9. Rejonowa Baza Materiałowa - JW 3090 (1997 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    9. RBM była stacjonarną jednostką logistyczną podporządkowaną Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do jej zadań należało zaopatrywanie jednostek i instytucji wojskowych w rejonie odpowiedzialności, organizowanie przetargów na dostawy dla jednostek i instytucji w rejonie odpowiedzialności, przechowywanie i utrzymywanie zapasów użytku bieżącego oraz wojennego. Komenda bazy stacjonowała w kompleksie Warszawa-Rembertów.
 
9. RBM została utworzona na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 024/Org. z dnia 18 czerwca 1996 roku, strukturę bazy określał etat nr 50/069. I tak 1 stycznia 1997 baza rozpoczęła swoją działalność, pierwszym komendantem bazy był płk dypl. mgr Jerzy Kubicki. Początkowo bazie podlegało 6 składów materiałowych: Warszawa, Pomiechówek, Komorowo, Zegrze, Puszcza Mariańska i Pilawa. Baza oraz jej składy zostały sformowane na bazie takich jednostek:
 
                - 2. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska – Warszawa-Rembertów
                - 1. Centralna Składnica i Warsztaty Sprzętu Kulturalno-Oświatowego – Warszawa- Rembertów
                - Centralna Składnica Materiałów Szkoleniowych – Warszawa-Rembertów
                - Składnica Sprzętu Radioelektronicznego – Warszawa-Rembertów
                - 2. Rejonowa Składnica Techniczna – Pomiechówek
                - 1. Centralna Składnica i Warsztaty Sprzęty Obrony Przeciwchemicznej – Komorowo
                - 3. Centralna Składnica Sprzętu Łączności – Zegrze
                - 32. Okręgowa Składnica MPS – Puszcza Mariańska
                - 15. Centralna Składnica i Warsztaty Sprzętu MPS – Pilawa
 
W kolejnych latach do struktur .9 RBM dołączyły kolejne składy przeformowane z jednostek:
 
 - Skład Łomża z dniem 1 kwietnia 1999 roku, w wyniku rozformowania 1. Rejonowej Składnicy Technicznej
 - Skład Hajnówka z dniem 1 stycznia 2000 roku, w wyniku rozformowania 2. Centralnej Składnicy Materiałów Wybuchowych
 - Skład Bezwola z dniem 1 czerwca 2003, w wyniku rozformowania 12. RBM w Jawidzu pod którą podlegał
 
Od 1 lipca 2001 baza podlegała dowódcy POW, a od 1 lipca 2007 roku została włączona w struktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Z końcem 2003 roku zlikwidowano także Skład Łomża. W związku z reorganizacją w logistyce Sił Zbrojnych 9. RBM została rozformowana z dniem 31 grudnia 2010 r., a na jej bazie powstała komenda 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, Składy Materiałowe zostały przekazane w skład 2. RBLog 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Baza posiada swoją odznakę pamiątkową która została zatwierdzona decyzją MON nr 320/MON z dnia 19 listopada 2002 roku.
 
STRUKTURA
 
 - Komenda 9. RBM
   - Skład Warszawa-Rembertów
   - Skład Pomiechówek
   - Skład Komorowo
   - Skład Zegrze
   - Skład Puszcza Mariańska
   - Skład Pilawa
   - Skład Bezwola
   - Skład Hajnówka
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. mgr Jerzy Kubicki ( 1.I.1997 - ? )
- płk mgr inż. Marek Kalwasiński ( ? – 31.VIII.2010 )
- cz. p.o. ppłk Dariusz Nagrabski ( 31.VIII.2010 - 31.XII.2010 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Warszawski Okręg Wojskowy (1.I.1997 – 31.XII.2000)
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.2001 – 31.XII.2010)
 
Za pomoc merytoryczną dziękuję Panu Jarosławowi Błoszykowi
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.