 5739
72 Batalion Lotniczo-Techniczny (1958 - 1961)
4 Baza Lotnicza (1969 - )
Z-e SzSG Nr 080/Org. z 26.07.1958 Warszawa-Babice
JW 5739 Batalion Zaopatrzenia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych     
JW 5742
Dowództwo 1.Korpusu Piechoty (1949 - 1952)
Dowództwo 1.Korpusu Armijnego (1952 - 1956)
R-z MON Nr 0036/Org. z 04.03.1949 Wałcz
JW 5753
Batalion Łączności 1.Korpusu Piechoty (1949)
38.Batalion Łączności (1949 - 1956)
R-z MON Nr 0036/Org. z 04.03.1949 Wałcz
JW 5757 Grupa Montażowa Urządzeń Specjalnych (1956) Z-e SzSG Nr 09/Org. z 20.01.1956 Powidz
JW 5764
Dowództwo 1.Korpusu Pancernego (1949 - 1951)
Dowództwo 1.Korpusu Zmechanizowanego (1951 - 1955)
Dowództwo 1.Korpusu Pancernego (1955 - 1957)
R-z MON Nr 0036/Org. z 04.03.1949 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 5772 138.Pułk Artylerii Lekkiej (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Łomża
JW 5775 Zarząd XIII Planowania Uzbrojenia, Sprzętu Techniczno-Bojowego i Zasobów Materiałowych Sztabu Generalnego (1951 - 1952) R-z MON Nr 081/Org. z 16.10.1951 Warszawa
JW 5778 Dowództwo 4.Brygady Budowlanej (1952 - 1955) R-z MON Nr 042/Org. z 30.04.1952 Poznań, Pola Legnickie, Wołów
JW 5785
Batalion Łączności 1.Korpusu Pancernego (1949 - 1951)
47.Batalion Łączności (1951 - 1957)
R-z MON Nr 0036/Org. z 04.03.1949 Gdańsk-Wrzeszcz
JW 5788 Wydział Współpracy z Marynarką Handlową (1950 - 1952) R-z MON Nr 036/Org. z 26.04.1950  
JW 5794 1.Batalion Ziemnego Zabezpieczenia Lotów (1952 - ) Z-e SzSG Nr 0401/Org. z 27.11.1952 Modlin
JW 5796
Dowództwo 2.Korpusu Piechoty (1949 - 1952)
Dowództwo 2.Korpusu Armijnego (1952 - 1956)
R-z MON Nr 0037/Org. z 04.03.1949 Poznań
JW 5800 Dowództwo 5.Brygady Budowlanej (1952 - 1953) R-z MON Nr 042/Org. z 30.04.1952 Kraków
JW 5806 3.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0329/Org. z 25.09.1953 Słupsk
JW 5812
Batalion Łączności 2.Korpusu Piechoty (1949)
44.Batalion Łączności (1949 - 1956)
R-z MON Nr 0037/Org. z 04.03.1949 Poznań
JW 5818 5.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0329/Org. z 25.09.1953 Mierzęcice
JW 5824
Dowództwo 2.Korpusu Pancernego (1949 - 1951)
Dowództwo 2.Korpusu Zmechanizowanego (1951 - 1955)
Dowództwo 2.Korpusu Pancernego (1955 - 1956)
R-z MON Nr 0037/Org. z 04.03.1949 Wrocław
JW 5827 58.Batalion Łączności (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Zambrów
JW 5832 Składnica Materiałów Pędnych Marynarki Wojennej Nr 3 (1952 - ) Z-e SzSG Nr 0153/Org. z 15.05.1952 Hel
JW 5836
Batalion Łączności 2.Korpusu Pancernego (1949)
52.Batalion Łączności (1949 - 1956)
R-z MON Nr 0037/Org. z 04.03.1949 Wrocław
JW 5842 2.Batalion Przeszkolenia Saperów Rezerwy (1949 - ) R-z MON Nr 051/Org. z 30.03.1949 Warszawa-Boernerów
JW 5854
Wydział Informacji Nr 20/A (1949 - 1950)
Wydział Informacji 1.Korpusu Piechoty (1950 - 1951)
Oddział Informacji Dowództwa 1.Korpusu Piechoty (1951 - 1953)
Oddział Informacji Dowództwa 1.Korpusu Armijnego (1953 - 1955)
Wydział Informacji 1.Korpusu Armijnego (1955 - )
R-z MON Nr 00109/Org. z 28.05.1949 Wałcz
JW 5855 Samodzielna Grupa Radionawigacyjna (1957 - 1961) Z-e SzSG Nr 093/Org. z 27.05.1957 Łęczyca
JW 5859 7 Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0329/Org. z 25.09.1953 Świdwin
JW 5863 Oficerska Szkoła Radiotechniczna O.P.L. Obszaru Krajowego (1952 - 1958) nr JW wycofany w 1955 r. Z-e SzSG Nr 0180/Org. z 07.06.1952 Beniaminów
JW 5867
Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej (1949 - 1950)
Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej (1950 - 1951) nr anulowano 15.06.1950
R-z MON Nr 079/Org. z 21.04.1949 Warszawa
JW 5869 Wydział Informacji 15.Dywizji Artylerii OPL (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0087/Org. z 07.02.1953  
JW 5872 Dowództwo 7.Brygady Budowlanej (1952 - 1954) R-z MON Nr 042/Org. z 30.04.1952 Warszawa
JW 5874 Wydział Informacji 13.Dywizji Artylerii OPL (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0087/Org. z 07.02.1953  
JW 5879 5.Batalion Pracy (1950 - ) R-z MON Nr 04/Org. z 18.01.1950 Ostróda
JW 5880
Dywizjon Kutrów Torpedowych (1957 - 1958)
Brygada Kutrów Torpedowych (1958 - 1971)
Z-e SzSG Nr 043/Org. z 25.02.1957 Hel
JW 5883
3.Samodzielny Pułk Artylerii OPL "SK" (1951 - 1962) nr JW wycofany 31.12.1957 r.
