11.Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Rodowód batalionu w głównej mierze pochodzi od 34 batalionu łączności sformowanego w lipcu 1949 roku na bazie 34 kompanii łączności. Po przeformowaniu 34 błącz stacjonował początkowo w garnizonie Żary, aby w końcu w roku 1950 na stałe osiąść w koszarach w Żaganiu, który jest do dziś garnizonem batalionu. 34 batalion łączności był zawsze jednostką o wysokim poziomie wyszkolenia i dyscypliny, w roku 1960 batalion otrzymał swój sztandar. Podczas swojej wieloletniej historii batalion brał między innymi udział w ćwiczeniach takich jak „Tarcza-76”, „Lato-78”, „Wrzesień-78”, „Jaguar-78”. W roku 1992 zmieniono nazwę batalionu na 11 batalion łączności.
 
Swoją obecną postać i nazwę batalion posiada od roku 1995. Na podstawie rozkazu Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej nr Pf-76 z dnia 26 sierpnia 1994 rozformowano 11 batalion łączności, a na jego bazie z dniem 1 stycznia 1995 polecono sformować 11 batalion dowodzenia. Jeszcze tego samego roku w dniu 12 września 1995 batalion otrzymał swój nowy sztandar.
 
W roku 2004 na podstawie decyzji nr 265/MON/PSSS z 9 września 2004 batalion otrzymał imię patrona generała broni Zygmunta Sadowskiego.
 
Obecnie batalion to jednostka wspomagająca proces dowodzenia w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, do podstawowych zadań batalionu należy zapewnienie łączności na szczeblu taktycznym dywizji. W 2011 roku z dniam 15 marca zakończono przebazowanie jednostki z koszar Żagań-Miasto przy ul. Dworcowej do koszar Żagań-Las przy ulicy Szosa Żarska.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 265/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2004 r. w sprawie nadania imienia patrona 11 batalionowi dowodzenia 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III  Sobieskiego w Żaganiu
 
dla upamiętnienia zasług generała broni Zygmunta Sadowskiego w służbie dla Ojczyzny — ustala się, co następuje:
 
1. 11 batalion dowodzenia 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego przyjmuje imię patrona — generała broni Zygmunta Sadowskiego.
 
DECYZJA Nr 500/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta 11. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
 
1. 11. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
 
1) 1. Batalionu Łączności 1. Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1945-1947);
2) 18. Samodzielnego Batalionu Łączności 11. Dywizji Piechoty (1945-1946);
3) 34. Samodzielnej Kompanii Łączności 11. Dywizji Piechoty (1946-1949);
4) 34. Batalionu Łączności 11. Dywizji Zmotoryzowanej, 11. Drezdeńskiej Dywizji Pancernej i 11. Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej (1949-1992);
5) 11. Batalionu Łączności 11. Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (1992-1994).
 
2. Ustanawia się Święto 11. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w dniu 29 czerwca.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Proporczyk na beret
 
Oznaka rozpoznawcza okolicznościowa z VIII zmiany PKW Irak z 2007 roku
 
STRUKTURA
 
/stan 2016/
 - Dowództwo
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Pomocnik ds. Podoficerów
  - Sekcja Wychowawcza
  - Zespół Wsparcia Teleinformatycznego
 - Sztab
  - Sekcja S-1
  - Sekcja S-3
  - Sekcja S-4
  - Ośrodek Analizy Skażeń
  - Kancelaria Kryptograficzna
 
 - Pododdziały
  - 1 kompania łączności
  - 2 kompania łączności
  - kompania ochrony i regulacji ruchu
  - kompania węzłów bazowych
  - kompania logistyczna
  - pluton łączności
  - Zespół Zabezpieczenia Medycznego
  - Wojskowa Stacja Pocztowa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Kazimierz Mączka (1995 - 2007)
 - ppłk Maciej Kowalski (2007 - 29.XI.2012)
 - ppłk Dariusz Lesiuk (29.XI.2012 - 30.I.2020)
 - ppłk Ireneusz Mika (30.I.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (1.I.1995 – obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.