Przez najbliższy tydzień żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej będą brali udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym wspomaganym komputerowo BORSUK-14.
 
Na placu apelowym Akademii Obrony Narodowej odbyło się uroczyste rozpoczęcie ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo BORSUK-14, którego dokonał generał dywizji Jarosław Mika, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
Ćwiczenie odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu symulacji komputerowej JTLS (z ang. Joint Theater Level Simulation). Jest to interaktywny systemem, który symuluje działania wszystkich rodzajów wojsk, a także ogniw pozamilitarnych. System jest skonstruowany w taki sposób, aby stwarzać w środowisku komputerowym sytuacje, z jakimi jego użytkownicy mogą się spotkać w realnym świecie, na polu walki.
Głównym ćwiczącym podczas BORSUKA-14 jest 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, która będzie sprawdzana z dowodzenia, planowania i kierowania działaniami.
Podczas oficjalnego rozpoczęcia, dowódca „Czarnej Dywizji” życzył ćwiczącym pododdziałom sukcesów, a także osiągnięcia korzyści w postaci doświadczeń i wniosków wyciągniętych z jego przebiegu. Obsadę ćwiczenia powitał także pułkownik prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej, na bazie której odbywa się ćwiczenie.
BORSUK-14 potrwa do 17 października br. W ćwiczeniu oprócz Wielkopolskiej Brygady biorą udział także żołnierze Dowództwa oraz jednostek 11 LDKPanc, a także innych jednostek wspierających oraz przedstawiciele układu pozamilitarnego.
 
Tekst: por. Martyna Fedro-Samojedny
Zdjęcia: st. Szer. Łukasz Kermel