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Zgierz
JW 5889 73.Batalion Saperów (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Budowo
JW 5890
13.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1952 - 1953)
13.Batalion Pracy (1953 - )
R-z MON Nr 039/Org. z 18.04.1952 Kamienna Góra, Szczawienko
JW 5892
6 Batalion Pracy (1950 - )
6 Wojskowy Batalion Górniczy ( - 1959)
R-z MON Nr 04/Org. z 18.01.1950 Elbląg
JW 5893 4 Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1952 - ) Z-e SzSG Nr 0401/Org. z 27.11.1952 Babice
JW 5897
Dowództwo 20.Dywizji Zmechanizowanej (1951 - 1955)
Dowództwo 20.Dywizji Pancernej (1955 - )
R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecinek
JW 5898 6 Skład Sprzętu Chemicznego Marynarki Wojennej  Z-e SzSG Nr 095/Org. z 27.05.1957  
JW 5899 2 Okręgowa Składnica Sprzętu Chemicznego (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0423/Org. z 09.12.1952  
JW 5900
Grupa Przygotowawczo-Organizacyjna Oficerskiej Szkoły Artylerii nr 2 (1949)
Oficerska Szkoła Artylerii nr 2 (1949 - 1957) nr anulowano 15.06.1950
R-z MON Nr 059/Org. z 01.04.1949 Olsztyn
JW 5902
98 Pułk Artylerii OPL (1951 - 1957)
98 Samodzielny Pułk Artylerii OPL (1957 - 1962)
98 Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1962 - )
R-z MON Nr 0045/Org. z 17.05.1951 Wrocław
JW 5907 63 Batalion Łączności (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Szczecinek
JW 5913 3.Batalion Przeszkolenia Saperów Rezerwy (1949 - ) R-z MON Nr 051/Org. z 30.03.1949 Rembertów
JW 5915 2.Brygada Przeciwdesantowa /Dowództwo/ (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Kamień Pomorski
JW 5919 57.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Zambrów
JW 5924 Gabinet I Wiceministra Obrony Narodowej    nr JW wprowadzony w 1949 r. Z-e SzSG Nr 080/Org. z 27.10.1949 Warszawa
JW 5925 3.Okręgowa Składnica Sprzętu Chemicznego (1951 - ) Z-e SzSG Nr 0423/Org. z 09.12.1952 Milicz
JW 5931
Kierownictwo Batalionów Pracy (1950 - 1951)
Dowództwo 1.Brygady Pracy Zastępczej Służby Wojskowej (1951 - 1953)
Dowództwo 1.Brygady Pracy (1953 - 1954)
R-z MON Nr 031/Org. z 18.04.1950 Katowice
JW 5938
Wydział Informacji Nr 22/A (1949 - 1950)
Wydział Informacji 1.Korpusu Pancernego (1950 - 1951)
Oddział Informacji Dowództwa 1.Korpusu Zmechanizowanego (1951 - 1955)
Wydział Informacji 1.Korpusu Zmechanizowanego (1955 - )
R-z MON Nr 00109/Org. z 28.05.1949 Gdańsk
JW 5943 Centralna Składnica z Warsztatami Sprzętu Polityczno-Oświatowego (1950 - ) nr JW wycofano w 1955 r. R-z MON Nr 040/Org. z 28.04.1950 Rembertów
JW 5946
8.Okręgowa Składnica Sprzętu Chemicznego (1953 - )
1.Rejonowa Składnica Techniczna (1976 - )
Z-e SzSG Nr 0411/Org. z 03.12.1952 Kobierzyn, Łomża
JW 5948
15.Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (1952 - 1953)
15.Batalion Pracy (1953 - )
R-z MON Nr 039/Org. z 18.04.1952 Mieroszów
JW 5956 43.Poligon Artyleryjski (1955 - ) Z-e SzSG Nr 080/Org. z 07.04.1955 Marianowo
JW 5960 21.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - ) R-z MON Nr 0043/Org. z 17.05.1951 Zambrów
JW 5963 Dowództwo 25.Dywizji Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (1994 - 1999)   Łódź
JW 5966 8.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0329/Org. z 25.09.1953 Poznań-Krzesiny
JW 5972 104.Samodzielny Pułk Piechoty (1954 - 1956) R-z MON Nr 064/Org. z 19.10.1953 Zambrów
JW 5976 9.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0329/Org. z 25.09.1953 Wrocław
JW 6005 10.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0329/Org. z 25.09.1953 Bydgoszcz
JW 6012
Wydział Informacji Nr 30/A (1949 - 1950)
Wydział Informacji 2.Korpusu Piechoty (1950 - 1951)
Oddział Informacji Dowództwa 2.Korpusu Piechoty (1951 - 1953)
Oddział Informacji Dowództwa 2.Korpusu Armijnego (1953 - 1955)
Wydział Informacji 2.Korpusu Armijnego (1955 - )
R-z MON Nr 00109/Org. z 28.05.1949 Poznań
JW 6025 12.Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania (1953 - ) Z-e SzSG Nr 0329/Org. z 25.09.1953 Babi Dół
JW 6066
Zakład Produkcji Elementów Fortyfikacyjnych (1956 - 1961)
Wojskowy Zakład Prefabrykatów Żelbetonowych (1961 - )
Z-e SzSG Nr 059/Org. z 10.04.1956 Ełk
JW 6092 60.Dywizjon Artylerii BPDes. (1951 - ) R-z MON Nr 0044/Org. z 17.05.1951 Gdańsk

Please publish modules in offcanvas position.